Yılda iki defa hazırlanan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi'nin 36'ncı sayısı (2018/2) yayınlandı.

Bu sayıdan itibaren yalnızca elektronik ortamda yayınlanacak dergiye DergiPark üzerinden ulaşılabilecek.

36'ncı sayının içeriği ise aşağıda yer almaktadır;

 

---Araştırma Makaleleri / Research Articles

* Özlem DEMREN - Türk Kültüründe Bir Korku Kültü Olarak Sivas’ta Alkarısı ve Albasması İnanışı / The Belief of Alkarisi and Albasmasi in Sivas as a Fear Cult in Turkish Culture

* Gülfem UYSAL - Konstantin ve Helena Kilisesi’nde (Andaval) Mezar Tiplerinden ve Buluntularından Sosyal Statünün Belirlenmesi / Determination of Social Status from Grave Types and Grave Goods at Konstantine and Helena Church (Andaval)

* Öznur GÜLHAN - Pelvis’ten Radyolojik Yöntemler ile Cinsiyet Tayini / Sex Estimation from the Pelvis Using Radiological Methods: Turkish Sample


---Değerlendirme Makaleleri / Review Articles

* Eda SELİMOĞLU, Timur GÜLTEKİN - Laura Esquivel’in Acı Çikolata Romanı Üzerinden Duygusal Dünya ve Yemek Kültürü İlişkisi / The Relationship between Emotional World and Food Culture from Laura Esquivel’s Like Water for Chocolate Novel

* Koray DEĞİRMENCİ - Etnografik Bir Veri Olarak Fotoğraf: Temsil, Düşünümsellik ve Gerçekçilik / Photography as Ethnographic Data: Representations, Reflexivity and Realism

* Uğur Zeynep GÜVEN - Kültür, Gündelik Hayat ve Teatrallik İlişkisi Açısından Performans Antropolojisi / Anthropology of Performance in terms of Culture, Everyday Life and Theatricality


---Çeviriler / Translations

* Çiğdem KARA - Çalılıkta Shakespeare: Amerikalı bir Antropolog Batı Afrika Tivlerini Araştırmaya Başladı ve Ona Hamlet’in Gerçek Anlamı Öğretildi / Shakespeare in the Bush. An American Anthropologist Set Out to Study the Tiv of West Africa and was Taught the True Meaning of Hamlet


Antropoloji Dergisi'nin son sayısını okumak için
tıklayınız!..

Positive SSL