ODTÜ THBT Toplumsal Cinsiyet ve Halk Kültürü

Sempozyumu Programı

20-22 Mart 2015

ODTÜ Kongre Kültür Merkezi D Salonu1. Gün - 20 Mart 2015

9.15-10.15 Kayıt

10.15-11.00 Açılış Konuşması- Prof. Dr. İlhan BAŞGÖZ

11.15-12.15 Meslek Oturumu
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Zeliha Nilüfer NAHYA
– Halk Danslarında Çalışan Kadın Temsilleri (Mehmet ERDEM)
– Denizin Kızları:Meslek Folkloru Araştırması Örneği Olarak Kıyı Ege Kadın Balıkçı Folkloru (Nükte Sevim DERDİÇOK)

Öğle Arası

13.15-13.45
– Antropolojik Fotoğraf ve Filmlerde Kadın İmgesi (Dr. İskender YILDIRIM)

14.00-15.15 Geçiş Dönemleri
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Çiğdem KARA
– Anadolu Folklorunda Kadın ve Erkeğin Ölüm Algısı (Gamze KÖSE)
– Günümüzde Mezar Taşları ve Kadın (Ergün VEREN)
– Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kötü İyeleri Kovarak Azraili Kandırmak (Emine ÇAKIR)
– Tecrübe Edilen Erkeklik: Türkiye Örneğinden Sünnet Ritüeline Bakış (Ayşegül TASİTMAN)


2. Gün - 21 Mart 2015

10.30-11.00
– Türk Kültüründe Kadın Cadılar ve Onların Yerlerini Alan Kadın Büyücüler Üzerine Çalışma (Hilal TAVUKÇU)

11.15-12.15 Mizah
Oturum Başkanı: Doç Dr. Serpil Aygün CENGİZ
-- Mizah ve Toplumsal Cinsiyet (Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR)
– Bayan Yanı Dergisi Kapsamında Türkiye’de Kadın Karikatüristler (Nazlıcan KARAKOÇ)
– Türk Atasözlerinde Kadın Kimliğinin Gülmede Üstünlük Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi (Yrd. Doç. Dr. Zülfikar BAYRAKTAR)

Öğle Arası

13.30-14.45 Anlatım Türleri
Oturum Başkanı: Ezgi Metin BAŞAT
– Halk Anlatılarında Cinsiyet Motifi ( Sinem Mehpare BİÇER)
– Ataerkil Söylemin Kültürel Aygıtı İşlevindeki Arkaik Anlatılar ve Yaratılış Bağlamı İtibariyle Türk Kültüründe Anaerkillik Mitinin Düşüşü (Erol GÜLÜM)
– Şikari Destanı’nda Kadın Alp Tipi (Dr. Nabi KOBOTARİAN)
– Köroğlu Destanının Harmandeli Kolunda Toplumsal Cinsiyet ve Kadın (Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN)

15.00-16.00 Masal
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Evrim Ölçer ÖZÜNEL
– Masal Mekanında Evden Ayrılan Kadınlar: Binbir Gece Masalları Örneği (Seval KASIMOĞLU)
– Toplumsal Cinsiyet İle Örülen Heybemizden Çıkan Erkeklik ve Kadınlıklar (Nuray SAKARYA , Yasemin GÜMÜŞ)
– Türkçe Halk Masallarında Baba-Kız Ensesti (Nefise ABALI)


3. Gün - 22 Mart 2015

10.30-11.30 Mutfak
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Melike KAPLAN
– Yemek ve Toplumsal Cinsiyet (Uğur ÇOBAN)
– Türk Toplumunda Yemek Kültürünün Toplumsal Cinsiyet Üzerindeki Etkileri (Şahika GÜLER)
– Ekmek ve Kadın (İpek Ahu SOMAY)

11.45-12.30 Müzik ve Oyun
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Cenk GÜRAY
– Bir Halk Kültürü Ögesi Olarak Türkülerde Hegemonik Erkeklik (Erdinç KİNEŞÇİ)
– Doğu Karadeniz Bölgesindeki Müzik Kültürü ve Spesifik Olarak Horonlarda Kadının Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden İncelenmesi (Şengül ALTUN)

Öğle Arası

13.45-14.45 Seyfi Karabaş 70 Yaşında (Oturumun video kaydına ulaşmak için tıklayınız! : https://www.youtube.com/watch?v=x1V5xcwuyXY)
Oturum Başkanı: Metin TURAN (Folklor/Edebiyat Dergisi Yayın Yönetmeni)
– “Dama Çıkma Baş Açık / Arpalar Kara Kılçık”: Seyfi Karabaş’ın Psikanalitik Bakışıyla Karikatürümüzde Saç Göstergesi (Serpil Aygün CENGİZ)
– “Kaleden İndi Yılan / Kuyruğu Durdu Divan”: Seyfi Karabaş’ın Psikanalitik Bakışıyla Maniler (Sevinç GÜLÇİÇEK)
– “Yıkılıp Düşer Boğa, El Atarım Bıçağa”: Seyfi Karabaş’ın Psikanalitik Bakışıyla “Dirse Oğlu Boğaç Han Hikâyesi” (Aysun Ezgi BÜLBÜL)

15.00-15.30 Kapanış Konuşması- Yard. Doç. Dr. Zeliha Nilüfer NAHYA

Sempozyum Web Sayfası: https://thbtsempozyum2015.wordpress.com

Positive SSL