Turkish Germans in Turkiye

Turkish Germans in Turkiye - From their children's perspective

Dr. Oya Topdemir Koçyiğit'in* doktora tezinin kitaplaştırıldığı bu eser İstanbul Üniversitesi Yayınları tarafından kullanıcıların açık erişimine sunuldu.

"Bu kitap, farklı kültürel geçmişlere sahip ebeveynlerin aile deneyimlerinin çocukları tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koymayı amaçlıyor.

Ulusötesi aile olmanın kuşaklar ötesinden nasıl kavrandığını ortaya koymaya çalışan kitap, annesi Almanya, babası Türkiye uyruklu 45 kişi ile derinlemesine mülakat ve katılarak gözlem tekniği ile Türkiye’de yapılmış bir etnografik alan araştırmasına dayanıyor.

Araştırma, günümüzün de önemli olguları arasında yer alan savaş belleği (özellikle İkinci Dünya Savaşı), Türkiye-Almanya arası nitelikli göç ve geri göç kapsamında ulusötesi aile, akrabalık ve kimlik deneyimlerine dair bulgular içeriyor. Dahası, Türkiye ile Almanya arasında 1930'lardan itibaren artan karma evlilikler aracılığıyla ulusötesi ve yazılı olmayan ortak bir kültürel tarihi de ortaya koyuyor.

Bulgular, günümüz Türkiye'sinde “Türk-Alman” kuşağın kimlik üretimlerinin, aile belleğinde önemli bir yer tutan savaş, göç ve akrabalık deneyimleri ile yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Yazar, bir yandan çocukların bu deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarına, diğer yandan da bu anlamlardan yola çıkarak kendi kimlik inşalarına dair detaylara erişmenin, bir antropolog olarak ona eşsiz bir deneyim kazandırdığını vurguluyor. En önemli motivasyon olarak, araştırmayla 1930'lardan itibaren giderek yoğunlaşan ulusötesi aile geçmişlerini geleceğe taşımaya, diğeri ise yakın geçmişiyle ilgilenen herkesin kendi hikayesini keşfine aracılık etmeye dair duyduğu heyecandan söz ediyor. Araştırmayı yürütürken kültürel belleğin bugünü geçmişe bağlayan ve gelecekle ilişkilenen yönlerini keşfetmenin de sıra dışı bir deneyim olduğunu ifade ediyor.

Kitap, her hayat hikayesinin kendine özgü bir değeri olduğunu hatırlatıyor. Yazar, ailevi miraslarımızı ve birikimlerimizi onların perspektifinden görme fırsatı sunduğu için bu kitabı, kitabın kahramanları özelinde tüm çocuklara ithaf ediyor, kitabın, çocukların sesine bir nebze de olsa ses olmasını diliyor."

İstanbul Üniversitesi Yayınları tarafından pdf formatında kullanıcıların erişimine sunulan kitabın İngilizce tam metnine https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/book/turkish-germans-in-turkiye/home bağlantısından ulaşabilirsiniz.

-Turkish Germans in Turkiye - From their children's perspective

-Oya Topdemir Koçyiğit

-İstanbul University Press / 08.12.2022

-E-ISBN: 978-605-07-0996-4

*İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi

Positive SSL