8. ULUSAL ANTROPOLOJİ ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ PROGRAMI

25-27 Nisan 2019 -Çorum

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kampüsü

http://antropolojiok2019.hitit.edu.tr - Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

1. GÜN (25 NİSAN PERŞEMBE)

 

08.00 - 08.30 Kayıt
08.30 - 09.00 Açılış Konuşmaları
09.00 - 09.30 Müzik Dinletileri

1. Oturum (Başkan - Pınar ŞEN)
09.30 – 09.40 Ahmet Can KARA : Hitit Döneminde Tıp
09.40 – 09.50 Buse TAPUL : Diş Aşınması Beslenme Ve Kültürel Boyut
09.50 – 10.00 Mustafa İNCER : Böceklerin Dili ; Adli Entomoloji
10.00 – 10.10 Ayşe DEMİRCİ : Modern İnsanlar Ve Neanderthaller
10.10 – 10.20 Soru – Cevap

2. Oturum (Başkan - Aydan KARTALTEPE)
10.20 – 10.30 Ahmet YAVUKLU : Kültürler Arası Kırklama Geleneğinin Antropolojik Bağlamda İncelenmesi; Şanlıurda/ Mardin Örneği
10.30 – 10.40 Ahmet Arda SIBIÇ : İnsan Ahlakının Değişim Süreçleri
10.40 – 10.50 Şirvan AŞAN : Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Penceresinden Kadın Emeği: Diyarbakır Jiyan Semt Pazarı Örneği
10.50 – 11.00 Onur SOYDAN : Rus Hapishanelerinde Dövme Kültürü
11.00 – 11.10 Soru – Cevap

11.10 – 11.20 ARA

3. Oturum (Başkan - Mustafa Kenan AGRAS)
11.20 – 11.30 Melih KOÇ : Eski Cerrahi Aletler İle Yeni Cerrahi Aletler Karşılaştırılarak Teknolojik Gelişmenin İnsan Sağlığı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
11.30 – 11.40 Hamza CEYLAN, Kübra Şeyma ACAR : Fosil Türlerin Beslenme Örüntülerinin Belirlenmesinde İzotopların Kullanımı
11.40 – 11.50 Berat VATANSEVER , İsmail GÖKTEPE : Dünden Bugüne Tedavi
11.50 – 12.00 Soru – Cevap

12.00 – 13.00 ÖĞLEN ARASI

4. Oturum (Başkan – Tahir KENGEL)
13.00 – 13.10 Mısra BARAN : Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Av ve Avcılık İlişkisi
13.10 – 13.20 Selinay ÜNLÜ : Feminizm Ve Tiyatro
13.20 – 13.30 Fırat YÜZEN : Bir toplumun ihtiyaçları nelerdir? Sosyo-Kültürel Açıdan Değerlendirme ve Örneklendirmesi Mardin Eski Yerleşkesi
13.30 – 13.40 Banu EKE : Türk Kültüründe Ölü Gömme Gelenekleri ve Ritüelleri
13.40 – 13.50 Soru – Cevap

5. Oturum (Başkan – Binnur AYTAN)
13.50 – 14.00 Ahmet KAYA : Geçmişten Günümüze Prematüre Bebekler
14.00 – 14.10 Meryem Hilal KAYA : Toplumsal Cinsiyet Ve Cinsellik
14.10 – 14.20 Yağmur Asya DANIŞ : Plastik Cerrahinin Eskimeyen Yüzü (THE AGELESS FACE OF PLASTIC SURGERY)
14.20 – 14.30 Ertuğrul YUMUTKAN : Medya Antropolojisi
14.30 -14.35 Soru – Cevap

14.35 – 14.40 ARA

6. Oturum (Başkan – Dilay GÜNGÖR)
14.40 – 14.50 Yusuf Melik Alparslan BEYHAN : Erken Homo Genusunun Evrimi
14.50 – 15.00 Tuğçe DOĞMUŞÖZ : Karabasan
15.00 – 15.10 Fatih AD : Tios İnsanlarının Sağlık Sorunları
15.10 – 15.20 Ilgın Su PARR : Yabancı Öğrencilerin Dini Pratikleri ve Din Algıları Üzerine Bir Araştırma
15.20 – 15.30 Soru – Cevap

7. Oturum (Başkan - Fatih AD)
15.30 – 15.40 Buket TAŞ : Diş Çürüğü’nün Tarihlendirilmesi
15.40 – 15.50 Azad AKSOY : Devlet ve İktidarın Tarihsel Gelişimi, Bugünü ve Yarını
15.50 – 16.00 Gizem ŞAHİN : Hatay Samandağ Arap Alevilerin de Şamanizm Unsurları
16.00 – 16.10 Serhan MUCUR : Tarım ve Tarım Öncesi Toplumlarda Ağız Ve Diş Sağlığı
16.10 – 16.20 Soru – Cevap

8. Oturum (Başkan – Ahmet Arda SIBIÇ)
16.20 – 16.30 Neslihan Akbulut ARIKAN : Çetrefilli Bir Varlık Sorusu Olarak İnfertilite
16.30 – 16.40 İsmail Hakkı ALGÜN : Bulgaristan’dan Hatay’a Göç Eden Muhacirlerde Evlilik Ritüeli
16.40 – 16.50 Meral Gökçen : Mezopotamyanın Kadim Halkı Süryaniler’ de Kadın Ve Çocuk Merkezli Halk İnançları/ Sağaltım Üzerine Sosyal Antropolojik Bir Çalışma: Mardin Örneği
16.50 – 17.00 İsmail GENÇ : Dillerin Yayılması, Teması, Karışması Ve Küreselleşmenin Etkisi
17.00 – 17.10 Soru – Cevap

2. GÜN (26 NİSAN CUMA)


1. Oturum (Başkan – Onur SOYDAN)

09.00 – 09.10 Ozan GÜLŞEN : Futbol Jargonu (Ankara Süper Amatör Lig Örneği)
09.10 – 09.20 İnci DEMİRCİ : İnternet ve Siber Suçlar
09.20 – 09.30 Berkay Ali GÜLEK : Anadolu' da Tunç Çağı Yerleşim Yerleri ve Ölü Gömme Adetleri
09.30 – 09.40 Esra IRMAK : Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Kültür; ZINNAR
09.40 – 09.50 Soru – Cevap

2. Oturum (Başkan – Hüseyin ERBEDEN)
09.50 – 10.00 Binnur AYTAN : Cinsel Sapkınlık : Parafili, Pedofili, Eşcinsellik ve Kültürel Görelilik
10.00 – 10.10 Aynur KOÇAK : Postmodern Antropoloji
10.10 – 10.20 Melishan BÜYÜKKAYIKÇI : Elmadağ’ın Yukarı Kamışlı ve Aşağı Kamışlı Köylerinde Kültler ve İyeler Üzerine Bir İnceleme
10.20 – 10.30 Sinem TÜRKÜN : Toplu Mezarlarda Minimum Birey Sayısı Belirleme ve Yaş, Cinsiyet Tayinin Önemi
10.30 – 10.40 Soru – Cevap

10.40 – 10.50 ARA

3. Oturum (Başkan - Büşra ŞAHAN)
10.50 – 11.00 Umay ALKAYA : Alzheimer Hastalığı ve Hastalık Süreci Üzerine Disiplinlerarası İnceleme
11.00 – 11.10 Tahir KENGEL : Simgesel Düşüncenin Gelişiminde Beyin Büyümesi ve Alet Teknolojilerinin Rolü
11.10 – 11.20 Belçim ÖZCAN : Şaman Kaftanlarının Semantik Yönü
11.20 – 11.30 Serdar Ahmet SALKIM : Kültür Olgusu Olarak Oyunun Doğası ve Anlamı
11.30 – 12.00 Soru Cevap

12.00 – 13.00 ÖĞLE ARASI

4. Oturum (Başkan – Birkan Gülseven)
13.00 – 13.10 Pınar ŞEN : Protestan Kiliselerinde Kitleselleşmenin Din ve Müzik Bağlamındaki Etkileri
13.10 – 13.20 Hüseyin KAYAPINAR : Halk Oyunlarından Ne Anlamalıyız?
13.20 – 13.30 Nermin Aşkın BAYBURT : Anadolu’ da Roma-Bizans Toplumlarının Diş Varyasyonları
13.30 – 13.40 Mustafa Kenan AGRAS : 2013 Kuriki Höyük Zooarkeolojik ve Morfometrik İnceleme
13.40 – 13.50 Soru – Cevap

5. Oturum (Başkan – İsmail Hakkı ALGÜL)
13.50 – 14.00 Aydan KARTALTEPE : Mars Kültür Simülasyonu
14.00 – 14.10 Berk DURMUŞ : Müziğin Antropolojik Alandaki Etkisi
14.10 – 14.20 Emine ELİÇABUK : Eski Anadolu Toplumları Yaşlılarında Sağlık Sorunları
14.20 – 14.30 Birkan GÜLSEVEN : Gürgürbaba Tepesi Paleolitik Dönem Buluntularının Coğrafi Bilgi Sistemiyle Analizi
14.30 – 14.40 Soru – Cevap

6. Oturum (Başkan – Oğuzhan ÖZGEN)
14.40 – 14.50 Dilara Can ÖZTÜRK : Doğaüstü Güçler Tedavi Yöntemleri: Mardin Örneği
14.50 – 15.00 Berfin Sibel AYGÜN : Pasif Direniş
15.00 – 15.10 Makbule ÇAKIR : Giyinmenin Evrimi
15.10 – 15.20 Güler OĞUZ : Doğaüstü Güç Düşüncesinde Sosyo-Psikolojik Etkiler: Örnek Güneydoğu Anadolu Bölgesi
15.20 – 15.30 Soru – Cevap

15.30 – 15.40 ARA

7. Oturum (Başkan – Melishan BÜYÜKKAYIKÇI)
15.40 – 15.50 Hasan Hüseyin ERBEDEN, Dilay GÜNGÖR : Şimdi Nerede ve Ne Yapıyorlar? Denisova ve Neanderthal
15.50 – 16.00 Büşra ŞAHAN : Bitki Biliminin (Botanik) Adli Olaylarda Kullanımı; Adli Antropolojik Yaklaşımlar
16.00 – 16.10 Canan SARIBAŞ : Kadının Türk Töresinde ki Yeri ve Önemi
16.10 – 16.20 Soru – Cevap

8. Oturum (Başkan – Nidanur YILDIRIM)
16.20 – 16.30 Hilal ARAÇ : Yakındoğu’da Kafatası Deformasyonuna Ait Mardin-Kızıltepe örnekleri
16.30 – 16.40 Ebru TABU : Geçmişten Günümüze Diş Tedavileri
16.40 – 16.50 Soru - Cevap
16.50 – 17.00 ARA

Poster Sunumlar

* Elmas BAŞAK: Kanser Ve Genler
* Simge TAŞ: Diş Mütilasyonları
* Hatice GÜNAÇAR: Konjenital (Doğumsal) Anomaliler
* Emine Çiftçi, İsmail Can BAL, Nidanur YILDIRIM, Özge KALAFAT
     1- Günümüzden 10.000 Yıl Önce Kafa Delgi Operasyonu; Aşıklıhöyük Örneği
     2- Kemikte Görülen Paget Hastalığı : Osteitis Deformans

17.00 9. Ulusal Antropoloji Öğrencileri Kongresi'nin yapılacağı üniversite seçimi için Antropoloji Topluluk başkanlarının toplantısı ve oylama yapılması.

 

3. GÜN (27 NİSAN CUMARTESİ)

Çorum’un Boğazkale Hattuşa Bölgesine gezi düzenlenecektir.

 

* Kongre programını pdf formatında görüntülemek için tıklayınız!..

Positive SSL