Antropoloji Kitapları Listesi

Kapak Görseli Kitap Adı Yazar Yayınevi Basım Yılı
Batının İnsan Doğası Yanılsaması Marshall Sahlins (Çeviri:Emine Ayhan Zeynep Demirsü) Bgst Yayınları -
Josephine'in Gördüğü - 20. Yüzyılda Anadolu’nun Kırsal Yörelerine Fotoğrafik Bakışlar Kimberly Hart Koç Üniversitesi Yayınları -
Darwin'den Dersim'e - Cumhuriyet ve Antropoloji Zafer Toprak Doğan Kitap -
Avrupa ve Beşeriyet Nikolay S. Trubetskoy Küre Yayınları -
Antropoloji - Kültürde ve Toplumda Teorik Uygulama Michael Herzfeld Say Yayınları -
Çin İşi Japon İşi - Cinsiyet ve Cinsellik Üzerine Antropolojik Değiniler Tayfun Atay İletişim Yayınları -
Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji Claude Levi-Strauss Metis Yayıncılık -
50 Soruda Antropoloji Sibel Özbudun - Gülfem Uysal Bilim ve Gelecek Kitaplığı -
Batı'da Bir Nakşi Cemaati/Şeyh Nâzım Kıbrısî Örneği Tayfun Atay Berfin Yayınları -
Kültürel Antropoloji (Giriş) Prof. Dr. Mahmut TEZCAN Maya Akademi Yayınları -
Becoming Human: Romantic Anthropology and the Embodiment of Freedom (Literature & Philosophy) Chad Wellmon - -
Asteriks ya da Uygarlığın Işıkları (Astérix ou les Iumiéres de la civilisation) Nicolas Rouvière - -
İnsan İçgüdüsü - İlkel Dürtülerimiz Modern Yaşamlarımızı Nasıl Biçimlendiriyor Robert Winston - -
Siyasal Antropoloji Ted C. Lewellen - -
Mars'ta Bir Antropolog Oliver Sacks - -
Gebze - Küçük Türkiye'nin Göç Serüveni Tolga Tezcan - -
Kızıl Kraliçe - Cinsellik ve İnsan Doğasının Evrimi Matt Ridley - -
Kültürün İşleyişi (Psikanaliz ve Antropolojide Sembolik Dönüşüm) Gananath Obeyesekere - -
Krizantem ve Kılıç Ruth Benedict Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları -
The Business of Ethnography: Strategic Exchanges People and Organizations Brian Moeran Berg Publishers -
Kültürlerin Yorumlanması Clifford Geertz Dost Kitabevi Yayınları -
Paganizmin Dehası (Genie du Paganisme) Marc Auge Dost Kitabevi Yayınları -
The Culture Code: An Ingenious Way to Understand Why People Around the World Live and Buy as They Do Clotaire Rapaille Broadway Books - New York -
Hukuk Antropolojisine Giriş Simon Roberts (Çeviren: A. Erkan Koca) Birleşik Yayınevi -
Türk Kimliği - Kültür Tarihinin Kaynakları Bozkurt Güvenç Boyut Yayın Grubu -
Japon Kültürü (Nihon Bunka) Bozkurt Güvenç Boyut Yayın Grubu -
Taş Devri Ekonomisi (Stone Age Economics) Marshall Sahlins BGST Yayınları -
İnsan ve Kültür Bozkurt Güvenç Boyut Yayıncılık -
Neo-Liberal Genetik (Evrim Psikolojisinin Mitleri ve Meselleri) Susan McKinnon Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi -
Antropoloji Gözüyle: Sınıf Kültür Kimlik Yazıları Sibel Özbudun Ütopya Yayınevi -
Siyasal Antropoloji Georges Balandier Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları -
Yerlinin Bakışı / Etnografya: Kuram ve Yöntem N. Serpil Altuntek Ütopya Yayınevi -
Çiçeklerin Kültürü (Culture of Flowers) Jack Goody Ayrıntı Yayınları -
Antropoloji Tarihi Thomas Hylland Eriksen Finn Sivert Nielsen. Çev.: Aksu Bora İletişim Yayınları -
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Antropolojik İncelemesi ve Emeklilik Sorunları Üzerine Bir Alan Araştırması Dr.Nevzat Denk Beta Yayınevi -
Çıplak Adam - Erkek Vücudu Üzerine Bir İnceleme Desmond Morris NTV Yayınları -
İçimizdeki Maymun (Biz neden biziz?) Frans de Waal Metis Yayınları -
21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji - İnsanın Doğadaki Yeri Daniel G. Bates İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları -
Tarihsel Kültürel Antropoloji Christoph Wulf Dipnot Yayınları -
Küçük Yerler Büyük Meseleler (Sosyal ve Kültürel Antropoloji) Thomas Hylland Eriksen (Çeviren: A. Erkan Koca) Birleşik Yayıncılık -
Cadıların Günbatımı (Bir Antropoloji Elkitabı İçin Yazılar) Ahmet Güngören Ayraç Yayınevi -
Sineantropos Marjinal Antropoloji Yazıları Ahmet Güngören Yol Yayınları -
Homo Juridicus Hukukun Antropolojik İşlevi Üzerine Bir Deneme Alain Supiot Dost Kitabevi Yayınları -
Vahşiler Barbarlar ve Uygarlık Jack Weatherford Versus Kitap Yayınları -
Biz Hiç Modern Olmadık Bruno Latour Norgunk Yayıncılık -
İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler Lucien Levy-Bruhl Doğu Batı Yayınları -
Uygarlığın Doğuşu Yakındoğuda Avcılık ve Toplayıcılıktan Tarıma Kentlere ve Devlete Geçiş Charles Keith Maisels İmge Kitabevi -
Acının Antropolojisi David Le Breton Sel Yayıncılık -
Bütün Yönleriyle Alan Çalışması (Etnografik Alan Notları Yazımı) R. M. Emerson-R.I. Fretz- L.L. Shaw Birleşik Yayınları -
Hepimizin Kökeni Afrika Steve Olson Yurt Kitap Yayın -
Kültürel Antropoloji (Cultural Anthropology: Human Challange) William Haviland - Herald E. L. Prins - Dana Walrath - Bunny Mcbride Kaknüs Yayınları -
Lucy'nin Mirası Alison Jolly Kitap Yayınevi -
Tüfek Mikrop ve Çelik Jared Diamond TÜBİTAK -
Evrim (Eyewitness Science Evolution - 1993) Linda Gamlin TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları - Başvuru Kitaplığı -
Modern İnsanın Kökeni (The Origin of Modern Humans - 1993) Roger Lewin TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları -
Göl İnsanları - Evrim Sürecinden Bir Kesit (People of the Lake - Man his Origins Nature and Future-1979) Richard Leakey - Roger Lewin TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları -
Türk Kimliği Bozkurt Güvenç Remzi Kitabevi -
İnsan ve Kültür Bozkurt Güvenç Remzi Kitabevi -
Yaşam Tarzları David Chaney Dost Kitabevi -
İnsan Olmak Mary Gribbin - John Gribbin Dost Yayınevi -
Evrim Brian Charlesworth - Deborah Charlesworth Dost Yayınevi -
Darwin ve Darwincilik Patrick Tort Dost Yayınevi -
Tüketimin Antropolojisi Mary Douglas - B. Isherwood Dost Yayınevi -
Topluluğun Simgesel Kuruluşu Anthony P. Cohen Dost Yayınevi -
Tarih Adaları Marshall Sahlins Dost Yayınevi -
Yaban Aklın Evcilleştirilmesi Jack Goody Dost Yayınevi -
Aklın Tarih Öncesi Steven Mithen Dost Yayınevi -
Sosyal ve Kültürel Antropoloji John Monaghan - Peter Just Dost Yayınevi -
Mahremiyet (Uygarlaşma Sürecinin Miti II) Hans Peter Duerr Dost Yayınevi -
Çıplaklık ve Utanç (Uygarlaşma Sürecinin Miti) Hans Peter Duerr Dost Yayınevi -
Yerel Bilgi Clifford Geertz Dost Yayınevi -
Tarih Sümerde Başlar (History Begins at Sumer) Samuel Noah Kramer Kabalcı Yayınevi -
Altay Türklerinde Ölüm (La Mort Chez Les Peuples Altaiques Anciens et Medievaux) Jean-Paul Roux Kabalcı Yayınevi -
Bilimsel Bir Kültür Teorisi (Eine wissenchaftliche Theorje der Kultur) Bronislaw Malinowski Kabalcı Yayınevi -
Büyü Bilim ve Din (Magie Wissenschaft und Religion) Bronislaw Malinowski Kabalcı Yayınevi -
Vahşilerin Cinsel Yaşamı (Das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwest-Melanisien) Bronislaw Malinowski Kabalcı Yayınevi -
Saflık ve Tehlike / Kirlilik ve Tabu Kavramlarının Bir Çözümlemesi Mary Douglas Metis Yayıncılık -
Irk Tarih ve Kültür Claude Levi-Strauss Metis Yayıncılık -
Din Antropolojisi - Makaleler - Kaknüs Yayınları -
Anadolunun Gizli İnancı Nusayrilik - İnanç Sistemleri ve Kültürel Özellikleri Hüseyin Türk Kaknüs Yayınları -
Fâtima - Portekizde Bir Hristiyanlık Hac Merkezinin Kültürel Antropolojik Analizi Ali Murat Yel Kaknüs Yayınları -
Tabu Antropolojik Alan Çalışmasında Seks Kimlik ve Erotik Öznellik Don Kulick Öteki -
Antropoloji - İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış Conrad Phillip Kottak Ütopya Yayınları -
Kültür (Culture) Raymond Williams İletişim Yayınları -
Kültürün ABC'si Bozkurt Güvenç Yapı Kredi Kültür Yayınları -
Japon Kültürü Bozkurt Güvenç İş Bankası Yayınları -
Kamusal İnsanın Çöküşü Richard Sennett Ayrıntı Yayınları -
Kirvelik -Sanal Akrabalığın Dünü ve Bugünü Ayşe Kudat Ütopya Yayınları -
Gramsci Kültür Antropoloji (Gramsci Culture and Anthropology) Kate Crehan Kalkedon -
Fal Kitabı "Melhemeler ve Türk Halk Kültürü" Şeref Boyraz Kitabevi -
Mavi -Bir Rengin Tarihi- (Bleu Histoire dune couleur) Michel Pastoureau İmge Kitabevi -
Şam'da Raks (Dancing in Damascus) Nancy Lindisfarne İmge Kitabevi -
İnekler Domuzlar Savaşlar ve Cadılar (Crow Pigs Wars and Witches. The Riddlles of Culture) Marvin Harris İmge Kitabevi -
İlkçağ Gizem Tapıları (Ancient Mystery Cults) Walter Burkert İmge Kitabevi -
Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü (Popular Culture in Early Modern Europe) Peter Burke İmge Kitabevi -
Yamyamlar ve Krallar Marvin Harris İmge Kitabevi -
Türk Ailesi Antropolojisi Mahmut Tezcan İmge Kitabevi -
Eski Ortadoğuda Çevre ve Etnik Yapı (Environment and Ethnicity in the Ancient Middle East) Pavel Dolukhanov İmge Kitabevi -
Büyü Gizem ve Bilim -Batı Uygarlığında Okült- Dan Burton - David Grandy Varlık Yayınları -
Çöküş Jared Diamond Timaş Yayınları -
Din Üzerine Antropolojik İncelemeler (Anthropological Studies of Religion) Brian MORRIS İmge Kitabevi -
Kültür Kalıpları Ruth Benedict Payel -
Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar (Réponses Pour Une Anthropologie Réflexive) Loıc J. D. Wacquant - Pierre Bourdieu İletişim Kitabevi -
Elemterefiş Anadolu'da Büyü ve İnsanlar - Yapı Kredi Kültür Yayınları -
Batıda Bir Nakşi Cemaati / Şeyh Nazım Kıbrısi Örneği Tayfun Atay İletişim Kitabevi -
Dünden Bugüne İnsan Metin Özbek İmge Kitabevi -
Antropoloji: Kuramlar/Kuramcılar Sibel Özbudun - Balkı Şafak Dipnot Yayınları -
Antropoloji M. Auge - J. P. Colleyn Dost Kitabevi -
Din Hayattan Çıkar -Antropolojik Denemeler- Tayfun Atay İletişim Yayınları -
Şamanizm Mircea Eliade İmge Kitabevi -
İnsan Davranışının Kültürel Temelleri (Rethinking Psychological Antropology) Philip K. Bock İmge Kitabevi -
Türk Tiyatrosunun Antropolojisi Aslıhan Ünlü Aşina Kitaplar Yayınevi -
Çocuk İşçiler - Çarpık Gelişen Bedenler İzzet Duyar - Barış Özener Ütopya Yayınevi -
Tohum ve Toprak Carol Delaney İletişim Yayınları -
Kültür Raymond Williams İmge Yayınevi -
Kültür Örüntüleri Ruth Benedict Öteki Yayınevi -
Kaybolan Sesler Daniel Nettle - Suzanne Romaine Oğlak Yayıncılık -
İlkel Toplum Bronislaw Malinowski Öteki Yayınevi -
İlkellerde Din Edward Evans Pritchard Öteki Yayınevi -
Gerçeğin Ardından Clifford Geertz İletişim Yayınları -
Büyü Bilim Din ve Akılcılığın Kapsamı Stanley Jeyaraja Tambiah Dost Kitabevi -
Antropoloji Nephan Saran İnkılap Kitabevi -
Kültürel Antropoloji William A. Haviland Kaknüs Yayınları -
Gelenekten Geleceğe Antropoloji - II. Ulusal Antropoloji Kongresi Bildirileri Belkıs Kümbetoğlu - Hande Birkalan Gedik Öteki Yayınevi -
Yaşasın Meşhuriyet Çağı! Tayfun Atay Epsilon Yayınevi -
Papago Kadını / Arizona Çöllerinde Bir Kızılderili Ruth M. Underhill Epsilon Yayınevi -
Bir Türk Köyünde Yaşam Joe E. Pierce Epsilon Yayınevi -
Yanomamö / SAVAŞA DOĞANLAR Napoleon A. Chagnon Epsilon Yayınevi -
Tabancası Gümüşten Gregorio Cortezin Şarkısı Américo Paredes Epsilon Yayınevi -
Şeyhin Konukları / Bir Irak Köyünün Kadınları Elizabeth Warnock Fernea Epsilon Yayınevi -
Kadınların Dünyası / Bedevi Öyküleri Lila Abu-Lughod Epsilon Yayınevi -
Tıp Büyü ve Din W.H.R. Rivers Epsilon Yayınevi -
Orada Bir Köy / Gopalpur-Hindistan Alan R. Beals Epsilon Yayınevi -
Doña Lichanın Adası Alfredo López Epsilon Yayınevi -
Nisa / Bir !Kung Kadınının Yaşamı ve Sözleri Marjorie Shostak Epsilon Yayınevi -
İran Köyünde Kadın Olmak Erika Friedl Epsilon Yayınevi -
Yabanıl Toplumda Suç ve Gelenek Bronislaw Malinowski Epsilon Yayınevi -
Aborijin Efsaneleri David Unaipon Epsilon Yayınevi -
Uygarlığın Doğuşu Richard G. Klein - Blake Edgar Epsilon Yayınevi -
Kadın İşi Erkek İşi Hannah Rachel Bell Epsilon Yayınevi -
Tepoztlán / Meksikada Bir Köy Oscar Lewis Epsilon Yayınevi -
Büyükbaba Tom Brown Jr. Epsilon Yayınevi -
Seneka Masalları Arthur C. Parker Epsilon Yayınevi -
Navaho Halk Öyküleri Franc Johnson Newcomb Epsilon Yayınevi -
Hotanto Venüsü Gerard Badou Epsilon Yayınevi -

 

Positive SSL