VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

February 5-7, 2015 – Selçuk, İzmir

Abstract Submission Deadline: November 28, 2014

Conference Website


Dear Scholars,

International Association of Social Science Research and Municipality of Selçuk are inviting you to VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, which will take place on February 5-7, 2015 in Selçuk, Izmir.

Our conference aims to bring together the researchers, administrators, experts, teachers, graduate students and civil society organizations and representatives to share and discuss theoretical and practical knowledge in a scientific environment. The papers presented in the conference will be published international, peer-reviewed edited books.

The conference languages will be English and Turkish. There will be virtual presentations in the conference. We would like to invite you to share your experience and your research about social and behavioral sciences with the colleagues from all over the world in Selçuk, Izmir.

Dr. Hasan Arslan – President of IASSR
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı – Mayor of Selçuk
 

VI. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Konferansı

5-7 Şubat 2015 – Selçuk, İzmir

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi: 28 Kasım 2014

Konferans Web Sayfası


Sayın Akademisyenler,

Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Derneği ve Selçuk Belediyesi olarak sizleri 5-7 Şubat 2015 tarihleri arasında Selçuk, İzmir’de düzenlenecek VI. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Konferansı’na davet ediyoruz.

Konferansımız kuramsal ve uygulamalı bilgilerin bilimsel bir ortamda tartışılması ve paylaşılması için araştırmacıları, yöneticileri, uzmanları, öğretmenleri, lisansüstü öğrencilerini ve sivil toplum örgütleri ile temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Konferansta sunulacak bildiriler uluslararası editörlü kitaplarda yayınlanacaktır. Konferansta ayrıca uzaktan sunumlar da yer alacaktır. Konferans sunum dilleri İngilizce ve Türkçe olacaktır. Sizleri, farklı ülkelerden konferansa katılacak olan sosyal ve eğitim bilimcileriyle, deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı paylaşamaya davet ediyoruz.

Dr. Hasan Arslan – IASSR Başkanı
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı – Selçuk Belediye Başkanı

Positive SSL