IV. ULUSAL ANTROPOLOJİ KONGRESİ PROGRAMI*

 

17 Ekim 2019 PERŞEMBE - BİRİNCİ GÜN

08:30 – 09:00

Kayıt

09:00 – 10:00       

Kongre Açılış Konuşmaları

 

Akile GÜRSOY (Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Mehmet ECEVİT (ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

Gözde Aynur MİRZA (Antropoloji Derneği Başkanı)

10:00 – 10:10

Çay / Kahve Arası

I. OTURUM

10:10 – 11:40  

Yeni Yaklaşımlar, Yeni Boyutlar

Oturum Başkanı: Belkıs KÜMBETOĞLU

Ümit HAMLACIBAŞI – “Duyusal Bir Mekân Olarak Kapalıçarşı: Uz Alanı ve Mekân Pratikleri”

Meltem ULU – “Bir Sözlü Tarih Çalışması Örneği: ‘Halikarnas Balıkçısı Sözlü Tarih Projesi’”

Saim ÖRNEKNilüfer NAHYA – “Kimliği İşleyenler: Kapadokyalı Rumlarda Kimlik Aktörleri ve Kimlik Üretimi”

Marcel MEÇIAR – “Birey, Aile ve Eğitim Kurumu Bağlamında Bir Sosyal Uygulama Olarak Üniversite Tercihi”

11:40 – 11:50        

Çay / Kahve Arası

II. OTURUM

11:50 – 13:20

Yeni Konular, Yeni Yönelimler

Oturum Başkanı: Arzu DURUKAN

Ebrar AKINCI – “Moğolistan’da Göçer Pastoralizmin İklim Değişikliğine Bağlı Çevre

Sorunları ve Yerel Ekoloji Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi”

Cem ÖZKURT – “İleri Modernitede İnsanal Geri Çekilmenin Küresel Ötekileri Prekaryanlar”

Alim Koray CENGİZ – “Tüketim Antropolojisi Bağlamında Bedeninin ve Nesnelerin Yeni Sergileme Alanı: Instagram ve Hikaye Paylaşımı”

Gözde Aynur MİRZA – “Geç Modernitenin Kültürel İkliminde Birey Kavramı ve Yeni Gerçeklik Halleri”

 
13:20 – 14:20

Öğle Arası

III. OTURUM

14:20 – 15:50

Göç: Tarih, Kavramlar, Süreçler, Dönüşümler

Oturum Başkanı: Sema ERDER

Suna Gülfer IHLAMUR – “Neoliberal Küreselleşme ve Karma Göç Hareketleri”

Abdurrahman YILMAZ - “Muhacirlerden Suriyelilere, Köylerden Kentlere Türkiye’nin Değişen Göç Deneyimi”

Aslı Şirin ÖNER – “Küresel Göç Yönetişiminde Türkiye’nin Yeri”

Pınar KARABABA – “Foklar ve Mülteciler Giremez: Halk Plajlarının Kamusal Sınırları Üzerine”

 
15:50 – 16:00       

Çay / Kahve Arası

IV. OTURUM

16:00 – 17:30

Göç: Yeni Hayatlar, Yeni Aidiyetler

Oturum Başkanı: Abdurrahman Yılmaz

Zehra GÜVEREN - Saeid MOZAFARİ – “Türkiye Örneğinde İran Diasporasının Etnik ve Din Temelli Deneyimledikleri Sosyal Dışlanma”

Ebrar Begüm ÜSTÜN – “Diaspora Gruplarının Kültürel Kimlik İnşası:  İzmir'de Yaşayan Selanik Göçmenlerinin Düğün Pratikleri”

Z. Selen ARTAN BAYHAN – “Dini ve Milli Tahayyül Alanları: New York ve New Jersey'deki Türk Camilerinin Göçmen Kimliğinin Oluşumundaki Rolü”

Asiye KEMİK – “Göç Süreciyle İş Hayatına Giren Kadınların ‘Kadınlık’ Deneyimleri; Antalya Çolaklı Örneği”

 

 

IV. ULUSAL ANTROPOLOJİ KONGRESİ PROGRAMI

18 Ekim 2019 CUMA - İKİNCİ GÜN

 

I. OTURUM

09:30 – 10:40

Sağlık: Algılar, Deneyimler

Oturum Başkanı: İnci USER

Efil Evrim UÇAN – “Meme Kanseri Tanısı Konmuş Kadınların Hastalık Deneyimleri ve Dayanışma Pratikleri Üzerine Nitel Bir Araştırma”

Nihan BOZOK – “Hastalığını Dünyaya Doğru Açmak, Anlatmak, Dayanışmak ve Güçlenmek: Instagramda #kanserledans Etiketinde Kanser Deneyimlerini Anlatan Kadınlar Üzerine Netnografik Bir Çalışma”

Deniz Bilge ÜLKER – “Koleradan Değil Domatesten Korkmak: Ankara’da Yaşayan Kadınların Sağlık Risk Algı ve Davranışları Üzerine Sosyolojik bir Analiz”

 

10:40 – 10:50          

Çay/Kahve Arası

II. OTURUM

10:50 – 12:20

Medikalizasyon

Oturum Başkanı: Gözde Aynur MİRZA

Ayşecan TERZİOĞLU – “Günümüz Türkiye’sinde Tütün Bağımlılığının Medikalizasyonu ve Toplumsal Arkaplanı”

Aslı Merve ÇITAK – Nurşen ADAK – “Bir Kadınlık Deneyimi Olarak Menopoz”

İnci USER – “Duyguların Medikalizasyonu”

Metin CEVİZCİ – “Medikalizasyonun Çoğul Yüzleri: Eğitim ve Sağlık Arasında Okul Başarısızlığı”

 

12:20 – 13:20        

Öğle Arası

III. OTURUM

13:20 – 14:50

Toplumsal Cinsiyet: Gündem

Oturum Başkanı: Yıldız ECEVİT

Serpil SANCAR – “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Artık Bir Hayal mi?”

Fatmagül BERKTAY – “Cadıların Zamanı”

Mehmet BOZOK – “Erkeklik Çalışmaları Alanı, Erkekliklerin Eleştirisi için Ne Gibi Olanaklar Sunar?”

Erdinç KİNEŞÇİ – “Queer Antropoloji'nin İzini Türkiye'de Sürmek”

 

14:50 – 15:00        

Çay/Kahve Arası

IV. OTURUM

15:00 – 16:30        

Antropolojik Açıdan Ekonomi

Oturum Başkanı: H. Yaprak CİVELEK

Ayşe ÖNER ÇEVEN – “Ekonomik Antropoloji İle Ekonomiye Bütüncül Yaklaşım:  2000’li Yıllarda Ekonomik Meselelerin Çözümlenmesinde Antropolojik Yaklaşımın Artan Önemi”

Lale GENÇ – “Antropolojik Açıdan Armağan Değişimi Uygulaması: Ahmetli Köyü Örneği”

Ömer TATAR -  “Antik Çağ’dan Günümüze Ölü Gömme Adetleri İçerisinde Sikke ve Kullanım Şekilleri”

Dinçer Savaş LENGER – “Bir Ödeme Aracı Olarak Sikkenin Amulete Dönüşümü”

 

16:30 – 16:40        

Çay/Kahve Arası

V. OTURUM

16:40 – 18:10        

Toplumsal Cinsiyet: Stratejiler

Oturum Başkanı: Belkıs KÜMBETOĞLU

H. Yaprak CİVELEK – “Bir Biyopolitik Münakaşa: Türkiye'de 2000'lerde Nüfus ve Doğurganlık Anlayışı”

Oya TOPDEMİR KOÇYİĞİT –“ “Kuruyan Ağaç Olmak”: Türkiye’de Çocuk Arayışları, Annelik ve Tüp Bebek”

Ayşegül AKDEMİR – “Duygusal Emeğin Cinsiyet Halleri: Çağrı Merkezi Çalışanlarının Deneyimleri”

Firdevs GÜMÜŞOĞLU – Sinem FİDAN – “Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Ders Kitaplarında Yer Alan Mesleklerin Cinsiyeti”

 

IV. ULUSAL ANTROPOLOJİ KONGRESİ PROGRAMI

19 Ekim 2019 CUMARTESİ - ÜÇÜNCÜ GÜN

 

I. OTURUM

09:30 – 11:00

Toplumsal Yaptırımlar ve Ceza Sistemleri

Oturum Başkanı: Ebrar AKINCI

Gönül DEMEZ – “Dezavantajlılık Ekseninde Suç, Ceza ve Yeniden Sosyalleşme”

Elife KART – “Hükümlülük Ekseninde İstihdam İlişkilerinden Dışlanma ve İstihdam İlişkilerine İçerilme”

Meral TİMURTURKAN – “Sosyal Dışlanma ve Sosyal Damgalanma Süreci Olarak Hükümlülük”

Cihan ERTAN – “Beklentiler ve İmkânlar Bağlamında Hükümlülerin Toplumsal Konumları”

 

11:00 – 11:10          

Çay/Kahve Arası

II. OTURUM

11:10 – 12:40

“Günümüzde Sosyal Bilimler. Neredeyiz?”

Oturum Başkanı: Akile GÜRSOY

Yıldız ECEVİT – “Akademik Kadın Çalışmaları: Gelişme Dinamikleri ve Tehditler”

Sema ERDER – “Göç Araştırmalarını Yeniden Düşünmek”

İnci USER – “Kaf Dağı’nın Arkası: Disiplinlerarası Çalışma”

Belkıs KÜMBETOĞLU – “21. Yüzyılda Antropoloji Ne İşe Yarar?”

 

12:40 – 13:40        

Öğle Arası

III. OTURUM

13:40 – 14:50

Yemek Kültürü

Oturum Başkanı: Ayşecan TERZİOĞLU

Arzu DURUKAN – “Kars’tan İstanbul'a Yaşanan Göç Sonrası Yemek Alışkanlıklarının Antropolojik İncelenmesi”

K. Murat GÜNEY – “Bilimkurguda Yemek Kültürüne Dair Antropolojik Sorgulamalar”

Rüya TELLİ – “Toplumsal ve Kültürel Tarih Açısından Ekmek ve Bira”

 

14:50 – 15:00          

Çay/Kahve Arası

IV. OTURUM

15:00 – 16:30

Toplumsal Cinsiyet: Kavrayışlar ve Yansımalar

Oturum Başkanı: Firdevs GÜMÜŞOĞLU

Zeynep BAYKAL – Sinem AYDINLI – “Hayatta Kalma ya da Zafer Kazanma: TV Dizilerindeki Gündelik Hayat Pratikleri Üzerinden Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İnşası”

Süheyla SARITAŞ – “Toplumsal Cinsiyet Açısından Pazar Yerleri: Balıkesir Örneği”

Sezer AVCI - Tülay ORTABAĞ vd. – “Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Karşı Tutumları”

Sanem KULAK GÖKÇE – “Cezaevi: Kadın Hikayeleri”

16:30 – 17:30

Kapanış – Müzik Dinletisi

 

Bilimsel Kurul Üyeleri*

 

 

Bozkurt GÜVENÇ (Anısına Saygıyla)

Ebrar AKINCI

Aylin AKPINAR

Nihan BOZOK

H. Yaprak CİVELEK

Gönül DEMEZ

Arzu DURUKAN

Yıldız ECEVİT

Akile GÜRSOY

Belkıs KÜMBETOĞLU

Gözde Aynur MİRZA

Ceren AKSOY SUGİYAMA

Levent SOYSAL

İnci USER

Aslı YAZICI YAKIN

Abdurrahman YILMAZ

Kongre Sekreteryası*

 

 

H. Murat BABADALI

Abdurrahman YILMAZ

Düzenleme Kurulu Üyeleri*

 

 

H. Murat BABADALI

Güler BAŞARAN

Seçkin CERAN

Belkıs KÜMBETOĞLU

Nurettin MACUR

Gözde Aynur MİRZA

Yusuf ÖZÇİÇEK

Mukaddes ÖZSOY

Mutlu PEKYILMAZ

Nilay PYA

Hüseyin ŞAHİN

Eyüp TÜRKER

İnci USER

Abdurrahman YILMAZ

Ümit YILMAZ

Emeği Geçenler*

 

 

Betül BURSA

Büşra DİKMEN

Batuhan ESMER

Şeyma KAÇAR

Selin KIZILKAYA

Çağla ÖCAL

Bensu Mina ÖZTÜRK

Hüseyin POLAT

Muhammet SABMAZ

Esma SÖZKESEN

Beyza YÜKSEL

 * Alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

 

Antropoloji Derneği’nin düzenlediği IV. Ulusal Antropoloji Kongresi’ne katılım ücretsizdir.

 

Antropoloji Derneği, faaliyetlerini desteklemek isteyen tüm katılımcıların bağışlarını kabul etmektedir.

Bağışlarınız İçin Antropoloji Derneği Banka Hesap Numarası:

 

·         Türkiye İş Bankası Ataşehir Şubesi Hesap No: 1226 370700

·         IBAN:TR02 0006 4000 0011 2260 3707 00

 *Kongre programını cihazınıza pdf formatında indirmek için tıklayınız!...

Positive SSL