UMUT VAKFI
28 EYLÜL 2011
BİREYSEL SİLAHSIZLANMA GÜNÜ
17.GELENEKSEL ÖDÜLLÜ YARIŞMA

"Ayrımcılığın Önlenmesi ve Yurttaşlık Bilinci "
Bilimsel Araştırma ve İnceleme Yarışması

KONU
“Ayrımcılığın Önlenmesi ve Yurttaşlık Bilinci”ne ilişkin ekonomik, sosyal, hukuki, kriminolojik araştırmalar ve incelemeler.

Alt konular:  “Ayrımcılığın Önlenmesi ve Yurttaşlık Bilinci” ana başlığı altında ve/veya yurttaşlık bilinci ve ayrımcılığın önlenmesi, şiddet, nefret söylemi, ayrımcılık, ırkçılık, öfke, suç korkusu, korkunun önlenmesi, medyanın ve kültür endüstrisinin rolü, silah ve bireysel silahsızlanma konuları; bunların yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri.

AMAÇ
Gençlerimizin hukukun üstünlüğünü benimsemiş, çevreye ve insanlığa duyarlı, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yolları yeğleyen, yurttaş olma bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler yürüten Umut Vakfı, bireysel silahsızlanma konusunu da bu çerçevede ele almaktadır. 
Bu nedenle “Ayrımcılığın Önlenmesi ve Yurttaşlık Bilinci”ne ilişkin bilimsel araştırma ve incelemelerle, yukarıda belirtilen alt konular çerçevesinde, disiplinlerarası yaklaşımla farklı bakış açılarının ortaya çıkması, tespitler ve çözüm önerilerinin bilimsel yollarla belirlenmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMAYA KİMLER KATILABİLİR
Yukarıda belirtilen ana konuda ve/veya bu ana konuyla ilişkili alt konularla ilgili olmak üzere; hukuk, sosyoloji, iletişim, adli tıp, antropoloji, felsefe, psikoloji ve sosyal psikoloji, kriminoloji, iletişim bilimleri, medya gibi alanlarda ve disiplinlerde çalışanlarla, akademisyenler, bilim insanları, araştırmacılar, sorgulayıcı ve/veya araştırmacı gazeteciler, üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinden master ve doktora derecelerine sahip araştırmacılar, serbest araştırmacılar katılabilir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru ve katılımcı araştırmaların son teslim tarihi 26 Ağustos 2011, Cuma günü saat 17:30’a kadardır. Başvurular, Umut Vakfı Yıldız Posta Cad. 52, Esentepe-İstanbul adresinde Umut Vakfı Yarışma Sekreteryası tarafından tutanak karşılığı kabul edilecektir. Başvuru formu olmayan çalışmalar kabul edilmez.

Yarışma Detayları: http://www.umut.org.tr/public/page.aspx?id=23602

Yarışma Şartnamesi: http://www.umut.org.tr/UserFiles/file/Sartname2011.pdf

Positive SSL