ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu

Geçmişten Bugüne Gelenek:

Kültürel Değişme Ulusal Sempozyumu

Bildiri Çağrısı

20-21 Nisan 2019 - ODTÜ - Ankara

ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu, kurulduğu 1961 yılından bu yana halk bilimi üzerine araştırmalar yapan ve etkinlikler düzenleyen bir öğrenci topluluğudur. Topluluk olarak amacımız halk kültürüne ilişkin konuları ele almak, çözümleyip yorumlamak ve bu yolla varılan bulguları sunmaktır. Bu çalışmalarımız sonucunda bugüne kadar yaptığımız araştırmalar: Taşeli Alan Araştırması (1983), Kırklareli Alan Araştırması (1986), Kırşehir Alan Araştırması (1987), Burdur Alan Araştırması (1988), Ankara Alan Araştırması (1990), Aydın Alan Araştırması (1992), Adana Alan Araştırması (1993), Uşak Alan Araştırması (1994-1995), Hemşin Alan Araştırması (1997), Ihlara Alan Araştırması (1998), Elmalı Alan Araştırması (1998), Datça Alan Araştırması (2000), Sinop Alan Araştırması (2005), Antep Alan Araştırması (2008), Şirince Alan Araştırması (2009), Mardin Alan Araştırması (2010), Halk Oyunları Sempozyumu (2011), Assos Alan Araştırması (2012), Safranbolu Alan Araştırması (2015), Toplumsal Cinsiyet ve Halk Bilimi Sempozyumu (2015), Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu (2017), Çukurbağ Alan Araştırması (2017). Yapılan bu araştırmaların bir kısmı rapor olarak yayınlanırken, hemen hepsi ile ilgili yazılar topluluğumuzun çıkardığı HALKBİLİMİ dergisinde yayınlanmıştır.

Halk bilimini, toplumların ve bireylerin yaşayışını inceleyen ve bu yaşayış çevresinde var olan olgularla ilişkilendirerek açıklayan bir alan olarak görüyoruz. Bu anlayış çerçevesinde, halk kültürünü farklı bağlamlarda inceleyerek halk bilimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, toplumların yaşayış biçimlerinde meydana gelen dönüşümü; popüler kültür, küreselleşme, politik ve iktisadi süreçler, teknolojik değişimler, kentleşme gibi kavramların bu dönüşümde oynadığı rolleri çözümlemek amacıyla ulusal düzeyde Kültürel Değişme konulu bir sempozyum düzenlemekteyiz.

Sempozyum, tüm disiplinlerden akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri buluşturabilecek bir program olacaktır. Burada hedefimiz, halk bilimi ile beşeri ve politik bilimler arsındaki ilişkiyi göz önüne çıkarmaktır. Sempozyumda ele alınabilecek bazı alt başlıklar fikir vermesi amacıyla aşağıda belirtilmiştir. Fakat kültürel değişme konusu altında sunulabilecek herhangi bir konu ile başvuru yapılabilir.

 • Küreselleşme
  Küreselleşmenin halk kültürü öğelerinde yarattığı algı değişimi, kültürel etkileşim,
  kültürel öğelerin yeniden yaratımı.
 • Popüler Kültür
  Popüler kültür ürünlerinin kültürel değişmede rolü, değişen kültür materyalleri ile
  birlikte farklı bir toplum algısı, tüketim.
 • Araştırma Yöntemleri ve Beşerî Bilimlere Yaklaşımlar
  Araştırma yöntemleri ve konularındaki değişim.

 • Kültür Materyallerinin Kullanımı
  Kültür materyallerinin kullanımındaki değişim, turizm, müzecilik.
 • Politik ve İktisadi Süreçler
  Göç, işsizlik, çatışma gibi politik ve iktisadi süreçlerden kaynaklanan değişim.

 • Teknoloji
  Sosyal medya, ürün yerleştirme, bilgi çeşitliliği ve bunların kültür üzerindeki etkileri.

 • Kentleşme
  Kent antropolojisi, kent folkloru.

Başvuru için Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine konu ile ilgili özetlerinizi gönderebilirsiniz. Özetlerinizin en fazla 300 kelimeden oluşması ve konunuzun içeriğini kapsayacak ayrıntıda olması gerekmektedir. Bununla birlikte iletişim bilgilerinizi de mailinize eklemenizi ve mailinizin konusunu özetinizin başlığı yapmanızı rica ederiz.

Bildiri özetleri, çeşitli üniversitelerin farklı bölümlerinden akademisyenlerin oluşturduğu Akademik Hakem Heyeti tarafından incelenecektir.

Bildiri özeti göndermek için son tarih: 11 Şubat 2019

Kabul edilen özetlerin açıklanması: 18 Mart 2019

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin yollanması için son tarih: 29 Mart 2019

Sempozyum tarihi: 20-21 Nisan 2019

Sempozyumun dili Türkçedir.

Katılım ücretsizdir.

Daha önceki sempozyumlarda olduğu gibi bildiriler ISBN numarasıyla kitaplaştırılacaktır.

Sempozyum ile alakalı sorularınızı “Soru” konu başlığı ile Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine gönderebilir, thbt.org/sempozyum adresini ziyaret edebilirsiniz.


Sempozyum Bildiri Çağrısını pdf formatında görüntülemek için tıklayınız!..

Positive SSL