Antropoloji Radyoloji ve Anatomi Kongresi

12-13 Kasım 2015 / Gürkent Hotel - Ankara

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Son yıllarda disiplinlerarası bilimsel çalışmalar önemli bir ivme kazanmaya başlamıştır. Biz de bu gerçekten yola çıkarak, birbirleriyle oldukça ilişkili olan Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi bilim dallarının çalışmalarının bilimsel bir toplantıda değerlendirilmesi, tartışılması ve bilgi paylaşımı sağlanması için Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi (ARA2015) temalı Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek bir kongre düzenlemeye karar verdik.  Ankara Gürkent Otel’de 12-13 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ARA2015 Kongresine siz meslektaşlarımızı davet etmekten mutluluk duymaktayız.  

Dünyanın seçkin üniversitelerinin değerlendirme kriterleri arasında ve hazırlanan projelerinin kabul görmesi açısından, multidisipliner çalışmalar en önde gelen tercihler arasında yer almaktadır. Bu durumun herkesçe kabul görmesi, bilimin her alanla ilişkilendirilmesi, farklı görüşlerin ortak bir zeminde çoğaltılabilmesi ancak ve ancak farklı disiplinlerin daha çok bir araya gelmesiyle olgunlaşacaktır. Bu kongreyi düzenlemekteki amacımız da, temel olarak insanı her yönüyle konu alan ve disiplinlerarası bir bilim Dalı olan Antropoloji ile,  düzeyini her zaman yüksek standartlara taşıma sorumluluğunu göstermiş Anatomi ve Radyoloji bilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak, bu üç disiplinin ortak konularını belirleyerek, birbirlerine olan desteği pekiştirerek ortak hedefleri olan bir eğitim platformu oluşturmaktır.

ARA2015 kongresinin bilimsel programı çerçevesinde; Radyoloji, Anatomi ve Antropoloji alanındaki yenilikler ve tartışmalı konuları bilimsel oturumlar, eğitim kursları ve konferanslarda, bütün yönleri ile ele alınacaktır.  Öğle aralarında; güncel uygulamalar ve pratik beceriler aktarılmaya çalışılacaktır. Sözel sunumlar ve poster bildiriler için yeterli zaman ayrılarak meslektaşlarımızın deneyimlerini doyurucu bir şekilde paylaşma fırsatı sağlanacaktır.

Bu kongrede bilimsel düzeyi yüksek çalışmaların paylaşılacağı ve tartışılacağı toplantıların yanı sıra, katılımcıların Ankara’da kaliteli, hoş ve otantik bir ortamda dinlenip eğlenmelerini de gerçekleştirmek amacındayız.

12-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Ankara’da ARA2015 Kongresinde sizleri ağırlamaktan onur duyacağız.

Ankara’dan selamlarımız ve en iyi dileklerimizle.
 
KONGRE BAŞKANLARI
 
Prof. Dr. Ayla Sevim Erol
Prof. Dr. Baki Hekimoğlu
Prof. İbrahim Tekdemir

Kongre Web Sitesi: http://www.ara2015.org

Positive SSL