Ülkemizde antropoloji öğrenimi lisans ve lisans üstü olmak üzere iki düzeyde yapılmaktadır. Lisans düzeyinde verilen antropoloji eğitimine her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte olan sınavlar ile öğrenci kabul edilmektedir.

Üniversitelerimizin yapısı incelendiğinde antropoloji ve ilgili olan alt dallarda eğitim veren bölüm sayısının çok az olduğu görülmektedir. Ayrıca son dönemde belirli bölümlerin birleştirilerek tek bölüm haline getirilmesi bu noktada önemli bir rol oynamıştır.

Aşağıdaki tabloda ülkemizde lisans düzeyinde eğitim vermekte olan antropoloji bölümlerine ait tanıtıcı bilgiler bulunmaktadır. Üniversite sınavı sonrasında antropoloji bölümlerini tercih edecek olan genç arkadaşlarımızın en kesin ve doğru bilgilere ulaşmak için ilgili dönemin ÖSYM Kılavuzu''nu incelemesi gerekmektedir.

Bilgi almak istediğiniz üniversite, fakülte ve bölümlerin linklerine tıklayarak; görevli öğretim üyelerinin listesine, ders programlarına ve diğer bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bu konudaki sorularınızı Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresine iletebilirsiniz.

Üniversite adayı gençlerimize kariyer yaşamlarında başarılar dileriz...

Antropoloji.Net

 

Türkiye'deki Antropoloji Bölümleri Listesi

(Lisans Düzeyi)

Şehir Üniversite Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Öğretim Süresi Puan Türü
İstanbul İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji 4 Yıl TM-3
Ankara Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji 4 Yıl TM-3
İstanbul Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji
(Tam Burslu)
4 Yıl TM-3
İstanbul Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji
(%50 Burslu)
4 Yıl
TM-3
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji
4 Yıl
TM-3
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji -
-
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji 4 Yıl
TM-3
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji 4 Yıl TM-3
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji (İÖ) 4 Yıl TM-3
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji 4 Yıl TM-3
Mardin Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji* 1+4 Yıl
TM-3
Çorum Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji - -
Ankara Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim 4 Yıl TS-1
Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi 4 Yıl
TS-1
Ankara Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi 4 Yıl TS-1
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi 4 Yıl TS-1

 *Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü'nde 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi verilmekte olup derslerin %30'u İngilizce işlenmektedir.

-3 Soruda Antropoloji Öğrenimi-

Soru: Antropoloji nedir ? Antropoloji ile uğraşanların yaptıkları nelerdir ?

Yanıt: Sosyal bilimlerin en genci olan ve geniş anlamı ile insan bilimi olarak tanımlayabilceğimiz antropoloji grup içerisinde yaşayan insanı ve insan davranışlarının yapısını, değişimini inceler. En küçük toplumsal birimi "kabile" olarak kabul eden antropologlar insan toplulukları arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmalı bir bakış açısı ile ele alır. Yapılan çalışmalar kültür konusu etrafında toplanmıştır. Bu noktada antropoloji insanın sadece sosyal özelliklerini değil fiziksel özelliklerini de göz önünde bulundurur. Yaşam biçimimizi en yakın bakış açısı ile yakalamaya çalışan antropologlar "katılımlı gözlem" yöntemi ile inceledikleri grubu adeta onların bir parçasıymış gibi yaşarak anlamaya ve anlatmaya çalışırlar. Sosyal antropologlar genel anlamda yaşama tarzımız yani kültürle ilgili araştırmalar yaparken fiziksel antropologlar biyolojik bir organizma olarak kabul edilen insanın fiziksel gelişimini ele alır.

Soru: Ülkemizde hangi üniversitelerde antropoloji eğitimi verilmektedir ? Üniversite adaylarının antropoloji öğrenimi görmek için hangi özelliklere sahip olması gereklidir. ?

Yanıt: Türkiye''de antropoloji eğitimi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi DTCF, Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi''nde verilmektedir. Adaylar tercihlerini sosyal antropoloji, fiziki ve paleoantropoloji ve halkbilim bölümlerini seçerek yapabilmektedir. Adaylar ilgili bölümlerin kontenjan durumu ve talep edilen diğer özel şartları üniversite sınav kılavuzundan öğrenebilir. Bir antropolog öncelikle merak eden, soru soran, olaylar arasındaki bağlantı kurabilen ve bu olayların sonuçlarını analiz eden bir kişiliğe sahip olmalıdır. Bulmaca çözmeyi seven eğer çözecek bir bulmaca yoksa bunu ortaya koyabilen ve çözümleyebilen yapıda olmalıdır. Sabırlı ve dikkatli olmasının yanı sıra iyi bir gözlemci olması gereklidir. Antropoloji eğitimi görmek isteyen adayların tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji ve biyolojiye ilgi duyması beklenmektedir.

Soru: Antropoloji mezunu olan bir kişi hangi alanlarda çalışabilir ? İş bulma konusunda sıkıntı yaşanmakta mıdır ?

Yanıt: Antropoloji bölümü mezunlarına antropolog ünvanı verilir. Antropologların çalışma alanlarını kamudaki ve özel sektördeki çalışma alanları olarak iki başlık altında ele alınabilir. Antropologlar kamu sektöründe ağırlıklı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda (HAGEM, müzeler vb.) görev yapmaktadır. Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, TRT gibi kuruluşların ilgili birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev yapabilmektedir. Özel sektörde çalışan antropologlar ise daha geniş bir alanda çalışma imkanı bulmaktadır. Araştırma şirketleri, basın-yayın kuruluşları, ergonomi alanında çalışma yapan kuruluşlar (fiziki antropologlar için), reklam şirketleri, sosyal sorumluluk kavramı dahilinde gerçekleştirilen projeler başlıca çalışma alanlarıdır. Ayrıca antropologlar son dönemde ilgili kuruluşların insan kaynakları, stratejik pazarlama, müşteri hizmetleri, halkla ilişkiler departmanlarında görev almaya başlamıştır. Özellikle insan kaynakları yönetimi ile tüketici davranışlarını ele alan pazarlama uygulamaları antropologların görev alması gereken alanlar haline gelmektedir. Global pazardaki şirketlerde önemli görevler üstlenen antropologların ülkemiz iş dünyasında da tercih edilecek personel kategorisinde üst sıralarda yer alması kaçınılmaz bir gerçektir. Günümüzün en önemli sorunlarından olan birisi istihdam konusunda yaşanan sıkıntı antropoloji mezunlarını da etkilemektedir. Fakat bu sıkıntı antropologların kendilerini daha iyi tanıtabilmeleri ve kariyer planlarını oluştururken girişimci bir tavır sergilemeleri ile çözümlenebilecektir.

Positive SSL