Dr. Giovanni Ercolani tarafından 07 Kasım 2013 günü İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde verilen “Antropoloji ve Güvenlik” konulu konferansa İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim üyeleri, öğrencileri ve İstanbul’daki çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler dinleyici olarak katılmıştır.

Dr. Ercolani, konferansında eski koloniyel devletler hakkında Soğuk Savaş döneminde ortaya atılan bazı tarihsel betimlemelerin nasıl ve neden Soğuk Savaş sonrası dönemde de varlığını sürdürdüğünü örneklerle açıklamıştır.

Güvenliğin ekonomi politiği ve yeni düzenin yeni aktörlerine vurgu yapan Eleştirel Güvenik Çalışmaları’ndan bahsetmiştir. Bu yeni düzen, devlet ve devlet dışı yeni aktörlerle birlikte yeni risk ve tehditleri de bünyesinde barındırmaktadır.

Ercolani bu bağlamda Antropoloji ve Eleştirel Güvenlik arasındaki ilişkiye dikkati çekerek insan ve toplum güvenliğinin iki ortak payda oluşturduğunu ifade etmiştir. Ercolani konuşmasını sonlandırırken, güvenliğin antropolojik çalışmalarının gerek “biz” gerekse “öteki” için endişeden uzak bir gelecek yaratılmasına katkı sağlayacağına dair inancını paylaşmıştır.

Konferans hakkındaki detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız!..

Positive SSL