V. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Konferansı

 
11-14 Eylül 2014 - Baltık Beşeri Bilimler Enstitüsü, St Petersburg, Rusya

Bildirim özeti gönderme son tarihi: 30 Mayıs 2014 Özet gönderimi için http://iassr.org/conf sayfasını ziyaret ediniz.
 
Sayın Akademisyenler,
 
Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Derneği (IASSR) ve Baltık Beşeri Bilimler Enstitüsü olarak sizleri 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında St Petersburg, Rusya’da düzenlenecek V. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Konferansı’na davet ediyoruz.

Konferansımız kuramsal ve uygulamalı bilgilerin bilimsel bir ortamda tartışılması ve paylaşılması için araştırmacıları, yöneticileri, uzmanları, öğretmenleri, lisansüstü öğrencilerini ve sivil toplum örgütleri ile temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Konferansta sunulacak bildiriler ya uluslararası editörlü 3 kitaptan birisinde ya European Journal of Research on Education dergisinde ya da European Journal of Research on Social Sciences dergisinde yayınlanacaktır. Konferansta ayrıca uzaktan sunumlar da yer alacaktır. Konferans sunum dilleri İngilizce, Türkçe ve Rusça olacaktır. Sizleri, farklı ülkelerden konferansa katılacak olan sosyal ve eğitim bilimcileriyle, deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı paylaşamaya davet ediyoruz.
 
Prof. Dr. Hasan Arslan
IASSR Başkanı
 
Prof. Dr. Uvarova Liana Fedorovna
Baltic Institute of Humanities, St Petersburg, Russia
 
Konferans teması: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Son Değişimler
 
Konferans alanları: Arkeoloji, sanat, işletme, kültürel çalışmalar, maliye, iktisat, eğitim, coğrafya, yüksek öğretim, sağlık bilimleri, tarih, beşeri bilimler, uluslararası ilişkiler, hukuk, öğrenme/öğretme, dilbilimi, edebiyat, felsefe, siyasi bilimler, psikoloji, psikolojik danışma, sosyoloji, öğretmen eğitimi, ilahiyat ve diğerleri.


---


V. European Conference on Social and Behavioral Sciences


September 11-14, 2014 – Baltic Institute of Humanities, St Petersburg, Russia

Abstract submission deadline: May 30, 2014 (30 May 2014) For submission, please visit http://iassr.org/conf
 
Dear Scholars,
 
IASSR and Baltic Institute of Humanities are inviting you to V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, which will take place on September 11-14, 2014 in St Petersburg, Russia. Our conference aims to bring together the researchers, administrators, experts, teachers, graduate students and civil society organizations and representatives to share and discuss theoretical and practical knowledge in a scientific environment. The papers presented in the conference will be published either in one of 3 international, peer-reviewed edited books, or European Journal of Research on Education or European Journal of Research on Social Sciences. The conference languages will be English, Turkish and Russian. There will be virtual presentations in the conference. We would like to invite you to share your experience and your research about social and behavioral sciences with the colleagues from all over the world in St Petersburg, Russia.
 
Prof. Dr. Hasan Arslan
IASSR President
 
Prof. Dr. Uvarova Liana Fedorovna
Baltic Institute of Humanities, St Petersburg, Russia
 
Theme: Contemporary Changes in Social and Behavioral Sciences
 
Fields of study in the conference: Archeology, arts, business administration, cultural studies, economics, education, finance, geography, higher education, health sciences, history, humanities, international sciences, law, learning/teaching, linguistics, literature, philosophy, political sciences, psychology, psychological counseling, sociology, teacher education, theology, and others.

Positive SSL