Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Türk Halk Bilimi Topluluğu

Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu Katılım Çağrısı

15-16 Nisan 2017 (Ankara – ODTÜ)

Türk Halk Bilimi Topluluğu kurulduğu 1961 yılından bu yana halkbilimi üzerine araştırmalar yapan ve etkinlikler düzenleyen bir öğrenci topluluğudur. Topluluk olarak amacımız halk kültürüne ilişkin konuları ele almak, çözümleyip yorumlamak ve bu yolla varılan bulguları sunmaktır.
 
Halkbilimini, toplumların ve bireylerin yaşayışını inceleyen ve bu yaşayışı,  çevresinde var olan olgularla ilişkilendirerek açıklayan bir alan olarak görüyoruz. Halk kültürünü farklı bağlamlarda inceleyerek halkbilimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda kültürel öğeleri eğlence kavramı üzerinden incelemek için ‘Halk Kültüründe Eğlence’ konulu bir sempozyum düzenlemekteyiz.
 
Bu sempozyumda, eğlence kavramının toplumların yaşayışları içerisindeki yerini ve anlamını incelemek, toplumsal işlevlerini tartışmak ve bu alana yeni bakış açıları kazandırmak istiyoruz. Bu etkinliğin, gündelik yaşam içerisinde araya sıkıştırdığımız eğlencelerimizden, toplumsal olarak gelenekselleştirdiğimiz eğlencelere kadar geniş bir yelpazedeki eğlence türlerinin dününün-bugününün ve bu kültürel ürünlerin günümüze kadar gelen süreçte yaşadığı değişimin-dönüşümün, popüler kültür ile etkileşiminin inceleneceği bir sempozyum olmasını amaçlamaktayız. Sempozyum, tüm disiplinlerden akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri buluşturabilecek bir program olacaktır. Sempozyumda ele alınacak alt başlıklar fikir vermesi amacıyla aşağıda belirtilmiştir. Fakat halk kültüründe eğlence konusuna farklı bakış açılarıyla katkı sağlanabilmesi için belirtilen bu başlıkların haricinde yeni konularla da başvuruda bulunabilirsiniz.
 
Halk eğlencesi ve eğlenmek
Örn. Eğlence nedir?, Eğlenmek nedir?, Halk eğlencesi nedir?
 
İnanç ve ritüel kökenli eğlenceler
Örn. Hıdırellez, Nevruz, Yağmur duası gibi uygulamalar
 
Dini, yerel, mevsimlik, milli bayramlar ve kutlamalar
Örn. Kurban-Ramazan Bayramları, Cumhuriyet Bayramı, Noel, Paskalya, Hıdırellez, Nevruz, Hanuka
 
Eğlence araçları ve halk kültürü
Örn. Televizyon, çocuk parkları gibi eğlence araçları
 
Geçiş dönemleri
Örn. Evlilik, düğün, sünnet, askerlik, doğum gibi geçiş dönemi eğlenceleri
 
Festivaller
Örn. Yerel, bölgesel, turistik vb. festivaller
 
Toplanma Kültürü
Örn. Sıra geceleri, Ferfene, Âşık atışmaları  vb.
 
Mizah
Örn. Fıkra, karikatür vb.
 
Müzik 
Örn. Şarkı, türkü, marş vb.
 
Oyunlar
Örn. Köy seyirlik oyunları, halk oyunları, çocuk oyunları
 
Somut Olmayan Kültürel Miras'ta Halk Eğlenceleri
Örn. Karagöz, Yaren sohbetleri, Âşıklık geleneği
 
Başvuru için Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine konu ile ilgili özetlerinizi gönderebilirsiniz.

Özetlerinizin 250-300 kelimelik ve konunuzun içeriğini kapsayacak ayrıntıda olması gerekmektedir. Bununla birlikte iletişim bilgilerinizi de mailinize eklemenizi ve mailinizin konusunu özetinizin başlığı yapmanızı rica ederiz.

Bildiri özeti göndermek için son tarih: 27Ocak 2017
Kabul edilen özetlerin açıklanması: 1 Mart 2017
Sempozyum tarihi: 15-16 Nisan 2017

Sempozyumun dili Türkçedir.

Katılım ücretsizdir.

Sempozyum ile alakalı sorularınızı  “Soru” konu başlığı altında Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine gönderebilirsiniz.

Positive SSL