27 NİSAN 2016 – ÇARŞAMBA

 09:00 – 10:00 Kayıt

 10:00 – 10:30 Açılış Konuşmaları

 10:30 – 11:00 Müzik Gösterisi

 11:00 – 11:15 ARA

 11:15 – 12:35 1. Oturum

    Kadın Çalışmaları

    Oturum Başkanı: Gizem İdrisoğlu – Yeditepe Üni.

             Eylül Şenyürek

 Eski Köye Yeni Adet: İki Anadolu Köyünde Adet Görmenin Kültürel Yansımaları

 Sema Ülke

 Şiddetin Diğer Bir Boyutu: Kadın Sünneti

             Elif Başkala

 Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadın Kimliğinin İnşası Siyasal Alanda Şekillenen Kadın Kimliği

          Özgür Alan

 Kadına Şiddetin Modern Yüzü: “Mobbing”

 12:35 – 13:45 Öğlen Yemek Arası

 13:45 – 14:50 2. Oturum

 Sağlık Antropolojisi Çalışmaları 1. Bölüm

 Oturum Başkanı: Merve Hitay Deniz – Ankara Üni.

             Ayşe Sert

 Enfeksiyonal Kültürel Yaklaşımlar: Mardin Devlet Hastanesi Örneği

 Hasan Hüseyin Erbeden

 Eski Anadolu Toplumlarında Görülen Enfeksiyonel Hastalıklar

          Ahmet Melik Baş

 Sağlık Antropolojisi Araştırmalarıyla Yaşlılığa Doğru Bir Yolculuk

          Fatih Ad

 Eski Anadolu Toplumlarında Görülen Kırıklar.

 14:50 – 15:05 ARA

 15:05 – 16:25 3. Oturum

 Biyolojik Antropoloji Çalışmaları 1. Bölüm

             Oturum Başkanı: Didem Ece Magat – Ahi Evran Üni.

 Serdal Turan

 Afrika’dan Körtiktepe’ye

 Emre Can Kartal

 İnsanın Yanlış Ölçümü: Kafa Yapısından Hareketle Kuramsal Irkçılık    

             Kubilay Çelik

 Bonoboların Dünyası

             İlayda Koçak

 Homo naledi ve İnsan Evrimindeki Yeri

Şeyma Apaydın

Kızlık Zarı (Hymen) Neden Var?

 16:25 – 16:40 ARA

 16:40 – 17:50 4. Oturum

Din Antropolojisi Çalışmaları

Oturum Başkanı: Onur Soydan – Cumhuriyet Üni.

             Hüseyin Dağ

 Midyat’ta (Töre) Din Değiştirme Anlatıları

          Muhammed Mustafa Adak

 “Ya Ölürdüm Ya Öldürürdüm”: Bir Nakşibendi Müridin Hayat Hikayesi

 Mahsun Oti

 Bir Eylem Formu Olarak Sivil Cuma Namazları: Yeni Bir Yaşam Modeli

 Meral Gökçen

 Yezidi İnanç Sistemi Ve Yezidilik Panteosunun En Önemli Figürü “Melek Tavus/Azazil”

 

28 NİSAN 2016 – PERŞEMBE

 08:30 – 09:00 Kayıt

 09:00 – 10:20 5. Oturum

 Biyolojik Antropoloji 2. Bölüm

 Oturum Başkanı: Ekrem Hodo – Yeditepe Üni.

 
Öykü Özübek

 Australopithecuslardan Homo genusuna Geçiş Türleri

             Birkan Gülseven

 Paleolitik Dönem Taş Aletlerinde Kullanım İzi Analizinin Önemi

             Şeyda Bağdoğan

 Homo sapiens’in Bilişsel Yapısı ve Davranış Örüntüleri

             Didem Ece Magat

 Sinapsitler ve Souropsitler Karasal Yaşama Yaklaşım

             Ahmet Köz

 İnsanın Evriminde Büyüme ve Gelişme Örüntüleri

 10:20 – 10:35 ARA

 10:35 – 11:40 6. Oturum

 Sağlık Antropolojisi 2. Bölüm

 Oturum Başkanı: Öykü Özübek – İstabul Üni.

             Bahar Taymaz

 Antropolojik Açıdan Kronik Ağrının İncelenmesi: İnterdisipliner Çalışmaların Avantaj ve  Dezavantajları

 Nihan Uslu

 İstanbul’da Veganlık ve Vejeteryanlık

 Mehmet Yasin Işık

 Beslenmenin Evrimi Kapsamında Kızılderili Beslenme Alışkanlıkları

 Ertuğrul Gazi Yumurtkan

 Diyarbakır Örnekleri İle Geleneksel Tıp ve Geleneksel Tedavi

 11:45 – 13:00 Öğlen Yemek Arası

 12:40 – 13:45 7. Oturum

 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

 Oturum Başkanı: Eif Kurt – Yeditepe Üniversitesi

 Kudret Keskinler  

 Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik Algısının İnşası

             Ruşen Bingül

 Türkiye’nin Doğusunda Eşcinsellik Algısı: Mardin Vakası

             Orçun Serhat Güngör

 Queer Bağlamında Sakatlık

 Merve Elifnaz Okel

 ‘Cinsel Davranış Üzerindeki Toplumsal Etkiler’

 13:45 – 14:00 ARA

 14:00 – 15:05 8. Oturum

 Alan Arastırmaları 1. Bölüm

             Oturum Başkanı: Elif Başkala – Van Yüzüncü Yıl Üni.

 Selcen Küçüküstel

 Ren Geyiği Çoban/Avcı Dukhalarda Doğa Algısı Ve İnsan Hayvan İlişkileri

 Sibel Aksu Gülgör

 Biriktirmenin Bireysel ve Kolektif Yönleri

 Ayşegül Özadak

 Köye Geri Dönüş: Türkiye’de Ekolojik Çiftliklerde Birlikte Yaşam Deneyimleri

 Hakan Çakmak

 Duvaksız Gelinler

 15:05 – 15:20 ARA

15:20 – 16:25 9. Oturum

 Göç Çalışmaları

 Oturum Başkanı: Volkan Kaplan – Yeditepe Üni.

             Hıdır Yurdakul

 Göç Ve Entegrasyonda Mardin Örneği      

 Gülnihal Özdener

 İstanbul’daki Kübalılar

 Merve Aras

 Yerinden Edilme: Şırnak Örneği

 Dicle Aydın/Esra Karadaş

 Göç Bağlamında Kadın Bedeninin Ötekileştirilmesi

 Pelinsu Çakın

 Türkiye’den Almanya’ya Ulaşan Bir Göç Hikayesi ve Kuşaklar Arası İletişim


29 NİSAN 2016 – CUMA

 10:00 – 11:05 10. Oturum

 Adli Antropoloji Çalışmaları

 Oturum Başkanı: Fatih Ad – Hitit Üni.

             Birsen Çakıcı

Isırık İzlerinin Metrik Analizinde Alt ve Üst Çenedeki Daimi Kanin Ark Genişliğinin İnsan Cinsiyet Farkı Açısından Önemi

 Ş. Ayşenur Kotan

 Adli Kimliklendirmede Odontoloji

 Aybüke Ercihan

 Dişlerde Aşınma ve Çürümenin Antropolojik Olarak İncelenmesi

 Merve Hitay Deniz

 Türkiye’de Genetik Bilgi ve Antik DNA Çalışmaları

 11:05 – 11:20 ARA

 11:20 – 12:25 - 11. Oturum

 Din Antropolojisi Çalışmaları 2. Bölüm

 Oturum Başkanı: M. Mustafa Adak – Mardin Üni.

 Merve Çeltikçi

 İslam’da Domuz Eti Tabusu: Müslümanlar Arasındaki Helal Yeme Pratikleri

 Ebru Aydın

 Alevi Kürtler

 Huriye Şarman

 Tüketim Bağlamında Dindarlığın Dönüşümü: Moda Ve Din İlişkisi

 Mehmet Mehdi Çelikçi

 İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Topluma Bakış Açıları ve Algılayışları…

 12:25 – 13:30 ARA

 13:30 – 14:35  12. Oturum

 Alan Araştırmaları 2. Bölüm

 Oturum Başkanı: Eylül Şenyürek – Yeditepe Üni.

 Serhat Taş

 Antropolojik Perspektif Işığında “E-Dönüşüm Türkiye Projesi”

 Nazlı Azergün

 Politik Anlatıların Buluşma Noktası: Şehir Anıtları

 Kerem İnal

 Demoscene

 Mahsun Oti

 Mêkansal Dönüşümlerin Hamallık Mesleğine Etkileri: Hamalların Gözünden Mardin Tarihi

 14:35 – 15:15 Kapanış Konuşmaları

 17:00 – 19:00 Kapanış Organizasyonu

 

POSTERLER:

Ahmet Melik Baş - Modern Yaşamda Acı Çekmenin Antropolojik Özellikleri

Ahmet Köz / Öykü Özübek  - Yükselen Yıldız: Homo naledi

Burçak Akdemir - Trepanasyon Uygulaması ve Anadolu Örnekleri

Fatma Babur - Çocuk Oyunlarına Sosyal Antropolojik Bakış Açısı

Hülya Ateş  - Ablanganis Erken Demir Çağ Nekropolü’nden Elde Edilen Ovis Capra Metapodium Metrik Ölçümleri  

M. Hitay Deniz, N. Kardelen Kayatürk, Şeyma Apaydın - Denizli İnsanı Homo Erectus

Mert Kürşat Deniz - Paleolitik Dönem Taş Alet Yontma Teknikleri

Mustafa Kenan Agras/Onur Soydan/Orçun Serhat Güngör  - Geleneksel Dövme Kültürü

Murat Şen – Pigme İnsanı

 

*** Kongre program broşürünü indirmek için tıklayınız!..

*** Kongre Etkinlik Sayfası: https://goo.gl/pJlpvA

Positive SSL