İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü

Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı

Lisan Bitirme Çalışmaları (Alan Araştırması)

Yüksek Lisans/Doktora Tezleri Listesi*

(1964-2016)

Lisans Bitirme Çalışmaları Listesi


1- KURUCU, Tekin: Zeytinburnu Gecekondularının Kuruluşu ve Usta Teşkilatları. (İstanbul).1964. III+33s.  64/1

2- ERTÜZÜN, Serap: İstanbul Vilayeti, Zeytinburnu Kazası, Sümer Mahallesi’nde İkamet Eden Ev Sahiplerinin -1962’de- 12-20 Yaş Arası Çocukları Üzerinde Takip Araştırması Hakkındaki Tez. 1965. 37s.  65\1

3- AKOVA, Cevat: Sakarya Vilayeti Turizm Bölgeleri. 1966. 79s. Tablolar. 66\5 F

4- BAYLAR, Nuri: Zeytinburnu, Sümer ve Nuripaşa’da Oturan Ev Sahiplerinin 1962-1966 Tarihleri Esas Tutularak Bazı Özelliklerinin Mukayesesi. (İstanbul) 1966 V+18s. Tablolar. 66\12 F

5- ÇETİNKAYA, Muzaffer: Çalılı Köyü İncelemesi. (Yozgat). 1966. 118s. 66/9

6- GEZEN, Ersen: İstanbul Ekmek İmal Yerleri ve Sahipleri ile Ekmek Tüketicileri Olarak İstanbul Halkının Ele Alındığı -İstanbul Ekmek Sorununun- İncelenmesi. 1966. 261s. 66/2

7- GÜLTEKİN, Atalay: İstanbul İnşaat Ameleleri. 1966. 60s. Tablolar. Mülakat Formu.  66/10

8- KAMOY, Ender: İstanbul’da Et Sorunu. 1966. 111s. 66/6 F

9- ÖZERTUĞ, Banu: Yukarı Yurtçu Köyü İncelemesi. (Ankara). 1966. 232s. 66/7

10- ÖZGÜNER, Yalman: İstanbul Yaş Meyve-Sebze Hali ve Meyve-Sebze Tüketiminin İncelenmesi. 1966. 54s. 66/1

11- ÖZÜSTÜN, Engür: Çağlayan’ın Tarihi, Nüfus ve Bina Durumu. (İstanbul). 1966. 35s. Harita. 66/4

12- TEKİNEL, Güner: Gültepe-Harmantepe Gecekondu Bölgesindeki Ebeveynlerin Eğitim Dereceleri ile Ekonomik Durumları Arasındaki Bağlantı ve Çocuklarının Eğitimi Konusundaki Tutumları. (İstanbul). 1966. 30s. Tablolar. Grafikler.   66/3

13- TURGAY, B.Oktay: Bursa’da Köy Düğün Adetleri. 1966. 45s. Tablolar. Harita.  66/8

14- YANTAŞ, Aybek: Sümer-(Zeytinburnu) Arazi Mülkiyeti Sorunu. (İstanbul). 1966. 24s.  66/11 F

15- AKLEM, Atilla: Ilıca Köyü İncelemesi. (Amasya). 1967. 49s. Mülakat Formu. 67/9 F2
Not: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından Yayımlanmıştır. SPD Araştırma Şubesi Yayın No: DPT 845 SPT 193 Ankara: 1970

16- BOYAR, Cahit: Ereğli Kömür İşletmeleri, Yeraltı Maden İşçilerinin Sağlık Durumu. (Zonguldak). 1967. 45s. Tablolar. 67/5

17- ÇAKMAK, Hasan: Zonguldak Maden İşçileri Sendikası Bölge Sendikaları ve Amele Birliği.1967. 44s. Tablolar. Ekler. 67/4

18- DİNÇER, Şahika: İstanbul Vilayeti Gecekondu Bölgelerinde Zeytinburnu ve Bakırköy Kazası’na Bağlı Osmaniye Mahallesi’nin Sosyo-Ekonomik Durumunun Mukayesesi.1967.
31s. Tablolar. Grafikler. 67/10

19- EKİZ, Şenol: Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesi Gecekondularında 1962-1968 Yılları Süresince Tapu Durumundaki Değişmeler. (İstanbul). 1967. 38s. Tablolar. 67/11

20- GÖKHAN, Mustafa: Ahmediye-Bir Köy Araştırması -(İstanbul) 1967. 85s. Tablolar. Haritalar. Plan. Mülakat Formu. Resimler.  67/7

21- GÖRGÜN, Aydın: İstanbul Belediyesi İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü, Rumeli Yakası Hareket Şoförleri. 1967. 45s. Tablolar. Mülakat Formu.  67/1 F

22- HANOĞLU, Oktay: Emekli Memurların Problemleri. (İstanbul). 1967. 32s. Tablolar.  67/6

23- KEKLİK, Osman: Türkoba. (İstanbul). 1967. 95s. Mülakat Formu. Resimler. 67/8

24- ÜNSAL, Gönül: İstanbullu Ailelerde Evlenme Adetlerinin Mukayesesi. (1962’den Önce, 1956’dan Sonra). 1967. 71s. Mülakat Formu.  67/2 F

25- YÜCEL, Ersan: Sanayi’de İşçi Ücretlerinin Yapısı. 1967. 67s. Tablolar. Grafikler. Ekler.  67/3

26- ALPASLAN, Erdem: Zonguldak Maden İşçilerinin Ücret, Çalışma Saatleri ve Prim Durumları. 1968. 47s. Tablolar.  68/3

27- ALTIOK, Türen: İstanbul Trafik Şubesinde Görevli Polisler. 1968. 22s. Tablolar.   68/4

28- ATALAY, Atilla: Zonguldak Kömür Havzasında Yer Altında Çalışan Maden İşçilerinin Sosyal ve Kültürel Durumları. 1968. 26s. Tablolar.  68/24

29- AYDIN, Ali: Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Kundura İşletmesi İşçileri ile Kundura Yapımında Lüzumlu Maddeleri İmal Eden Lastik, Solüsyon ve Bağ Atölyesi İşçilerinin Nüfus, Mesken, Ekonomik, Sağlık, Sosyal ve İş Durumlarının Araştırılmasıdır. (İstanbul). 1968. 72s. Tablolar.  68/14 F

30- BALTO, Fikret: Türkiye Sağlık- İş Sendikası. (İstanbul). 1968. 53s. Tablolar. Ekler.  68/20

31- BOYNUKALIN, İbrahim Rıfkı: Karaman Kazası’nın Araştırılmasında Metot ve Kaynak Üzerine Bir Deneme (Konya). 1968. 65s. Tablolar. Grafikler. 68/11
Not: Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından Karaman’ın İktisadi ve Sosyal Gelişimi Adıyla 1968’de İstanbul’da yayımlanmıştır.

32- BAYSAN, Teoman: Keçeli Köyü İncelemesi. (Manisa). 1968. 87s. Mülakat Formu.  68/21

33- CAN, Ali: Darülaceze’de Bir İnceleme. (İstanbul) .1968. 71s. Mülakat Formu. 68/16

34- COŞKUN, Necla: Güzelce Köyü. (İstanbul). 1968. 173s. Harita. Mülakat Formu. Resim.  68/22

35- DÜLGER, Tülin: Adana Toroslar Yağ Fabrikası İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Araştırılması. 1968. 77s. Tablolar. 1 Şema.  68/13 F

36- ERGİNER, Yavuz: İstanbul Balıkhanesi. 1968. 40s. Kroki.  68/15

37- ERGUN, Semih: Adapazarı Şeker Fabrikası İsçilerinin Sosyal Ekonomik ve Kültürel Durumları. 1968. 73s. Tablolar. Mülakat Formu.  68/12
Not: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından Yayımlanmıştır. SPD Araştırma Şubesi Yayın No: DPT 855 SPD 196, Ankara: 1970.

38- GÜLDÜ, Ercan: Avrupa’da Çalışan Türk İşçileri. 1968. 35s. Tablolar.  68/10

39- KARAKAVUKOĞLU, Tahsin: Foça Açık Cezaevi Ekonomisi. (İzmir). 1968. 87s. Tablo.  68/17

40- KARLILAR, Abdülcelal: Türk Nakliyeciler Derneği’ne Kayıtlı Ambar ve Nakliyat Müesseseleri ve Problemleri. (İstanbul). 1968. 38s. Tablolar. Harita. 68/9

41- KAYLI, Rıfat: Karaman ve Köylerinde Milangaz Kullanma Durumu. (Konya). 1968. 23s. Tablolar. Harita.  68/7
 
42- KINCAY, Kemal: Türkiye’de 1950 ile 1960 Seneleri Arasında Verimin, Toprak Servetinin ve Eğitimde Laikliğin Çeşitli Nedenlere Göre Değişmesinin Haritalarla Anlatımı. 1968. 33s. Haritalar.  68/5

43- NAYIR, Nusret: Konya Merkez Öğretmenlerinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Durumları. 1968. 68 s. Tablolar. Mülakat Formu. Resimler. Ekler.  68/1

44- OĞUZBERK, Cemal: Bursa-Keleş İlçesi Issız Ören Köyü’nün Ekonomik Durumu ve Köydeki Diğer Sosyal Hayat. 1968. 88s. Tablolar. Harita. Mülakat Formu. 68/2 F
Not: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından Yayımlanmıştır. SPD Araştırma Şubesi Yayın No: DPT 854 SPD 195. Ankara 1970.

45- ÖZGE, Semiramis: İstanbul Şehri’nde Şişli ve Fatih’te Oturan Hanımlarımızın Giyim ve Makyaj Zevki Özelliklerini Gösterir Bir Araştırma. 1968. 33s. Tablolar. Grafikler. 68/6

46- TAN, Yüksel: İstanbul’da Çıkan Altı Gazetedeki Teknisyen Gazete İşçilerinin Sosyal, Ekonomik, Sorunları ve Gazeteler Hakkındaki Görüşleri. 1968. 48s. Tablolar. Mülakat Formu.  68/18 F

47- UĞUR, Tarık: İstanbul’da Altı Yetiştirme Yurdundaki Korunmaya Muhtaç Çocuklar. 1968. 102s. Tablolar. Mülakat Formu. Resimler. Ekler.  68/8

48- UZUN, Ertuğrul M: Çardaklık Köyü İncelemesi. (Ordu). 1968. 81s. 68/23

49- ÜNAL, Mesut: İmrallı Köyü. (Afyon). 1968. 53s. Tablolar. 68/19

50- YORGUN, Atilla: Cibali Kutu Fabrikası İmalat İşçilerinin Sosyal, Ekonomik ve İş Durumlarıyla İlgili Bir Araştırma. (İstanbul). 1968. 96s. Tablolar. Ekler.  68/25 F

51- ARTUNKAL, Fatma: Ankara’nın Güvenç Köyü’nde “Hastalık” la İlgili İnanç, Tutum ve Davranışlar. 1969. 120s.  69/2

52- ATAMAN, Enver: Denizli ve Zeytinli Köyleri İncelemesi. (Trabzon). 1969. 58s. Tablolar.  69/12 F

53- BAŞAR, Yeşil: Işık, Kadıköy, Cağaloğlu Mimarlık Mühendislik Özel Yüksek Okulları Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yaşayış ve Sosyo-Ekonomik Durumları Hakkında Bir Araştırma. (İstanbul). 1969. 40s. Tablolar.  69/5 F2
Not: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından Yayımlanmıştır. SPD Araştırma Şubesi Yayın No: DPT 843 SPD 192. Ankara 1970.
 
54- BAYER, Serpil: Büyükdere Ekmekçioğlu Tuğla-Asmolen Fabrikası İşçilerinin Sosyal-Ekonomik Durumlarının Araştırılması. (İstanbul). 1969. 27s. Tablolar. 69/20 F

55- BİLEN, Şenay: Trabzon’a Göç Sebepleri. 1969. 80s. Tablolar. Mülakat Formu.  69/4

56- ERDENER, Işık: Çalışmanın, Evli Bir Kadının Hayatı Üzerinde Çeşitli Yönlerde Yaptığı Etkinin, Üç Ayrı Ekonomik Seviyedeki Grup Üzerinde Mukayeseli Olarak İncelenmesi. (İstanbul). 1969. 56s. Tablolar. 69/23

57- GAYRETLİ, Metin: Otosan’daki Bir Grup İşçinin Sosyo–Ekonomik, Kültürel Durumu ile Devamsızlık Nedenleri. (İstanbul). 1969. 56s. Tablolar.  69/19 F

58- GÜNEM, Tülay: İstanbul İtfaiye Teşkilatının Nüfus, Sosyal ve Ekonomik Durumları. 1969. VII+24s. Tablolar.  69/10 F

59- GÜRLER, Mustafa: Fatsa’da Fındık Kooperatifleri Birliği’ne Ait Fındık Fabrikasında Çalışan Kadın İşçilerin Sosyal ve Ekonomik Yönden Araştırılması. (Ordu). 1969. 19s. Tablolar.  69/9 F

60- HANOĞLU, Muzaffer: İstanbul’daki Apartman Kapıcılarının Sosyo-Ekonomik ve Mesken Durumu. 1969. IV+55s. Tablo. Mülakat Formu. Ekler.  69/3 F

61- KARAALİ, Şinasi: Adana Özbucak İplik ve Bez Dokuma Fabrikası’nda İşçilerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Araştırılmasıdır. 1969. 83s. Tablolar.  69/22 F

62- KARAHAN, Hatice İnci: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Sınıf Talebelerinin Dini Davranışları. 1969. 53s. Tablolar. Grafikler.  69/24 F

63- KEÇECİ, Nesrin: 1950-1955-1960 Genel Nüfus Sayımlarına Dayanarak Türkiye’de Nüfus Yoğunluğu ve Ana Lisan Grupları ile 1961-1965 Orta Öğretim İstatistiklerine İstinaden Kız-Erkek Öğrenci Sayısından Eğitimde Laikliğin İncelenmesi ve Haritalarla Açıklanması. 1969. 22 s. Tablolar. Haritalar.  69/1 F

64- KURTBAY, Ahsen: İTO Kilit Fabrikası İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Araştırılması. (İstanbul). 1969. 31s. Tablolar.   69/15 F

65- MACİT, Yusuf: Büyükada Faytoncularının Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Faaliyetlerinin Araştırılması. (İstanbul). 1969. 22s. Tablolar.   69/16 F

66- NURGÖNÜL, Fehmi: Camialtı Tersanesi İşçilerinin Sosyo–Ekonomik Durumlarının Araştırılması. (İstanbul). 1969. 46s. Tablolar.  69/8

67- OĞUZLU, Tuncay: İstanbul Balıkçılarının Sosyal ve Ekonomik Durumu. 1969. 36s. Tablolar. Harita. Mülakat Formu. Resimler.  69/11 F

68- ÖZKILIÇ, Ayla: Çemberlitaş Kız Talebe Yurdunda Son Sınıf Talebeleri Arasında Yapılan Sosyo–Ekonomik Bir Araştırma. (İstanbul). 1969. 34s. Tablolar. Grafikler.  69/6 F

69- ÖZTÜRK, Sami: İstanbul Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İşçileri Üzerine Araştırma. 1969. 34s. Tablolar. Şema.  69/18 F

70- ŞENTEKİN, Mehmet: TCDD 7. İşletme Hareket Personelinin Sosyal ve Ekonomik Durumunun Etüt ve Araştırılması. (İstanbul) 1969. II+22s. Tablolar. 69/ 13 F

71- TİRALİ, Uğur Engin: Foça Açık Cezaevi’nde Hükümlü Bulunan Öldürme ve Öldürülmeye Teşebbüs Eden Suçluların Sosyo–Ekonomik Durumları ve İşledikleri Suçların Sebepleri. (İzmir). 1969. 69s. Tablolar. Mülakat Formu.  69/7 F

72- TUNCAY, Hülya: Bahçelievler: İstanbul Huzurevi, Kadıköy/Acıbadem:  Polis Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneği Huzurevi, Yedikule  “Ermeni Hastanesi” Huzurevinde Kalan Yaşlılar Hakkında Sosyo –Ekonomik Araştırma. (İstanbul). 1969. 52s. Tablolar. 69/21 F

73- TÜFEKÇİ, Gürbüz: Atatürk’ün Dünya Tarih Bilgisi ve Bu Bilgisinin Hareketlerine Etkileri. 1969. II+170s. 69/17 F

74- YAPICI, Enver: Akçakoca’nın Sosyal ve İktisadi Gelişimi. (Bolu). 1969. XI+ 86s. Tablolar. Grafikler. Harita. 69/14 F

75- AKKAYAN, Taylan: Türkiye’de Vilayetler Arası İç Göçler. 1970. 16s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. 70/18 F

76- AKSOY, Sadrettin: İstanbul Vilayeti Zeytinburnu Kazası’nın Nuripaşa Mahallesi’nde 1962 Kış Aylarına Kadar İkamet Edip Bilahare 1967 Senesi İlkbaharına Kadar Bölgeyi Terk Eden Ev sahibi Ailelerin İncelenmesi. 1970. 37s. Tablolar. Mülakat Formu.  70/26 F

77- BAŞTUĞ, Sami: İstanbul Seyyar Pazar Esnafından Giyecek, Ev Eşyası, Takacak Süs ve Muhtelif Eşya Satanların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının İncelenmesi. 1970. 46s.
Tablolar. 70/2 F

78- CİMİLLİ, Gülgün: Sungurlar Kalorifer Kazan Fabrikası İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Araştırılması. (İstanbul). 1970. 38s. Tablolar.  70/15 F

79- ÇEKİNMEZ, Seval: Piramit İplik ve Dokuma Fabrikası Sosyo–Ekonomik ve Kültürel Durumlarının İncelenmesi. (İstanbul). 1970. 40s. Tablolar. 70/25

80- ÇEVİKEL, Ergin: Bursa Merkez Ürünlü Köyü’nün Ekonomik Durumu ve Köydeki Diğer Sosyal Hayat. 1970. VI+89s. Tablolar. Haritalar. Mülakat Formu. Resimler. 70/12 F

81- DÜNDAR, Şuayip: Suni İpek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesi (Gemlik) İşçilerinin Sosyal-Kültürel ve İş Durumları. (Bursa) 1970. 29s. Tablolar.70/6 F

82- ERBAY, Zeki: Samsun Tütün Fabrikası İşçilerinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Durumlarının Araştırılması. 1970. VIII + 37s. Tablolar. Harita. Mülakat Formu. 70/14 F

83- ESKİTAŞÇIOĞLU, Kaya: Van’ın Sosyal ve İktisadi Gelişimi. 1970. 43s. Tablolar. Grafikler. 70/5

84- GÜÇLÜ, Hacer: Çanakkale Seramik Fabrikaları. 1970. 25s. Tablolar. Mülakat Formu. Ekler. 70/23 F

85- GÜLTEKİN, Bora: 15 ve Daha Yukarı Yaşlardaki Aktif Nüfusun 1960–65 Senelerinde Şehirsel Meslekler Bakımından Gösterdiği Dağılım ve 1960–65 Yılları Arasında İş Gücündeki Farklılaşma Meseleleri. 1970. 19s. Tablo. Haritalar. Grafikler. 70/8 F

86- IŞÖZEN, Ünal: Balıkesir İli Susurluk Kazasına Bağlı Kepekler Köyü ve Yahyaköy’ün Karşılaştırmalı Araştırması. 1970. 82s. Tablolar. Harita. Krokiler. 70/7 F

87- KARAALP, Cengiz: Ersoylar İplik ve Dokuma Fabrikası Sosyal ve Ekonomik Araştırması. (Hatay). 1970. 44s. Tablolar. 70/24  F

88- KARAKULE, Ferruh: İstanbul Ekmek Fırınları İşçilerinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Durumları. 1970. 71s. Tablolar. 70/20 F

89- KEKİ, Vecihe: Ağrı’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu. 1970. 45s. Tablolar. Grafikler. 70/4 F

90- MOREL, Erkan: Birgi Sanayii Fabrikasındaki İşçiler Üzerine Araştırma. (İstanbul). 1970. 25s. Tablolar. 70/19 F

91- OLCAY, Selçuk: Silahtarağa Elektro Metal Fabrikası İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Araştırılması. (İstanbul). 1970. 48s. Tablolar.70/27 F

92- ONATSU, Ege: Minibüs Şoförleri ile Dolmuş-Taksi Şoförlerinin Sosyo Kültürel Özellikleri–Benzerlikleri ve Ayrılıkları. (İstanbul). 1970. 122s. Mülakat Formları. 70/3 F

93- ÖZCAN, Ahmet Fahrettin: Zonguldak Kömür Havzası’nda Yeraltında Çalışan Maden İşçilerinin Ekonomik Durumları. 1970. V+49s. Tablolar. 70/10 F

94- ÖZCAN, Murat: Kızıl Tahta Köyü ve Buradan Adana’ya Göç Edenlerle İlgili İnceleme. (Adana). 1970. 70s. Tablolar. Grafik. Harita. Mülakat Formları. 70/13 F

95- ÖZDEN, Ümran: Adapazarı Göçmen Mahallesi Sakinleri ve Civarının Sosyo–Ekonomik Durumları ile İlgili Bir Araştırma. 1970. 36s. Tablolar. 70/17 F

96- ÖZER, Katibe: Hemşirelerin Sosyo-Ekonomik Durumu. (İstanbul). 1970. 66s. Tablolar. 70/22 F

97- PASİNLİ, Ece: 1955-1960-1965 Yıllarında Türkiye’de Şehirleşmeye Etki Eden Faktörler ve Şehirleşmiş Yerleşmelerimiz. 1970. 33s. Tablolar. Grafikler. 70/21

98- PASTIRMA, Musa: Hemşin Bucağı’nın Sosyal, Ekonomik, Kültürel Din ve İnançları Araştırması. (Rize). 1970. 77s. Tablolar. Harita. Kroki. 70/9 F

99- PAYIR, Ata: Bingöl’ün Sosyal ve Ekonomik Gelişimi. 1970. IX+84s. Tablolar. Grafikler. Harita. 70/16 F

100- ŞEFKATLİ, Sevgi: Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesinde Çalışan Kadın İşçilerden 168’inin Sosyal-Ekonomik-Kültürel Durumu.  (İstanbul). 1970. 66s. Tablolar. 70/1 F

101- UÇAKER, Gülşen: Turgutlu Tukaş Konserve Fabrikası İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları. (Manisa). 1970. 53s. Tablolar. 70/11 F

102- AKPINAR, Ünsal: İstanbul’un Kapalı Sinemalarında Çalışan Gişe Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumlarının İncelenmesi. 1971. V+2 s. Tablolar. 71/15

103- ALKAN, A. Semih: 1970-1971 Yılı Futbol Sezonunda İstanbul Bölgesine Bağlı Futbol Hakemlerinin Sosyo–Ekonomik Yapısı. 1971. XV+33s. Tablolar. Mülakat Formu. Resimler. Ekler. 71/22 F

104- ANLAR, M. Sadık: Bir Bölge Araştırmasında, Anket veya Mülakat Yolu ile Toplanan Verilerin Değerlendirilmesi. 1971. 36s. Mülakat Formu. 71/5 F

105- ARPACIOĞLU, Oğuz: Amasya-Suluova İlçesi Ayrancı Köyü’nün Ekonomik Durumu ve Köydeki Diğer Sosyal Hayat. 1971. V+67s. Tablolar. Mülakat Formu. 71/3 F

106- ÇOKBİÇER, Bilgin: Auer Fabrika İşçilerinin Ekonomik ve Kültürel Araştırması. (İstanbul). 1971. 57s. Tablolar. Resimler. 71/ 17

107- DEMİRALAY, Esat: İstanbul Likör Fabrikası İşçilerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumları Araştırması. 1971. 29s. Tablolar. Mülakat Formu. 71/21 F

108- DİKMEN, Orhan: İbrahim Ethem İlaç Fabrikası İşçilerinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Çalışması. (İstanbul).1971. 42s. Tablolar. 71/8 F

109- ERCAN, F. Saime: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Araştırma.  (1.Kısım). (İstanbul). 1971. I+41s. Tablolar. 71/27 F

110- ERSOLAK, Mustafa: Kayseri Musaşeyh Köyü İncelemesi. 1971. 73s. Tablolar. Harita. 71/ 12 F

111- ERYENTÜR, İsmet: 1962-1968 Yılları Arasında İstanbul Gazetelerinin Tiraj Değiştirmeleri ve Gazetelerin Karakteristiği. 1971. 33s. Tablolar. Grafikler. 71/ 1 F

112- GÜLTE, Burhaneddin: Van Şüşanis Köyünün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel İncelemesi. 1971. 60s. Tablolar. Mülakat Formu. 71/9 F

113- GÜZELGÜN, Mehmet: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları. (II. Kısım). 1971. 23s. Tablolar. 71/25 F

114- KADEMOĞLU, Muammer: İ.T.Ü. Makine Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim ve Ekonomik Durumları Hakkında Bir Araştırma.(II. Kısım). (İstanbul) 1971. 38s. Tablolar. 71/24 F

115- KARADAĞ, İbrahim: Adana Merkez Çınarlı Köyü  Sosyo-Ekonomik Yapısı. 1971. 68s. Tablolar. Harita. Mülakat Formu. 71/20

116- KARADENİZ, Aydın: Paşaköyü ve Paşaköy’den Adana’ya Göç Edenlerle İlgili İnceleme. (Adana). 1971. IV+58s. Tablolar. Proje. Mülakat Formu. 71/6 F

117- KUNTER, Tanju: İş ve İşçi Bulma Kurumu İstanbul Şubesi Cağaloğlu Şube Merkezi’ne 1969 Yılında Müracaat Eden İş Arayanların Sosyal, Ekonomik ve Mesleki Durumlarının Araştırılması. 1971. 32s. Tablolar. 71/4 F

118- ÖNAL, Mustafa: İstanbul Şehir Hatlarında Çalışan Kaptan ve Lostromoların Sosyo-Ekonomik Durumu. 1971. 25s. Tablolar. 71/11

119- ÖNGÜL, Harun: Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hastanesi’nin Beş Yıllık Bütçesi ve Gelirleri ile 1969 Yılında Hastanede Yatarak Tedavi Muamelesi Gören Sigortalı Hastaların Sosyal Durumları. (İstanbul). 1971. 56s. Tablolar. Harita. 71/10 F

120- ÖZALP, İsmail Hakkı: Yapracık Köyü Halkının Sosyo–Ekonomik ve Kültürel Durumlarının Araştırılması. (Ankara). 1971. 27s. Tablolar. Haritalar. Mülakat Formu. 71/13 F

121- ÖZER, Uğur: Türk Kılıcı-Maddeleşmiş Kültür Örneği Olarak. 1971. 65s. 71/2 F

122- PEKYILMAZ, Mutlu: İstanbul Liseleri Son Sınıf Öğrencilerinin Başarı ve Sosyal Durumları. 1971. 14s. Tablolar. 71/23 F

123- PİŞKİN, Vedat: İ.Ü. İşletme Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları. (I. Kısım). (İstanbul). 1971. 34s. Tablolar. 71/18 F

124- SARIOĞLU, Alaaddin: Linguaphone Enstitüsü’nün Memleketimizde Yabancı Dil Öğrenimine Olan Katkısı ve Linguaphone Kursunu Alanların Sosyo-Ekonomik Durumları Hakkında Araştırma. (İstanbul). 1971. 33s. Tablolar. 71/14 F

125- UÇAR, Nihat: İstanbul İşçi Sendikaları, Sendika Başkanları ve Yönetim Üyelerinin Sosyo–Ekonomik ve Kültürel Durumlarının İncelenmesi. 1971. 24s. Tablolar. Mülakat Formu. Ekler. 71/7 F

126- TÜMER, Pınar: İ.T.Ü. Makine Bölümü Öğrencilerinin “Aile Yapıları ve Kanaatleri”. (İstanbul). 1971. 36s. Tablolar. 71/19 F

127- YAYIM, Nihat: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Okumakta Olan Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Yapısı. (II. Kısım). 1971. 33s. Tablolar. 71/26 F

128- AKSAN, Muzaffer: Çapa Tıp Fakültesi Erkek Öğrencilerinin Sosyal-Ekonomik ve Eğitim Durumları Hakkında Bir Araştırma. (İstanbul). 1972. 27s. Tablolar. 72/10 F

129- AYDIN, Fazilet: Edebiyat Fakültesi Eski Yazı Öğreten Bilimler (Tarih, Türkoloji, Arap-Fars Filolojisi) Grubu Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumu. (İstanbul). 1972. 72s. Tablolar. 72/5 F

130- BERİK, Erol: Türkiye’de Genel ve 67 Vilayetinde Resmi İlkokullardaki Öğrencilerin Şehir–Köy Dağılımları, Okullaşma Oranları ve Çeşitli Nedenlerle Okulu Terk Edenlerin Oranı. 1972. 39s. Tablolar. Haritalar. 72/3 F

131- BİNGÖL, Cengiz: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ankara ve İstanbul O.T.E.M. Öğrencilerinin Sosyo–Ekonomik ve Sosyal Durumları. 1972. 18s. Tablolar. Mülakat Formu. 72/13 F

132- CİVELEK, Nurser: Türkiye’de Göçün Kaynak ve Varış Noktaları. 1972. 12s. Tablolar. Haritalar. 72/9 F

133- OŞKUN, Doğan: Karabey Köyü Araştırması. (Gaziantep). 1972. IV+43s. Tablolar. Harita. Mülakat Formu. 72/11 F

134- DERELİ, ERDEM: İstanbul Devlet Erkek Liselerinde Devlet Tarafından Okutulan Yatılı Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Yatılı Okullar Sorunu. 1972. 32s. Tablolar. 72/16 F

135- GÖKPINAR, Şule: İETT Levent Otobüs Deposu Revizyon İşçilerinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Durumları. (İstanbul). 1972. 56 s. Tablolar.72/1 F

136- ÖZCAN, Bilgin: İstanbul Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İşçilerinin Sosyal–Ekonomik Durumu ile Belediyenin Temizlik Teşkilatı. 1972. 23s. Tablolar. 72/8 F

137- ÖZGÜMÜŞ, Bener: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik ve Eğitim Durumları. 1972. 47s. Tablolar. 72/4 F

138- SARAÇOĞLU, Bergüzar (Bölükbaşı): Zeytinburnu Gıda Araştırması. 1965. (İstanbul). 1972. 91s. 72/12 F

139- SARGUT, Leyla: Gültepe Semti Harmantepe Mahallesi’nin Sosyo-Ekonomik Durumu ve Açılacak Olan Eğitim Merkezi ile İlgili Araştırma. (İstanbul). 1972. 24s. Tablolar. Mülakat Formu. 72/14 F

140- SAYIN, Hatice: Coğrafya, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Prehistorya, Kütüphanecilik, Eski Ön Asya Dilleri Bölümü Öğrencilerinin Aile, Sosyal, Ekonomik ve Eğitim Sorunları. (İstanbul). 1972. 45s. Tablolar. 72/2 F

141- SEZGİN, Emin: Türkiye’de Göçün Yönü. 1972. 24s. Tablolar. Haritalar. 72/17 F

142- SÜRÜCÜ, Erdoğan: Adana-Kozan Kazası Bucak Köyü’nün Ekonomik Durumu ve Köydeki Sosyal Hayat. 1972. 111s. Tablolar. Mülakat Formu. 1972/7

143- ŞENEŞ, Birnur: İstanbul İli Şişli İlçesi Gültepe Bölgesi Harmantepe Muhtarlığı Halkının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumu ile Bölgede Açılacak Eğitim Merkezi Araştırması. 1972. 19s. Tablolar. 72/19 F

144- YILDIRIMASLAN, Fehmi: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Dil Öğrenimi Yapan Bölümler (Fransız, İngiliz, Alman, Klasik Dil) Öğrencilerinin Aile Yapıları ve Eğilimleri. 1972. 39s. Tablolar. 72/15 F

145- YURDERİ, Erol: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumu ve Kültürel Durumları. 1972. 36s. Tablolar. 72/18 F

146- YÜCAD, Şule: Sosyal Bilimler Dalındaki Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Yapıları. (İstanbul). 1972. 30s. Tablolar. Mülakat Formu. 72/6 F

147- AKIN, Yaşar: Kastamonulu Ailelerin İstanbul’a Göçü, Göç Sebepleri ve İstanbul’daki Sosyal Durumlarının Araştırılması. 1973. 31s. Tablolar. 73/11 F

148- BAŞOĞLU, A. Emin: Alamut Köyü Araştırması. (Aydın). 1973. 23s. Tablolar. Haritalar. Mülakat Formu. 73/5 F

149- BAŞOĞLU, Ayhan: Aydın-Nazilli İlçesi Bereketli Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Araştırması. 1973. I+ 32s. Tablolar

150- ÇOSKUN, Faruk: 1955-1960 Yıllarında Türkiye’de İllere Göre Meslek Dağılımı-Şehirleşme ve Sanayileşme Açısından Meslek Dağılımının İncelenmesi. 1973. 55s. Tablolar. Haritalar.  73/16 F

151- ÇARIKÇI, Mustafa: Çamcı Köyü Araştırması. (Balıkesir). 1973. 41s. Tablolar. Şekil. Kroki. Harita. 73/15

152- ÇELİKTABAN, Ahmet: Osmaniye Sosyal Meskenler 1102 B/1-40 No.lar Arasındaki Halkın Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapılarının İncelenmesi. (İstanbul). 1973. 23s. Tablolar.  73/8 F

153- ENGÜZEL, Ziya: İstinye Tersanesi İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Araştırılması. (İstanbul). 1973. 45s. Tablolar. 73/14

154- ERSUN, Ergenç: Osmaniye Sosyal Meskenler 1102 B/41-80 No.lar arasındaki Halkın Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapılarının İncelenmesi. (İstanbul). 1973. 24s. Tablolar. 73/1F

155- FIRAT, Şinasi: Osmaniye Sosyal Meskenler B Tipi (B1-B4) Bloklarında Görüşülen 115 Ailenin Ekonomik ve Kültürel Yapılarının İncelenmesi. (İstanbul). 1973. 31s. Tablolar. Mülakat Formu. 73/6 F

156- GÖKHAN, Tuğsel: Türkiye’de Genel ve 67 İlde Öğretmen Öğrenci Durumları, Her Bir Öğretmene Düşen Öğrenci Sayısı. 1973. III+15s. Tablolar. Harita. 73/12 F

157- GÜLEROĞLU, Lale: Osmaniye Sosyal Meskenler A16-A20 Bloklarında Oturan Halkın Ekonomik ve Kültürel Durumları. (İstanbul). 1973. I+21s. Tablolar. 73/17 F

158- GÜNDÜZ, Mahmut: Kastamonu’dan İstanbul’a Gelen Ailelerin; Aile Yapıları, Şehir-Köy İlişkileri, Memleketteki Durumları Konusunda Bir Araştırma. 1973. I+17s. Tablolar. 73/10

159- İNAN, İclal: İmar ve İskan Bakanlığı, Osmaniye Gecekondu Önleme Bölgesi-Nüve Evleri’nde Yaşayan Halkın Mesken ve Ekonomik Durumları ile Sosyal Hayatları. (İstanbul). 1973. 43s. Tablolar. Mülakat Formu. 73/3 F

160- KUTMAN, Simel: İmar ve İskan Bakanlığı Osmaniye Gecekondu Önleme Bölgesi “C” Tipi Bloklarında Yaşayan Halkın Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapılarının İncelenmesi. (İstanbul). 1973. 50s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Resimler. 73/18 F

161- META, İhsan: Osmaniye Sosyal Meskenler A1-A5 Blokları Arasındaki Halkın Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapılarının İncelenmesi. (İstanbul). 1973. 16s. Tablolar. 73/23 F

162- OKAY, F. Tuğrul: Kastamonu’dan İstanbul’a Göç Eden 100 Ailenin Göç Nedenleri, Sosyo-Kültürel Durumları ve Aile Yapılarını İnceleyen Bir Araştırma. 1973. II+11s.
Tablolar. 73/24 F

163- ÖZ, Şadıman: Uskumru Köyü Araştırması. (İstanbul) 1973. 38s. Tablolar, Harita. Mülakat Formu. 73/13 F

164- ÖZKAN, Ünal: İmar ve İskan Bakanlığı Osmaniye Gecekondu Önleme Bölgesi, Nüve Evleri’nde Yaşayan Halkın “Aile Yapıları, Göç Durumları ve Memleketleriyle İlişkileri”. (İstanbul). 1973. 19s. Tablolar. Mülakat Formu. 73/7 F

165- PENBECİ, Kutsi: Kastamonulu Aileleri İstanbul’a Göç Sebepleri ve İstanbul’daki Sosyal Durumlarının Araştırılması. 1973. IX+23s. Tablolar. 73/25 F

166- SINAR, Hülya: İmar ve İskan Bakanlığı Osmaniye Gecekondu Önleme Bölgesinde A11-A15 Bloklarında Yaşayan Halkın Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapılarının İncelenmesi.  (İstanbul). 1973. 20s. Tablolar. 73/9 F

167- SUBAŞIOĞLU, Alkan: Ayazağa Oto Sanayi Tamir Ustalarının Sosyal-Ekonomik ve Kültürel Durumlarının Araştırılması. (İstanbul). 1973. 22s. Tablolar. 73/4 F

168-TAMŞUVAR, Savaş: Ankara Kalaba Çocuk Islahevi’ndeki Hükümlü Çocukların Sosyo-Kültürel Durumları. 1973. 20s. Tablolar. Mülakat Formu. 73/21 F

169- ÜNVER, Erkan: Osmaniye Sosyal Meskenler B5, B6, B7, B8 Bloklarındaki Halkın Sosyal-Ekonomik ve Kültürel Yapılarının İncelenmesi. (İstanbul). 1973. 18s. Tablolar.
73/19 F

170- YERDAŞ, Süleyman: Adana İline Bağlı Dörtağaç Köyü’nün Ekonomik Durumu ve Köydeki Diğer Sosyal Hayat. 1973. V+51s. Tablolar. Kroki. Mülakat Formu. 73/22 F (2)

171- YOĞURUCU, Yüksel: Aydın-Çine İlçesi Ektirli Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Araştırması. 1973. 24s. Tablolar. 73/20

172- BAYAM, Ayser: Bursa Göçmen Mahallelerinden Biri Olan İstiklal Mahallesi Sakinlerinin Sosyo-Ekonomik Durumları ile İlgili Araştırma. 1974. 47s. Tablolar. 74/8 F

173- BOYAR, Sabahat: İmar ve İskan Bakanlığı Osmaniye Gecekondu Önleme Bölgesinde A6-A10 Bloklarında Yaşayan Halkın Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapılarının İncelenmesi. (İstanbul). 1974. 34s. Tablolar. 74/9 F

174- CEYHAN, Fevzi: Yarımca Belediyesi İşçilerinin Sosyal, Ekonomik ve İş Durumları ile İlgili Bir Araştırma. (Kocaeli). 1974. 50s. Tablolar. 74/12 F

175- ERDİNÇ, Havva Nurten: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne 1963-1964 ve 1964-1965 Öğretim Yıllarında Giren Öğrencilerin 1970 ve 1971 Kasım Ayına Kadar Olan Sosyal Durumları. 1974. 15s. Tablolar. 74/3 F

176- ERSOY, Tuncer: İstanbul Defter İmalatçılarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumları. 1974. 76s. Tablolar. 74/15

177- ERŞEN, Necla: Hisar Köyü Araştırması. (İzmir). 1974. II+49s. Tablolar. Harita. Mülakat Formu. 74/5

178- GÖKSU, Sibel: Tekirdağ Kumbağ Köyü Sosyo-Ekonomik Araştırması. 1974. 55s. Tablolar. Harita. Resimler. 74/10 F

179- GÜNAŞTI, Yıldız: Baharlı Köyü Araştırması. (İçel). 1974. 42s. Tablolar. 74/11 F

180- GÜVEN, Osman: Cerrahpaşa Hastanesi’nde Çalışan Bir Kısım Kastamonulunun İstanbul’a Göçü, Göç Nedenleri ve İstanbul’daki Sosyal Durumları. 1974. 31s. Tablolar. 74/13

181- GÜZEY, Altan: Ersoylar İplik ve Dokuma Fabrikası ile Gemlik Suni İpek Fabrikası’nda Çalışan İşçilerin Aile Yapılarının Mukayeseli Karşılaştırılması. (Hatay, Bursa). 1974. 10s. Tablolar. 74/6 F

182- NALBANTOĞLU, Ayşe: Düzce Sarayyeri Köyü Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Araştırması. (Sakarya). 1974. 36s. Tablolar. Haritalar. 74/14 F

183- ÖZTÜRK, Yurdusev: Kastamonulu Ailelerin İstanbul’a Göçü, Göç Sebepleri ve İstanbul’daki Sosyal Durumları. 1974. 31s. Tablolar. Harita. Krokiler. 74/4 F

184- TAN, İrfan: Çayırlı Köyü’nün (Kefnaz-Midyat) Sosyo-Ekonomik Durumu ve Köydeki Diğer Sosyal Hayat. (Mardin). 1974. IX+54s. 74/1 F

185- TOKER, Zehra: 1971-1972 Ders Yılında İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi’ndeki Plevne Lisesi’nin İkinci ve Üçüncü Sınıflarından Tespit Edilen Başarılı ve Başarısız
Talebelerin Aile, Sosyal, Ekonomik ve Eğitim Durumları Vetiresi. 1974. 22s. Tablolar. 75/6

186- TUNCA, Ayhan: 1950-1955-1960-1965 Yıllarında Türkiye’nin İllere Göre Cinsiyet Dağılımı. 1974. 17s. Tablolar. Haritalar. 74/2 F

187- ARDAĞ, Ülfet: Büyükdere Ekmekçioğlu Tula Asmolen Fabrikası İşçileriyle 1969 Yılında Yapılan Sosyal-Ekonomik Durumlarının Araştırılmasının 1973’deki Farklılığı. (İstanbul). 1975. 41s. Tablolar. 75/13 F

188- AYAN, İsmail: Sivas’tan İstanbul’a Göç Eden Ailelerin Göç Nedenleri ve İstanbul’daki Sosyo-Ekonomik Durumları. 1975. 57s. Tablolar. 75/1 F

189- ÇİNÇİN, Mümtaz: Hatay İli’nin Demografik Analizi. 1975. XII+27s. Tablolar. Grafikler. Harita. Bibliyografya. 75/16 F

190- ÇİZMECİOĞLU, Feride: Kayalar Emduhiye Köyü Sosyo-Ekonomik Kültürel Araştırması. (Sakarya). 1975. 5s. Tablolar. Harita. 75/4 F

191- KIVRIKOĞLU, Fezal: Akören Köyü Araştırması. (İstanbul). 1975. III+55s. Tablolar. Krokiler. Mülakat Formu. 75/12 F

192- KOYATASI, Sema: Sivaslı Ailelerin İstanbul’a Göç Nedenleri, Göçü, Sivas’taki ve İstanbul’daki Yaşantıları. 1975. 29s. Tablolar. Mülakat Formu. 75/5 F

193- KÜMBETOĞLU, Belkıs: Sivas’tan İstanbul’a Göç Edenler. 1975. 44s. Tablolar. 75/14

194- MOKAN, Işık: Defterdar Sümerbank Dokuma Fabrikası İşçilerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumlarının Araştırılması. (İstanbul). 1975. 45s. Tablolar. 75/9 F

195- OĞUZKAN, Necdet: Sivas-Erzurum ve Erzincan’dan Gültepe’ye Gelenlerin Göçü ve Sosyal Ekonomik Durumları. (İstanbul). 1975. 34s. Tablolar. 75/3 F

196- ÖZYILDIRIM, Ne’şet: Sivas’tan İstanbul’a Göç Eden Ailelerin Göç Nedenleri ve İstanbul’daki Sosyo-Ekonomik Durumları. 1975. VI+22s. Tablolar. 75/15 F

197- SAADETLİOĞLU, Uğur: Erzincan Aydoğdu Köyü’nün Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yönü. 1975. XIX+30s. Tablolar. Harita. Şekil. Resimler. 75/6

198- SÖYLEMEZ, Muammer: Konya İli’nin Demografik Analizi. 1975. II+28s. Tablolar. Grafikler. Harita. 75/17 F

199- SUSSA, Serpil: D.D.Yolları Dikimevi İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları. (İstanbul). 1975. 16s. Tablolar. Mülakat Formu. 75/8 F

200- TANDAÇGÜNEŞ, Yurdakul: Sivas’tan İstanbul’a Göç Eden Ailelerin Sosyo-Ekonomik Durumu. 1975. 35s. Tablolar. Mülakat Formu. 75/10 F

201- UÇAR, Ali: Sivaslı Ailelerin İstanbul’a Göç Nedenleri ve İstanbul’daki Sosyal Durumlarının Araştırılması. 1975. 23s. Tablolar. 75/2 F

202- UÇAR, Senai: Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş.’de Çalışan Erzincanlı İşçilerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Araştırması. (Kocaeli). 1975. 23s. Tablolar. 75/7 F2

203- GÜL, Hasan: İstanbul’da Alaturka Müzik Yapan Bebek Maksim-Bebek Belediye-Lunapark ve Çakıl-Gar Gazinolarında Çalışan Garsonların Nüfus-Göç-Mesken-Çalışma Hayatı ve Sosyal Hayatla İlgili Durumları. 1976. 35s. Tablolar. Mülakat Formu. 76/7 F

204- İMER, Aynur: Karadenizli Ailelerde (Trabzon-Rize) Aile Yapısı ve Göç Durumu. (İstanbul). 1976. 35s. Tablolar. Mülakat Formu. 76/6 F

205- KAHYAOĞLU, Hüseyin: İstanbul’a Sivas’tan Göç Etmiş Ailelerin Sosyo-Ekonomik-Kültürel Yapıları. 1976. 30s. Tablolar. Mülakat Formu. 76/5 F

206- KAYA- Rukiye: 1963 Yılında Çağlayan’ın Sosyal ve Ekonomik Durumu. (İstanbul). 1976. 18s. Tablolar. 76/1 F

207- KUBALAS, Köksal: 1963 Yılında Çağlayan’ın Mesken Durumu. (İstanbul). 1976. 50s. Tablolar. 76/3 F

208- SARIOĞLU-Bedrettin: Çağlayan’da 1963 Yılında Yapılmış Olan Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Araştırmanın Bir Bölümü Olan Nüfusun Değerlendirilmesi. (İstanbul). 1976. 20s. Tablolar. 76/4 F

209- ŞAHİN, Saliha: 1963 Yılında Çağlayan’da Göç. (İstanbul). 1976. 15s. Tablolar. 76/2 F

210- AYDIN, Mehmet Hilmi: İstanbul’un Trafik Düzeni ile Bu Düzen İçindeki Taksi ve Taksi-Dolmuş Şoförlerinin Sosyo-Kültürel-Ekonomik Araştırması. 1977. Cilt I. Metin: 300s. Cilt II. Tablolar. Mülakat Formu. 77/8

211- GEÇİM, Nejdet: İstanbul’da 1975-76 Döneminde Yapılmış Olan Minibüs Şoförleriyle İlgili Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Araştırmanın Aile Yapısı, Konut, Göç Bölümlerinin Değerlendirilmesi. 1977. 25s. Tablolar. Mülakat Formu. 77/4

212- IŞIK, Cenap: İstanbul İli Şehir İçi Kamu Taşımacılığı Yapan Dolmuş-Taksi Şoförlerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapılarının İncelenmesi. 1977. 34s. Tablolar. 77/2

213- KAYHAN, M. Saffet: İstanbul’da 1975-1976 Tarihleri Arasında Minibüs Şoförleriyle Yapılmış Olan Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Araştırmanın Bir Bölümünün Değerlendirilmesi (Çalışma Hayatı, Çalışma Şekli, Şoförün Çeşitli Konularda Tutum ve Davranışları). 1977. 115s. Tablolar. Mülakat Formu. 77/7

214- MISIRLI, Erkan: İstanbul’da 1975-1976 Döneminde Minibüs Şoförleriyle Yapılmış Olan Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Araştırmanın Bin Bölümünün Değerlendirilmesi. 1977. 42s. Tablolar. Mülakat Formu.  77/5

215- PİLTEN, Nazan: İstanbul’da 1975-1976 Döneminde Yapılmış Olan Minibüs Şoförleri ile İlgili Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Araştırmanın Aile Yapısı, Konut, Göç Bölümünün
Değerlendirilmesi. 1977. 24s. Tablolar. 77/6

216- PİŞKİN, Ethem: 1969 ve 1973 Genel Seçimlerinin Karşılaştırılması ve 1977 Seçimleri. 1977. 53s. Tablolar. Haritalar. 77/9

217- TÜRKİLLİ, Müjdat: Aydın Tekstil Fabrikası İplik ve Dokuma Seksiyonunda Çalışan Evli Ailelerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapıları. (Aydın). 1977. 29s. Tablolar.
Mülakat Formu. 77/1

218- USTA, Bekir: İstanbul İli Şehir İçi Kamu Taşımacılığı Yapan Dolmuş-Taksi Şoförlerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapılarının İncelenmesi. 1977. 30s. Tablolar. Mülakat Formu. 77/3

219- AKSOY, Ali: Karanfil ve Türkyurdu Köyleri Sosyo-Kültürel-Ekonomik Araştırması. (Gaziantep). 1978. 74s. Tablolar. Mülakat Formu. 78/8

220- DURDU, Veysel: İstanbul Fatih İlçesi İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal, Kültürel, Ekonomik Yapıları. 1978. 71s. Tablolar. Mülakat Formu. 78/10

221- ERDİNÇ, Saadet: İstanbul’da 1975-1976 Tarihleri Arasında Dolmuş-Taksi Şoförleri ile Yapılmış Olan Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Araştırmanın Bir Bölümünün Değerlendirilmesi. 1978. 87s. Tablolar. Mülakat Formu. 78/3

222- FORUZANFAR, Farzad: İstanbul Üniversitesi’nde Okuyan İranlı Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapıları. 1978. 51s. Tablolar. Mülakat Formu. 78/5

223- GÜNGÖR, Bekir: İstanbul Belediyesi İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü Topkapı Deposu Biletçilerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumları. 1978. 69s. Tablolar. Mülakat Formu. 78/4

224- KARAMAŞ, Kemal: Türkiye’de 1950-1970 Yılları Arasında Genel-Şehir-Köy Nüfus Artış oranları. 1978. 22s. Tablolar. Haritalar. Grafikler. 78/2

225- KORTEL, Fuat: İstanbul’un Eski ve Tarihi Bir Semti Olan Küçük Ayasofya Mahallesi’nde Göç. 1978. 121s. Tablolar. Haritalar. 78/7

226- KURAN, Suzan: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Radyoterapi Merkezi’nde Meme Kanseri Tanısıyla Tedavi Görmekte Olan Hastaların Sosyo-Kültürel-Ekonomik
Durumları ve Hastalıklarına Yaklaşımları. 1978. 59s. Tablolar. 78/11

227- TEOMAN, Feryal: İstanbul’un Trafik Düzeni ile Bu Düzen İçindeki Taksi-Dolmuş Şoförlerinin Sosyo-Kültürel-Ekonomik Araştırması. 1978. Cilt I. Metin 296s.
Fotoğraflar. Cilt II. Tablolar. Mülakat Formu. 78/6
 
228- TOPÇU, Selahattin: Türkiye İllerinin 1945-1970 Yılları Sayım Devresi İtibariyle Cinsiyet Açısından Nüfus Artışları. 1978. 22s. Tablolar. Haritalar. 78/1

229- TOPUZ, Sedat: Buldan El Tezgahı Dokumacılarının Sosyal Antropolojik İncelenmesi. (Denizli). 1978. 99s. Tablolar. Mülakat Formu. 78/12

230- TÜZEMEN, Cuci: İstanbul Saat Tamircileri. 1978. 78 s. Tablolar. 78/9

231- AYDIN, Celal: Türkiye’de 1950-1970 Yılları Arasında Toplam-Şehir-Köy Doğurganlık Oranları. 1979. 53s. Tablolar. 79/6

232- BARAN, Mesut: 1950-1955-1960-1965-1970 Nüfus Sayımlarına Göre Türkiye’de Kaba Doğum ve Özellikleri. 1979. 63s. Tablolar. 79/9

233- CENGİZ, Mefharet: Buldan El Tezgahı Dokumacılarının Sosyal Antropolojik İncelenmesi. (Denizli). 1979. 82s. Tablolar. Mülakat Formu. 79/4

234- ÇANKAYA, Ali: İstanbul İli’ndeki Hamalların Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapılarıyla İlgili Bir Çalışma. 1979. 54s. Ekler. Tablolar. Mülakat Formu. 79/2

235- ÇETİNSOY, Sevinç: 1975-1976 Döneminde Yapılmış İstanbul’un Trafik Düzeni ile Bu Düzen İçindeki Taksi ve Taksi-Dolmuş Şoförlerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Araştırması. 1979. 91s. Tablolar. Mülakat Formu. 79/5

236- (KÖKRER) KILIÇ, Ayla: 1975 Gültepe Gıda Araştırması. (İstanbul). 1976. 47s. 79/7

237- KUTLUĞ, Münir: 1975-1977 Sezonlarında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Merkezi ve Yerinden Yönetimde Kapsanan Seyirci Sayıları ve Üsküdar Bölgesi Seyirci
Eğilimleri Araştırması. 1979. 190 s. 79/3

238- NEJAD, Abdolmejid Moghimi: İstanbul Üniversitesi’nin Çeşitli Fakültelerindeki Lisans Eğitimi Gören İranlı Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapıları. 1979.
92s. Tablolar. Mülakat Formu. 79/1

239- YEĞEN, Süheyla: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi ve Günümüzde Üniversite Kütüphanelerinin Amaç ve Çalışma Yöntemleri. 1979. 45s. Tablolar. Kütüphane Binası Planı. 79/8

240- AKYILDIZ, Bekir: İstanbul’da 1978-1980 Tarihleri Arasında Kunduracılarla Yapılmış Olan Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Araştırmanın Bir Bölümünün Değerlendirilmesi.
1979. 83s. Tablolar. Mülakat Formu. 80/11

241- BARAN, Latife Ülkü: 20-35 Yaş Arası Fabrika İşçisi ve Banka Memuru Kadınların Eş Seçiminde Aradıkları Özellikler ve Bu İki Farklı Grubun Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-
Kültürel Açıdan Karşılaştırılması. (İstanbul). 1980. 83s. Tablolar. Mülakat Formu. 80/4

242- BAYDEMİR, İskender: Türkiye’de Şehirleşme, Şehir Nüfusu 10.000-20.000 Arasındaki Yerleşmeler ve Denizli İli. 1980. 73s. Tablolar. Grafikler. 80/7

243- ERSÖZLÜ, Nazire: Türkiye’de Şehirleşme, Şehir Nüfusu 10.000’in Üzerindeki Yerleşmeler ve Adana İli. 1980. 66s. Tablolar. Grafikler. 80/9

244- KHODAVANDGAR, Firuz: Ankara İlinin Demografik Yapısı. 1980. 60s. Tablolar. Grafikler. 80/2

245- KURT, Figen: Türkiye’de Nüfusu 20.000-50.000 Arasında Kalan Yerleşme Yerleri ve Tekirdağ İli’nin Demografik Özellikleri. 1980. VII+59s. Tablolar. Grafikler. 80/8

246- ÖKE, Aydan: Türkiye’de Şehirleşme, Şehirleşme Olgusu İçinde Bulunan İzmir’in Demografik Analizi. 1980. 38s. Tablolar. Grafikler. 80/10

247- PAKALIN, Melek: Türkiye’de Nüfusu 20.000-50.000 Arasında Kalan Yerleşme Yerleri ve Bilecik İli’nin Demografik Özellikleri. 1980. 43s. Haritalar. Tablolar. 80/5

248- SUMAN, Tuğper: Çanakkale Gelibolu İlçesi Koru Köyü’nün Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırması. 1980. 58s. Tablolar. Resimler. Mülakat Formu. 80/13

249- ŞENER, Cemal: Erzincan İli’nin Demografik Yapısı. 1980. VIII+77s. Tablolar. Grafikler. 80/3

250- TOPALOĞLU, Cemil: Türkiye’de Şehirleşme, 1950-1970 Yılları Arasında 50-100 Bin Nüfuslu Şehirler. 1980. 80s. 80/4a

251- TORTUM, Cavidan Efeler: Malatya’da Kirvelik. 1980. 33s. Tablolar. Mülakat Formu. 80/1

252- YILDIZLI, Nuran: Bursa Mustafa Kemal Paşa İlçesi Boğazköy Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Araştırması. 1980. 69s. Tablolar. Mülakat Formu. Resimler. Harita. Kroki.
80/12

253- YÜKSEL, Perihan Sibel: Türkiye’de Şehirleşme ve Şehirleşme Olgusu İçinde Bulunan Mardin İli’nin Demografik Analizi. 1980. 92s. Tablolar. Grafikler. Resimler. 80/6

254- ÇAKIN, İsmail: Türkiye’de Şehirleşme ve Samsun İli. 1981. 38s. Tablolar. 81/7

255- DOĞRU, Ahmet: İstanbul İli Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı ve Trafiğin Bugünkü Yapısını İçeren Dolmuş Taksi-Minibüs Şoförlerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı.
1981. 20s. Tablolar. 81/9

256- ERDOĞAN, Fevzi: Türkiye’de ve Adıyaman’da Şehirleşme Hareketleri ve Adıyaman İli’nin Demografik Özellikleri. 1981. 85s. Haritalar. Tablolar. 81/6

257- ERSÖZ, Sedef: Türkiye’de Şehirleşme ve Giresun İli’nin 1940-70 Yılları Arası Demografik Analizi. 1981. 152s. Tablolar. 81/43

258- GEDİKOĞLU, Cahit: Antropoloji’deki Kültür Kavramı ile Ziya Gökalp’in Kültür Anlayışının Karşılaştırılması. 1981. 74s. 81/8

259- HAŞEMİ, Mir Hüseyin: İstanbul Gültepe Gecekondu Bölgesinde İstanbul Dışı Doğumlu Nüfusun Sosyo-Ekonomik Yapısı ve İstanbul’a Göç Durumlarının Analizi. 1981. 45s.
Tablolar. 81/13

260- KINAY, Bahri: İstanbul Zeytinburnu Gecekondu Bölgesinde İstanbul Dışı Doğumlu Nüfusun Sosyo-Ekonomik Yapısı ve İstanbul’a Göç Durumlarının Analizi. 1981. 48s.
Tablolar. 81/12

261- KULAKSIZOĞLU, Zekeriya: Türkiye’de Şehirleşme, Şehir Nüfusu 10.000-20.000 Arasındaki Yerleşmeler ve Rize ili. 1981. 48s. Tablolar. 81/5

262- NECMİ, Nazan: Deprem Kültürü ve Büğdüz, Burdur Merkez İlçesi Büğdüz Köyü’nün Halıcılık İşkolu Çalışanları Hakkında Sosyo-Ekonomik Araştırma. 1981. 101s. Tablolar.
Mülakat Formu. Resimler. 81/2

263- ONGUNER, Bilge: İstanbul İli Sınırları İçinde Dolmuş ve Taksi Şoförlerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumlarını İçeren Bir Araştırma. (Muğla). 1981. 101s.
Tablolar. Mülakat Formu. Resimler. 81/10

264- ÖZSEREZLİ, Leyla: Bodrum Süngercilerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Araştırması. (Muğla). 1981. 105s. Tablolar. Mülakat Formu. Resimler. 81/11

265- ÖZSOY, Güngör: Zeytinburnu Sümer Mahallesi Ev Sahiplerinin Sosyo-Kültürel Yapıları (İstanbul). 1981. 32s. Tablolar. Mülakat Formu. 81/3

266- TANISALI, Vahap: Bir Küçük Üretim Dalı Olan Ayakkabı İmalatçılarının Mesleki ve Ekonomik Yapısı (İstanbul) (İstanbul Gedikpaşa ve Çarşıkapı Bölgesindeki Ayakkabı
İmalatçıları ile İlgili Bir Araştırma). 1981. 92s. Tablolar. Mülakat Formu. 81/14

267- ULUSÇU, Süleyman: Bir Muhacir Köyünde Yaşam, Kütahya Simav İlçesi Çamlık Köyü’nün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısının Araştırılması. 1981. 206s. Tablolar. Mülakat Formu. Resimler. 81/1

268- ANBARLI, Ahmet: Muğla İli Yerleşik Nahiyesindeki Arıcılık Faaliyetleri ve Arıcıların Sosyo-Ekonomik-Kültürel Araştırması. 1982. 86s. Tablolar. Resimler. Mülakat
Formu. 82/9

269- AYDIN, Ülkü: Kentsel Bir Alanda Bir Alt Kültür Örneği (Diyarbakır, Çünğüş İlçesi, Üçpınar, Karakaya, Handere ve Kaynak Köylerinden İstanbul’a Gelerek Süpürgecilik
Yapanların Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşamları). 1982. 211s. Tablolar. 82/8

270- ÇANKAYA, Birsen: Türkiye’de Kadın Eğitimi ve Bir Gecekondu Bölgesinde Kadınlarla Yapılan Görüşmelerin Eğitim Ölçütüne Göre İncelenmesi (İstanbul). 1982. 83s.
Tablolar. Grafikler. 82/5

271- DABAGHYAN, Kazem Mokhtaryan: İranlı Evli Öğrencilerin Aile Yapısı (İstanbul). 1982. 34s. Tablolar. Mülakat Formu. 82/17

272- DEMİRHAN, Nilgün: Hereke’de Halı Dokuyan Kadınların Sosyo-Kültürel Yapıları (Kocaeli). 1982. 92s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. 82/18

273- ESER, Zeynep Kadriye: Halk Oyunlarında Giyilen Giysiler ve Balıkesir’de Folklor. 1982. 191s. Resimler. Tablolar. 82/1

274- GÖKALP, Halil: Bursa’da Şehirleşmenin Demografik Özellikleri. 1982. 105s. Tablolar. 82/3

275- GÜLER, Esin: İstanbul İli, Yalova İlçesi’ne Bağlı Güney Köyü’nün Sosyal Ekonomik ve Kültürel Araştırması. 1982. 89s. Tablolar. Resimler. Mülakat Formu. 82/4

276- GÜNEL, Sevgül: Kadınların Çalışma Nedenleri (İstanbul). 1982. 47s. Tablolar. Mülakat Formu. 82/10

277- GÜRSÖZ, M. Ali: Gaziantep İli’nin 1940-1970 Yılları Arası Demografik Analizi. 1982. 95s. Tablolar. 82/13

278- KAÇAR, Cemile: Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde Yaşayan Kadınların Göçmen ve Göçmen Değil Farklılaşmasına Göre İncelenmesi (İstanbul). 1982. 84s. Tablolar. 82/7

279- KARATAŞ, Gülşen: Türkiye’de 100.000’lik Şehirler ve Bu Şehirlerden Bir Örnek Olmak Üzere Eskişehir’in Demografik Tasviri. 1982. 122s. Tablolar. Harita ve
Grafikler. 82/2

280- KIVANÇ, Lale: Sungurlar İmalat Sanayi A.Ş.’de Saat Ücretiyle Çalışan Evli İşçilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapıları (İstanbul). 1982. 93s. Tablolar. Mülakat
Formu. 82/14

281- MADANİ, Belgin Belkıs: İstanbul’da İkamet Eden İranlı Azerilerin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Yapıları. 1982. 25s. Tablolar. Mülakat Formu. 82/15

282- MADANİ, Mohamad Reza: İstanbul’da İkamet Eden İranlı Azerilerin Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Yapıları. 1982. 22s. Tablolar. Mülakat Formu. 82/16

283- ÖZÇELİK, Haydar: İstanbul İli’nin Çöp Problemi ve Çöp Ayıklayıcılarından Bir Grubun Hayat Hikayeleri. 1982. 147s. Mülakat Formu. 82/11

284- ÖZGENLER, Ayşe Beyhan: Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Sosyo-Ekonomik Yapılarının Analizi (İstanbul). 1982. 89s. Tablolar.
Grafikler. 82/6

285- DEDEBALI, Ayşe: Zeytinburnu ve Sümer Mahallesi’nde Ev Sahibi ve Kiracı Kadınların Sosyo-Ekonomik Yapılarının Analizi (İstanbul). 1982. 29s. Tablolar. 82/20

286- KARSLIOĞLU, Erdoğan: Antropolojik Açıdan Ülkemizde Çıkan Gazeteler ve Gazeteciler. 1982. 105s. 82/12

287- ÖZKUL, Metin: Denizli Şehri’nde Mobilyacıların Ekonomik Yapıları ve Sosyo-Kültürel Yaşayış Biçimleri. 1982. 123s. Tablolar. Mülakat Formu. 82/19

288- AKKAYA, Zafer: Bir Memur Grubunda Çocuğun Değeri Araştırması. 1983. 52s. Tablolar. 83/8

289- ALİMOĞLU, Mukaddes: Rize İli Pazar İlçesi’nden 1957-1982 Yılları Arasında İstanbul’a Gelen Kişilerde Çocuk Bakımı. 1983. 78s. Tablolar. Mülakat Formu. 83/4

290- ATAKKAN, Şale: Rize’nin Ardeşen İlçesi’nden İstanbul’a Göç Etmiş Ailelerde Çeyiz ve Evlilik Adetlerinde Kuşaklararası Fark. 1983. 122s. Tablolar. Mülakat Formu.
83/13

291- ATAKOĞLU, Rasin: Sakarya İli Geyve İlçesi’ndeki Kerestecilerin Ekonomik Yapıları ve Sosyo-Kültürel Yaşayış Biçimleri. 1983. 59s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat
Formu. 83/5

292- BEKİŞLİ, Selma: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumları. 1983. 38 s. Tablolar. 83/15

293- BERBEROĞLU, Hürriyet: 19. Yüzyıl Batı Düşüncesi. 1983. 36s. 83/9

294- BİLKAY, Nur: Rumelihisarüstü’ndeki Kastamonulular (İstanbul). 1983. 125s. Ekler. Tablolar. 83/21

295- DURUR, Güler: Kır Kökenli İşçilerde Uyum Sorunu Üzerine Bir Çalışma (İstanbul). 1983. 200s. Tablolar. Mülakat Formu. 83/3

296- ECİM, Ufuk: Türkiye’de Hava Ulaşımı ve THY’deki DC 10 Pilotlarının Sosyo-Ekonomik-Kültürel Özellikleri. 1983. 163s. Tablolar. Mülakat Formu. 83/12

297- KARA, Mezide: Sivas ve Kastamonu’dan İstanbul’a Göç. 1983. 27s. Tablolar. 83/11

298- KARAATA, Sanem: Üçkayalılar’da Doğum Kontrolü. (İstanbul) 1983. 75s. Tablolar. 83/14

299- KARATAŞ, Güler: Sünnetin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yönleri (İstanbul). 1983. 42s. Tablolar. Mülakat Formu. 83/18

300- KİRAZ, Sermin: Rumelihisarüstü Bölgesindeki Kastamonulular (İstanbul). 1983. 132s. Tablolar. Ekler. Mülakat Formu. 83/19

301- KOCA, Saliha: Milli Piyango Satıcısı Kadınların Bu İşi Seçme Nedenleri ve Sosyo-Kültürel Yapıları (İstanbul). 1983. 137s. Tablolar. Mülakat Formu. 83/7

302- KÜÇÜKER, Nazan: Alboy Ayakkabı Fabrikası’nda Üretime Direkt Katkıda Bulunan İşçilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapıları (İstanbul). 1983. 75s. Tablolar. Mülakat
Formu. 83/6

303- ÖZBUDUN, Sibel: Törenler ve İşlevleri. 1983. 99s. 83/2

304- QUAQAZEH, Mahmud: İrbidili, Jerash İlçesi’ne Bağlı Eldeyr Köyü’nün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Araştırması (Ürdün) 1983. 155 s. Tablolar. Mülakat Formu. 83/10

305- SAĞLAM, Selda: Rumelihisarüstü’ndeki Kastamonulular (İstanbul). 1983. 123s. Tablolar. Ekler. Mülakat Formu. 83/20

306- SAĞLAMER, Hülya: Yörük Kökenli Gerçe-Bahşiş Köyü’nde Yayla Hayatı ve Kültür Özellikleri. 1983. 138s. Tablolar. Mülakat Formu. 83/17

307- SARAÇ, Saadet: Sace Elektrik Fabrikası’nda Çalışan İşçilerin Şehire Adaptasyonu (İstanbul). 1983. 62s. Tablolar. 83/1

308- TÜRKER, Fatma Betül: İ.Ü Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumları. 1983. 21s. Tablolar. 83/16

309- AĞRALI, Ahmet: Göçebelikten Yerleşik Hayata Geçen Bir Toplum, Kırklar Yaylası (Konya). 1984. 36s. Tablolar. Fotoğraflar. Ekler. 84/5

310- ERÖZ, İzden: Söğüt Kasabası Cumhuriyet Mahallesi’nin Demografik Yapısı (Bilecik).  1984. 53s. Tablolar. Mülakat Formu. 84/1

311- KIYICI, Janet: Söğüt Kasabası Orta Mahalle’nin Demografik Yapısı (Bilecik). 1984. 35s. Tablolar. 84/2

312- ÖZAY, Ahmet: Sivas Hafik Çalucu Köyü’nden Göç 1984. 107s. Tablolar.  84/4

313- ÜNAL, Fügen: Bilecik İli Söğüt Kasabası’nda Emekleme Çağı ve Sonrasında Çocuk. 1984. 46s. Tablolar. 84/3

314- DEBRE, Mithat: Söğüt Kasabası’nın Kayhan Mahallesi’nin Demografik Yapısı (Bilecik). 1985. 54s. Tablolar. 85/4

315- KIRIMLI, Yüksel: İstanbul Eminönü İlçesi Sabit Simit Satıcılarının Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Yapıları. 1985. 132s. Tablolar. Ek: Fotoğraflar. Çalışma
Yapılan Bölgenin Haritası. Mülakat Formu. 85/6

316- KURTULUŞ, Bülent: Söğüt’te Sosyal ve Kültürel Değişmeler (Bilecik). 1985. 53s. Tablolar. 85/5

317- MERGEN, Meral: Bilecik İli Söğüt İlçesi Orta Mahalle’de Mesken Yapıları, Göç Özellikleri, Ekonomik Yaşam, Kanaat ve Tutumlar. 1985. 99s. Tablolar. 85/1

318- ÖZER, Zafer: 1970-1975-1980 Yılları İllerde Yaş Gruplarına Göre Cinsiyet Oranları. 1985. 30s. Tablolar. 85/3

319- UYAROĞLU, Servet: Söğüt Kasabası’nda Çocuk Yetiştirme Modeli (Bilecik). 1985. 101s. Tablolar. 85/2

320- APAYDIN, Hasan: İstanbul ve Trabzon Dışı (Diğer İller) Yorgancılarda Göç, Çalışma Hayatı ve Kanaat Tutumlar. 1986. 77s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 86/17

321- ARZUMAN, Hripsima: Ermeni Kilisesinde Yapılmakta Olan Vaftiz Töreni ve Vaftiz Babalığı (İstanbul). 1986. 75s. Tablolar. Ekler: Araştırmada Alınan İzinler ve Form.
Beş Kimlik Bildirme Belgesi. Ön Araştırma Raporu. Mülakat Formu. 86/2

322- AYDEMİR, Şengül: İstanbul (Aksaray-Beşiktaş-Taksim) Seyyar Çiçekçilerin Sosyo-Ekonomik Kültürel Yapıları. 1986. 73s. Tablolar. Mülakat Formu. 86/3

323- BALABAN, A. Sibel: Yorgancılar (İstanbul İli Yorgancı Esnafının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapıları) 1986. 94s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 86/26

324- BAYHAN, Filiz: Yorgancılar (İstanbul İli Yorgancı Esnafının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı). 1986. 63s. Tablolar. Çizimler. Mülakat Formu. 86/18

325- BAYIK, Fulya: Söğüt’te Sünnet (Bilecik). 1986. 66s. Tablolar. Mülakat Formu. Ek 1: Dünyanın Çeşitli Yörelerindeki Sünnet Uygulamalarına Örnekler. Ek 2: Şehzade
Sünnetleri. 86/1

326- CELEPOĞLU, Betül: İstanbul İli Yorgancı Esnafının Sosyo-Ekonomik, Kültürel Özelliklerinin İncelenmesi. 1986. 92s. Tablolar. Mülakat Formu. 86/22

327- CEYLAN, Nurdan: İstanbul İli’ndeki Yorgancı Esnafının Göç, Ekonomik Durum, Kanaat ve Tutumları. 1986. 54s. Tablolar. 86/11

328- CELEBİ, Necla: Akmağara Köyü’nün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı. (Malatya). 1986. 83s. Fotoğraflar. Tablolar. 86/29

329- DEĞİRMENCİ, Leyla: İstanbul İli’nin Yorgancı Esnafının Sosyo-Ekonomik, Kültürel Yapıları (Trabzon İli-Maçka İlçesi Sevinç Köyü). 1986. 70s. Fotoğraflar. Tablolar.
Mülakat Formu. 86/13

330- DEMİR, Fatma: İstanbul’a Dönüşümlü-Kademeli Olarak Göç Etmiş Olan Yorgancı Esnafının Demografik Yapı, Evlilik, Semt ve Mesken, Mal Varlığıyla İlgili Durumları.
1986. 70s. Fotoğraflar. Tablolar. 86/12

331- DÖNDER, Hayat: İstanbul İli Yorgancı Esnafının Sosyo-Kültürel ve Ekonomik (Göç-Çalışma-Aile ve Meslekle İlgili-Kanaat ve Tutumları) Yapıları Hakkında Bir Çalışma.
1986. 43s. Tablolar. Çizimler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 86/21

332- ENER, İnci: İstanbul İli Yorgancı Esnafının Sosyo-Kültürel Yaşamı Üzerine Bir Araştırma. 1986. 111s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 86/13

333- ERKMEN, Gül: Yorgancılar Alan Araştırması (İstanbul İli Yorgancılar Esnafının Sosyo-Ekonomik, Kültürel Yapısı). 1986. 96s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu.
86/15

334- GÖKÇEN, Betül: İstanbul İli Yorgancılar Alan Araştırması (%15 Tabakalı Örnek). 1986. 122s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 86/20

335- KEÇE, Nazlı: Yorgancılar (Demografik Yapı, Evlilik, Semt ve Mesken, Mal Varlığı). (İstanbul). 1986. 46s. Tablolar. Mülakat Formu. 86/24

336- KIZILIRMAK, A. Nesligül: Deniz Nakliyata Bağlı Çalışan Kaptan ve Uzakyol Güverte Zabitleri Üzerine Bir Araştırma. 1986. 75s. Tablolar. Mülakat Formu. 86/4

337- KÖSE, Kazım: İstanbul İli Yorgancı Esnafı Hakkında Sosyo-Kültürel, Ekonomik Bir Yaklaşım. 1986. 40s. Tablolar. Mülakat Formu. 86/27

338- MACUR, Nurettin: Maçkalı Yorgancılar (Trabzon İli’nin Maçka İlçe Merkezi’nden İstanbul’a Göç Etmiş Yorgancı Esnafında Göç Olgusu, Çalışma Hayatı ve Mesleki
Karakteristikleri ile Kanaat ve Tutumları). 1986. 68s. Tablolar. 86/6

339- NURGÖR, İ. Ayşen: Maçkalı Yorgancılar (Trabzon İli’nin Maçka İlçe Merkezi’nden İstanbul’a Göç Etmiş Yorgancı Esnafının Demografik Yapı, Aile Yapıları, Semt ve
Mesken Özellikleri). 1986. 36s. Tablolar. 86/5

340- ORAK, Makbule: Yorgancılar Alan Araştırması (İstanbul İli Yorgancı Esnafının Sosyo-Ekonomik, Kültürel Yapıları). 1986. 55s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu.
86/19

341- ÖZEN, Güler: Yorgancılar (Yorgancı Esnafının Sosyo-Ekonomik, Kültürel Yapıları). (İstanbul). 1986. 92s. Fotoğraflar. Tablolar. Ek: Araştırma Raporu. 86/14

342- POLAT, Ferda: Yorgancılar (İstanbul İli Yorgancı Esnafının Sosyo-Ekonomik Kültürel Yapısı). 1986. 75s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 86/16

343- SÖNMEZ, Volkan: İstanbul ve Yurtdışı Doğumlu Yorgancılar ile İlgili Araştırma. 1986. 46s. Tablolar. Mülakat Formu. 86/9

344- ŞENER, Nurgül: Doğrudan İstanbul’a Göç Etmiş 30-39 Yıldır İstanbul’da Olan Yorgancıların Sosyo-Ekonomik, Kültürel Yapısı. 1-986. 21s. Tablolar. Mülakat Formu. 86/8

345- TANAY, Fatma Esra: Yorgancılar (İstanbul İli Yorgancı Esnafının Sosyo-Ekonomik, Kültürel Yapıları). 1986. 92s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 86/7

346- UYARER, Şehnaz: Yorgancılar (İstanbul İli Yorgancı Esnafının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı). 1986. 64s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 86/10

347- YÜCEL, Sedat: Kırka Cicim Dokumacılığı ve Bu İşle Uğraşan Kişilerin Sosyo-Kültürel, Ekonomik Durumları. (Eskişehir). 1986. 112s. Harita. Fotoğraflar. Mülakat
Formu. 86/21

348- YÜKSEL, Gülsen: Yorgancılar (Çalışma Hayatı, Ekonomik Durum, Kanaat ve Tutumlar). (İstanbul). 1986. 81s. Tablolar. Mülakat Formu. 86/25

349- AKKAN, Ayşen: Oto Motor Mesleğinde Usta, Kalfa, Çırak ve Usta, Kalfa Modelinde Çalışan Kalfaların Demografik Yapısı. (İstanbul). 1987. 98s. Araba Motorunun
Parçalarını Gösteren Liste ve Çizimler. Otomobille İlgili Ansiklopedik Bilgi. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. Tablolar. Mülakat Formu. 87/10

350- AKSUNGUR, M. Erdal: İstanbul’daki Oto Motor Ustalarının Çalışma Hayatı. 1987. 82s. Tablolar. Mülakat Formu. 87/19

351- ANTAY, A. Selim: İstanbul İli Yorgancı Esnafında Kademeli Göç. 1987. 67s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 87/1

352- AYCAN, N. Özlem: Tornacılar-Demografi. (İstanbul). 1987. 51s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 87/33

353- BİCER, Mehtap: Oto-Motor İşkolunda Usta-Kalfa-Çırak Modelinde Çalışan Kalfalara Ait Çalışma Hayatı. (İstanbul). 1987. 69s. Tablolar. Mülakat Formu. 87/13

354- CEDİDİ, Oya: Torna Sektöründe Usta-Kalfa-Çırak Modelindeki Çırakların Demografik Yapıları. (İstanbul). 1987. 86s. Dialar. Fotoğraflar. Torna Tezgahında Kullanılan
ve Tezgahtan Çıkan Artık Madde Örnekleri. Tablolar. Mülakat Formu. 87/37

355- CESAN, Haluk: İstanbul’daki Yorgancılar. 1987. 29s. Tablolar. 87/4

356- DEĞİRMENCI, Asiye: Terziler, Aile ve Çalışma Hayatı. (İstanbul). 87/49

357- ERDEM, Hasan Hüseyin: Amıcalar (Kırklareli Kofçaz İlçesi’ne Bağlı Malkoçlar ve Tatlıpınar Köylerinin Sosyal Antropolojik İncelemesi). 1987. 86s. Tablolar. Mülakat
Formu. 87/6

358- ERTÜN, Derya: Torna İşkolunda Ustaya Kalfa Modeline Göre Çalışan Ustaların Çalışma Hayatı. (İstanbul). 1987. 92 teknik. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 87/24

359- EYRİ, Hülya: Oto Motor Mesleğinde Usta, Kalfa ve Usta, Kalfa, Çırak Modelinde Çalışan Kalfaların Çalışma Hayatı. (İstanbul). 1987. 43s. Araba Motorunun Parçalarını
Gösteren Liste ve Çizimler. Otomobil Hakkında Ansiklopedik Bilgi. Tablolar. Mülakat Formu. 87/11

360- GEÇİT, Ali: Yorgancılar. (İstanbul). 1987. 28s. Çizimler. Tablolar. Mülakat Formu. 87/2

361- HÜSEYİNOĞLU, Hilal: İstanbul İli Oto-Motor Ustalarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel İncelenmesi. 1987. 59s. Tablolar. Ekler: Fotoğraflar. Otomobilin İç Yapısını
Gösteren Şema. Göç Edenin Geldiği Yerleri Gösterir Harita. İşyeri Bilgi Formu Örneği. Mülakat Soru Formu Örneği. 87/Yönerge

362- IŞIK, Sevinç: 12-24 Yaş Arası Oto Motor Meslek Dalında Çalışan Gençlerin İşbaşında Eğitimleri ve Mesleğe Yönelme Sorunları. (İstanbul). 1987. 62s. Tablolar.
Mülakat Formu. 87/14

363- İŞLER, İnci: İstanbul’da 12-24 Yaş Arası Çalışan Ustaların Demografik Yapılarının İncelenmesi. 1987. 81s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 87/23

364- KAHRAMAN, Ece: İstanbul’da Göç Etmiş 10-19 Yıldır İstanbul’da Bulunan Yorgancı Esnafı Üzerine Araştırma. 1987. 42s. Tablolar. 87/5

365- KARAATA, H. Çelebi: Oto-Motor Ustalarının Ailevi ve Demografik Özellikleri (İstanbul). 1987. 73s. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. 87/8

366- KARABEL, Burak:  Türkiye’de Aktif Turizm Hareketleri. (1965 – 1985). 1987. 128s. 87/7

367- KARPAT, Ümit: Çalışan Gencin Eğitimi (Tornacılık Mesleğinde Usta–Kalfa–Çırak Modeli İçinde Çalışan Çırakların Mesleki Eğitimleri. (İstanbul). 1987. 58s. Tablolar.
Ekler: Metal Eşya Sanayinin Alt Dalları, Soğuk Demircilik, Endüstri Meslek Liseleri Listesi, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. Planlar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 87/38

368- KAYNARSOY, Tanju: Oto–Motor İş Kolunda Usta–Kalfa–Çırak Modelindeki Atölyelerde Çalışan Ustaların %5’lik Bölümünün Çalışma Hayatı. (İstanbul). 1987. 85s. Tablolar. Mülakat Formu. 87/9

369- KILIC, H. Gürhan: Çalışan Gençliğin Mesleki Eğitimi. 25 + Torna Kalfaları. (İstanbul). 1987. 47s. Tablolar. 87/42

370- KILINÇ, Mustafa: Yorgancılar. (İstanbul). 1987. 31s. Tablolar. Mülakat Formu. 87/3

371- KINALI, Ayhan: Çalışan Gençliğin İş Başında Eğitimi, Tornacı Kalfaların Çalışma Hayatları. İstanbul. 1987. 111s. Torna Tezgahlarından Görüntüler. Bu Tezgahlarda
Kullanılan Aletlerin Çizimleri. Tablolar. Mülakat Formu. 87/36

372- KOÇAK, Canan: Tornacılık Mesleğinde Usta-Çırak Modelindeki İşyerlerinde Çalışan Çırakların Meslek ve Çalışma Hayatı (İstanbul). 1987. 59s. Tablolar. Mülakat Formu.
87/32

373- KOSVA, Şevket: 12–24 Yaş Arası Çalışan Gençliğin İş Başında Eğitimi, Çıraklık–Kalfalık–Ustalık ve Mesleğe Yönelme Sorunları Araştırması. (İstanbul). 1987. 132s.
Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. Fotoğraflar. 87/15

374- KÜÇÜK, Ayşe: Torna Ustalarının Çalışma Hayatı. (İstanbul). 1987. 77s. Tablolar. Ekler: Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. Mülakat Formu. 87/28

375- NEMATI, Edman: İstanbul Oto–Motor İş Kolunda Çalışan Çırakların Demografik Yapısı. 1987. 55s. Tablolar. Mülakat Formu. Araba Motoru Parçalarını Gösteren Liste ve
Çizimler. 87/20

376- ÖZAYDIN, Erhan: İstanbul İli İçerisindeki Oto–Motor Tamirhanelerindeki Ustaların Çalışma Hayatı. 1987. 60s. Tablolar. Mülakat Formu. 87/17

377- ÖZGÜLÜMSER, Safa: Torna–Çırak–Demografi. (İstanbul). 1987. 49s. Tablolar. Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu. Çıraklık Meslek Eğitimi Kanunu. Mülakat Formu. 87/41

378- ÖZGÜRDAMAR, Selda: Terziler. (Çalışan Gençliğin İşbaşında Eğitimi, Ustalık–Kalfalık–Çıraklık Mesleğe Yönelme Sorunları Araştırması). (İstanbul). 1987. 90s. Ekler:
Uluslararası Meslekler Klasifikasyonundan Tespit Edilen Giyim Sanayindeki Mesleklerin Listesi. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Tablolar. 87/50

379- ÖZPOLAT, Mehtap: Konfeksiyon Ustalarının Ailevi ve Demografik Yapıları. (İstanbul). 1987. 34s. Ekler: Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu. Konfeksiyon Atölyesindeki
İşbölümü ve Çalışanların İşbölümüne Göre Aldıkları İsim. Konfeksiyon Atölyesindeki Kullanılan Alet Tanımları. Ceket Yapımının Tarifi. Tablolar. 87/43

380- ÖZOĞLU, Hakan: İstanbul’daki Oto-Motor Çıraklarının Çalışma Hayatı. 1987. 71s. Tablolar. Mülakat Formu. Geçmiş Hizmetleri Belgelendirme ve Ustalık Belgesi Başvuru
Formları. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. 87/21

381- SALMAN, Ayşe: Usta-Kalfa-Çırak Modelinde Çalışan Torna Ustalarının ½’sine Ait Çalışma Hayatı (İstanbul). 1987. 33s. Ekler: Torna Mesleği Hakkında Bilgi. Tablolar.
Mülakat Formu. 87/26

382- SARIBIYIK, Yıldız: Torna Mesleğinde Usta–Kalfa–Çırak Modelinde Çalışan Ustaların Demografik Yapısı. (İstanbul). 1987. 42s.Tablolar. Mülakat Formu. Fotoğraflar.
87/27

383- SELÇUK, Saadet: Torna Ustalarının Demografik Yapısı (İstanbul). 1987. 46s. Tablolar. Ekler: Torna Mesleği Hakkında Bilgi. Mülakat Formu. Çıraklık ve Meslek Eğitimi
Kanunu. 87/25

384- ŞAHiN, Vuslat: Torna Kalfalarının Çalışma Hayatı. (İstanbul). 1987. 41s. Tablolar. Örnek Seçiminde Kullanılan Rakamlar. Mülakat Formu. Kod Formu. 87/40

385- ŞAKAR, Cavidan: Konfeksiyon–Kalfa (Çalışan Gençliğin İş Başında Eğitimi: Çıraklık, Kalfalık, Ustalık Mesleğe Yönelme Sorunları Araştırması, Çalışma Hayatı–Kanaat).
(İstanbul). 1987. 60s. Tablolar. Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. Mülakat Formu. 87/48

386- TAŞ, Güneş: İstanbul’da Torna İş Okulunda Usta–Çırak Modelinde Çalışan Ustaların Çalışma Hayatları ve Kanaat Tutumları. 1987. 44s. Tablolar. Mülakat Formu. 87/30

387- TEMEL, A. Ziya: İstanbul’da Torna İş Okulunda Usta–Çırak Modelinde Çalışan Ustaların Demografik Yapısı ve Göç Hayatı. 1987. 57s. Tablolar. Mülakat Formu.  87/29

388- TÜRKER, Eyüp: İnformal Eğitimde Konfeksiyon Çıraklarının Demografik Yapısı. (İstanbul). 1987. 31s. Tablolar. D.İ.E. Nüfus Sayımına Bağlı Olarak Sanayi Dallarında
Çalışanların Tabloları Dokuma ve Giyim Sanayinin Kapsadığı Tüm Meslek Türleri. Ön Araştırma Soruları. Örnek Seçiminde Kullanılan Rakamlar. Mülakat Formu. Ceketle
İlgili Bilgiler.Tekstil Sempozyumu Tebliğleri. 87/45

389- US, Engin: Çalışan Gençliğin İş Başında Eğitimi (Torna, Tesviyecilik Mesleğinde Usta, Kalfa, Çırak Modelinde Çalışanlardan Kalfa Statüsünü Taşıyanların Demografik
Özellikleri). (İstanbul). 1987. 74s. Tablolar. Mülakat Formu.  87/35

390- ÜNAL, Dilek: Tornacılık Mesleğinde Çalışan Çırakların Eğitimi. (İstanbul). 1987. 69s. Tablolar. 87/31

391- ÜREGUN, Gülgün: İstanbul Oto–Motor Mesleğinde Usta–Kalfa–Çırak Çalıştıran İşyerlerindeki Kalfaların Hane, Evlilik, Semt ve Mesken, Ulaşım ve Göç Özellikleri ile
İlgili Bir Araştırma. 1987. 68s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 87/12

392- YASA, Ufuk: Konfeksiyon Mesleği Ustalarının Çalışma Hayatı. (İstanbul). 1987. 150s. Tablolar. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. Örnek Seçiminde Kullanılan Rakamlar. Türkiye Nüfusu ve Örnekleri ile Sektörler Sanayi Dallarında Çalışanların DİE ve Nüfus Sayımına Bağlı Tabloları. Dokuma ve Giyim Sanayi’nin Kapsadığı Tüm Meslek Türleri. Mülakat ve İYBF formu. Tekstil Sempozyumu Tebliğleri ve Tekstil Teknik Dergisi’ndeki Konfeksiyonla İlgili Makaleler. 87/44

393- YAYLA, Birsen: Tornacılık Mesleğinde Usta-Kalfa Modelindeki İşyerlerinde Çalışan Kalfaların Demografik Yapıları. (İstanbul). 1987. 87s. Tablolar. Mülakat Formu. Ön
Araştırma Formu. 87/39

394- YETEK, Bahar: İstanbul İlinde Konfeksiyon Meslek Grubunda %15’lik Örnek Seçiminde Çalışan Kalfaların Demografik Yapıları. 1987. 102s. Tablolar. Mülakat Formu.
Fotoğraflar. Milli Eğitim Temel Kanunu. Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu. 87/47

395- YILMAZ, Cemal: Çalışan Gençliğin İşbaşında Eğitimi, Çıraklık-Kalfalık-Ustalık Mesleğe Yönelme ve Sorunların Araştırması. (İstanbul). 1987. 82s. Tablolar. Mülakat Formu. Tekstil Teknik Dergisi’nden Alınmış Makaleler. DİE Nüfus Sayımına Bağlı Olarak Sanayi Dallarında Çalışanların Tabloları. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu. Ahmet Aktar’ın Verdiği Seminer. Örnek Seçiminde Kullanılan Rakamlar. Ana Ayrımda Kullanılan Sorular. Gazete Haberleri. Fotoğraflar. 87/46

396- YILMAZ, Mesut: İstanbul Oto-Motor Ustalarının Demografik Yapısı. 78s. Tablolar. Motorun Nasıl Çalıştığı Hakkında Bilgi. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 87/18

397- YILMAZ, Zuhal: Gelişmekte Olan Sanatımız: Tornacılık (Çalışma Hayatı ve Kanaat). (İstanbul). 1987. 53s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 87/34

398- ZOREL, Canan: 12-24 Yaş Arası Çalışan Gençliğin Meslek Eğitimi Oto-Motor Çalışanları. (İstanbul). 131s. Tablolar. Mülakat Formu. Fotoğraflar. 87/22

399- AKBIYIK, Serdar: Muhtarların Nüfus Özellikleri, Aile Yapısı. (İstanbul). 1988. 83s. Tablolar. Şişli İlçesi’nden Bazı Görüntüler ve Şişli Mahallelerinde Yıllara
Göre Yapılan Yatırımlar. Mülakat Formu. 88/44

400- AKÇAY, Mehmet: İstanbul İli’ndeki Muhtarlar ve Mahalleleri, Eminönü-Zeytinburnu İlçeleri (Muhtarlık). 1988. 112s. Tablolar. 88/32

401- AKSOY, Mehmet: İstanbul Mahalle Muhtarları ve Mahalleleri (Akrabalık). 1988. 71s. Tablolar. Ekler: Fotoğraflar. Mahalle Yönetimi ile İlgili Yasalar. Muhtarın
Verdiği Belgeler. Haritalar. Mülakat Formları. 88/8

402- AKTUĞ, Ayten: Mahalle Muhtarlarının Demografik Yaşamı. (İstanbul). 1988. 57s. Tablo ve Çizimler. Ekler: Gazete Haberleri. Tarihi Belge. Fotoğraflar. Hacı Hüsrev
Mahallesi. İlgili Kanunlar. Mülakat Formu Örneği. 88/12

403- BAYSAR, Hakan: İstanbul İli Bakırköy II Grubu Muhtarlarının Çalışma Hayatı. 1988. 32s. Tablolar. Muhtarın Verdiği Belgeler. Mülakat Formu. 88/16

404- BOTASUN, Handan: İstanbul Mahalle Muhtarları Göç Yaşamları. 1988. 120s. Tablolar. Kartal İlçesi’nin Haritası. İlgili Dergi Yazıları. Şehir ve Kasabalarda Muhtar ve
İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun. Mülakat Formu Örneği. 88/4

405- BULDU, Hatice: Muhtarlar Demografik Yapı. (İstanbul). 1988. 40s. Ekler: 4541 Sayılı Kanun. Mahalleler Hakkında Bilgi. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 88/24

406- ÇAĞLAYANER, Sevtap: Beşiktaş-Beyoğlu Mahalle Muhtarlarının Demografik Yapıları. (İstanbul). 1988. 63s. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Form 5. Çizimler. Tablolar. 88/19

407- ÇELEBİ, Sibel: Zeytinburnu ve Eminönü İlçeleri Mahalle Muhtarlarının Evlilik, Akrabalık, Semt ve Mesken Durumları. (İstanbul). 1988. 43s. Fotoğraflar. Tablolar. 88/29

408- ÇETINAR, Pınar: Muhtarlar (Akrabalık, Evlilik, Semt ve Mesken Yapıları). (İstanbul). 1988. 43s. Tablolar. Ekler: İstanbul Mahallelerinin Doğuşu. Haritalar.
Üsküdar’ın 13 Mahallesi Hakkında Bilgi. Fotoğraflar. Muhtarın Verdiği Bilgiler. Mülakat Formu. 88/25

409- DÖNMEZ, Bayram: İstanbul İlçelerinden Eyüp ve Gaziosmanpaşa Mahallelerinin Yapısı ve Muhtarların Çalışma Hayatı. 1988. 42s. Grafikler. Tablolar. Fotoğraflar.
Ekler: Haritalar. Mahalli İdari Kuruluşların Genel Yapısı ve Özellikleri. 88/35

410- EMİRALP, Nisa: Şişli-Sarıyer İlçelerindeki Muhtarların Akrabalık Yapıları, Evlilik Yaşantıları, Oturdukları Semt ve Meskenler. (İstanbul). 1988. 73s. Ekler: Fulya
Mahallesi Ön Araştırma Raporu. Fulya Mahallesi Fiziki ve Sosyal Dağılım Planları. Fotoğraflar. Gazete Haberleri. Tablolar. 88/45

411- EROL, Mete: İstanbul’da Muhtarlık Kurumunun İşleyişi ve Mahalle Birimleri. 1988. 98s. Fotoğraflar. Ekler: Tablolar. Haritalar. Günlükten Sayfalar. Muhtarlık
Konfederasyon Toplantı Metni. Anılar. Muhtarlığa İlişkin Basılı Kağıtlar. Mülakat Formu. 88/17

412- GÖNÜL, Ogün: İstanbul’un Bakırköy II Grubu Muhtarlarının Göç Yaşamı. 1988. 64s. Fotoğraflar. Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurullarının Görevleri. Form 5. Muhtarın
Verdiği Bazı Belgeler. Tablolar. Mülakat Formu. 88/15

413- GÜLBAKANOĞLU, Elif: İstanbul Fatih İlçesi Muhtarlarının Evlilik, Akrabalık İlişkisi ve Semt ve Mesken Özellikleri. 1988. 64s. Tablolar. Mülakat Formu. 88/39
 
414- GÜNGÖR, Şebnem: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Mezunu Antropologların Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 1988. 62s. Tablolar. Mülakat Formu. 88/49

415- HASIRCI, Esin: İstanbul’daki Mahalle Muhtarlarının Akraba, Evlilik, Eş Seçimi, Oturdukları Semt ve Meskenleri. 1988. 69s. Tablolar. 88/20

416- HELETELİ, Recep: İstanbul Mahalle Muhtarları ve Mahalleleri (Çalışma Hayatı). 1988. 62s. Tablolar. Mahalle Yönetimi ile İlgili Yasa ve Nizamnameler. Mülakat Formu.
88/10

417- HORASAN, A. Hikmet: Bakırköy I Muhtarları Muhtarlık Kurumu ve Birkaç Mahallesi. (İstanbul). 1988. 114s. Tablolar. Ekler: “Bamührü Mehmet Rauf’a” ait 10 Ekim 1836
tarihli Yazı, 4541 Sayılı Kanun. Mülakat Formu. Fotoğraflar. 88/11

418- KANTEKİN, Kemal: İstanbul’un Bakırköy II Grubu Muhtarlarının Sosyal Yaşamları. 1988. 62s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Muhtarın Verdiği Çeşitli Belgeler.
88/18

419- KARAÇAK, Mehtap: İstanbul’un Üsküdar ve Beykoz İlçelerine Bağlı Mahalle Muhtarlarının Çalışma Hayatı. 1988. 100s. Haritalar. İzin Belgesi. İstanbul  İli Mahalle ve
Köy Muhtarları Derneğinin Bir Yazısı. Muhtarın Verdiği Belge Örnekleri. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 88/27

420- KARAKOÇ, Hayret: Kartal-Kadıköy-Adalar Grubu Muhtarlarının Akrabalık İlişkileri, Evlilik Biçimleri, Semt ve Mesken Özellikleri. (İstanbul). 1988. 75s. Fotoğraflar.
Tablolar. Mülakat  Formu Örneği. 88/3

421- KAYA, Rüya: İstanbul İli Eyüp ve Gaziosmanpaşa İlçelerinin Mahalle ve Muhtarlarının Muhtarlık Kurumu Çalışması. 1988. 167s. Tablolar. Ekler: Mülakat Formu.
Muhtarın Verdiği Belge Örnekleri.  88/36

422- KIDIL, Kemal Oğuz: İstanbul’un Eyüp ve Gaziosmanpaşa İlçeleri Muhtarlarının Sosyal Yaşamları. 1988. 67s. Tablolar. Mülakat Formu. 88/37

423- KIRCA, Süheyla: İstanbul İli Bakırköy İlçesi Mahalle Muhtarlarının Göç Hayatı ve Mahallelerinin Yapı Analizi. 1988. 128s. Form 5. Muhtarın Verdiği Çeşitli
Belgeler. Araştırma İzin Belgesi. Bakırköy İli İlgili Haritalar. Tablolar. Ekler: Beyoğlu’nun Gelişmesi. Bir Muhtar Biyografisi. Şişli-Halide Edip Adıvar Mahallesi. Mülakat Formu. 88/9

424- KÖSE, Sümer: İstanbul’un Mahalle Muhtarları ve Mahalleleri (Eminönü-Zeytinburnu). Çalışma Hayatı. 1988. 85s. Tablolar. İzin Belgesi. Mülakat Formu. Fotoğraflar. 88/31

425- ÖCAL, Figen: İstanbul İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Grubu Er ve Erbaşlarının Mesleki ve Sosyo-Ekonomik, Kültürel Yapıları. 1988. 65s. Tablolar. Mülakat Formu. 88/1

426- ÖZ, Haşim: Muhtarların Nüfus Özellikleri, Aile Yapısı. (İstanbul). 1988. 91s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 88/13

427- ÖZCAN, Hatice: İstanbul İli Mahalleleri ve Mahalle Muhtarları Araştırması, Üsküdar ve Beykoz İlçeleri Mahalleleri ve Muhtarları Göç Hayatı. 1988. 80s. Tablolar.
Haritalar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 88/26

428- ÖZÇİCEK, Yusuf A.: İstanbul İli Mahalle Muhtarları ve Mahalleleri Yapı analizi, Kartal-Kadıköy-Adalar Muhtarlarının Çalışma Hayatı. 1988. 99s. Tablolar. İlçe
Sınırlarını Gösteren İl Haritası. Fotoğraflar. Muhtar ve İhtiyar Heyeti Seçimi ile İlgili Kanun. Mülakat Formu Örneği. 88/5

429- ÖZTÜRK, Necla: İstanbul Mahalleleri ve Muhtarlık Mekanizmasının İşleyişi. 1988. 65s. Tablolar. Fotoğraflar. Gazete Haberi. Broşürler. Form 5. İzin Belgesi. Mülakat
Formu. 88/23

430- Rahat, Şadan: Fatih İlçesi Muhtarlarının ve Hanelerindekilerinin Demografik Özellikleri. (İstanbul). 1988. 63s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 88/38

431- SAYIN, Mustafa: İstanbul İli Bakırköy İlçesi Mahalle Muhtarlarının Demografik Yapısına Bağlı Olarak Ailedeki Kişilerin Genel Özellikleri. 1988. 104s. Tablolar.
Çizimler. Fotoğraflar. Ekler: Mahalle Yönetimi ile İlgili Yasa ve Nizamnameler. Muhtarların Harç Karşılığında Mahalle Halkına Verdiği Belgeler. Haritalar. Mülakat Formu. 88/7

432- SEVİM, Altan: İstanbul İli Mahalleleri ve Mahalle Muhtarları (Göç). 1988. 66s. Tablolar. Fotoğraflar. Gazete Çizimleri. Mülakat Formu. 88/46

433- SÜNNETÇİ, Emel: İstanbul İli Mahalle Muhtarları Üsküdar ve Beykoz İlçeleri Muhtarlarının Sosyal Yaşamları. 1988. 113s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 88/28

434- ŞAHİN, Zeynep: Zeytinburnu İlçesi Mahalle Muhtarlarının Göç Durumları ve Kentleşme Olgusu. (İstanbul). 1988. 62s. Ekler: Fotoğraflar. Haritalar. Tablolar. 88/30

435- ŞÜKÜR, Mine: İstanbul İli Mahalle ve Muhtarları Sarıyer-Şişli İlçeleri Muhtarları Çalışma Hayatı. 1988. 47s. Tablolar. 88/47

436- TAY, Derya: İstanbul İli Fatih İlçesi Muhtarlarının Bu Göreve Başlamadan Önceki Çalışma Hayatı. 1988. 51s. Tablolar. Metodoloji. 88/41

437- TEKCAN, Hüseyin: Bakırköy II Grubu Muhtarlarının Akrabalık İlişkileri, Evlilik Biçimleri, Semt ve Mesken Özellikleri. (İstanbul). 1988. 44s. Tablolar. Muhtarın
Verdiği Bazı Belgeler. Mülakat Formu. 88/14

438- TORUN, Oya: İstanbul Mahalle ve Muhtarları Araştırması Beyoğlu-Beşiktaş Kısmı. (Çalışma Hayatı). 1988. 105s. Fotoğraflar. 17.2.1987 Tarihli Muhtarlar Derneği Genel
Kurul Toplantısı. Form 5. İzin Belgesi. Grafikler. Tablolar. Mülakat Formu. 88/22

439- TRAKYALIDAN, Flora: Fatih İlçesi Muhtarlık Kurumu ve Mahalleleri. (İstanbul). 1988. 37s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 88/42

440- TURHANLI, Pınar Aksoy: Beşiktaş-Beyoğlu İlçeleri Mahalle Muhtarları Çalışması. (Göç). (İstanbul). 1988. 79s. Tablolar. Fotoğraflar.88/21

441- TURUNÇOĞLU, Başak: Fatih Muhtarlarının Göç Hayatı. (İstanbul). 1988. 33s. Tablolar. Mülakat Uygulama Sırasındaki Bazı İzlenimler. 88/40

442- TÜZÜN, A. Sebla: İstanbul Mahalleleri ve Muhtarları Sosyal Yaşam. 1988. 49s. Tablolar. Mülakat Formları. Fotoğraflar. Makale ve Haberler. Salah Birsel’in “Kahveler
Kitabı” Adlı Eserinin Özeti.  88/48

443- UNAN, Göksel: İstanbul Mahalle Muhtarları ve Mahalleleri (Sosyal yaşam). 1988. 73s. Ekler: Tablolar. Mülakat Formu. Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası.
Krokiler. Fotoğraflar. 88/12

444- USTABAŞ, Sibel: İstanbul Mahalleleri ve Muhtarları (Sosyal Yaşam). 1988. 43s. Tablolar. Fotoğraflar. Fatih Mahallelerine Örnek Gösterir Harita. Mülakat Formu. 88/43

445- UZUNLAR, Y, Hilal: İstanbul Mahalleleri ve Muhtarlık Kurumunun İşleyişi. 1988. 61s. Tablolar. Gecekondu Kanunu. Gazete Haberleri. Tarihi Belge. Fotoğraflar.
Mülakat Formu Örneği. 88/6

446- YERSEL, İlker: Mahalle Muhtarlarının Demografik Yapısı. (İstanbul). 1988. 58s. Tablolar. Mülakat Formu. 88/33

447- YONAT, Süheyla: Mahalle Muhtarlarının Göç Yaşamı. (İstanbul). 1988. 27s. Tablolar. Mülakat Formu. 88/34

448- APAK, Aslıhan: Torna-Tesviye Bölümü Öğrencilerinin Eğitim Durumları. 1989. 107s. Tablolar. (İstanbul). 89/14

449- AYCİBİN, Emine: İstanbul Endüstri Meslek Liselerinin %25’lik Örnekleme ile II. Sınıf Oto-Motor ve Torna Öğrencilerinin Mesken, Ulaşım, Göç, Çalışma Hayatı, Ekonomik Durum ve Kanaat Tutum, Beklentileri. (%10’luk Örnek). 1989. 110s. Tablolar. Mesleki ve Teknik Orta Eğitim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliği. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. Mülakat Formu. 89/7

450- AYHAN, Gülbin: Mesleki Teknik Eğitim Gören Torna-Tesviye Öğrencilerinin Usta Öğreticilerinin Demografik Yapı, Mesken ve Göç Durumları. 1989. 79s. Tablolar.
Çizimler. Gazete Haberleri. Mülakat Formu. Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu. (İstanbul). 89/33

451- BENGİ, Yeşim: Torna-Tesviye Öğrencilerinin Göç Hayatı. 1989. 58s. Grafikler. Tablolar. Fotoğraflar. Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu. Mesleki ve Teknik Orta Eğitim
Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliği. Mülakat Formu. 89/24

452- BERKÖZ, Gülseven: İstanbul’da Endüstri Meslek Liselerinde Okuyan Torna-Tesviye Bölümü Öğrenci Ustalarının Çalışma Hayatı ve Kanaat Tutumlara Ait Yapının
İncelenmesi. 1989. 58s. Tablolar. Çizimler. İzin Belgesi. Endüstri Meslek Liselerinde Bulunan Meslek Dallarının Özellikleri ve Bu Dallarda Yetişen Kişilerin İstihdam Alanları. Mülakat Formu. 89/30

453- BİLİZ, Zuhal: İstanbul Dışı İl ve İlçe Doğumlu Torna-Tesviye Bölümü Öğrencilerinin Göç Hayatı. 1989. 163s. Tablolar. Fotoğraflar. Ekler: Mülakat Formu. 1989 Yıl Hükümet Programındaki Eğitim ile İlgili Bölümler, I. II. III. IV. V. Beş Yılık Kalkınma Planları Özeti Mesleki Teknik Eğitim Üzerine Bir Araştırma Yazısı, Çıraklık Eğitimi, 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, Çıraklık, Kalfalık, Ustalık Kanunu ve Eğitimi, 3308 Sayılı Yasa ile İlgili Yönetmelik. Şişli Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Behçet Esen’in Yasa ile İlgili Değerlendirmeleri. A.B.D., İngiltere, Federal Almanya ve Fransa’da Mesleki ve Teknik Eğitim. 89/18

454- ÇALIŞKAN, Metin: İstanbul Doğumlu Torna Öğrencilerinin Göç, Çalışma Hayatı, Ekonomik Durum, Kanaat Tutum ve Beklentiler. 1989. 47s. Tablolar. Mülakat Formu. 89/25

455- ERK, Hüma: Almanya’dan Gelen Öğrencilerin Göç Nedenleri, Sosyo-Kültürel Yapıları ve Uyum Sorunları. 1989. 84s. Ekler: Göç Türküleri. Fotoğraflar. Gazete Haberleri.
Eğitim ile İlgili Ekler. Tablolar. (İstanbul). 89/4

456- ERZURUMLU, Sevgi: İstanbul Dışı İl ve İlçe Doğumlu Torna-Tesviye Öğrencilerinin Demografik Yapı, Mesken, Ulaşım Özellikleri. 1989. 75s. İzin Belgeleri. Gazete
Haberleri. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 89/16

457- FİLOĞLU, Oya: İstanbul Dışı İl ve İlçe Doğumlu Torna-Tesviye Öğrencilerinin Eğitimi. 1989. 72s. Tablolar. Mülakat Formu. 89/17

458- GOLSHANİ, Muhammed Nazel: İstanbul Endüstri Meslek Liseleri Torna-Tesviye Bölümü Köy Doğumlu Öğrencilerin Demografik Yapısı. 1989. 31s. Tablolar. Mülakat Formu. 89/19

459- GÜRARAS, Gökhan: İstanbul Dışı Doğumlu Oto-Motor Ustalarının Demografik, Semt ve Mesken Özellikleri. 1989. 34s. Tablolar. Mülakat Formu. 89/28

460- HALİÇ, Ali Rıza: İstanbul ve Yurt Dışı Doğumlu Oto-Motor Ustalarının Demografik, Mesken, Göç, Çalışma Hayatı, Kanaat Tutum ve Beklentileri. 1989. 104s. Tablolar. Mülakat Formu. 89/27

461- İNAK, Şebnem: Torna Tesviye Öğrencilerinin Demografik Yaşamı. 40s. Tablolar. Çizimler. Ekler: Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. İşletmelerde Meslek Eğitimi, Gazete Haberi, Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitim Yönetmeliği, Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu. Mülakat Formu. (İstanbul). 89/13

462- KADIOĞLU, Nilgün: Endüstri Meslek Liselerinin Oto-Motor Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Durumları. 1989. 87s. Tablolar. Ek: Çıraklık ve Meslek Eğitimi
Kanunu. Mülakat Formu. (İstanbul). 89/11

463- KAĞITÇI, Sibel: Torna-Tesviye Ustalarının Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Durumları. 1989. 99s. Tablolar. Mülakat Formu. (İstanbul). 89/32

464- KOP, Sevilay: İstanbul Dışı Doğumlu Oto-Motor Bölümü Öğrencilerinin Göç Hayatı. 1989. 111s. Tablolar. Fotoğraflar. 1989 Yıl Hükümet Programındaki Eğitim ile İlgili
Bölümler ve 5 Yıllık Kalkınma Planı Özeti. Mesleki Teknik Eğitim Üzerine Bir Araştırma Yazısı. 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu. 3308 Sayılı Yasa ile
İlgili Yönetmelik. Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Sigorta İşlemleri Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerinin Açıklanması. Şişli Endüstri
Meslek Lisesi Müdürü Behçet Esen’in Yasa ile İlgili Değerlendirmeleri. Petrol-İş Sendikasının Yasa ve Eğitim Sorunları ile İlgili Değerlendirmeleri. Mülakat Formu. 89/12

465- MAVİ, Seda: 87-88 Öğretim Yılı Endüstri Meslek Lisesi Oto-Motor Son Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Hayatı. 1989. 102s. Tablolar. Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu.
Fotoğraflar. Mülakat Formu. (İstanbul). 89/9

466- OKCUOĞLU, Simin: İstanbul Dışı Köy Doğumlu Torna-Tesviye Öğrencilerinin Eğitimi. 1989. 96s. Tabloların Listesi. Tablolar. Mülakat Formu. 89/20

467- ONAN, Leyla: İstanbul Endüstri Meslek Liseleri Oto-Motor Bölümleri’nde Okuyan Son Sınıf İstanbul İçi ve Yurt Dışı Doğumlu Öğrencilerin Göç, Çalışma Hayatı,
Ekonomik Durum, Kanaat ve Tutum ve Beklentileri. 1989. 73s. Tablolar. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu. Mülakat Formu. 89/10

468- ÖZÇELİK, Mehmet: Sinop İli, Türkeli İlçesi Gündoğdu Köyü’nden İstanbul’a Göç Edenlerin Sosyo-Kültürel, Ekonomik Yapısı. 1989. 33s. Fotoğraflar. Haritalar.
Tablolar. Mülakat Formu. 89/5

469- ÖZDEN, Meltem: Torna-Tesviye Bölümü Öğrencilerinin Demografik Yapıları. 1989. 67s. Tablolar. Mülakat Formu. (İstanbul).

470- ÖZER, Ali: İstanbul Dışı İl Doğumlu Torna Ustalarının Ekonomik, Sosyo-Kültürel Özellikleri. (Demografi, Mesken, Göç, Çalışma Hayatı, Kanaat Tutum). 1989. 74s.
Tablolar. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 89/31

471- PEKGÜR, İnci: Torna-Tesviye Öğrencilerinin Göç Yaşamı. 1989. 113s. Tablolar. Sonuç. (İstanbul). 89/15

472- SİPAHİ, Candemir: İstanbul Endüstri Meslek Liselerinin %25’lik Örnekleme İçinden Seçilen Torna Bölümü İstanbul Dışı Köy Doğumlu II. Sınıf Öğrencilerinin Göç, Çalışma Hayatı, Ekonomik Durum, Kanaat Tutum ve Beklentileri. 1989. 63s. Tablolar. Mülakat Formu. 89/21

473- SUSAR, Filiz: Oto-Motor ve Torna İşkollarında Çalışan Usta Öğreticilerin Sosyo-Ekonomik Kültürel Yapıları. (Seçilen %25’lik örneğin %10’luk Kısmını İçerir). 1989.
87s. Fotoğraflar. Tablolar. Türk Eğitim Sistemi. Mülakat Formu. (İstanbul). 89/26

474- ŞAHİN, Nurtaç: Torna-Tesviye Bölümü Öğrencilerinin Eğitim Yapısı. 1989. 93s. Tablolar. Mülakat Formu. (İstanbul). 89/23

475- TARHAN, İbrahim: Eyüp ve Gaziosmanpaşa Grubu Muhtarlarının Akrabalık İlişkileri, Evlilik Biçimleri, Semt ve Mesken Özellikleri. 1989. 29s. Tablolar. Muhtarların
Kullandığı Belgeler. Mülakat Formu. (İstanbul). 89/2

476- TOKA, Nilüfer: İstanbul İli Mahalle Muhtarları ve Mahalleleri Sosyal Araştırması. Beşiktaş-Beyoğlu Muhtarları Sosyal Yaşam,  Kanaat ve Tutumları. 1989. 42s.
Tablolar. 89/1

477- ULUSOY, Yeşim: İstanbul ve Yurt Dışı Doğumlu Torna-Tesviye Ustalarının Demografik Yapıları ve Göç Olguları. 1989. 86s. Tablolar. Fotoğraflar. Gazete Haberi.
Mülakat Formu. 89/29

478- USLU, Yasemin: Oto-Motor Bölümü Son Sınıf İstanbul İçi, Yurt Dışı Doğumlu Öğrencilerin Demografik Yapıları. 1989. 54s. Tablolar.. Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu.
Mülakat Formu. (İstanbul). 89/8

479- YALIM, Berin: Üsküdar ve Beykoz İlçeleri Mahalle Muhtarlarının Muhtarlık Yaşamları Üzerine Ayrıntılı Bir İnceleme. 1989. 46s. Tablolar. (İstanbul). 89/3

480- YEŞİLIŞIK, Merih: Torna Ustalarının Çalışma Hayatı ve Kanaat Tutumları. 1989. 70s. Tablolar. Mülakat Formu. (İstanbul). 89/34

481- YÜCEL, Fatma: İstanbul Endüstri Meslek Liselerinin %25’lik Örneklemeyle II. Sınıf Oto-Motor ve Torna Öğrencilerinin Demografik Yapıları ve Eğitim Hayatları. (%10’luk Örnek). 1989. 129s. Nüfus Piramidi. Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliği. Tablolar. Mülakat Formu.

482- BEKMEZCİ, Tülin: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Beştelsiz Mahallesi’nde Demografik Yapı. 1990. 44s. Tablolar. 90/1

483- SAMANÇI, Vildan: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Çırpıcı Mahallesi’nde Yaşayanların Demografik Özellikleri. 1990. 65s. Tablolar. Ekler. 90/2

484- TOKAT, Arzu: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Çırpıcı Mahallesi’nde Yaşayanların Semt-Mesken Özellikleri. 1990. 79s. Tablolar. Ekler. 90/3

485- KALYONCU, Sadiye: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Gökalp Mahallesi Demografik Yapı Özellikleri. 1990. 81s. Tablolar. Ekler. 90/4

486- TEZER, Neslihan: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Gökalp Mahallesi’nin Semt ve Mesken Yapısı. 1990. 104s. Tablolar. Ekler. 90/5

487- KALAFATOĞLU, Didem: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesi Demografik Yapı Özellikleri. 1990. 66s. Tablolar. Ekler. 90/6

488- DİKMEN, Aylin: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesi Semt-Mesken Özellikleri. 1990. 64s. Tablolar. Ekler. 90/7

489- IŞIK, A. Jale: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Nuri Paşa Mahallesi’nde Yaşayanların Demografik Özellikleri. 1990. 59s. Tablolar. Ekler. 90/8

490- NURAL, Sema: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Nuri Paşa Mahallesi’nde Yaşayanların Semt-Mesken Özellikleri. 1990. 51s. Tablolar. Ekler. 90/9

491- ARAL, Handan: Zeytinburnu İlçesi’nde Yaşayanların Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumları Tez Araştırması. 1989-1990. 20s. (İstanbul). 90/10

492- PANDORA, Elif: Zeytinburnu İlçesi’nde Yaşayanların Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapıları ile İlgili Araştırma Tezi. 1990. (İstanbul). 90/11

493- ÇETİNKAYA, Müge: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Sümer Mahallesi’nin Demografik Yapısı. 1990. 68s. Fotoğraflar. Tablolar. 90/12

494- TÜRKER, Aynur: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi’nde Yaşayanların Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapıları ile Sümer Mahallesi Semt ve Mesken Özellikleri. 1990. 71s. Ekler. Tablolar. 90/13

495- ÇILDIR, Oya: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Telsiz Mahallesi’nde Yaşayanların Demografik Özellikleri. 1990. 43s. Tablolar. Ekler. 90/14

496- MERTOĞLU, Nilgün: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Telsiz Mahallesi’nde Yaşayanların Semt-Mesken Özellikleri. 1990. 36s. Tablolar. Ekler. 90/15

497- ONAT, Kaan: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Veliefendi  Mahallesi’nde Yaşayanların Demografik Yapıları. 1990. 72s. Tablolar. Ekler. 90/16

498- BAŞARA, K. Esat: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Yenidoğan Mahallesi’nde Yaşayanların Demografik Yapıları. 1990. 79s. Tablolar. Ekler. 90/17

499- AĞAOĞLU, Canan: Yeşiltepe Mahallesi’nde Yaşayanların Demografik Yapıları. 1990. 53s.  Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. (İstanbul). 90/18

500- KANATLI, Hülya: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi’nde Yaşayanların Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapıları ile Yeşiltepe Mahallesi’nin Semt-Mesken Özellikleri. 1990. 127s. Tablolar. Ekler. 90/19

501- GÖKÇAM, Baki: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Kadın Hane Başkanlarının Semt-Mesken Özellikleri. 1990. 39s. Tablolar. Ekler. 90/20

502- İBLA, C. Turgut: İstanbul Torna-Tesviye Öğrencilerinin Eğitim Durumları. 1990. 154s. Çeşitli Makaleler. Tablolar. Mülakat Formu. 90/21

503- SARAÇ, İbrahim: 25 Yaş Tornacı Kalfaların Mesleki Eğitimi. 1991. 55s. Tablolar. Mülakat Formu. 91/1

504- KOÇ, İnayet: İstanbul Mahalleleri ve Mahalle Muhtarları. 1991. 155s. Mahalle Yönetimi ile İlgili Yasa ve Nizamnameler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 91/2

505- ÖZTÜRK, Dilesen: Makine Mühendisliği Son Sınıf Öğrencilerinin Demografik Yapısı. 1991. 36s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 91/3

506- KOCA, Halide H.: %10’luk Örneklemeyle İTÜ-Yıldız Üniversiteleri 1985-86 Girişli Son Sınıf Öğrencilerinin Barınma ve Ekonomik Gücü Araştırması. 1991. 66s. Tablolar.
Fotoğraflar. Mülakat Formu. 91/4

507- ERDEM, Süleyman: Üniversite Öğrencisinin Ekonomik ve Eğitim Düzeyi, İTÜ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İstanbul Doğumlu 1986 Yılı Girişli Son Sınıf
Öğrencilerinin Ekonomik ve Eğitim Düzeyleri. 1991. 63s. Tablolar. Kod Formu. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 91/5

508- OLGAÇ, Ergin: Makine Mühendisliği Öğrencilerinin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapıları. 1991. 51s. Tablolar. Kod Formu. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 91/6

509- YAZAR, Özkalaycı: Yıldız Üniversitesi, Makine Mühendisliği Son Sınıf Öğrencilerinin Demografik Yapı Özellikleri. 1991. 56s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 91/7

510- EROL, Levent: Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 1986 Girişli İstanbul Dışı Doğumlu Olup Aile Yanında Kalmayan Öğrencilerin Kanaat ve Beklentileri.
1991. 74s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 91/8

511- KARADENİZ, Sinan: İTÜ ve Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapıları. 1991. 50s. Makaleler. Fotoğraflar.
Tablolar. Mülakat Formu. 91/9

512- YALMAN, Nimla: Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Kültürel Yapıları. 1991. 60s. Fotoğraflar. Tablolar. Kod Formu.
Mülakat Formu. 91/10

513- BEKTAŞ, Nebahat: İTÜ Makine Mühendisliği Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları. 1991. 79s. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 91/11

514- ŞAHİN, Yeşim: İTÜ Makine Mühendisliği Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapıları. 1991. 95s. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 91/12

515- TAŞKIN, Nil: Makine Mühendisliği Eğitimi. 1991. 114s. Tablolar. Makaleler. Kod Formu. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 91/13

516- BİLİCAN, Bahattin: : İTÜ Makine Mühendisliği Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik, Kültür Yapıları. 1992. 94s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 92/1

517- ULUOCAK, Sadettin: İstanbul’da Faaliyetlerini Sürdüren Yorgancı Esnafının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapıları. 1992 70s. Tablolar. Fotoğraflar. 992/2

518- KOLANKAYA, Tolunay: Beslenme Organizasyonu. 1992. 59s. Tablolar. Fotoğraflar. 92/3

519- DÖKÜMCÜ, Deniz: Kültür ve Beslenme (İstanbul-Beşiktaş). 1992. 78s. Tablolar. Kod Formu. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 92/4

520- KIZILKAYA, Birsel: İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği, Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapıları. 1992. 101s. Tablolar. Kod Formu.
Fotoğraflar. Mülakat Formu. 92/5

521- ADIM, Ufuk: Yıldız Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Son Sınıf Öğrencilerinin Kanaat, Tutum ve Beklentileri. 1992. 36s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 92/6

522- DÖNMEZ, Ayşe: Değişen Bir Kültür Öğesi Beslenme. 1992. 59s. Tablolar. Fotoğraflar. 92/7

523- ONAT, Aygül: Beslenme ve İnsanlarımız. 1992. 50s. Fotoğraflar. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 92/8

524- YÜZEN, Ferzan: Demografik Yapılarıyla Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencileri. 1992. 55s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat formu. 92/9

525- AŞKUN, Ferhan: Yıldız Üniversitesi, Makine Bölümü Öğrenci Araştırması. Yıldız Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik ve
Kültürel Yapıları, Arkadaşlık, Kanaat, Tutum ve Beklentiler. 1992. 38s. Tablolar. Kod Formu. Makaleler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 92/10

526- AŞKUN, Reyhan: Sosyal Yaşamlarıyla İTÜ Makinacılar, İTÜ Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği, 1986 Girişli İstanbul Dışı Doğumlu Son Sınıf Öğrencileri,
Arkadaşlık, Kanaat, Tutum ve Beklentileri Hakkındaki Tez Çalışması. 1992. 65s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 92/11

527- KARAYEL, Esra: Kültürümüzde Beslenme. 1992. 56s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 92/12

528- KÜÇÜK, Zeynep: Bir Kültür Öğesi Olarak Beslenme. 1992. 65s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 92/13

529- ANMAÇ, Gülçin: Kültürümüzde Beslenme, Beşiktaş İlçesi, Nispetiye ve Ertuğrul Mahallelerinde Beslenmede Organizasyon. 1992. 62s. Fotoğraflar. Tablolar. Kod Formu.
Mülakat Formu. 92/14

530- YİĞİT, Dilek: İstanbul Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi’nin Beslenmede Sosyal Organizasyon, Demografik Yapı Özellikleri. 1992. 64s. Fotoğraflar. Tablolar. Kod
Formu. Mülakat Formu. 92/15

531- ÇATALTAŞ, Bahar: Kültür ve Değişen Beslenme Alışkanlıkları. 1992. 64s. Tablolar. Fotoğraflar. Makaleler. Mülakat Formu. 92/16

532- SİLİFKE, Halil: Tornacılık Mesleğinde Çalışan Gençliğin İşbaşında Eğitimi, Çıraklık, Kalfalık, Ustalık ve Mesleğe Yönelme Sorunları. 1992. 101s. Tablolar. Mülakat
Formu. 92/17

533- ŞEKER, Cengiz: Makine Mühendisliği Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapıları. 1992. 20s. Tablolar. Fotoğraflar. 92/18

534- KOTAN, Sema: Makine Mühendisliği Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomi Yapıları. 1992. 35s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 92/19

535- BORA, Nesteren: Beslenmede Organizasyon. 1992. 81s. Fotoğraflar. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 92/20

536- UĞURLU, Meltem: Bütün Canlıların Vazgeçilmez Biyolojik ve Sosyal Davranışı Beslenme. 1993. 66s. Fotoğraflar. Konuyla İlgili Makaleler. Tablolar. Mülakat Formu. 93/1

537- ÇENGEL, Sevda: Bir Kültür Öğesi Olarak Beslenmede Organizasyon. 1993. 143s. Fotoğraflar. Konuyla İlgili Makaleler. Tablolar. Mülakat Formu. 93/2

538- SESÖREN, Deniz: Beslenmede Organizasyon. 1993. 81s. Fotoğraflar. Makaleler. Tablolar. Mülakat Formu. 93/3

539- ŞIRVANLI, Mehtap: Konuk Ağırlama ve Konuk Olma Organizasyonu. 1993. 71s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 93/4

540- KARAÇANAK, Önder: Beslenmede Organizasyon. 1993. 68s. Fotoğraflar. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/5

541- UÇAR, Mikail: Konukluk ve İnsan İlişkileri. 1993. 120s. Fotoğraflar. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/6

542- AYBAR, Esen: Toplumumuzda Beslenme. 1993. 77s. Fotoğraflar. Makaleler. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/7

543- ÖZTÜRK, Aydan: Beslenmede Organizasyon. 1993. 90s. Fotoğraflar. Makaleler. Tablolar. Mülakat Formu. 93/8

544- KIZILÖZ, Vildan: Konuk Olma ve Konuk Ağırlama Organizasyonu- Demografik Yapı. 1993. 136s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 93/9

545- TOPKAYA, Tolgahan: İstanbul İli Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi Değişen Beslenme Organizasyonu ve Kültür. 1993. 55s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. 93/10

546- AYDIN, Selma: Konukluk ve İnsan İlişkileri. 1993. 50s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/11

547- ÖZTÜRK, Hakan: Üsküdar’da Konukluk. 1993. 50s. Fotoğraflar. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/12

548- YÖNEZER, Cenk: Üsküdar İlçesi’nde Demografik Yapı ve Göç. 1993. 155s. Fotoğraflar. Kod Formu. Tablolar. Mülakat Formu. 93/13 

549- KARA, Nilgün: Kent ve İnsan İlişkileri. 1993. 65s. Fotoğraflar. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/14

550- BULDUK, Rumi Tanku: Kent ve İnsan. 1993. 52s. Fotoğraflar. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/15

551- TANIK, Sevinç: Beşiktaş İlçesi’nin Beslenme Düzeni ve Beslenme Alışkanlıkları. 1993. 43s. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/16

552- ADA, Başak: Kent Yaşamı İçinde Konukluk Organizasyonu. 1993. 49s. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/17

553- BİLİR, Turgut: Kültürel Değişim ve Kültürel Bir Olgu Olarak Beslenme. 1993. 27s. Fotoğraflar. Grafikler. Gazete Kupürleri. Tablolar. 93/18

554- BİNGÖL, Nihal: Kentleşme ve Konukluk. 1993.  111s. Fotoğraflar. Grafikler. Gazete Kupürleri. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/19

555- ERSOY, Elif: Türk Kültüründe Konukluk Organizasyonu. 1993. 86s. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/20

556- AYKUL, Barış: Metropol Kültüründe İnsanın Yeri. 1993. 36s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/21

557- TOMBUL, Firdevs: Beslenmede Organizasyon. 1993. 39s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/22

558- ANIK, Ahmet Erkin: Üsküdar’da Konuk Olma ve Konuk Ağırlama Organizasyonu. 1993. 47s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/23

559- YAZICIOĞLU, Şahinde: Metropol Kültüründe Konukluk Organizasyonu. 1993. 41s. Fotoğraflar. Haritalar. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/24

560- KOÇOĞLU, Elvan: Üsküdar İlçesi Demografik Yapı ve Göç. 1993. 69s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 93/25

561- TOPCU, Ayhan: Beşiktaş İlçesi’nin Beslenme Kültüründeki Yeri. 1994. 39s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 94/1

562- HIZARCIOĞLU, Ayhan: Kent ve Konukluk. 1994. 73s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 94/2

563- ÖZER, Hayal: İstanbul Metropol Kültüründe İnsan İlişkileri ve Konukluk. 1994. 265s. Grafikler. Tablolar. Mülakat Formu. 94/3

564- SÖZER, Süreyya: Konukluk Organizasyonundu İkram. 1994. 62s. Grafikler. Gazete Kupürleri. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 94/4

565- AKYÜZ, Arzu: Türk Konukseverliği ve Konuklara Yapılan İkramlar. 1994. 100s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Mülakat Formu. 94/5

566- UNAN, Özlem: Kültür ve Sağlık. 1994. 66s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Kod Formu. Mülakat Formu. 94/6

567- KORMAN, Selin: Kentsel Yaşamda Boş Zaman Faaliyetleri ve Konukluk Organizasyonu. 1994. 81s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Kod Formu. Mülakat Formu. 94/7

568- DUMAN, Özlem: Türk Kültüründe Konuk Ağırlama Organizasyonu. 1994. 137s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu.  94/8

569- KARAKAŞOĞLU, Semra: Demografi. 1994. 436s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Kod Formu. Mülakat Formu. 94/9

570- SARIPINAR, Aysel Çakmak: Kadıköy İlçesi’nde Ana Sağlığını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler. 1994. 129s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Gazete Kupürleri. Kod
Formu. Mülakat Formu. 94/10

571- ATASOY, Melahat: Kültür ve Sağlık Araştırması. 1994. 68s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. 94/11

572- ŞAMCI, Füsun: Metropol Kültüründe Konuk Olma ve Boş Zamanları Değerlendirme Anlayışı. 1994. 87s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Gazete Kupürleri. Kod
Formu. Mülakat Formu. 94/12

573- YILMAZ, Reyhan: Kadıköy İlçesi Orta Gelir Grubunda Kültür ve Sağlık Araştırması. 1994. 54s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Kod Formu. Mülakat Formu. 94/13

574- BASMACIOĞLU, Şirin: Üsküdar’da Misafirliğe Bakış. 1994. 72s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Kod Formu. Mülakat Formu. 94/14

575- DURAN, Hicran: Metropol Kültüründe Konuk Olma ve Konuk Ağırlama Organizasyonu. 1994. 54s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. 94/15

576- BELTAN, Nihal: Kadıköy İlçesi Yüksek Gelir Grubunda Kültür ve Sağlık Araştırması. 1994. 42s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. 94/16

577- ÇAVUŞOĞLU, Bülent: Kültür ve Sağlık. 43s. Tablolar. Fotoğraflar. Haritalar. Gazete Kupürleri. Kod Formu. Mülakat Formu. 94/17

578- AYMAZ, Göksel: Beşiktaş İlçesi (1) Mahallesinde Beslenmede Sosyal Organizasyon. 1994. 64s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 94/18

579- ALTIOK, Zeynep: Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisleri Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Eğitim ve Ekonomik Durumları. 47s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 94/19

580- ODABAŞ, Uğur: Kültür ve Sağlık. 96s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Gazete Kupürleri. Kod Formu. Kod Yönerge Formu. Mülakat Formu. 94/20

581- DEMİRBAŞ, Sevgi: Farklı Sosyo-Ekonomik Yapılarda Çocuk Sağlığının İncelenmesi. 103s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Kod Formu. Kod Yönerge
Formu. 94/21

582- ÖNER, Hande: Kültür ve Sağlık. 79s. Tablolar. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Kod Formu. 94/22

583- AĞDAŞ, Züheyla: Kültür ve Sağlık. 69s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Kod Formu. 94/23

584- ŞAHAN, Sofu: Üsküdar’da Ağırlama ve Yemekli Konuklar. 49s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. 94/24

585- KAPLAN, Yücel: Üsküdar İlçesi’nde Kişisel Özellikler, Kanaat, Tutum ve Beklentiler. 47s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. 94/25

586- ERDOĞAN, Sinem: Kültür ve Sağlık. 54s. Tablolar. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Kod Formu. 94/26

587- SATIR, Senay: Kadıköy İlçesi Yüksek Gelir Grubunda Kültür ve Sağlık Araştırması. 67s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. 94/27

588- AKTÜRK, Harun: Kültür ve Sağlık. 65s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Kod Formu. Kod Yönerge  Formu. 64/28

589- ERKAN, Nihan: Konuk Ağırlama ve Konuk Olma Organizasyonu-Ağırlama ve Yemek. 74s. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. 94/29

590- TORAMAN, Şenay: Kültür ve Sağlık Araştırması. 70s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. 94/30

591- KARADUMAN, Serap: Konuk Olma ve Konuk Ağırlama Organizasyonu. 50s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. 94/31

592- ŞİŞMAN, Subütay: Sağlık ve Kültür. 78s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Kod Formu. Kod Yönerge Formu. 94/32

593- BAYRAM, Betül: Kadıköy İlçesi Sağlık ve Kültür Araştırması. 73s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Kod Formu. 94/33

594- ÖZEL, Çiğdem: Kadıköy İlçesi’nde Kültür ve Sağlık Araştırması. 114s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Kod Formu. Kod Yönerge
Formu. 94/34

595- AYDIN, Hüseyin: İstanbul Doğumlu Torna-Tesviye Öğrencilerinin Demografik Yapıları ve Mesken Ulaşım Özellikleri. 62s. Tablolar. Mülakat Formu. 94/35

596- KONAT, Funda: Sağlık ve Kültür Çalışması. 65s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Kod Formu. Kod Yönerge Formu.  94/36

597- YETER, Elif: Kültür ve Sağlık-Akut Hastalıklar, Aşılar, Travmalar. 81s. Tablolar. Grafikler.  Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Kod Formu. Kod Yönerge
Formu.  9 4/37
 
598- GÜLLER, Okan: İstanbul Dışı Doğumlu Oto-Motor Usta Öğreticilerinin Sosyo-Ekonomik Kültürel Yapıları. 59s. Tablolar. Mülakat Formu. 94/38

599- LALELİ, Cenk: Üsküdar İlçesi Demografik Yapı ve Göç. 51s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Ekler. 94/39

600- AKMAN, Canan: Kültür ve Sağlık. 86s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Kod Formu. Kod Yönerge Formu.  95/1

601- ÖZIŞIK, Esra: Üsküdar’da Konuk ve Konuk Ağırlama Organizasyonu. 51s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Harita. Mülakat Formu. Kod Formu. 95/2

602- SANCAR, Birgül: İlkokul ve Daha Fazla Eğitim Almış Kadın Nüfusunun İncelenmesi. 68s. Fotoğraflar. Tablolar. 95/3

603- ESEN, Zeynep: Türkiye Kentlerinde Erkeklerin İlkokul Eğitimi. 41s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. 95/4

604- UZUN, Aysel: Türkiye’de İlkokul ve Daha Fazla Eğitim Almış Kent Nüfusunun Analizi. 86s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. 95/5

605- KINALI, Erhan: Kültür ve Sağlık. 38s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Kod Formu.  95/6

606- ERSOY, Perihan: Kadıköy Bölgesi Kültür ve Sağlık Araştırması. 85s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Kod Formu.  95/7

607- EYCAN, Hanım: Üsküdar’da Konuk Olma ve Konuk Ağırlama Organizasyonu Araştırması. 25s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.  95/8

608- ÇELİK, Nalan: Kent ve Konukluk. 59s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.  95/9

609- BAYRAKTAR, Hasan: Beşiktaş İlçesi’ndeki Beslenme Organizasyonuna Genel Bir Bakış. 78s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.  95/10

610- AKMAN, Levent: Beşiktaş İlçesi Beslenme Araştırması. 121s. Grafikler. Tablolar. Mülakat Formu.  95/11

611- KARADENİZ, Şükran: 1950–1990 Yılları Arası İlkokul ve Daha Fazla Eğitim Almış Kır Erkek Nüfus Analizi. 1995. 68s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. 95/12

612- HOCAOĞLU, M. Fatih: 1950–1990 Yılları Arası Ortaokul Mezun ve Daha Fazla Eğitim Almış Kent Kadın Nüfusunun Değerlendirilmesi. 12s. Tablolar. Grafikler.
Fotoğraflar.  95/13

613- ODABAŞ, Altay: İlkokul ve Daha Fazla Eğitim Almış Türkiye Genel Nüfusunun 1950– 990 Yılları Arası Analizi. 42s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Haritalar.  95/14

614- ÖKÇÜ, Gülsevim: 1950–1990 Yılları Arası Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Türkiye Toplam Erkek Nüfusunun Analizi. 68s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar.  95/15

615- ÖZCAN, Hakan: Kültür ve Sağlık.  61s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.  95/16

616- CİNEL, İrfan: Türkiye’de Ortaokul ve Daha Fazla Eğitim Almış Kır Erkek Nüfusun Analizi.  31s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar.  95/17

617- RENDE, Songül: Yüksek Öğrenim Kurumundan Mezun Türkiye Toplam Kadın Nüfusunun Analizi.  65s. Tablolar. Grafikler. Haritalar.  95/18

618- ERKAÇ, Seyit: Yüksek Öğrenim Kurumundan Mezun Kır Toplam Erkek Nüfusunun Sayısal Analizi. (1950–1990).  65s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar.  95/19

619- DEMİR, Filiz: Türkiye’de Lise ve Daha Fazla Eğitim Almış Kadın Nüfusunun Analizi.  56s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar.  95/20

620- İNCEDERE, Esengül: Ortaokul Mezunu Erkek Nüfus Eğitim Durumu. 41s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Haritalar.  95/21

621- GÜL, Erdoğan: 1989–1990 Öğretim Yılında İ.T.Ü’de Makine Mühendisliği Eğitimi Gören 1985 Girişli Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo–Ekonomik, Kültürel Durumları. 61s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu.  95/22

622- GAMSIZ, Can: Üsküdar İlçesi’nin Nüfus Yapısı ve Göçler. 47s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu.  95/23

623- UZUN, Nevriye: Türkiye’de Lise ve Daha Fazla Eğitim Almış Erkek Nüfusun Analizi.  62s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Haritalar.  95/24

624- ELİBOL, Yeşim: Türkiye’de Lise ve Daha Fazla Eğitim Almış Kır Kadın Nüfusunun Analizi. (1975–1990). 30s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Haritalar.  95/25

625- DOĞDU, Yılmaz: Türkiye’de Lise ve Daha Fazla Eğitim Almış Genel Toplam Nüfusun Analizi. 60s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Haritalar.  95/26

626- ÇALIŞKAN, Neşe: Kent Yaşamında Konukluk Organizasyonu. 40s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.  95/27

627- GAZİARİFOĞLU, Çiğdem: Konuk Ağırlama ve Konuk Olma Organizasyonu. 47s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.  95/28

628- SEVİNÇLİ, Tarkan Soner: Konuksever Türk Halkı.  43s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.  95/29

629- BÜYÜKATAMAN, Hale: Kültür ve Sağlık. 53s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Kod Formu.  95/30

630- KOLAY, Zeki: Zeytinburnu İlçesi Veliefendi Mahallesi Semt-Mesken Özellikleri. 28s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu.  95/31

631- İNAN, Aşire Şule: Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo–Ekonomik Kültürel Yapıları. 59s. Tablolar. Grafikler.  95/32

632- YÜKSEL, Evrim: Kültür ve Eğitim. YÖK’den Mezun Kentli Kadının Eğitimi. 66s. Tablolar. Grafikler. Gazete Kupürleri. Haritalar. Fotoğraflar . 96/1

633- ÖNEL, Nursun: Ortaokul ve Daha Fazla Eğitim Almış Türkiye Kır Toplam Nüfusunun 1950–1990 Yılları Arası Analizi. 28s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Haritalar. 96/2

634- KARACA, Eda: Türkiye’de Lise ve Daha Fazla Eğitim Almış Toplam Köy Nüfusunun Analizi. (1975-1990)  24s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar.  96/3

635- YAYA, Gülsüm: 1950–1990 Yılları Arası Yüksek Okul Mezunu Toplam Kır Nüfusunun Değerlendirilmesi. 40s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar.  96/4

636- YILDIRIM, Sinan: Türkiye’de Ortaokul ve Daha Fazla Eğitim Almış Genel Nüfus Analizi.  64s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar.  96/5

637- YAZAN, Uğur: 1950–1990 Yılları Arası İlkokul ve Daha Fazla Eğitim Almış Türkiye Toplam Erkek Nüfusunun Analizi. 37s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar.  96/6

638- AKGÜRE, Ayten: Yüksek Öğrenim Kurumundan Mezun Türkiye Toplam Nüfus Analizi.  50s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar.  96/7

639- TOKGÖZ, Arzu: Türkiye’de Lise ve Daha Fazla Eğitim Almış Kent Toplam Nüfusunun Analizi.  48s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar. 96/8

640- KOLOT, Refah: Kent ve Konukluk. 80s. Tablolar. Grafikler. Gazete Kupürleri. Haritalar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  96/9

641- ÇANGA, Berk: Türkiye’de ve Türklerde Konukluk. 36s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. 96/10

642- ARIKAN, Selma: Kent Kültüründe Konukluk. 60s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  96/11

643- METE, Elif: Konuk Olma ve Konuk Olma Organizasyonu “Demografik Yapı”. 67s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.  96/12

644- TİPİCİ, Neslihan: Terzili Köyü Sosyo–Ekonomik Kültürel Yapısı. 164s. Tablolar. Grafikler. Gazete Kupürleri. Haritalar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge.  96/13

645- KARACA, İnci İrem: Tekirdağ İli Saray İlçesi. Sinanlı Köyü. Sosyo–Kültürel Araştırması. 54s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.
Ekler.  96/14

646- KARAMIK, Nihal: Yukarı Kalamış Köyü Sosyo-Ekonomik Yapısı. 66s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  96/15

647- ERDOĞAN, Özkan: Edirne’nin İpsala İlçesi’ne Bağlı Hıdırköy’ün Sosyo–Kültürel ve Ekonomik Açıdan İncelemesi.  58s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar.  96/16

648- ÖZÇULCU, Aylin: Edirne İli Enez İlçesi Kocaali Köyü Sosyo-Kültürel Araştırması. 94s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  96/17

649- ZORTUK, Ahmet: Kandamış Köyü.  81s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 96/18

650- KUNAL, Perim: Balaban Köyü Sosyo–Kültürel Araştırması. 101s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar. Mülakat Formu.  96/19

651- ERNEK, Gülseli Aygül: Kocaali Köyü Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 63s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  96/20

652- ESATAĞAOĞLU, Esra: Alaybey Köyü’nün Sosyo-Kültürel Araştırması. 47s.Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar.  96/21

653- USLU, Hüsniye: Terzili’de Sosyo-Kültürel Yaşam. 76s. Tablolar. Gazete Kupürleri. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.  96/22

654- ALAÇAM, Esra: Kırklareli İli Demirköy İlçesi Balaban Köyü’nün Sosyo-Kültürel Araştırması. 110s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod
Formu. Yönerge.  96/23

655- KİREÇ, Arzu: Dombay Köyü’nün Sosyo-Kültürel Araştırması. 71s. Mülakat Formu. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar.  96/24

656- SAĞLAM, Şebnem: Alaybey Köyü. 68s. Tablolar. Grafikler. Gazete Kupürleri. Fotoğraflar.  96/25

657- ALTINSOY, Perihan: Terzili Köyü Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı. 90s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Yönerge. Kod Formu.  96/26

658- KALMUK, Halil: İlköğretim Kurumundan Mezun Türkiye Genel Toplam Nüfus Analizi.  32s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Gazete Kupürleri. Fotoğraflar.  96/27

659- ÇİZGEN, Ela: Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Açıdan Dombay Köyü. 60s. Tablolar. Grafikler. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Fotoğraflar. 96/28

660- ÖZER, Figen: Olacak Köyü. 38s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Fotoğraflar.  96/29

661- IŞIK, Dilek: Olacak Köyü’nün Sosyo-Kültürel Yapısı. 107s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Fotoğraflar.  96/30

662- EREZ, Hamide: Ağaçhisar Köyü Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Araştırması. 1997. 91s. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Grafikler. Fotoğraflar.  97/1

663- KIVILCIMLI, Başak: Umurlar Köyü Sosyo-Kültürel Araştırması. 1997. 144s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar.  97/2

664- ÇETİN, Tamer: Sosyal Antropolojik Bakış Tarzı ile Kozlu Köyü. 1997. 114s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Fotoğraflar. 97/3

665- DURSUN, Fadime: Armutçuk Köyü Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı. 1997. 166s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Fotoğraflar. 97/4

666- ÖZER, Sezer: Yeşil Bursa’da Bir Yörük Köyü “Ağaçhisar”. 1997. 135s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Fotoğraflar.  97/5

667- BİBER, İlkay: Sosyal Antropolojik Bakış Açısıyla Dereköy. 1997. 99s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Fotoğraflar.  97/6

668- BADAK, Murat: Kozlu Köyü’nün Sosyo-Kültürel Yapısı. 1997. 89s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Gazete Kupürleri. Fotoğraflar.  97/7

669- KUMAŞ, Nursal: Akçapınar Köyü. 1997. 73s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Fotoğraflar.  97/8

670- BÜYÜKOĞLU, Ebru: Umurlar Köyü’nün Sosyo-Kültürel Yapısı. 1997. 37s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Fotoğraflar. 97/9

671- SÖNMEZ, Esin Işıl: Çanakkale İli Biga İlçesi’ne Bağlı Dereköy’ün Sosyo-Kültürel Araştırması. 1997. 51s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.
Fotoğraflar.  97/10

672- ÇAĞLAYAN, Itır: Seçdere Köyü’nün Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısının İncelenmesi. 1997. 69s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Fotoğraflar.  97/11

673- BÜYÜKKARA, Sıdıka: Armutçuk Köyü Sosyo-Kültürel Araştırması. 1997. 168s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Fotoğraflar. 97/12

674- DAĞLIOĞLU, Nihal: Yaylacık Köyü Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 1997. 154s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Fotoğraflar.  97/13

675- DİZDAR, Yeşim: Yaylacık Köyü’nün Sosyo-Kültürel Yapısı. 1997. 114s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.  Fotoğraflar. 97/14

676- BEKMEZCİ, Sezgin: Akçapınar Köyü Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Araştırması. 1997. 75s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Fotoğraflar.  97/15

677- YUNT, Özlem Aslı: Seçdere Köyü’nün Sosyo-Kültürel Ekonomik Araştırması. 1997. 128s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Fotoğraflar.  97/16

678- ALBAYRAK, Ayşin: Tekirdağ İli Saray İlçesi Sinanlı Köyü Sosyo-Kültürel Araştırması. 1997. 51s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Fotoğraflar.  97/17

679- DAĞIDIR, Gülseren: Pazarlı Köyü’nün Sosyo-Kültürel Ekonomik Yönden Araştırılması. 1997. 42s.  Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Fotoğraflar.  97/18

680- ATABEY, Osman: Edirne İli İpsala İlçesi’ne Bağlı Hıdırköy’ün Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Açıdan İncelenmesi. 1997. 70s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu.
Kod Formu. Yönerge. Fotoğraflar.  97/19

681- AYCAN, Faruk: Türkiye Kır Erkek Nüfusunun Lise Eğitimi. 1997. 47s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar.  97/20

682- AKKAYA, Gülfer: Türkiye Geleneksel Kültür Haritası Olacak Köyü. 1997. 36s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Fotoğraflar.  97/21

683- YILMAZ, Ümit: Türkiye’de Okur–Yazarlık (1975 – 1990). 1997. 22s. Tablolar.  Grafikler.  Haritalar.  Fotoğraflar.  97/22

684- ARCA, Hamit Kaan: Kültür ve Sağlık. 1997. 26s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Gazete Kupürleri.  97/23

685- ULUĞ, Perihan: Türkiye Geleneksel Kültür Haritası Oluşturulması Yukarı Kalamış Köyü. 1997. 49s. Tablolar. Grafikler. Gazete Kupürleri. Fotoğraflar. 97/24

686- KÖKLÜ, Sanem: Alaybey Köyü’nün Sosyo-Kültürel Açıdan İncelenmesi. 1997. 53s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu.  97/25

687- KESKİN, Mümin: Hıdırköy’ün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yönden Araştırılması. 1997. 128s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Fotoğraflar. 97/26

688- ATAÇ, Murat: Sağlık ve Kültür Araştırması. 1997. 66s. Tablolar. Grafikler. Gazete Kupürleri. Fotoğraflar. 97/27

689- ÇELİKTAŞ, Ender: Kadıköy İlçesi Kültür-Sağlık Araştırması. 1997. 75s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Gazete Kupürleri. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge. İlaç Kullanımı Hakkında Yapılan Bir Çalışma.  97/28

690- İSOT, Mehmet Şakir: 1950-1960-1965-1970-1980-1985-1990 Nüfus Sayım Sonuçlarına Göre; 21 ve Üstü Yaşlar Yükseköğretim Mezunu Türkiye Toplam Kent Erkek Nüfusun Dağılımı. 1997. 265s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Haritalar. Özel Ekler.  97/29

691- ALİŞER, Ülkü: Türkiye Geleneksel Kültür Haritasının Oluşturulması. 1998. 43s. Haritalar. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  98/1

692- DEMREN, Ferhat Doğan: Türkiye Geleneksel Kültür Haritası Kırklareli İli Kofçaz İlçesi’ne Bağlı Terzidere Köyü’nün Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 1998. 41s.
Harita. Kroki. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Ekler.  98/2

693- KAYA, Canan: Taştepe Köyü Sosyo-Kültürel Yapısı. 1998. 42s. Haritalar. Çizim-Kroki. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  98/3

694- AKCEN Uğur: Sosyal Antropoloji Açısından Değirmendere Köyü. 1998. 115s. Haritalar. Çizim-Kroki. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge. Özgeçmiş.  98/4

695- ALPARGUN, Merve: Aydın İli Koçarlı İlçesi-Çeşmeköy. 1998. 92s. Haritalar. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Özgeçmiş.  98/5

696- BALCI, Nurcan: Kışmanlar Köyü’nün Sosyo-Kültürel-Ekonomik Yönleriyle İncelenmesi. 1998. 78s. Harita. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Özgeçmiş. 98/6

697- BÜYÜKŞAHİN, Selim: İzmir’in Kiraz İlçesi’nde Bir Yörük Köyü: Veliler. 1998. 63s. Harita. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.
Özgeçmiş.  98/7

698- CAN, Salih: Yaylalı Köyü Sosyo-Ekonomik Yapısı. 1998. 60s. Haritalar. Fotoğraflar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Özgeçmiş. 98/8

699- CAN, Şeyda: Dada Köyü’nün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı. 1998. 72s. Kroki. Plan. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. 98/9

700- CANVER, Mehtap M.: Yenikurudedere. 1998. 130s. Haritalar. Çizim ve Krokiler. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Özgeçmiş. 98/10

701- FEREHCAN,  Pınar: Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Açıdan Camandar Köyü. 1998. 27s. Krokiler. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Ekler. Özgeçmiş. 98/11

702- İSKENDEROĞLU,  Hera: Hisarlık Köyü. 1998. 122s. Haritalar. Planlar.  Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Ekler. Özgeçmiş. 98/12

703- KABATAŞ, Didar: Sosyal Antropolojik Bakış Tarzı ile Hisarlık Köyü. 1998. 124s. Haritalar. Kroki. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge. Ekler. Özgeçmiş. 98/13

704- KARAMUSTAFA, Cemal: Sosyal Antropoloji Açısından Çarkaca Köyü. 1998. 62s. Haritalar. Kroki. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Yönerge. 98/14

705- KAYA, Ahmet: Çile Köyü. 1998. 61s. Haritalar. Kroki. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. 98/15

706- KAYA, Seval: Etrenli Köyü: Bir Ege Köyünden Kesit. 1998. 72s. Haritalar. Kroki. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. 98/16

707- KENEŞ, Candan: İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde Bir Pomak Köyü-Yenikurudere. 1998. 99s. Haritalar. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönergeler. Ekler. 98/17

708- KIZILBAYIR, Aşan: Veliler Köyü. 1998. 64s. Haritalar. Planlar. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Ekler. 98/18

709- OĞUZ, Ayçin: Örmepınar Köyü’nün Sosyo-Kültürel Yapısı. 1998. 98s. Haritalar. Krokiler. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Ekler. 98/19

710- ÖZSAN, Gül: Dereçiftlik Köyü ile İlgili Bir İnceleme (Sosyal Antropolojik Bakış Açısı ile). 1998. 64s. Haritalar. Krokiler. Plan. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler.
Kod Formu. Yönerge. Özgeçmiş. 98/20

711- ÖZTÜRK, Esma: Bursa Yenişehir Ayaz Köyü Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı. 1998. 141s. Kroki. Planlar. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge. Ekler. Özgeçmiş. 98/21

712- SEYMEN, Nagehan Aydın: Karacasu-Güzelbeyli Köyü-Sosyo-Ekonomik, Kültürel Yapısı. 1998. 49s. Haritalar. Kroki. Planlar. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat
Formu. Kod Formu. Yönerge. Özgeçmiş. 98/22

713- SİNÇ, Barış: Bir Saha Araştırması, Yeşilçam Köyü. 1998. 58s. Haritalar. Kroki. Planlar. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Ekler.
Özgeçmiş. 98/23

714- ŞAHİN, M. Ali: Sosyal Antropoloji Açısından Değirmendere Köyü. 1998. 61s. Haritalar. Planlar. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Yönerge. Özgeçmiş.
98/24

715- TÜRKÜN, Mine: Örmepınar Köyü. 1998. 90s. Haritalar. Kroki. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Ekler. Özgeçmiş. 98/25

716- TÜZEL, Yeşim: Etrenli’nin Geleneksel Kültür Yapısı ve Bu Yapıdaki Değişim. 1998. 76s. Haritalar. Kroki. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge. Gazete Kupürleri. Ekler. Özgeçmiş. 98/26

717- ÜLGEN, Ülker: Sosyal Antropolojik Açıdan Dereçiftlik Köyü. 1998. 168s. Haritalar. Kroki. Planlar. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.
Ekler. Yönerge. Özgeçmiş. 98/27

718- ÜNLÜTÜRK, Özge: Taştepe Köyü Sosyo-Ekonomik İncelemesi. 1998. 115s. Haritalar. Şekiller. Planlar. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge. Ekler. 98/28

719- ÇELİK, İlhan: Orta Okul Mezunu Genel Kadın Nüfusunun Eğitim Durumu. 1998. Haritalar. Fotoğraflar. Tablolar. Özgeçmiş. 98/29 sayfa no yok?????

720- DEMİR, Engin: Kutluoba Köyü. Sosyo-Ekonomik İncelemesi. 1998. 99s. Haritalar. Planlar. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.
Özgeçmiş. 98/30

721- BİRGÜN, Ali: Yaylalı Köyü’nün Sosyo Kültürel Yapısının Sosyol Antropolojik Açıdan İncelenmesi. 1999. 66s. Grafikler. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Yönerge
Formu. Kod Formu. 99/1

722- BEŞLİ, Aliye: Kürkçü Köyü. 1999. 74 s. Tablolar. Grafikler. Davetiye Örnekleri. Haritalar. Köy Krokisi. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Ekler. 99/2

723- CAFEROVA, Sveta: Kürkçü Köyü. 1999. 114s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Kroki. Ekler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. 99/3

724- CAN, Bedriye Özlem: Denizli’den Bir Yörük Köyü Ucarı-Türkiye Kültür Haritası Oluşturma Projesi-. 1999. 151s. Haritalar. Köy Krokisi. Tablolar. Fotoğraflar.
Grafikler. 99/4

725- ŞAŞMAZ,  Hatice: Koyunlu Köyü’nün Sosyo Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 1999. 85s. Şekiller. Haritalar. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakatlar Kod Formu.
Yönergeler. Film Negatifleri. 99/5

726- VURAL, Pelin: Koyunlu Köyü’nün Sosyo Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 1999. 160s. Haritalar. Köy Planı. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakatlar. Kod Formu.
Yönergeler. Ekler. 99/6

YARAL, Eylem: Hamam Köyü. 1999. 97s. Haritalar. Kroki. Ev Planları. Tablolar. Fotoğraflar. Ekler. Kod Formu. Yönerge. 99/7

728- YILMAZ, Cihat: Sosyal Antropoloji Açısından Çarkaca Köyü. 1999. 236s. Fotoğraflar. Ev Planları. Köy Krokisi. Grafikler. Tablolar. Kod Formu. Yönerge. 99/8

729- AKTUĞ, Murat: Sosyal Antropolojik Bakış Açısı ile Küçükkayalı Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Organizasyonu. 1999. 170s. Haritalar. Fotoğraflar. Kroki. Tablolar.
Grafikler. Mülakatlar. Kod Formu. Ev Planları. Yönerge. Ekler. 99/9

730- ALTINTAŞ, Sema: Sosyo-Kültürel Yapısı ile Duraklı Köyü. 1999. 129s. Haritalar. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakatlar. Kod Formu. Yönerge. 99/10

731- ALTUN, Sibel: Sosyal Antropolojik Bakış Açısıyla Bıçakçı’da Kadın. 1999. 105s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Köy Planı. Harita. Mülakatlar. Kod Formu. Yönerge.
Ekler. 99/11

732- AYGUT, Tufan: Bir Alevi-Bektaşi Köyü Terzidere. 1999. 57s. Grafikler. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. 99/12

733- DEMİRDEN, Ahmet: Akyar Köyü’nün Sosyo-Ekonomik, Kültürel Yapısı. 1999. 102s. Harita. Köy Krokisi. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakatlar. Kod Formu. Yönerge.
Ekler. 99/13

734- ERİNÇ, Ferah: Kütahya İli Çakırsaz Köyü’nün Sosyo Kültürel Yapısı. 1999. 163s. Haritalar. Köy Krokisi. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge. Ekler. 99/14

735- EZGÜ, İpek: Kütahya İli Altıntaş İlçesi Çakırsaz Köyü’nde Yapılan Bilimsel Araştırma Örneği. 1999. 188s. Haritalar. Köy Planı. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar.
Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Ekler. 99/15

736- GÜLER, Mustafa: Sosyo-Kültürel Ekonomik Yapısı ile Akyar Köyü. 1999. 128s. Harita.  Köy Planı. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.
99/16

737- GÜRKAN, Mustafa: Ece Köyü Sosyo-Ekonomik Yapısının Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi. 1999. 123s. Harita. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod
Formu. Yönerge. 99/17

738- İÇEN, Berna: Mahmutgazi Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı. 1999. Harita. Köy Planı. Grafikler. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. 99/18  sayfa no yok?????

739- KARA, Ercan: Ömerli Köyü’nün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı. 1999. 77s. Haritalar. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. 99/19

740- KARABAŞ, Zuhal: Denizli İli Çal İlçesi Mahmutgazi Köyü Sosyo-Kültürel-Ekonomik Araştırması. 1999. 143s. Haritalar. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu.
Kod Formu. Yönerge. Ekler. II cilt. 99/20

741- MESTÇİ, Senem: Bıçakçı Köyü’nde Yaşam. 1999. 135s. Haritalar. Köy Planı. Ev Planları. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. 99/21

742- MİTRANİ, Renan Rejin: Sosyal Antropolojik Bakış Tarzıyla Hamam Köy. 1999. 116s. Haritalar. Köy Planı. Ev Planları. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu.
Kod Formu. Yönerge. Ekler. 99/22

743- ÖZBEK, Nesrin: Pınarbaşı Köyü. 1999. 116s. Haritalar. Köy Planı. Grafikler. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. 99/23

744- USTA, Bülent: Küçükkayalı Köyü’nde Sosyo-Kültürel Yaşam. 1999. 109s. Haritalar. Köy Planı. Grafikler. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.
99/24

745- YABACI, Safiye: Sosyo-Kültürel, Ekonomik Yapısı ile Eşmetaş Köyü. 1999. 155s. Haritalar. Köy Planı. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.
99/25

746- YAŞAR, Baybars Selçuk: Hukuk Antropolojisi ve Bağlı Köyü. 1999. Haritalar. Makaleler. Grafikler. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. 99/26
sayfa no yok?????

747- YETKİN, Demet: Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı İncelemesi. 1999. 153s. Haritalar. Köy Planı. Ev Planları. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod
Formu. Yönerge. 99/27

748- AYAN, Yasemin: Antropolojik Açıdan Üyük Köyü’ne Bir Bakış. 2000. 65s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/01

749- BALCI, Oya: Sosyal Antropolojik Yaklaşımla Çamözü Köyü. 2000. 93s. Tablolar. Fotoğraflar.  Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/02

750- BULUT, Semra: Darıbükü Köyü Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 2000. 150s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/03

751- ÇAMUR, Deniz: Üyük Köyü Sosyo-Kültürel Yapısı. 2000. 61s.Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/04

752- CEPCEPOĞLU, Şule: Sosyal Antropolojik Bakış Açısıyla Eşmetaş’ta Kadın. 2000. 119s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/05

753- DURMAZ, Umut: Hürriyet Gazetesi 1998 Yılı Nisan ve Ekim Aylarında “İnsan Kaynakları” İlavelerindeki İş İlanlarının İncelenmesi. 2000. 2s. Tablolar. Fotoğraflar.
Grafikler. 00/06

754- HASKARABAĞ, Güldeniz: Aydın İli Koçarlı İlçesi Çeşmeköy. 2000. 104s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/07

755- KOÇLAR, Oytun: Trafik Kazaları 1972-1977-1982-1987-1992-1997. 2000. 84s. Tablolar. Grafikler. 00/08

756- KOTAN, Suat: Sosyo-Ekonomik Yapısı ile Aşağıtandır Köyü. 2000. 90s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/09

757- MACİT, Ercan: 1997 Yılının Temmuz ve Ekim Aylarında Hürriyet Gazetesi’nde Yayınlanan Ölüm İlanlarının Özellikleri. 2000. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. 00/10
sayfa no yok?????

758- NAR, Aykut: Hürriyet Gazetesi 1998 Yılı Ocak  ve Temmuz Ayları “İnsan Kaynakları” İlavelerindeki İş İlanlarının İncelenmesi. 2000. 45s. Tablolar. İş İlanı
Örnekleri. Grafikler. 00/11

759- ÖZCAN, Serhat: Kutluoba Köyü’nün Sosyo-Ekonomik İncelenmesi. 2000. 59s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu 00/12

760- TAVUKÇU, Hayriye: Akçapınar Köyü’nde Sosyal Yaşam.  00/13 sayfa no yok?????

761- TUZTAŞ, A. Hilal: Sosyal Antropolojik Açıdan Uluköy’ün Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Hayatı. 2000. 131s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat
Formu. Kod Formu. 00/14

762- UÇAK, Dilek: Sosyal Antropolojik Bakış Açısı ile Görten Köyü. 2000. 135s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/15

763- UYMUŞLAR, Murat: Ortaokul ve Üzeri Eğitim Almış Kentli Erkek Nüfusun Analizi. 2000. 23s. Tablolar. Grafikler. 00/16

764- YILMAZ, Turhan: Kültür ve Sağlık. 2000. 5s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/17

765- BALTAN, Necan: Kültür ve Sağlık. 2000. 77s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/18

766- TAŞKAYA, Şebnem: Kadıköy İlçesi’nde Sağlık ve Kültür Araştırması. 2000. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/19 sayfa no yok?????

767- KARA, Esra: Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla İllerinde Tarımsal Yapının, Hayvancılığın ve Yan Kollarının Durumu; Bunların Ege Bölgesi Geneli ve Türkiye ile
Karşılaştırılması. 2000. 88s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/20

768- SEZGİN, Abdullah: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Cumhuriyet ve Hürriyet Gazetelerinin Haberlerinde Ele Alınış Biçimi. 2000. 97s. Tablolar. Grafikler. 00/21

769- KÜÇÜKURAL, Mustafa: Kütahya İli Simav İlçesi Hacı Hüseyin Efendi Köyü Sosyo-Kültürel Yapısı. 2000. 181s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat
Formu. Kod Formu. 00/22

770- TAHTACI, Sıdıka: 1930’dan Günümüze Milli Bayramlar 23 Nisan Bayramı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 2000. 311s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar.
Mülakat Formu. Kod Formu. 00/23

771- ARSLAN, Seval: Bükerler Köyü Sosyo-Kültürel Yapısı. 2000. 64s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/24

772- MADENCİ, Esra: Türkiye Kültür Haritası Oluşturma Projesi. 2000. 82s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/25

773- PANDIR, Semih: Sosyo-Kültürel Ekonomik Yapısı ile Ece Köyü. 2000. 103s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/26

774- ÇELİK, Songül: Gençali Köyü Sosyo-Kültürel Yapısı. 2000. 81s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/27

775- EREN, E. Bülent: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının Cumhuriyet ve Hürriyet Gazetelerinde Ele Alınışı ve 1930’dan Günümüze Türkiye’nin Siyasal ve Ekonomik
Yapısındaki Değişmenin Antropolojik Açıdan İncelenmesi. 2000. 45s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/28

776- KİTAPÇI, Bahar: Turaplar Köyü’nde Kadın ve Sosyal Yaşam. 2000. 93s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/29

777- GEMİCİ, M. Kemal: Katip Köyü’nde Yaşam. 2000. 147s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/30

778- HANOĞLU, Hayal: Sosyo-Ekonomik Yapısıyla Boyacılar Köyü. 2000. 88s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/31

779- KARA, Nilüfer: Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşamı ile Darıbükü Köyü. 2000. 172s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/32

780-AKTAŞ, Selda: Sosyo-Kültürel, Ekonomik Yönleriyle Çardaközü Köyü. 2000. 164s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/33

781- OYBAK, Gülsüm: Uluköy’de Antropolojik Bir Çalışma. 2000. 228s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/34

782- BİLGİN, Hatice: Elvanpaşa Köyü’nde Sosyo-Ekonomik Yapı. 2000. 69s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/35

783- ONGUN, İnci: Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Göcenoluk Köyü’nün Sosyal ve Kültürel Yapısının İncelenmesi. 113 s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar.
Mülakat Formu. Kod Formu. 00/36

784- ŞAHİN, Dürdane: Elvanpaşa Köyü Sosyo-Kültürel Yapısı. 2000. 139s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/37

785- PARMAKSIZOĞLU, Duygu: Turaplar Köyü’nün Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 2000. 81s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/38

786- ERSEN, Leyla: Sosyal Antropolojik Bakış Açısıyla Kiraztarla Köyü. 2000. 119s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/39

787- KARACA, Eda: Çörten Köyü’nde Kadınlar ve Sosyal Hayat. 2000. 102s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/40

788- AL, Nihat: Sosyo-Kültürel-Ekonomik Yapısıyla Aşağıtandır Köyü. 2000. 175s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/41

789- BABADALI, Murat: Sosyal Antropolojik Değerlendirme Açısından Kavacık Köyü’nde Yaşam. 2000. 241s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod
Formu. 00/42

790- BURSALI, Eda: Göcenoluk Köyü’nün Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi. 2000. 133s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/43

791- YERKÖY, Neslihan: Duraklı Köyü ve Umut Dokuyan Kadınlar. 2000. 81s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 00/44

792- KENAR, Nilgün: Kütahya Domaniç Bükerler Köyü Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı Alan Araştırması. 2000. 96s. Tablolar. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları.
Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.

793- AKTAŞ, Petek: Çalışan Öğrencilerin Demografik Yapı, Göç ve Barınma Durumlarının İncelenmesi. 2001. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod
Formu. 01/01 sayfa no yok?????

794- DEMREN, Ş. Banu: Aile Yanında Kalan Sosyal Antropoloji Öğrencilerinin Kanaat ve Tutumları. 2001. 63s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu.
Kod Formu. 01/02

795- DEMİR, Gülcan: Antropolojik Bakış Açısıyla Antropoloji Öğrencileri. 2001. 48s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/03

796- GÜNER, İpek: Üniversite Öğrencilerinin Sağlık, Beslenme ve Ekonomik Özellikleri. 2001. 74s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/04

797- İRGİN, Selcen: Sosyal Antropolojik Açıdan İstanbul Dışı Doğumlu Öğrencilerin Demografik Yapıları ile Göç ve Barınma Durumları. 2001. 149s. Tablolar. Fotoğraflar.
Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/05

798- MUMCU, A. Tansel: Aile Yanında Kalan Öğrencilerin Eğitim Durumları. 2001. 102s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/06

799- OKTAV, Elif: 1999–2000 Öğretim Yılı İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’ne Kayıtlı Çalışmayan Öğrencilerin Eğitim Durumları. 2001. 88s. Tablolar.
Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/07

800- SEYREK, E. Umut: Aile Yanında Kalan Öğrencilerin Beslenme, Ulaşım, Sağlık ve Ekonomik Durumları. 2001. 80s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat
Formu. Kod Formu. 01/07

801- SEYİR, Mahruhi: 1999–2000 Yılı Antropoloji Bölümü’ne Kayıtlı ve Derse Devam Eden Aile Dışı Yaşayan Öğrencilerin Eğitim Durumları. 2001. 91s. Tablolar. Fotoğraflar.
Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/09

802- SİME, Leyla: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’nde Aile Yanında Kalan Öğrencilerin Demografik Yapı, Göç ve Barınma Durumları. 2001. 67s.
Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/10

803- TAŞ, Çiğdem: Sosyal Antropolojik Bakış Açısı ile İstanbul Doğumlu Antropoloji Öğrencilerinin Eğitim Durumu. 2001. 332s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler.
Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/11

804- TAŞDELEN, Pınar: Antropoloji Gözüyle Antropolojide Okuyan Öğrenciler. 2001. 67s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/12

805- YILMAZDUR, İmer: Aile Dışında Kalan Sosyal Antropoloji Öğrencilerinin Demografik Yapı, Göç ve Barınma Özellikleri. 2001. 51s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler.
Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/13

806- ZAFERİ, Ferişte: Sosyal Antropoloji Bölümünde Okuyan Çalışan Öğrencilerin Eğitimi. 2001. 90s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod
Formu. 01/14

807- KILIÇ, Ercan: Ömerli Köyü’nün Sosyo–Kültürel Yapısı. 2001. 49s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/15

808- ABDÜLKADİR, İdris: Kütahya İli Siman İlçesi Hacı Hüseyin Efendi Köyü Sosyo–Kültürel Yapısı. 2001. 122s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu.
Kod Formu. 01/16

809- AKKOÇ, Fevzi: Sosyal Antropolojik Bakış Açısı ile Alpagut Köyü Sosyo–Ekonomik, Kültürel Yapısı. 2001. 148s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat
Formu. Kod Formu. 01/17

810- DOĞAN, Suna: 1935’den Günümüze Milli Bayramlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Sosyal Antropoloji Alan Araştırması ve Uygulaması. 2001. 50s.
Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/18

811- EKŞİ, Özlem: Sosyal Antropolojik Bakış Açısıyla Çamözü Köyü’nün Sosyo–Ekonomik ve Kültürel Yapısı. 2001. 119s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat
Formu. Kod Formu. 01/19

812- KANDEMİR, Mehmet: 1935’ten Günümüze 30 Ağustos Zafer Bayramı. 2001. 156s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/20

813- MİRKELAM, Taylan: Sosyo–Kültürel Ekonomik Yapısı ile Kayacık Köyü. 2001. 114s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/21

814- SÖNMEZ, Suna: Sosyo–Ekonomik ve Kültürel Yaklaşımla Çardaközü Köyü. 2001. 80s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. 01/22

815- HÜMA, Utku: 1930’dan Günümüze Cumhuriyet Bayramı, Basınla İlişkisi ve Siyasi Boyutu. 2001. 65s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod
Formu. 01/23

816- YILMAZ, Fatih: 1930’dan Günümüze Milli Bayramlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 2002. 170s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Örnek Envanter Formu. 
02/01

817- ÇATAL, Burcu: Antropolojik Bir Bakış Açısıyla İstanbul Doğumlu Sosyal Antropoloji Bölümü Öğrencilerinin Ulaşım, Beslenme, Sağlık ve Ekonomik Durumları. 2002. 69s.
Grafikler. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. 02/02

818- ATAK, Ömer: Çalışan Sosyal Antropoloji Bölümü Öğrencilerinin Kanaat ve Tutumlarına Antropolojik Bir Bakış. 2002. 51s. Grafikler. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat
Formu. Kod Formu. Yönerge Formu. 02/03

819- AYDOĞDU, Mehmet: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü 1999-2000 Eğitim Dönemindeki 4.Sınıf Öğrencilerinin Demografik, Göç, Barınma
Durumlarının İncelenmesi. 2002. 98s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu. 02/04

820- AYDOĞDU, Ertan: Aile Yanında Kalan Antropoloji Öğrencilerinin Kanaat ve Tutumları. 2002. 108s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. 02/05

821- ZİLELİ, Irmak: Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Yaşanan Değişim ve Bu Değişimde İktidarların Etkisi. 2002. 177s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Envanter
Kâğıdı. Belgeler. 02/06

822- SÜNGÜ, Mahmut: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü 1999-2000 Eğitim Dönemindeki 4.Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Durumlarının
İncelenmesi. 2002. 74s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Kod Formu. Mülakat Formu. Yönerge Formu. 02/07

823- GÜLER, Hasan: 1999-2000 Öğretim Yılı İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’ne Kayıtlı 1.Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Durumları. 2002. 66s. Tablolar.
Grafikler. Mülakat Formu. 02/08

824- ÖZKÖK, İlkay: 1999-2000 Öğretim Yılı İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’ne Kayıtlı Çalışan Öğrencilerin Ulaşım, Sağlık, Beslenme–Ekonomik Durumları.
2002. 146s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Kod Formu. Mülakat Formu. Yönerge Formu. Ek. 02/09

825- ÖZGÜR, Nazım Can: Sosyal Antropoloji Bölümü 1999-2000 Eğitim Dönemindeki 2. Ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Ulaşım, Sağlık, Beslenme ve Ekonomik Durumlarının
İncelenmesi. 2002. 62s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Kod Formu. Mülakat Formu. Yönerge Formu. 02/10

826- İNCE, Bora: Alpagut Köyü’nde Kadın ve Sosyal Yaşam. 2002. 99s. Grafikler. Tablolar. Yönerge Formu. Kod Formu. Ekler. Mülakat Formu. Fotoğraflar. 02/11

827- ŞAHİN, Ali: Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanları ile Kanaat ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. 2002. 44s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod
Formu. Yönerge Formu. 02/12

828- ŞAHİN, Deniz: Üniversite Öğrencilerinin Ulaşım, Sağlık, Beslenme ve Ekonomik Özellikleri. 2002. 44s. Grafikler. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge Formu. 02/13

829- UYGUN, Çağrı: Sosyal Antropoloji Bölümüne Kayıtlı İstanbul Doğumlu Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirmesi. 2002. 124s. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge Formu. Tablolar. Fotoğraflar. 02/14

830- BALCI, Gökhan: 1999-2000 Öğretim Yılı İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’ne Kayıtlı 1.Sınıf Öğrencilerinin Ulaşım, Beslenme, Sağlık ve Ekonomik
Durumları. 2002. 101s. Mülakat Formu. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. 02/15

831- POLAT, Aynur: Sosyal Antropolojik Açıdan Gençali Köyü. 2002. 177s. Tablolar. Grafikler. Ekler. Mülakat Formu. Yönerge. Kod Formu. Fotoğraflar. 02/16

832- ATANUR, Pınar: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı 1999-2000 Eğitim Öğretim Döneminde Eğitimine Devam Eden Çalışmayan Öğrencilerin Demografi, Barınma ve Göç Durumlarının İncelenmesi. 2002.  81s. Tablolar. Fotoğraflar. Kod Formu. Yönerge Formu. Mülakat Formu. Grafikler.
02/17

833- KARABULUT, Tuba Erdem: Türkiye’de İlkokul ve Daha Fazla Eğitim Almış Kent Toplam Nüfusun Analizi. 2002. 35s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar. Ekler.
02/18

834- ÇEVİK, Serra: Çalışmayan Öğrencilerin Ulaşım, Beslenme, Sağlık ve Ekonomik Durumlarının İncelenmesi. 2002. 75s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu.
Grafikler. 02/19

835- İNCE, Emre: Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kanaat ve Tutumları. 2002. 130s.   Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu. Fotoğraflar. 02/20

836- BALLIKAYA, Gülbahar: İstanbul Dışı Doğumlu Öğrencilerin Eğitimi. 2002. 140s. Grafikler. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. 02/21

837- TURKUT, Serap: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapısı ile Sarıkaya Köyü. 2002. 166s. Ekler. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu.
02/22

838- AKTAŞ, Burcu: Kanlıçay Köyü İncelemesi. 2003. 64s.Tablolar. Mülakat Formu. Fotoğraflar. 03/01

839- MEYDAN, Gülay: Kanlıçay Köyü’ndeki kadınların Sosyo-Kültürel Yapısı. 2003. 88s. Tablolar. Kod Formu. Fotoğraflar.  03/02

840- ÖZ, Elif: Bediltahirbey Köyü’nde Yaşayan Kadınların Sosyo-Ekonomik ve Kültürel İncelemesi. 2003. 94s. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu. Tablolar. Grafikler.
Fotoğraflar. 03/03

841- YILMAZ, Yasemin: Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşamı ile Sarıgazi Köyü. 2003. 176s. Grafikler. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formları. Kod Formu. Yönerge Formu. 03/04

842- GÜVEN, Selen: Sarıgazi Köyü’nde Sosyo-Kültürel Yaşam ve Kadın. 2003. 153s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. MülakatFormları. Kod Formu. Yönerge Formu. Ekler. 
03/05

843- TURAN, Sinem Eda: Ortaburun Köyü’nde Kadınların Sosyal Hayatı. 2003. 78s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 03/06

844- KUTLU, Petek: Ortaburun Köyü. 2003. 110s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar.  03/07

845- SÖNMEZOCAK, Şermin: Sosyal Antropolojik Açıdan Dereköy’ün Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Hayatı. 2003. 99s. Tablolar. Mülakat Formları. Kod Formu. Fotoğraflar. 03/08

846- KARAHASANOĞLU, Pelin: Dereköy’de Yaşayan Kadınların Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Olarak İncelenmesi. 2003. 122s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu.  03/09

847- ATALAY, Atilla Oğuz: Sosyal Antropolojik Bakış Açısıyla Mecidiye Köyü. 2003. 83s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.  03/10

848- DEMİR, Yusuf: Ovacık Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı. 2003. 54s. Grafikler. Fotoğraflar. Kod Formu. Yönerge Formu. Tablolar. 03/11

849- EMEKLİ, İsa: Ovacık Köyü’nde Geleneksel Kültür. 2003. 159s. Tablolar. Fotoğraflar. Kod Formu. Yönerge Formu.  03/12

850- BİNER, Leyla: Kocaeli-Merkez Eseler Köyü’nün Sosyo-Kültürel Yapısı. 2003. 293s. Tablolar. Kod Formu. Fotoğraflar.  03/13

851- BEHİRİ, Anna: Eseler Köyü’nde Sosyal Hayat. 2003. 207s. Ekler. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu. Fotoğraflar.  03/14

852- TUNA, Ayşegül: Üğümce Köyü’nün Sosyo-Kültürel Yapısı. 2003. 113s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Ekler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu.  03/15

853- ÖZCAN, Pınar: Türkiye Geleneksel Kültür Haritası Kapsamında Düzce, Yığıca Karakaş Köyü’nün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı. 2003. 103s. Tablolar. Mülakat
Formları. Ekler. Fotoğraflar.  03/16

854- GÜR, Reyhan: Karakaş Köyü’nde Kadınların Sosyal Hayatı. 2003. 14s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. 03/17

855- POLAT, Nurhak: Sosyo-Kültürel Ekonomik Yapısı ile Hasanlar Köyü. 2003. 165s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu.  03/18

856- YEŞİL, Diren: Hasanlar Köyü Sosyo-Ekonomik Yapısı. 2003. 104s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu. 03/19

857- TOKER, Alaz: Sarayköy’ün Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 2003. 90s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu. 03/20

858- ATAŞ, Ercan Devrim: 2. ve 3. Sınıf Sosyal Antropoloji Bölümü Öğrencilerinin Kanaat ve Tutumları. 2003. 47s. Grafikler. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod
Formu. Yönerge Formu.  03/21

859- Yıldırım, Caner: Zeytinburnu İlçesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketim, Farklı Tatlar Alan Araştırması. 2003. 61s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar.  03/22

860- DOĞAN, Güner: Sosyo-Kültürel Yönleriyle Sarayköy. 2003. 94s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Yönerge Formu. Kod Formu.  03/23

861- AŞAM, Özcan: Sosyal Antropolojik Açıdan Türkiye’de İntihar.  2003. 39s. Tablolar. Grafikler. Gazete Kupürleri.  03/24

862- AKBAŞ, Makbule: Pelitpınarı Köyü’nün Ekonomik ve Sosyal-Kültürel Özellikleri. 2003. 105s. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu. Fotoğraflar. 03/25

863- GÖZENER, Evrim: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi’nin Beslenme ve Sosyal Yapısının İncelenmesi. 2003. 91s. Fotoğraflar. Grafikler. Kod Formu. Mülakat Formu.
Tablolar. 03/26

864- ŞENELDİR, Oya: Zeytinburnu İlçesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketim, Farklı Tatlar Alan Araştırması. 2003. 83s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Ekler.
Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu.  03/27

865- BAYRAMOĞLU, Ayfer: Zeytinburnu İlçesi Sümer Mahallesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketimi Alan Araştırması. 2003. 90s. Fotoğraflar. Tablolar. Ekler. Mülakat
Formu. Yönerge Formu. Kod Formu.  03/28

866- KORUN, Gözde: Zeytinburnu İlçesi Sümer Mahallesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketimi Alan Araştırması. 2003. 108s. Fotoğraflar. Tablolar. Ekler. Mülakat Formu.
Kod Formu. Yönerge Formu.  03/29

867- ERDAL, Pelin: Üğümce Köyü’nün Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 2003. 131s. Tablolar. Grafikler. Kod Formu. Yönerge Formu. Mülakat Formu. Fotoğraflar.  03/30

868- BURTEK, Şeran: Zeytinburnu İlçesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketim, Farklı Tatlar Alan Araştırması. 2003. 69s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat
Formu. Kod Formu. Yönerge Formu.  03/31

869- GALOLAR, Orkun: Sosyal Antropolojik Bakış Açısı ile İkinci ve Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Durumları. 2003. 185s. Mülakat Formu. Kod Formu. Tablolar.
Grafikler. Fotoğraflar. 03/32

870- GÜLOĞLU, Zarife Evren: İstanbul Dışı Doğumlu Üniversite Öğrencilerinin Ulaşım, Sağlık, Beslenme ve Ekonomik Özellikleri. 2003. 112s. Tablolar. Grafikler. Mülakat
Formu. Yönerge Formu. Kod Formu. Fotoğraflar.  03/33

871- ŞAHİN, Ferhat: Zeytinburnu İlçesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketim, Farklı Tatlar Alan Araştırması. 2003. 100s. Grafikler. Fotoğraflar. Tablolar.  03/34

872- TOSUN, Ulaş: Güzeldere Karınlarının Sosyo-Ekonomik Yapısı. 2003. 62s. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu. Fotoğraflar.  03/35

873- YÜKSEKTAŞ, Oğuz: Zeytinburnu İlçesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketim Farklı Tatlar Alan Araştırması. 2003. 146s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. Mülakat
Formu.  03/36

874- AĞDOĞAN, Ali Ekber: Zeytinburnu İlçesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketim, Farklı Tatlar Alan Araştırması. 2003. 120s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar.  03/37

875- HODARA, Karen, Patricia: Beslenmede Organizasyon. 2003. 28s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu.  03/38

876- CAĞSIZ, Gülten: Pelitpınarı Köyü’nde Yaşayan Kadınların Sosyo-Ekonomik, Kültürel Yaşayışları. 2003. 62s. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge
Formu. Fotoğraflar.  03/39

877- ÇETİN, Dildar: Zeytinburnu İlçesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketimi, ”Farklı Tatlar” Alan Araştırması. 2003. 96s. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu.
Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar.  03/40

878- KALAFAT, Esin: Çağdaş Mevlana Âşıklarında Yaşam Biçimi ve Sema. 2004. 30s. Fotoğraflar. 04/01    /  KALAFAT, Esin: Üniversitelerin Basına Yansıyan Yüzü. 2004.
Grafikler. Tablolar.  04/01

879- AKSÖZ,  Nurcan: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü 1999-2000 Eğitim-Öğretim Dönemindeki 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Demografik
Yapı, Göç ve Barınma Özelliklerinin İncelenmesi Tasviri Araştırması. 2004. Fotoğraflar. Asıl Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  04/02 sayfa no yok?????

880- YEGİN, Mehmet: Birinci Sınıf Öğrencilerinin Demografik Yapı, Göç ve Barınma Durumlarının Antropolojik Bakış Açısıyla İncelenmesi. 2004.  133s. Tablolar. Grafikler.
Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu.  Fotoğraflar.  04/03

881- KILIÇ, Emre: 1999–2000 Öğretim Yılı İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’ne Kayıtlı Çalışmayan Öğrencilerin Kanaat ve Tutumlar ile İlgili (Lisans
Çalışması). 2004.  57s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar.  04/04

882- SOYKAN, Tugay: Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yönleriyle Bartın, Karabük ve Zonguldak Köyleri. 2004. 134s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Yönerge. 
04/05

883- DURAN, Ayşe: Karahasan Köyü’nde Sosyo-Kültürel Hayat ve Kadın. 2004. 181s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formları. Kod Formu. Yönerge.  04/06

884- ALPAR, Danende Zeynep: Bartın’ın Kutlubey Tabaklar Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı. 2004. 151s. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu Yönergesi. Kod Formu.  04/07

885- BİLGENOĞLU, Sinan Kurtuluş: Zonguldak İli Gökçebey İlçesi Saraçlar Köyü Kadınlarının Sosyo-Kültürel Yapısı. 2004. 87s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. Mülakat
Formu. Kod Formu. Yönerge Formu.  04/08

886- GÜRKAN, Emre: Yeşilyurt Köyü’nde Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yönüyle Kadın. 2004. 113s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu ve Yönergesi. Haritalar. 
04/09

887- ÖZDEN, Burak : Sosyo Ekonomik ve Kültürel Açıdan Ahatlar Köyü. 2004.  58s. Mülakat Örneği. Kod Formu Örneği. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Nüfus Piramidi.
Fotoğraflar.  04/10

888- IŞIK, H. Sevim: Dönüşen Kırsalda Kadın “Türkiye Geleneksel Kültür Haritası Projesi Zonguldak, Çaycuma, Yeşilköy” 2004. 109s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar.
Mülakat Formu. Kod Formu.  04/11

889- RAKICI, Havva: Nodullar Köyü’nün Sosyo-Kültürel Yapısı. 2004. 71s. Mülakat Örneği. Kod Formu Örneği. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Nüfus Piramidi. Fotoğraflar. 
04/12

890- ARTAR, Nilhan: Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yaşamı ile Yeşilköy. 2004. 133s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakatlar. Kod Formu. Yönerge.  04/13

891- TAN, Muhammet Nedim: Kulaklı Köyü’nün Sosyal ve Ekonomik Yaşamına İlişkin Antropolojik Bir Analiz. 2004. 113s. Tablolar. Mülakat Örneği. Fotoğraflar.  04/14

892- ÖZDEMİR, Savaş Emrah: Güzeldere Köyü. 2004. 60s. Mülakat Formu. Atlas Dergisi. 130. Sayısı Örneği, Fotoğraflar. 04/15

893- GÜVEN, Çiğdem: Çavuşlu Köyü. 2004. 89s. Mülakat Formu. Kod Formu. Fotoğraflar.  04/16

894- KULAOĞLU, Elif: Bedil Tahirbey Köyü’nde Yaşayan Hane Başkanlarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel İncelenmesi. 2004. 102s. Köyde Kalınan Evin Oturma Planı. Bedil Tahirbey Köyü Nüfus Piramidi. Köyde Yaşayan Hane Başkanları ve Eşlerinin İsim Listesi. Mülakat Formu. Kod Formu ve Yönergesi. Tablolar. Grafikler. Özel Amaçlı Veriler. Fotoğraflar.  04/17

895- GÜLÜM, Ali: Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşamı ile Yeşilyurt Köyü. 2004. 160s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu.  04/18

896- SEVİL, M. Bülent: Zeytinburnu İlçesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketim. Farklı Tatlar Alan Araştırması. 2004. 66s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar.  04/19

897- KANTAR, Kurtuluş: Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesi’nde Beslenme Alışkanlıkları. 2004. 128s. Harita 1. Plan 1. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu.  04/20

898- MANGAN, Derya: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Beslenme ve Alışveriş Alışkanlıkları Farklı Tatlar Alan Araştırması. 2004. 56s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler.  Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Saha Takip Çizelgesi İzin Belgeleri. Gökalp Mahallesi Paftası.  04/21

899- BAYRAMLI, Evren: Zeytinburnu İlçesi’nde Beslenme Alışkanlıkları “Farklı Tatlar Alan Araştırması”. 2004. 187s. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu.  04/22

900- PALAK, Eylem Tuba: Zeytinburnu İlçesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketimi Farklı Tatlar Alan Araştırması. 2004. 62s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Farklı Kültür Beslenmesine Bir Örnek. Sahadan Bir Anı. Gökalp Mahallesi Raporu. Gökalp Paftası.  İzin Belgesi. Mülakat Formu. Yönerge. Kod Formu.  04/23

901- SALTIK, Orçun: Zeytinburnu İlçesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketimi Farklı Tatlar Alan Araştırması. 2004. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Sahadan Bir Anı. 
04/24 sayfa no yok?????

902- HALİGUA, Avi: Zeytinburnu İlçesi Beslenme Alışkanlıkları Alan Araştırması. 2004. 71s. Tablolar. Grafikler. Yemek Yapımı Belgeleme. Fotoğraflar.  04/25

903- KEVSER, Azad: Zeytinburnu İlçesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketim “Farklı Tatlar” Adlı Alan Araştırması. 2004. 59s.  Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar.  04/26

904- YILDIRIM, Korhan: Zeytinburnu İlçesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketim Farklı Tatlar Alan Araştırması. 2004. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Ek Bölüm. 
04/27 sayfa no yok?????

905- AYAZ, Ferdi: Sakatlık ve Aile Araştırması Lisans Bitirme Çalışması. 2004. 105s. Tablolar. Mülakat Formları. Yönerge. Kod Formu.  04/28

906- ÇOPUROĞLU, Müge: Sakatlık ve Aile Araştırması. 2004. 117s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Kod Formu Yönergesi.  04/29

907- TAŞKIN,  Bülent: Sosyal Antropolojik Açıdan Kâğıthane İlçesi’ndeki Ortopedik Özürlü Kadınların Yaşamı. 2004. 206s. Harita. Mülakat Formu. Kod Formu. Kod Formu
Yönergesi.  04/30

908- AKMAN, Ayşegül: Desteğin Kadın Yüzü Sakatlık ve Aile Araştırması. 2004. 130s. Grafikler. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formları. Kod Formları. Kod Formu Yönergesi.  04/31

909- AVADAR, Laura: İstanbul’un Orta Yeri Kâğıthane’de Özürlü Olmak. 2004. 133s. Tablolar. Grafikler. Nüfus Piramidi.  04/32

910- İĞİTER, Hüseyin: Sakatlık ve Aile Araştırması. 2004. 79s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  04/33

911- ZENGİN, Canan: Kâğıthane İlçesi’nde Bedensel Engelli Erkeklerin Yaşam Mücadelesi. 2004. 149s. Tablolar. Grafikler. Yazı İçinde Fotoğraf Açıklaması. Saha Anıları.
Fotoğraflar.  04/34

912- SERTTAŞ, Tayfun: Sosyal Antropolojik Açıdan Kâğıthane İlçesi’nde Yaşayan 15-64 Yaş Arası Ortopedik Engellilerin Sosyo-Kültürel Özellikleri. 2004. 136s. Tablolar.
Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Kod Formu Yönergesi. Ulaşılabilirlik Kılavuzu. 34. Geleneksel Çubukçu Günleri Konu ve Konuşmacı Programı.  04/35

913- KILAVUZ, Burcu: Kâğıthane İlçesi’ndeki Bedensel Engelli Kadınların Yaşam Mücadelesi. 2004. 107s. Tablolar. Grafikler. Sakatların Yasal Hakları. Sağlık Raporu
Vermeye Yetkili Kuruluşlar. Sağlık Raporu Örneği. Kâğıthane Haritası. Yazı İçinde Fotoğraf Açıklaması. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri.  04/36

914- TOPÇU, Ebru: Türkiye’de Bir Yara; Sakatlık. 2004. 92s. Tablolar. Grafikler. Nüfus Piramidi. Fotoğraflar. Gazete Kupürleri. Mülakat Formu. Kod Formu. Alternative
Camp Tanıtım CD’si.  04/37

915- ÇEVİK, Eylem: İstanbul Kâğıthane İlçesi Sakatlık ve Aile Araştırması. 2004. 131s. Grafikler. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu.  Kod Formu Yönergesi.  04/38

916- DOĞAN, Pelin: Sakatlık ve Aile Araştırması. 2004. 103s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  04/39

917- AKSU, Derya: İstanbul İli Kâğıthane İlçesi’ndeki Ortopedik Sakatlığı Bulunan Kişilerin Nüfus, Sağlık ve Ekonomik Yapılarının İncelenmesi. 2004. 199s. Tablolar.
Grafikler. Fotoğraflar.  04/40

918- KARATAŞ, Barış: İstanbul Kâğıthane’de Sakatlık ve Aile Araştırması. 2004. 189s. Grafikler. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge Formu.  04/41

919- DEMİRTAŞ, Canan: Antropolojik Bakış Açısıyla Bartın İli Merkez İlçesi Kutlubeytabaklar Köyü. 2004. 316s. Tablolar. Mülakat Formları. Yönerge.  04/42

920- KARAKAŞ, Hatice: Bartın Kırsalında Kadın 2004. 306s. Tablolar. Mülakat Formları. Kod Formu. Yönerge.  04/43

921- BAKICI, Serdar: Zonguldak İli Gökçebey İlçesi Saraçlar Köyü’nün Sosyo-Kültürel Yapısı. 2004. 159s. Tablolar. Fotoğraflar. Kod Formu. Yönerge.  04/44

922- MUTİ, Ayşe Nihan: Zonguldak İli Devrek İlçesi Mumcuoğlu Köyü’nde Kültür Değişmeleri. 2004. 875s. Köyümüzde Bayram Var Adlı Belgesel Film (VCD).  04/45

923- TÜZMEN, Özge: Erkek Engelliler. 2004. 164s. Tablolar. Mülakat Formları.  04/46

924- AKBAL, Erkan: Zeytinburnu İlçesi’nde Beslenme Alışkanlıkları ve Tüketim, Farklı Tatlar Alan Araştırması. 2004. 139s.  Mülakat Formu.  04/47

925- BOZ, Gülizar: Kâğıthane İlçesi’nde Yaşayan Erkek Engelliler. 2004. 265s. Mülakat Formları. Kod Formları.  04/48

926- GÜNSAL, Esra: Zonguldak İli Devrek İlçesi Mumcuoğlu Köyü’nde Kadın ve Sosyal Yaşam. 2005. 732s. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  05/01

927- DERYA, Helin: Bartın İli Ulus İlçesi Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısıyla Karahasan Köyü. 2005. 420s. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  05/02

928- ERAT, Sema: İstanbul İli Kâğıthane İlçesi Sakatlık ve Aile Araştırması. 2005. 151s. Grafikler. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  05/03

929- ERYEŞİL, Nilgün: Nodullar Köyü’nde Kadın Olmak. 2005. 341s. Tablolar. Mülakat Formu.  05/04

930- ATİK, Cemal: Kışlapazar Köyü’nün Kültürel Yapısı. 2005. 93s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler.  05/05

931- DAĞLAYAN, Nihat: Türkiye Geleneksel Kültür Haritası Çalışması 2003-2005 Dönemi Kırsal Alan Çalışması; Kırklareli İli Konfçaz İlçesi Terzidere Köyü’nün Sosyo-
Ekonomik ve Kültürel Açıdan İncelenmesi. 2005. 59s. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Grafikler. Fotoğraflar.  05/06

932- TATLI, Emin: Sosyo-Ekonomik Yapısıyla Mecidiye Köyü. 2005. 78s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Mülakat Formu. Yönerge.  05/07

933- AK, Erol: Kağıthane İlçesi’nde Bedensel Engelli Erkeklerin Yaşamı. 2005. 82s. Tablolar. Grafikler. Kod Formu. Sakat Hakları Beyannamesi. Fotoğraflar.  05/08

934- GÜNDÜZ, Dilek: Alabey’de Kadının Sosyal Profili (Türkiye Geleneksel Kültür Haritası Projesi–Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Alabey Köyü). 2005. 152s. Fotoğraflar.
Özel Amaçlı Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu.  05/09

935- BAL, Öznur: Yukarı Kalamış Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Açıdan Ele Alınması. 2005. 111s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  05/10

936- GÜNDEM , Zarife: Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi Erenler Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yönüyle  Kadın. 2005. 103s. İl Haritası. Köy Listesi. Fotoğraflar.
Grafikler. Tablolar. Kod Formu.  05/11

937- ÜRGÜN, Bülent: Tekirdağ İli Hayrabalı İlçesi Kandamış Köyü’nde Sosyo-Kültürel Yapı. 2005. 238s. Tablolar. Saha Çalışması Raporu. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. 05/12

938- ÖZARSLAN, Metin: Ahatlar Köyü Kadınlarına Bir Bakış. 2005. 131s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  05/13

939- KARAKURT, Halide: Kırklareli İli Vize İlçesi Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısıyla Pazarlı Köyü’nde Kadın. 2005. 117s. Düğün Davetiyeleri. Fotoğraflar. Grafikler.
Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  05/14

940- AYCİL Didem: Tekirdağ İli Malkara İlçesi Alabey Köyü’nün Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 2005. 114s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge.  05/15

941- LEVENDOĞLU, Göknil: Yukarı Kalamış Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yönüyle Kadın. 2005. 130s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. 
05/16

942- VERANYURT, Gülseren: Antropolojik Bakış Açısıyla Bartın İli Kurucaşile İlçesi Meydan Köyü’nde Kadın. 2005. 486s. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  05/17

943- ÖZDANON, Riella: Sincanlı Köyü’nde Yaşam. 2000. 120s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Grafikler. Görsel Belgeleme CD’si. Negatifler. 
05/18

944- KUTLU, Gülce: Kırklareli Babaeski Terzili Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı ve 1995-2004 Yılları Arasındaki Değişim Süreci. 2005. 302s. Tablolar. Mülakat Formları
(F1, F4). Kod Formu. Dilekçe. Gazete Kupürleri.  05/19

945- İNCE, Yeliz: Kırklareli İli Demirköy İlçesi’ne Bağlı Balaban Köyü’nde 1995 Yılından Günümüze Değişme. 2005. 218s.   Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat
Formu. Kod Formu.  05/20

946- GÖL, Demet: Dombay Köyü Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 2005. 67s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  05/21

947- AVŞAR, Uğur: Bir Trakya Kırsalı Hıdırköy (Edirne/İpsala). 2005. 518s.  05/22

948- İÇEN, Mehmet Utku: Benden Özür Dileyin Özürlülüğe Sosyal Bir Bakış. 2005. 134s. Kaynakça. Dizin. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Haritalar. Kod Formu. Biyografi.
CD.  05/23

949- HALAVUT, Hazal: Geleneksel ile Modern Arasında Bir Mozaik Avrupa’da Yaşatılan Anadolu Kültürü, Olacak Köyü’nde Kadın. 2005. 225s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler.
Mülakat Formu. Kod Formu.  05/24

950- ÖZTÜRK, Elida: Kırklareli Pınarhisar İlçesi Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısıyla Erenler Köyü. 2005. 143s. Hane Listesi. Fotoğraflar. Tablolar. Ev Halkı Tespit
Fişi. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  05/25

951- ÜRÜT, Gülfer: Edirne İli Meriç İlçesi Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısıyla Olacak Köyü’nde Erkek. 2005. 51s. Tablolar. Fotoğraflar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod
Formu. Yönerge.  05/26

952- CABACI, Günsu: Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Olacak Köyü’nde Yaşam. 2005. 98s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Maniler. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge.  05/27

953- COŞKUN, Gülin: Tekirdağ İli Marmara Ereğlisi Yakuplu Köyü’ne Antropolojik Bir Bakış. 2005. 137s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.  05/28

954- İPEK, Işıl Esin: Edirne İli Lalapaşa İlçesi Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısıyla Dombay Köyü. 2005. 70s. Sonuç ve Öneriler. Kaynakça. Özgeçmiş. Plan. Düğün
Davetiyeleri. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. Kod Formu.  05/29

955- UÇAR, Nazlı: Kırklareli Babaeski Terzili Köyü Kadınlarına Dokuz Yıl Aradan Sonra Sosyal Antropolojik Açıdan Bir Bakış. 2005. 302s. Tablolar. Mülakat Formu. Kod
Formu. İkametgâh. Nüfus Sureti. Masraf Çizelgesi. Gazete Kupürleri.  05/30

956- KERVANCI, Nuray: Kırklareli İli Vize İlçesi Sosyo-Kültürel, Ekonomik Yapısıyla Pazarlı Köyü’nde Erkek. 2005. 150s. Tablolar. Grafikler. Harita. Fotoğraflar.
Mülakat Formu. Kod Formu.  05/31

957- ÖZKOÇ, Özge: Değişen Kırsalda Kadın. 2005. 100s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu.  05/32

958- BOZTEPE, Alper: Kırsalda Erkek Olmak (Edirne Havsa Bakışlar Köyü). 2005. 79s. Grafikler. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  05/33

959- YURTSEVEN, Ajnil: Kırsalda Kadın Olmak (Edirne Enez Kocaali Köyü). 2005. 121s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu.  05/34

960- MÜMİNOĞLU, Melek: Tekirdağ İli Marmara Ereğlisi İlçesi Yakuplu Köyü Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 2005. 157s.  Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Kod Formu.
Mülakatlar. Yönerge.  05/35

961- DİLMEN, Kerem: İstanbul Kâğıthane’de Sakatlık ve Aile Araştırması. 2005. 130s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  05/36

962- HATİPOĞLU, Halise: Edirne İli Enez İlçesi Kocaali Köyü Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı. 2005. 110s. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Grafikler. Fotoğraflar. 05/37

963- DİNÇ, Sene: Kadın Mülakatları Işığında Çavuşlu Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Değerlendirilmesi. 2005. 67s. Grafikler. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Fotoğraflar. 05/38

964- ŞAHAN, Feray: Kırklareli İli Demirköy İlçesi’ne Bağlı Balaban Köyü’nün Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 2005. 221s. Günlük. Tablolar. Grafikler. II. Cilt:
Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  05/39

965- ATAY, Selin: Nodullar Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı. 2006. 87s. Mülakat Örneği. Kod Formu Örneği. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Haritalar. Nüfus
Piramidi. Fotoğraf Çekim Tarihleri. Fotoğraflar.  06/01

966- ÖKTEN, Aycan: Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesi Kandamış Köyü’nün Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşamına Yakından Bakış. 2006. 334s.  06/02

967- BIÇAK, Sibel: Dereçatı’da Yaşam. Kastamonu İli-Araç İlçesi Lisans Bitirme Çalışması. 2006. 361s.   06/03

968- ULUSOY, Aylin: Antalya İli Merkez İlçesi Karataş Köyü Kadınlarına Bir Bakış. 2006. 144s. F2 Mülakat Formu. F2 Kod Formu. Yönerge. Karataş Köyü Belgeseli.  06/04

969- TOPDEMİR, Oya: Köy Gerçeği. Kastamonu İli Araç İlçesi (Sosyal Antropolojik Açıdan Akıncılar Köyü) 2006. 176s. Fotoğraf Galerisi. Tablolar. Grafikler. F1 Mülakat
Formu.  F1 Kod Formu. Yönerge. Hata Döküm Tabloları ve Hata Yapılan Sorular. Araç Haber Gazetesi’nde Biz. Belgesel CD’si.  06/05

970- SICAKKANLI, Ayça: Kırsal Alanda Kadın (Kastamonu İli Araç İlçesi Akıncılar Köyü’nün Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi. 2006. 236s. Tablolar. Mülakat
Formu. Kod Formu. Yönerge. Akıncılar Köyü Belgesel CD’si.  06/06

971- GÜRLER, Gözde: Bir Kastamonu Köyü “Akıncılar”. 2006. 107s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Şekil ve Grafikler. Plan ve Haritalar. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme
Fotoğrafları. F1 Mülakat Formu. HB Mülakat Formu. Hata Döküm Tablosu. HB Kod Formu Örneği. Yönerge.  06/07

972- ÜNDEMİR, Senem: Geleneksel Türkiye Kültür Haritası Projesi, Antalya İli, Manavgat İlçesi “Cevizler Köyü” Sosyo-Ekonomik Yapısı İçerisinde “Kadın”. 2006 .96s.
Fotoğraflar. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.  06/08

973- KUM, Evin: 1980 Yılı Genel Nüfus Sayımı Daimi İkametgaha Göre İç Göçün Sosyal Nitelikleri. 2006. 111s. Mülakat Değerlendirmesi. Tablolar. Grafikler. Haritalar.
Fotoğraflar. Kaynakça. Mülakat Formu.  06/09

974- DUMAN, Tuğba: Bir Başkadır Dereçatı, Kastamonu İli Araç İlçesi Dereçatı Köyü’nün Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı. 2006. 489s. HB Başkanı Mülakatı. F1 Kod Formu.
Yerel Gazete: “Bizim Araç Gazetesi”.  06/10

975- MERT, Burcu: Akdeniz Kırsalına Bir Bakış Beycik. 2006. 137s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. F1 Mülakat Formu. F1 Kod Formu. Yönerge. Fotoğraf Çekiminde
Kullanılan Fotoğraf Makinesinin Özellikleri. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. CD.  06/11

976- ÖZDEN, Ece: Kavak Köyü’nün Sosyal Ekonomik ve Kültürel Yapısı. 2006. 265s. 2 Cilt Ekler: Kavak Köyü’nün Krokisi, Kavak Köyü Krokisinin Açıklaması. Kavak Köyü Nüfus
Piramidi. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu Örneği. Kod Formu Örneği. Yönerge Örneği. Fotoğraflar. Kaynakça. Biyografi.  06/12

977- İHTİYAROĞLU, Asuman: Türkiye’de Doğurganlık Durumu. 2006. 162s. Genel Nüfus Sayımı. Hane Halkı Soru Kâğıdı. 06/13

978- TULGAR, İsmail Hakkı: Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesinde Beslenme Alışkanlıkları. 2006. 121s. Harita. Plan. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar.  06/14

979- AYKAŞ, (Başçık) Zeynep Didem: 1937-1997 Devlet İstatistik Enstitüsü Türkiye Boşanma İstatistikleri Analizi. 2006. 64s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Gazete
Haberleri.  06/15

980- BİLGİN, Tarık Ekber: 1932-2002 Devlet İstatistik Enstitüsü Türkiye Boşanma İstatistikleri Analizi. 2006. 52s. Genel Boşanma Tabloları. Özel Amaçlı Tablolar.
Grafikler. Haritalar.  06/16

981- TOKGÖZ, Hande: Antalya İli Korkuteli İlçesi Garipçe Köyü’ne Antropolojik Bir Bakış. 2006. 122s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler.
F-1 Hane Başkanı Mülakatı. F-1 Kod Formu. Yönerge. CD.  06/17. F1.

982- UZUN, Gamze: Cevizler (Antalya-Manavgat) Köyü’ne Antropolojik Bir Bakış. 2006. 111s. Fotoğraf Listesi. Görsel Belgeleme. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler.
Mülakat Formu Örneği. Kod Formu Örneği. Haritalar. Otobiyografi.  06/18 .F1.

983- TAŞ, Atilla: Devlet İstatistik Enstitüsü Boşanma İstatistikleri Analizi (1930-2000). Genel Boşanma Tabloları. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Haritalar.  06/19.
sayfa no yok?????

984- SARAÇOĞLU, Gamze: Devlet İstatistik Enstitüsü 1935-1995 Türkiye Boşanma İstatistikleri Analizi. 43s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Gazete Haberleri.  06/20.

985- ŞENEL, Gülsen: Emiraşıklar Köyü’ne Antropolojik Bir Bakış (Antalya Akseki). 83s. Tablolar. Görsel Belgeleme. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Haritalar. Mülakat
Formu Örneği. Kod Formu Örneği.  06/21. F1.

986- EMRE, Fatma Lale: Yazır Kadınları ‘Kız Kınası’ (Antalya-Finike). 135s. F2 Mülakat Formu. F2 Kod Formu. Saha Araştırması ile İlgili Gazetede Çıkan Haberler. Arif
Köyü Tarihi Muhtar Kararı. Antalya İli Haritası. Antalya İli Arkeolojik Haritası. Finike İlçe Planı. 06/22. F2.

987- ÖZMAN, Özge: Antalya İli Finike İlçesi, Yazır Köyü’nün Antropolojik Açıdan Görünümü. 205s. Grafikler. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Fotoğraflar.  06/23. F1.

988- NARMAN, Mesut: Türkiye’de Boşanma ve 1936-2002 Arası Boşanma Analizleri. 131s. Tablolar. Grafikler. Haritalar.  06/24.

989- ÇİFTÇİOĞLU, Eylül Hande: Alanya İlçesi’nin İmamlı Köyü’nde Kadın. 100s. Haritalar. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. F2 Mülakat Formu Örneği. F2 Kod Formu
Örneği.  07/01. F2

990- MAKUL, Erdem: Kulaklı Köyü’nde Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Çerçevesinde Kadın ve Aile. 85s. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Köyü Betimleyen Fotoğraflar.
Tablolar. 07/02. F2

991- KINIK, Adem: Kırsalın Gerçekleri, Türkiye Geleneksel Kültür Haritası Projesi-Edirne-İpsala-Hıdır Köy. 121s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Grafikler.
Özel Amaçlı Tablolar. Tablolar. F’ Mülakat Formu. F2 Kod Formu.  07/03. F2

992- ARASAN, Ali: Antalya İli Serik İlçesi Emiceler Köyü’ne Antropolojik Bir Bakış. 137s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F1 Hane
Başkanı Mülakatı. F1 Kod Formu. Yönerge. CD.   07/04. F1

993- GÜLER, Özge: Antalya İli Korkuteli İlçesi Garipçe Köyü “Köyde Kadın Olmak”. 152s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. Haritalar.
Kroki. Şekiller. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakatı. F2 Kod Formu. Yönerge. CD.   07/05. F2

994- ÇULHACI, Julyanna: Antalya İli Gazipaşa İlçesi Çamlıca Köyü. 144s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Çamlıca Köyü’nde Bir Evin Planı. Gökuzluk Yaylası’nda Bir Evin Planı. Tablolar. Grafikler. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Kod Formu. Yönerge.  07/06. F1

995- DEMİREL, F. Işıl: Antalya İli Kaş İlçesi Dereköy “Köyde Kadın Hayatı”. 212s. Fotoğraflar. Bazlama Yapımı Fotoğrafları. Karlama Yapımı Fotoğrafları. F2 Mülakatı. CD. Kaş Broşürü. VIII. Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali Broşürü. Kaş Turizm Ofisi’ndeki Alman Şehir Planı. 22.09.2006 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ndeki Haber. 09.11.2006 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ndeki Köşe Yazısı.  07/07. F2

996- DİZDAR, Saba: Antalya İli Merkez İlçesi Karataş Köyü’nün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısına Antropolojik Bakış. 86s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları.
Grafikler. Tablolar. F1 Hane Başkanı Mülakatı. F1 Kod Formu. Yönerge.  07/08. F1

997- KUMBASAR, Selen: Antalya İli Merkez İlçesi Karataş Köyü’nün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısına Antropolojik Bakış. 104s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme
Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F1 Hane Başkanı Mülakatı. F1 Kod Formu. Yönerge.  07/09. F1

998- ÖZEL, Bilge: Batı Karadeniz’de Bir Meydan Köy İncelemesi Bartın İli Kurucaşile İlçesi Meydan Köyü. 114s. Tablolar. Fotoğraflar. Ön Araştırma Raporu. F1 Mülakat
Formu. F1 Kod Formu. F4 Mülakat Formu. F4 Kod Formu. Mülakat Formu. Yönergesi.  07/10. F1

999- USER, Gizem: Eğitimin Getirdikleri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’ne Kayıtlı Öğrencilerin Eğitim Durumları. 311s. Fotoğraflar.
Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.  07/11

1000- AYAZ, Betül Nisa: Antropoloji Öğrencilerinin Genel Eğilimleri (Ulaşım, Beslenme, Sağlık ve Ekonomik Durum Örneği). 179s. Özgeçmiş. Tablolar. Grafikler. Mülakat
Formu. Yönerge. Fotoğraflar.  07/12

1001- EMER, Ayşenur: Antropoloji Bölümü Öğrencilerinin Genel Eğilimleri (Eğitim). 124s. Sınıf Gözlemi. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Fotoğraflar. 07/13

1002- DAĞLICA, Sinem: Antropoloji Bölümü Öğrencilerinin Genel Eğilimleri (Demografik Yapı, Göç ve Barınma Örneği). 108s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. Mülakat
Formu. Kod Formu. Yönerge.  07/14

1003- NACAR, Kayahan B.: Antalya İli Serik İlçesi Eminceler Köyü’nün Antropolojik Olarak İncelenmesi. 118s. Haritalar. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Özel
Amaçlı Tablo ve Yorumları. Tablolar. Grafikler. F1 Hane Başkanı Mülakatı. F1 Kod Formu. Yönerge. CD.  08/01. F1

1004- ÇANAKÇI, Yelda: 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılında Kayıtlı Antropoloji Öğrencilerinin Genel Eğilimleri, Ulaşım, Beslenme, Sağlık ve Ekonomik Durumları. 112s.
Tablolar. Grafikler. Mülakat Formları. Kod Formu. Yönerge. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları.  08/02

1005- ERDİNİ, Feride Ayça: 2005-2006 Eğitim ve Öğretim Döneminde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’ne Kayıtlı Çalışan ve Çalışmayan
Öğrencilerin Kanaat ve Tutumları. 123s. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Krokisi. Grafikler. Resimler. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu.  08/03

1006- AYDOĞAN, Engin: Anne ve Babası Birlikte ve Ayrı Yaşayan Antropoloji Öğrencilerinin Kanaat-Tutum ve Boş Zamanlarını Değerlendirme Faaliyetlerinin Tasviri
Çalışması. 83s. Grafikler. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu.  08/04

1007- ÖNER, Irmak: Antropoloji Öğrencilerinin Genel Eğilimleri (Demografik Yapı, Göç ve Barınma Örneği. 186s. Fotoğraflar. Belgesel Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler.
Özel Amaçlı Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu.  08/05

1008- ÖZDEMİR, Gökçe: Eğitim Sorunları. 182s. Fotoğraflar. Haber Kupürleri. Tablolar, Grafikler. Mülakat Formu. CD. 08/06.

1009- ASLANGİL, Lena Letisya: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’ne Kayıtlı Öğrencilerin Eğitim Durumları. 151s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.  08/07.

1010- AKYÜZ, Esin: İstanbul’da Öğrenci Olarak Yaşamak, Ulaşım, Beslenme, Sağlık ve Ekonomik Durum İncelemesi. 112s. Tablo Listesi. Kaynakça. Fotoğraf Listesi. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu.  08/08.

1011- SAKA, Özlem: Ankara İli Bala İlçesi Sofular Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yönü ile Kadın. 137s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Grafikler. Özel Amaçlı Tablolar. Tablolar. F2 Mülakat Formu. F2 Kod Formu. Yönerge.  08/09. F2.

1012- SUKMENYILDIZ, Gözde: Güneşin Kadınları, Ankara İli Ayaş İlçesi Akkaya Köyü Kadınlarının Özellikleri. 161s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Krokiler.
Grafikler. Tablolar. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakat Formu. F2 Hane Başkanı Eşi Kod Formu. Yönerge.  08/10. F2.

1013- KOÇ, Mihriye: Ankara İli Bala İlçesi Sofular Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 176s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Sofular Köyü Genel Planı. Sofular Köyü’nde Eski Ev Planı. Sofular Köyü’nde Yeni Ev Planı. Grafikler. Tablolar. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F4 Hane Başkanı Kısaltılmış Mülakat Formu. F1 ve F4 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. 08/11. F1.

1014- ÇULHACI, Melisa: 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılına Devam Eden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğrencilerinin Eğitim Durumları. 199s.
Mülakat Formu. Kod Formu. 08/12.

1015- AY, Volkan: Antropoloji Öğrencileri Genel Eğilimleri. Demografik Yapı, Göç ve Barınma Örneği. 190s.  Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.
08/13.

1016- ALTUNTAŞ, Pınar: 2005-2006 Eğitim ve Öğretim Dönemine Kayıt Yaptıran İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğrencilerinin Ulaşım, Sağlık,
Beslenme ve Ekonomik Durumları. 136s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Kaynakça. Özgeçmiş.  08/14.

1017- ERTEN, Göksu: 2005-2006 Öğretim Yılı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’ne Devam Eden İstanbul İçi-İstanbul Dışı Doğumlu Antropoloji Öğrencilerinin Kanaat ve Tutumlarının İncelenmesi. 109s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu.  08/15.

1018- DEMİRTAŞ, Birgül: 2005-2006 Öğretim Dönemine Kayıt Yaptıran İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğrencilerinin Ulaşım, Sağlık, Beslenme,
Ekonomik Durumları. 166s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. CD.  08/16.

1019- GENÇ, Deniz: Ankara İli Ayaş İlçesi Akkaya Köyü’nün Demografik, Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri. 161s. Haritalar. Krokiler. 2007 Dut Festivali Afişi.
Akkaya Köyü Nüfus Piramidi. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F4 Hane Başkanı Kısaltılmış Mülakat Formu.
F1 ve F4 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. 08/17. F1.

1020- HÜRYILMAZ, Sibel: Ankara İli, Haymana İlçesi Culuk Köyü’nde Yaşamak. 144s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Grafikler. Şekiller. Özel Amaçlı Tablolar.
Tablolar. F1 Mülakat Formu. F1 Kod Formu. Yönerge.  08/18. F1.

1021- NEŞE, Seda: Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Örencik Köyü’nün Demografik, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikleri. 230s. Fotoğraflar. Krokiler. Tablolar.
Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu.  08/19. F1.

1022- BAYRAM, Pınar: 2005-2006 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’ne Kayıtlı Öğrencilerin Demografik Yapı, Barınma ve Göç Analizleri, İnsan, Toplum ve Antropoloji Öğrencileri. 167s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. 08/20.

1023- ÖZÜBEK, Deniz: Gitmek ve Kalmak, Ankara İli Haymana İlçesi Culuk Köyü’nde Göç ve Göçle Gelen Değişme. 184s.  Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Şekiller.
Grafikler. Tablolar. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu ve Yönerge.  08/21. F1.

1024- KARAKAŞ, Suzan: Ankara İli Güdül İlçesi Güzel Köyü. 200s. Güdül Folkloru. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge.  08/22. F1.

1025- TÜZÜNKAM, A. Ceyda: Uzaklar Yakın Olunca, Ankara İli Haymana İlçesi Culuk Köyü Kadınlarının Demografik, Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri. 223s. Tablolar.
Haritalar. Şekiller. Grafikler. Kroki. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakat Formu. F2 Hane Başkanı Eşi Kod Formu. Yönerge. 08/23. F2.

1026- DEMİR, Pelin: Yakapınar’ın Gerçek Emekçileri, Ankara İli Nallıhan İlçesi Yakapınar Köyü Kadınlarının Özellikleri. 279s.  Fotoğraflar. Krokiler. Tablolar. Mülakat
Formu. Kod Formu. Yönerge. 08/24. F2.

1027- ER, Fatih: Ankara İli Çamlıdere İlçesi Osmansin Köyü. 166s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F1 Mülakat Formu. F1 Kod Formu.
Yönerge. 08/25. F1.

1028- BAYCAN, Aysun: Ankara İli Nallıhan İlçesi Yakapınar Köyü’nün Demografik, Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri. 243s. Krokiler. Yakapınar Köyü Listesi. Yakapınar
Köyü Nüfus Piramidi. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. 08/26. F1.

1029- TELLİ, Sema: Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Örencik Köyü Kadınlarının Demografik, Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri. 233s. Haritalar. Fotoğraflar. Tablolar.
Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. 08/27. F2.

1030- ÖZ, Sezi: Antalya İli Kaş İlçesi Dereköy Köyü. 247s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F1 Hane Başkanı Mülakatı. F1 Kod Formu.
Yönerge. CD. 08/28. F1.

1031- KORKMAZ, Mehmet Garip: Kırsal Alana Bir Bakış Antalya İli Serik İlçesi Eminceler Köyü. 159s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler.
09/01.F2.

1032- DENİZ, Nugihan:  Emiraşıklar Köyü’nde Kadın. 109s. Haritalar. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F2 Mülakat Formu. F2  Kod Formu.
09/02. F2.

1033- SOYLU, Levent Volkan: Antalya İli Gündoğmuş İlçesi Umutlu Köyü. 132s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F1 Mülakat Formu. F1 Kod
Formu. 09/03. F1.

1034- ÖZALP, Melis: Demografi, Göç, Barınma ve Türkiye. 183s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. CD. 09/04.

1035- ÖZER, Nebile Pelin: Antropoloji Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirmeleri ve Kanaat Tutumlarına Antropolojik Bakış. 178s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler.
Mülakat Formu. Kod Formu. 09/05.

1036- KALYONCU, Ece: 2005-2006 Öğretim Dönemine Kayıt Yaptıran İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Öğrencilerinin Eğitim Durumları. 145s. Görsel
Belgeleme. Fotoğraflar. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. 09/06.

1037- EKMEN, Yasin: Antalya İli Gündoğmuş İlçesi Umutlu Köyü “Umutlu Köyünde Kadın”. 113s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F2 Mülakat
Formu. F2 Kod Formu. Yönerge. CD.  09/07. F2.

1038- ODABAŞI, Elif: Türkiye’nin Aydınlık Yüzü Kırklareli. 161s. Fotoğraflar. Tablolar. CD. 09/08.

1039- AKSU, Meltem: 50 Yıllık Aydınlanma, Aydın İl Nüfusunun Sosyal ve Demografik Analizi (1950, 1975, 2000). 165s. Fotoğraflar. Tablolar. CD. 09/09.

1040- ÇAKAN, Funda: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Açıdan İncelenmesi. 143s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Mülakat Formu. Kod
Formu. Yönerge. CD. 09/10.

1041- GÜNGÖR, Ayşe: Çanakkale’nin Sosyal ve Demografik Değişimi. 210s. Fotoğraflar. Tablolar. CD.  09/11.

1042- YAMAN, Gökçe: 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılına Kayıtlı Antropoloji Bölümü Öğrencilerinin Ulaşım, Beslenme, Sağlık, Ekonomik Durumları. 96s. Tablolar. Grafikler.
Mülakat Formu. Kod Formu. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. CD. 09/12.

1043- SELVİ,  Bengi Başak: 1950’den 2000’e İzmir’in Değişimi (1950-1975-2000 Nüfus Sayımlarıyla). 127s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. CD. 09/13.

1044- ASEO, Etel: Kimdi Giden Kimdi Kalan, Kastamonu İli’nin Azdavay İlçesi’ne Bağlı Topuk Köyü’nün Demografik, Evlilik, Göç ve Mesken Özellikleri Lisans Bitirme
Çalışması. 206s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. F1 Mülakat Formu. F1 Kod Formu. CD.  09/14. F1.

1045- YÜKSEL, Kübra: Tekirdağ İli Demografik Analizi. 148s. Tablolar. CD. 09/15.

1046- KARYAĞAR, Duygu: Denizli Gelişen Sanayi Kenti, Denizli İli Nüfusunun 1950-1975-2000 Yılları Arasındaki Sosyal ve Demografik Analizi. 212s. Fotoğraflar. Tablolar.
CD.  09/16.

1047- ASLAN, Gülden: Edirne’nin Son Elli Yılına Bir Bakış Edirne İli’nin 1950-1975-2000 Genel Nüfus Sayımlarının Karşılaştırmalı Analizi. 137s. Fotoğraflar. Tablolar.
CD.  09/17.

1048- ÇALICI, Can: Bursa İli’nin Demografik Değişimi. 257s. Tablolar. Fotoğraflar. CD.  09/18.

1049- TOPRAK, Seda: Balıkesir: Gelişen Bir Kent Balıkesir Nüfusunun Sosyal ve Demografik Analizi (1950-1975-2000). 373s. Fotoğraflar. Tablolar. CD.  09/19.

1050- DEMİR, Irmak: Sinop İli’nin Erfelek İlçesi Selbeyi Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 149s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Grafikler.
Haritalar. Tablolar. Mülakatlar. Kod Formları. Yönerge. CD. 09/20 F1.

1051- TATLIPINAR, Yasemin: Çerçiler Köyü’nün Demografik Yapısı, Evlilik, Göç ve Mesken Özelliklerine Genel Bir Bakış. 221s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları.
Tablolar. Grafikler. Haritalar.  F1 Mülakat Formu. F1 Kod Formu. F4 Mülakat Formu. CD.  09/21 F1.

1052- ŞAHİN, Merve: Sinop İli Durağan İlçesi Çeçiler Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 81s. Haritalar. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Grafikler.
Tablolar. F2 Mülakat Formu. F2 Kod Formu. CD.  09/22 F2.

1053- ÖNGE, Bahar: Sinop İli’ne Bağlı Saray Köyü’nün Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısında Kadının Yeri. 215s. Tablolar. F2 Mülakat Formu. F2 Kod Formu. Yönerge.  09/23 F2.

1054- EKER, Pelin: Tepeköy. 100s. Tablolar. Haritalar. Ev Planı. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Fotoğraflar. F1 Mülakat Formu. CD.   09/24 F1.

1055- İNAM, Aslı: Kırsalda Kadının Yüzü. 82s. Tablolar. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. F2 Mülakat Formu. F2 Kod Formu. Yönerge.  09/25 F2.

1056- ÖZTÜRK, Didem: Sinop İli Ayancık İlçesi Ağaçlı Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 121s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Grafikler. Haritalar.
Tablolar. F2 Mülakat Formu. F2 Kod Formu.  09/26 F2.

1057- SAKA, Aslı: Sinop İli Ayancık İlçesi Ağaçlı Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 164s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Haritalar. Tablolar. F1
Mülakat Formu. F1 Kod Formu.  09/27 F1.

1058- ÖZEREN, Özlem: Sinop İli Erfelek İlçesi Selbeyli Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 79s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Haritalar. Tablolar.
F2 Mülakat Formu.  09/28 F2.

1059- YURTDURU, Ferda: Bilecik İli Söğüt Kasabası’nda Evlilik Adetleri. 70s. Fotoğraflar. Tablolar. Haritalar.  09/29.

1060- ÜNAL, Ayşe Ceyda: Sinop İli Durağan İlçesi, Çerçiler Köyü Kadınlarının Sosyo-Kültürel ve Demografik Özellikleri. 218s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları.
Haritalar. Tablolar. F2 Mülakat Formu. F2 Kod Formu. CD.  09/30 F2.

1061- ŞENGÜL, Aslı: 2005-2006 Yılında Antropoloji Bölümüne Devam Eden Öğrencilerin Kanaat ve Tutumlarının İncelenmesi. 166s. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu.   09/31.

1062- KARAER, Kübra: Sinop İli Durağan İlçesi Çerçiler Köyü “Çerçiler Köyü’nün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı”. 220s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. F1 Mülakat
Formu. F1 Kod Formu. Yönerge. Görsel Belgeleme Fotoğraflar. Fotoğraflar. CD.  09/32 F1.

1063- DÖRTGÜL, Elif: Zonguldak İli’nin 1950, 1975 ve 2000 Seneleri Arası Demografik Analizi. 225s. Fotoğraflar. Tablolar. CD. 09/33.
 
1064- ÇAKAR, Sibel: Antalya İli’nin 1950, 1975 ve 2000 Yıllarına Ait Demografik Özellikleri. 266s. Fotoğraflar. Tablolar. CD.  09/34.

1065- KARACAGİL, Zeynel: Sinop İli Dikmen İlçesi Yeniköy’de Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 275s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. Ev
Krokileri. Köyün Krokisi. F1 Mülakat Formu. F1 Kod Formu. Yönerge. CD.  09/35 F1.

1066- KULAKSIZ, Yıldız: İ.T.Ü ve Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Yapıları (1991). 45s. Tablolar. Grafikler.
Fotoğraflar. Gençlik Yılında Gençlerden Yetişkinlere Açık Mektup. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. CD.  10/01.

1067- GÜNGÖRMEZ, Zeynep: Antalya İli’nin Alanya İlçesi’ne Bağlı İmamlı Köyü’nde Erkek. 109s. Haritalar. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Özel
Amaçlı Tablolar. Grafikler. CD.  10/02.

1068- DİRİCE, Hilal: Sinop İli Dikmen İlçesi Sarayköy “Sarayköy’ün Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı”. 185s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar.
Grafikler. Şekiller. Haritalar. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F4 Yazlıkçı Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Kod Formu. Yönerge. CD.  10/03 F1. CD KAYIP

1069- KAYALIK, Tunahan: Sinop İli Erfelek İlçesi Akçaçam Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 164s. Köy Fotoğrafları. Düğün Fotoğrafları. Görsel Belgeleme
Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F1 Mülakat Formu. F1 Kod Formu. Yönerge. CD.  10/04 F1.

1070- KIZILKURT, Cemil: Sinop İli Erfelek İlçesi Akçaçam Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 143s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Grafikler.
Haritalar. Tablolar. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakat Formu. F2 Hane Başkanı Eşi Kod Formu. Yönerge. CD.   10/05 F2.

1071- GURUR, Evrim: Orada Olmak “Böğrüdelik Köyü”. 157s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı
Kod Formu. Yönerge. CD.  10/06 F1.

1072- GÖZLÜKLÜ, Aslı: Konya İli Çumra İlçesi Alemdar Köyü Anadolu’nun Kadın Yüzü. 193s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme
Fotoğrafları. Kroki. F2 Mülakat Formu. F2 Kod Formu. Yönerge. CD.   10/07 F2.

1073- KÖKNARER, Selin: “Kadın Eli Değmiş Bir Köy” Konya ili Akören İlçesi Orhaniye Köyü Kadınlarının Demografik, Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri. 197s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Orhaniye Köyü’nün Krokisi. Grafikler. Tablolar. F2 Hane Başkanı Mülakat Formu. F2 Hane Başkanı Eşi Kod Formu. Yönerge. CD. 10/08 F2.

1074- UÇAK, Gözde Kumru: Konya İli Cihanbeyli Böğrüdelik Köyü “Böğrüdelik Köyü’nün Demografik Yapısı, Evlilik, Göç ve Mesken Özelliklerine Genel Bir Bakış”. 137s.
Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD.  10/09F1.

1075- KARAMIZRAK, Serena: Konya İli Çumra İlçesi Alemdar Köyü’nün Demografik, Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri. 194s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları.
Tablolar. Grafikler. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD.  10/10F1.

1076- KULELİ, Merve: İzmir İli Bergama İlçesi Yukarıbey Köyü’nün Sosyo-Kültürel Açıdan İncelenmesi. 133s. Fotoğraflar. Haritalar. Tablolar. Grafikler. Mülakat. F2 Hane
Başkanı Eşi Mülakat Formu. F2 Hane Başkanı Eşi Kod Formu. CD.   10/11 F2.

1077- ÖZEN, Özlem: İzmir İli Bergama İlçesi Narlıca’nın Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı. 105s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler.
Haritalar. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD.  10/12 F1.

1078- BECERGEN, Gizem: Kozak Yöresinin Altını Aşağıbey’de Kadının Ekmeği. 132s. Grafikler. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. F2 Hane Başkanı Eşi
Mülakat Formu. F2 Hane Başkanı Eşi Kod Formu. Yönerge. CD.  10/13 F2.

1079- ÖZER, Bengü: Aşağıbey’de Kadın Olmak. 150s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakat Formu. F2 Hane Başkanı Eşi Kod
Formu. Yönerge. CD.  10/14 F2.

1080- BAŞARAN, Enes: İzmir İli Bergama İlçesi Yukarıbey Köyü’nün Sosyo-Kültürel Açıdan İncelenmesi. 157s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları.
Grafikler.Tablolar. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD.  10/15 F1.

1081- YILDIZ, Funda: Ölmez Köyü’nde Yaşam. 180s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod
Formu. Yönerge. CD. 10/16 F1.

1082- KARASU, Beliz: Ölmez Köyü’nün Sesi. 192s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod
Formu. Yönerge.CD.  10/17 F1.

1083- SARIYER, Kübra Gönül: İzmir İli Bergama İlçesi Kaplan Köy “Kaplan Köy’ün Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı”. 132s. Haritalar. Grafikler. Fotoğraflar. Görsel
Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD.  10/18 F1.

1084- TOLUNOĞLU, Dilek: İzmir İli Bergama İlçesi Aşağıbey Köyü’nde  Sosyo-Kültürel Yaşam. 210s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Grafikler. Haritalar.
Tablolar. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD.  10/19 F1.

1085- METE, Yeşim: İzmir İli Bergama İlçesi Ovacık Köyü “Bir Göçmen Köyü Ovacık”. 131s. Haritalar. Grafikler. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. F1
Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD.  10/20 F1.

1086- ÇEVİK, Hülya: İzmir Bergama İlçesi Hisarköy Sosyo-Kültürel Yapı. 169s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Grafikler.Haritalar.Tablolar. F2 Hane Başkanı
Eşi Mülakat Formu. F2 Hane Başkanı Eşi Kod Formu. Yönerge. CD.  10/21 F2.

1087- YEŞİLDAĞ, Semra: İzmir İli Bergama İlçesi Aşağıbey Köyü’nün Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı ”Sorarlarsa Köyde Dersin”. 160s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme
Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD.  10/22 F1.

1088- TAŞER, Ebru: İzmir İli Bergama İlçesi Hisarköy’de Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 176s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Grafikler.  Tablolar. F1
Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD.  10/23F1.

1089- UZAL, Gamze: Kastamonu Azdavay İlçesi Topuk Köyü. 132s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane
Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD.  10/24F1.

1090- FINDIK, Melike: “Altın Kozalak” İzmir İli Bergama İlçesi Yukarıbey Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi. 241s. Kozalakça Sözlük. Görsel Belgeleme
Fotoğrafları. Tablolar. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD.  10/25F1.

1091- YILDIRIM, Didem: İzmir İli Bergama İlçesi Yukarıbey Köyü’nün Sosyal ve Kültürel Yapısı. 136s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler.
Haritalar. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD.  10/26F1.

1092- KAPLAN, Beril: İzmir Bergama İlçesi Göbeller Köyü “Göbeller Köyü’nün Antropolojik İncelemesi” . 157s. Tablolar. Şekiller. Haritalar. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme
Fotoğrafları. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD:10/27F1.

1093- GÜL, Natali: İzmir İli Bergama İlçesi Yukarıbey Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 174s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler.
Haritalar. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD. 10/28F1.

1094- AKYAZ, Vural: Sinop İli Ayvancık İlçesi Zaviye Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam, 94s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F1
Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Hane Başkanı Kod Formu. Yönerge. CD.  10/29F1.

1095- CEYLAN, Nilüfer: İzmir İli Bergama İlçesi Yukarıbey Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi. 149s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Haritalar. F2 Yönerge. CD.
10/30F2

1096- ÖZAKYOL, Elif Tuğçe: Konya İli Cihanbeyli İlçesi Böğrüdelik Köyü Kadınlarının Demografik, Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özelikleri. 216s. Fotoğraflar. Görsel
Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakat Formu. F2 Hane Başkanı Eşi Kod Formu. CD.  10/31 F2.

1097- SARIMADEN, Sezer: Sinop İli Dikmen İlçesi Yeniköy’de Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 124s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler.
İmam’ın Evinin Krokisi. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakat Formu. F2 Hane Başkanı Eşi Kod Formu. CD.  10/32 F2.

1098- DAŞDEMİR, Merve: İzmir İli Bergama İlçesi Kaplan Köyü’nün Demografik Yapısı. 131s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler. F-1 Hane
Başkanı Mülakat Formu. F-1 Kod Formu. Yönerge. CD.  11/01 F1.

1099- KANLI, Uğur: İzmir İli Bergama İlçesi Narlıca Köyü Narlıca’nın Sosyal ve Kültürel Yapısı. 64s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Grafikler.
F-1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F-1 Kod Formu. Yönerge. CD.  11/02 F1.

1100- ÇAKIROĞLU, Sena: İzmir İli Bergama İlçesi Demircidere Köyü “Demircidere’nin Sosyal ve Kültürel Yapısı”. 108s. Köy Fotoğrafları. Görsel Belgeleme Fotoğrafları.
Grafikler. Şekiller. Haritalar. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Kod Formu. F1 Yönerge. CD. 11/03 F1.

1101- FENERCİ, Ceren: İzmir İli Bergama İlçesi Demircidere Alevi Köyü’nün Özellikleri ve Altın Madenlerine Bakışının Antropolojik Açıdan İncelenmesi. 268s. Haritalar.
Fotoğraflar. Görsel Belgeleme (Saraylı Tatlısı-Yekre Böreği Yapımının Fotoğrafları). Tablolar. F2-Yönerge. F2 Kod Formu. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakat Formu. CD. 11/04 F2.

1102- ZEYTİN, Çiğdem: Yukarıbey’de Kadın Olmak İzmir İli Bergama İlçesi Yukarıbey Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 150s. Köy Fotoğrafları. Görsel Belgeleme
Fotoğrafları. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Haritalar. Grafikler. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakat Formu. F2 Kod Formu. F2 Yönerge. CD.   11/05 F2.

1103- KESİCİLER, Hatice: “Kozaktaki Hanımlar” İzmir İli Bergama İlçesi Kaplan Köyü’nün Özellikleri ve Altın Madenlerine Bakışının Antropolojik Açıdan İncelenmesi. 184s.
Köy Fotoğrafları. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Haritalar. Grafikler. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakat Formu. F2 Kod Formu. F2 Yönerge. CD.
11/06 F2.

1104- KÖSEOĞLU, Talar: “Çamköy’ün Öncüsü Kadın” İzmir İli Çamköy’ün Özellikleri ve Köy Kadınlarının Sosyo-Kültürel İncelenmesi. 173s. Köy Fotoğrafları. Görsel Belgeleme
Fotoğrafları. Tablolar. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakat Formu. F2 Kod Formu. F2 Yönerge.   11/07 F2.

1105- EKEN, Yiğit: Antalya İli Elmalı İlçesi Kocapınar Köyü “Köyde Kadın”. 158s. Köy Fotoğrafları. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakat
Formu. F2 Kod Formu. F2 Yönerge. CD.  11/08 F2.

1106- CEYHAN, Deniz: Antalya İli Kumluca İlçesi Kavak Köy “Kavak Köy Kadınları”. 116s. Köy Fotoğrafları. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. F2 Hane Başkanı Eşi
Mülakat Formu. F2 Kod Formu. F2 Yönerge. CD.   11/09 F2.

1107- TUNÇEL, Olcay: Topuk Köyü’nde Kadın Olmak (Kastamonu Azdavay). 116s. Köy Fotoğrafları. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakat Formu. F2 Kod Formu. F2 Yönerge. 11/10 F2.

1108- SEKMEN, Esin : Sinop: Karadeniz’in İncisi. 193s. Sinop İl Fotoğrafları. Tablolar. CD.  2012/01.

1109- ABANOZ, Mehmet Çağlar: İzmir İli Bergama İlçesi Ovacık Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşantı. 137s. Köy Fotoğrafları. Görsel Belgeleme Fotoğrafları.
Grafikler. Özel Amaçlı Tablolar. Tablolar. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Kod Formu. F1 Yönerge.  2012/02 F1.

1110- ÇELİK, Binali: Tekirdağ İli ve Şarköy İlçesi Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısıyla Tepeköy Kadını. 157s. Köy Fotoğrafları. Görsel Belgeleme Fotoğrafları.
Haritalar. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakat Formu. F2 Kod Formu. F2 Yönerge. CD.  2012/03 F2.

1111- MEŞELİ, Hande: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Şaraplık Üzüm Üretimi ile Geçinen Tepeköy’ün Antropolojik Olarak İncelemesi. 89s. Saha Metodolojisi. Tablolar. Özel
Amaçlı Tablolar. Grafikler. Haritalar. Nüfus Piramidi. Görsel Belgeleme Fotoğrafları (Hasat Zamanı). Görsel Belgeleme Fotoğrafları (Yufka Yapımı). Fotoğraflar. F1 Hane
Başkanı Mülakat Formu. F1 Kod Formu. F1 Yönerge. CD.   2012/04 F1.

1112- AKIN, Esra A: Tekirdağ ili Şarköy İlçesi Şaraplık Üzüm Üretimi ile Geçinen Tepeköy’ün Antropolojik Olarak İncelemesi. 92s. Saha Günlüğü. Tablolar. Grafikler.
Haritalar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Fotoğraflar. Nüfus Piramidi. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Kod Formu. F1 Yönerge. Krokiler. CD.   2012/05 F1.

1113- SARIALTUN, Melike: Ganohora, Ganoz  Gaziköy’de Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 217s. Tablolar. Grafikler. Krokiler. Haritalar. F1 Mülakat Formu. Yönerge. CD. 
2012/06 F1.

1114- KARAKÖSE, Selin: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Gaziköy Köyü’nün Antropolojik Olarak İncelenmesi. 205s. Tablolar, Grafikler, Haritalar, Görsel Belgeleme Fotoğrafları,
Fotoğraflar, Nüfus Piramidi, F1 Hane Başkanı Mülakat Formu, F1 Kod Formu, F1 Yönerge, Krokiler, CD: 2012/07 F1.

1115- BABÜR, Levent: Isparta İli Aksu İlçesi Kâtip Köy Sosyo-Kültürel Alan Araştırması. 165s. Tablolar. F1 Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Kod Formu. F1 Yönerge. Görsel
Belgeleme Fotoğrafları. Fotoğraflar.  2012/08 F1.

1116- VAROL, Ezgi: Eskişehir İli’nin Demografik Analizi. 83s. Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar. CD.  2012/09

1117- BEŞLİ, Berhan: Tez 61 İzmir İli Bergama İlçesi Yukarıbey Köyü’nün Sosyo-Kültürel Açıdan İncelenmesi. 158s. Tablolar. Grafikler. Görsel  Belgeleme Fotoğrafları.
Haritalar. F2 Hane Başkanı Eşi Mülakat Formu. F2 Kod Formu. F2 Yönerge. CD.  2012/10 F2

1118- CANDAŞ, Ceysun: Antalya İli Elmalı İlçesi Kocapınar Köy “Kocapınar’da Yaşam”. 151s. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Haritalar. F1
Hane Başkanı Mülakat Formu. F1 Kod Formu. F1 Yönerge. CD.  2012/11 F1.

1119- TERZİ, Mehmet: Antropoloji Öğrencilerinin Demografik Yapı, Göç, Eğitim ve Barınma Eğilimleri. 2011. 118s. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. CD.  2012/12

1120- KÜRKÇÜOĞLU, Öykü: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel Yapısı ve Öğrenci Araştırması. 179s. Tablolar.
Grafikler. Öğrenci Mülakat Formu. Öğrenci Kod Formu. Öğrenci Yönerge. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. CD.   2012/13

1121- AKKULAK, Emircan: Antropoloji Öğrencilerinin Demografik Yapı, Göç, Eğitim ve Barınma Eğilimleri. 2011. 125s. Fotoğraflar, Tablolar, Grafikler, Özel Amaçlı
Tablolar, Mülakat Formu, Kod Formu.  2012/14.

1122- ÖZDEMİR, Gizem: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’ne Kayıtlı Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Hayatı. 141s. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. CD.   2012/15

1123- ADIGÜZEL, A. Furkan: Sinop İli Ayancık İlçesi Zaviye Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 160s. Köy Fotoğrafları. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar.
Grafikler. Krokiler. F2 Mülakat Formu. F2 Kod Formu. Yönerge.  20012/16 F2

1124- ORAL, Sevgi: İzmir İli Bergama İlçesi Narlıca Köyü “Narlıca’nın Sosyal ve Kültürel Yapısı ve Narlıca Kadını”. 177s. Narlıca’dan Ayrıntılar. Fotoğraflar. Görsel
Belgeleme Fotoğrafları. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Haritalar. F2 Mülakat Formu. F2 Kod Formu. Yönerge. Narlıca Kroki. CD.   2012/17 F2.

1125- TAVUKÇUOĞLU, Büşra: Antropoloji Öğrencilerinin Genel Eğilimi. 135s. Grafikler. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu.  2012/18.

1126- DUYGUN, Duygu: Türkiye’nin Tarım İstatistiklerinin Yıllara Bağlı Değişimi. 94s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Haritalar. Fotoğraflar. Görsel
Belgeleme Çalışması Fotoğrafları. Tarımsal Göstergeler 1923-1998 Kitabı Tablo Listesi. CD.  2012/19.

1127- OKUŞLUK, Orhan: Kırklareli İli Kofçaz İlçesi Terzidere Köyü “Köyde Yaşam”. 121s. Tablolar. Grafikler. Özel Amaçlı Tablolar. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme
Fotoğrafları. Mülakat Formu. Kod Formu.  2012/20 F1

1129- ERTAP, Rahim: 2005-2006 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğrencilerinin Kanaat ve Tutumlar, Arkadaşlık İlişkileri, Boş Zamanlarını
Değerlendirme, Cinsellik ve İnanç Profilleri. 112s. Tablolar. Grafikler. Kod Formu. Fotoğraflar. 2013/01

1130- İLBAY, Alev: “Bitmeyen Kavga” Kuşaklar Arası Çatışma (Üniversite Gençliği ve Ebeveynleri Arasında Yaşanan Çatışmaların Sosyo-Kültürel Yönden İncelenmesi). 60s.
Mülakat Formu. Kod Formu. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. CD. 2013/02

1131- NAZLI, Mikail: 2010-2011 Eğitim Döneminde Antropoloji Bölümü Eğitim Programına Devam Eden Öğrenci Ailelerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapılarının Tasviri.
115s. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. CD. 2013/03

1132- RODOPLU, Özge: 2010-2011 Öğrenci Araştırması Öğrencilerin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Durum, Kanaat ve Tutum, Cinsellik, Din, Ulaşım, Sağlık, Beslenme Yönelimleri. 187s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Yönerge. Kod Formu. Mülakat Formu. CD. 2013/04

1133- DEMİRKAN, Özge: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğrencileri Üzerine Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Bir Araştırma (2010-2011). 154s.
Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Yönerge. Kod Formu. Mülakat Formu. 2013/05

1134- GÜNER, Semiha: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğrenci Araştırması. 111s. Fotoğraflar. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler.
Mülakat Formu. Yönerge. Kod Formu. CD. 2013/06

1135- YORGUN, Önder: 2010-2011 Eğitim Döneminde Antropoloji Bölümü Eğitim Programına Devam Eden Öğrenci Ailelerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapılarının Tasviri. 91s. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. CD. 2013/07

1136- KURT, Çiğdem: 2010-2011 Öğrenci Araştırması Öğrencilerin Sosyo-Kültürel ve Demografik Yapı, Göç, Barınma, Eğitim, Durumları, 134s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar.
Grafikler. Fotoğraflar. Yönerge. Kod Formu. Mülakat Formu. 2013/08

1137- MİLDAN, Hale: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Güzelköy Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 144s. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Krokiler. Tablolar. Özel
Amaçlı Tablolar. Kod Formu. Yönerge. CD. 2013/09

1138- BEKTAŞ, Cansu: Tarımsal İstatistiklerin Yıllara Bağlı Değişimleri. 96s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. CD. 2013/10

1139- AYTEPE, Burcu: Mavi İle Yeşilin Buluştuğu Mercanköşk (İstanbul’un Şile İlçesi’ne Bağlı Doğancılı Köyü’nün Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Olarak İncelenmesi). 184s.
Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. (Yazı içinde Fotoğraflar, Grafikler, Haritalar). 2013/11

1140- KAYA, Evrim: 2010-2011 Eğitim Döneminde Antropoloji Bölümü Eğitim Programına Devam Eden Öğrenci Annelerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapılarının Tasviri. 108s. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. 2013/12

1141- IŞIK, Nesrin: İnsan ve Mekan: İstanbul’un Şile İlçesi’ne Bağlı Kabakoz Köyü’nün Klasik Köy Profilinden Uzaklaşmasına Dayalı Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel
Değişimleri. 134s. Tablolar. Grafikler. Krokiler. Çizimler. F1 Mülakat Formu. F1 Kod Formu. F1 Yönerge. CD.  Belgesel CD’si.  2013/13

1142- KAYA, Adar: Yeşille Mavinin Buluştuğu Yer: İstanbul İli Şile İlçesinin Kentleşmeye Bağlı Olarak Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değişmeleri. 102s. F2 Kadın
Mülakat Formu. F2 Mülakat Kod Formu. F2 Yönerge. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. CD. 2013/14

1143- YILMAZ, Hafize: Şile Bezi İçinde Bir Kaba Ceviz: İstanbul İli Şile İlçesine Bağlı Kabakoz Köyü’nün Klasik Köy Profilinden Uzaklaşmasına Bağlı Olarak Sosyo-
Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Özellikleri. 71s. Tablolar. Fotoğraflar. F2 Mülakat Formu. Yönerge. Kod Formu. 2013/15

1144- KAYNAK, İdil: Kentin Dalgası Doğancılı’nın Sahilinde. 67s. Haritalar. Fotoğraflar. Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. CD. 2013/16

1145- KAYAOĞLU, Begüm Sinem: Metropolün Kıyısında Özlenen Hayat Örneği: Doğancılı. 88s. Haritalar. Grafikler. Özel Amaçlı Tablolar. Tablolar. Fotoğraflar. F1 Mülakat
Formu. F1 Kod Formu. F1 Yönerge. 2013/17

1146- SEYHAN, Ebru: Hayatın Kıyısında Seyirci Olmayan Sahilköy Kadını: İstanbul İli Şile İlçesine Bağlı Alacalı Köyü’nün Geleneksel Köy Profilinden Uzaklaşmasına Dayalı Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Açıdan İncelenmesi. 92s. F2 Kadın Mülakat Formu. F2 Mülakat Kod Formu. F2 Yönerge. F2 Tablolar. Grafikler. Harita. Köy Fotoğrafları. 2013/18

1147- ÇAPRAZ, Esra: Araf: İstanbul’un Şile İlçesi’ne Bağlı Sahilköy’ün Klasik Köy Profili’nden Uzaklaşmasına Dayalı Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Açıdan Değişimi. 141s. Tablolar. Grafikler. F2 Kadın Mülakat Formu. F2 Mülakat Kod Formu. F2 Yönerge. CD. 2013/19

1148- ATSAL, Gözde: Alacalı Köyü’ne Genel Bir Bakış. 112s. Köy Fotoğrafları. Haritalar. Tablolar. Grafikler. Mülakat. Kod Formu. Yönerge. CD. 2013/20

1149- FIRIL, Şeyda: İstanbul’un Arka Bahçesi Yaşlanıyor. 105s. Köy Fotoğrafları. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. F1 Tabloları. Grafikler. Haritalar. F1 Mülakat Formu. F1
Kod Formu. F1 Yönerge. CD. 2013/21

1150- AKTAN, Cihan: Sinop İli Türkeli İlçesi Işıklı Köyü’nde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşantı. 91s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. 2013/22

1151- YÜCEKAYA, Duygu: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2010-2011 Yılı Antropoloji Bölümüne Kayıtlı Öğrencilerin Demografi, Barınma, Göç ve Eğitim Analizi.
145s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Kod Formu. Mülakat Formu. Yönerge. Fotoğraflar. CD. 2013/23

1152- KAHVECİ, Canberk: Pınarköy’de Kadın Olmak: İzmir İli Bergama İlçesi Pınarköy’de Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 125s. Fotoğraflar. Tablolar. Haritalar.
Grafikler. F2 Mülakat Formu. F2 Kod Formu. F2 Yönerge. 2013/24

1153- ABİ, Kenan: İstanbul Kağıthane’de Bir Sakatlık İncelemesi. 91s. Fotoğraflar. Grafikler. Tablolar. 2013/25

1154- AKSOY, Görel: Doğum Yerinin İzinde. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2010-2011 Yılı Antropoloji Bölümü’ne Kayıtlı Öğrencilerin Doğum Yeri Ayrımları Temel Alınarak Demografi, Göç, Barınma ve Eğitim Analizi. 135s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Yönerge. Kod Formu. Mülakat Formu. 2014/1

1155- ÇETİNKAYA, Demet: “Çamköy’ün Sesi”. İzmir İli Bergama İlçesi Çamköyü’nün Sosyo-Kültürel Ekonomik Açıdan İncelenmesi. 132s. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme
Fotoğrafları. Haritalar. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. 2014/2 F1

1156- GÜNENME, Pelin: Orhaniye Köyü’nde Yaşam. Konya İli Akören İlçesi Orhaniye Köyü’nün Demografik, Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri. 96s. Tablolar. Özel Amaçlı
Tablolar. Grafikler.  Fotoğraflar. Kod Formu. Yönerge. 2014/3 F1

1157- İMAMOĞLU, Sümeyye Nur: Kentsel Dönüşümün Türk Mahallesine Etkisi: Zeytinburnu Sümer Mahallesi Örneği. 98s.  Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Bir Antropoloğun Saha Günlüğü. Örnek Olay. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. CD. 2014/4 F2

1158- KILIÇ, Şeyma: Kentsel Dönüşüme Sosyal Bir Bakış: İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi Örneği. 102s. Tablolar.  Özel Amaçlı Tablolar. Anılar. Fotoğraflar. Mülakat
Formu. Kod Formu. Yönerge. CD. 2014/5 F2.

1159- TOMBUL, Gizem: Kentsel Dönüşüm Gerçeği. İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Süreci: Mesken Üzerinden Zeytinburnu-Sümer Mahallesi Örneği. 99s. Tablolar. Özel Amaçlı
Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. CD. 2014/6 F1.

1160- TEKİN, Özge: Küreselleşen Kentler. İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Süreci: Mesken Üzerinden Zeytinburnu-Sümer Mahallesi Örneği. 83s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar.
Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. CD. 2014/7 F1.

1160- KARAKAYA, Buket: Sümer Mahallesi’nde Kentsel Mekân Kullanımı. 96s.  Harita ve Şekiller. Fotoğraflar. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler.  Mülakat Formu.
Kod Formu. Yönerge. CD. 2014/8 F1.

1161- GÖRGÜLÜ, Betül: Sümer Mahallesi’ne Göç ve Kentsel Dönüşüm. 125s. Fotoğraflar. Tablolar. Grafikler. Özel Amaçlı Tablolar. Harita. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge. CD. 2014/9 F1.

1162- EKİNCİ, Hilal: Depremin Dönüştürdükleri. İstanbul’da Kentsel Dönüşüm: Mesken Üzerinden Zeytinburnu Sümer Mahallesi Örneği. 96s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar.
Grafikler. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. CD. 2014/10 F1.

1163- ÇETİNKAYA, Elif: Kent Olgusu ve Kentleşme Süreci. İstanbul’da Kentsel Dönüşüm: Mesken Üzerinden Zeytinburnu Sümer Mahallesi Örneği. 74s. Fotoğraflar. Saha
Araştırması Maceraları. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. CD. 2014/11 F1.

1164- PEKCANLI, Kübra: İzmir İli Bergama İlçesi Göbeller Köyünde Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşam. 143s. Fotoğraflar. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler.
Haritalar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. CD. 2015/01 F1.

1165- SEVİNÇ, Ahmet Furkan: Güzelköy’ün Kadınlarına Dair. 125s. Fotoğraflar. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler.  Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. CD. 2015/02
F2.

1166- KESKİN, Kemal Emre: Etnografın Gözünden Yeniköy: III.Havalimanı Projesinin Yeniköy Üzerindeki Sosyo-Kültürel Etkileri. 67s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar.
Grafikler.  Fotoğraflar. Mülakat Formu. Haritalar. Belgesel CD ve ödev CD. 2015/03 F1.

1167- YILDIRIM, Adile Hazal: Metropolün İçinde Saklıköy. III.Havalimanı’ndan Önce Akpınar Köyü’nde Demografik Yapı ve Sosyo-Kültürel Yaşam.117s. Haritalar. Grafikler. 
Fotoğraflar. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Mülakat Formu. CD. 2015/04 F1.

1168- ARSLAN, Hatice Aslıhan: Yeniköy’e Eski Adet Bir Alan Araştırması. 126s. Fotoğraflar. Grafikler. Haritalar. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Mülakat Formu. Yönerge.
Kod Formu. CD. 2015/05 F1.

1169- OZER, İrem: İstanbul’da Depremle Gelen Kentsel Dönüşüm. İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Süreci: Mesken Üzerinden Zeytinburnu-Sümer Mahallesi Örneği. 77s. Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. CD. 2015/06 F1.

1170- KESKİNKARDEŞLER, Beyza: Soran Olursa Köyde Dersiniz. III. Havalimanının Etkisinde Kalan Mahalleleşmiş Akpınar Köyü’ndeki Sosyal Değişim. 102s. Tablolar. Özel
Amaçlı Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Haritalar. Mülakat Formu. Yönerge. Kod Formu. CD. 2015/06 F1.

1171- ÖRGEN, Harika: İstanbul’da Kemtsel Dönüşüm Süreci: Mesken Üzerinden Zeytinburnu Sümer Mahallesi Örneği. 79s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler.
Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. CD. 2016/01 F1.

1172- ŞANLI, Aslıhan: “Gelmeler” Gelmeseydi. 118s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. CD. 2016/02 F1.

1173- MUTTEPE, Sulhiye: Mahalleleşmiş İstanbul Köylerinde Sosyal Değişim: Ağaçlı, Akpınar ve Yeniköy Örnekleri. Genç Antropoloğun Ağaçlı’daki Ayak İzleri. 54s.
Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Kod Formu. CD. 2016/03 F2.

1174- VELİOĞLU, Bengisu: Kocaeli Denizli Köyü’nde Sosyo-Kültürel Yaşam. 122s. Tablolar. Özel Amaçlı Tablolar. Grafikler. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge. CD. 2016/04 F2.
Yüksek Lisans Tez Listesi

1- TÜRKÜN, Mine: Türkiye’de Antropoloji ve Antropologların Çalışma Alanları. 2002/01.

2- UÇAR, Nazlı: Turizmin Kırsal Alana Etkisi: Gökçeada Örneği. 135s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Yüksek Lisans Tezi. 2010/01.

3- TOPDEMİR KOÇYİĞİT, Oya: Kentsel Yaşamın Sosyo-Kültürel Açıdan Sağlığa Yansıması. 181s. Tablolar. Fotoğraflar. Mülakat Formu. Kod Formu. Yönerge. Haberler. Yüksek
Lisans Tezi. 2011/01.

4- İÇEN, Mehmet Utku: Sonradan Bedensel Engelli Olanların Sosyo-Kültürel Özellikleri. 64s. Tablolar. Yüksek Lisans Tezi. 2011/02.

5- TAŞKIN, Bülent: Mesleki Rollerin Seçiminde Kültürel Etkenler: Köçek Örneği. 104s. Tablolar. Fotoğraflar. Görsel Belgeleme Fotoğrafları. Mülakat Formu. Kod Formu.
Yönerge. Kartvizit Örnekleri. Köçeklerin Arşivinden Görseller. Yüksek Lisans Tezi. 2012/01.

6- OKTAV ERDEMLİ, Elif: Çalışma Hayatı ve Ev İşlerini Birlikte Yürüten Kırsal Kadının Yaşam Modeli: Cumalıkızık. Yüksek Lisans Tezi. 2012/02.

 

 

Doktora Tez Listesi

1- ERTÜZÜN, Serap: Sosyal Sigorta Uygulamaları ve Sigortalıların Sosyal Sigortalar Kurumuna Karşı Tutumları. (İstanbul). 1971. 143s. Ekler. Anket. Doktora Tezi.
Not: Kısaltılarak, Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Dergisi 2.sayısında, 1975 yılında yayımlanmıştır.

2- AKKAYAN, Taylan: Göç ve Değişme. (Kastamonu-İstanbul). 1975. XVII+ 280s. Mülakat Formları. Resimler. Bibliyografya. Doktora Tezi. 1975/11

3- KIRIMLI, Yüksel: Köyde Sosyal Organizasyon ve Sıhri Hısımlık İlişkileri (Eltiler). (Beykoz-İstanbul). Doktora Tezi. 1989.

*Kaynak: http://edebiyat.istanbul.edu.tr/antropoloji/?p=278

Positive SSL