V. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ
 

07 - 08 Mayıs 2009

Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi

Sivas

 

07 MAYIS 2009 Perşembe - Kültür Merkezi
 
09.00-10.00  KAYIT ve Poster Sunumlarının Asılması
 
10.00-10.40  AÇILIŞ KONUŞMALARI
 
10.40-11.10  KONFERANS
Sağlıklı ve Dinç Kalmanın Yolları
Prof.Dr. Galip AKIN
 
11.10-11.20 ARA  
 
Sunumlar  
 
1.oturum
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Erksin Güleç  
 
11.20-11.30  Yaşlanma Sürecinde ve Yaşlılıkta Egzersizin Önemi
                         Y. Bektaş, G. Akın, B. Koca Özer  
 
11.30-11.35 TARTIŞMA
 
11.35-11.45 Biyolojik Yaşlanmada Oksidatif Stres
                      G. Gündüz
 
11.45-11.50 TARTIŞMA
 
11.50-12.00  Eski Anadolu Toplumlarının Çene ve Diş Yapılarında Yaşa Bağlı Olarak Gözlenen Diş Kayıpları
                        A. Çırak, S. Karaöz Arıhan, N. Şimşek,  A. Cem Erkman
 
12.00-12.05 TARTIŞMA
 
12.05-12.15  Yaşlı Bireylere Yönelik Referans Değerleri: Erzincan Örneği  
                        S. Ersoy
 
12.15-12.20 TARTIŞMA
 
12.20-12.30  Yaşlılıkta Kemik Kaybı
                        E. Cınkıllı, Ş,  Kılıçtepe, S. Önal, G. Akın
 
12.30-12.35 TARTIŞMA
 
12.35-13.30  ÖĞLE ARASI
 
13.30-14.00  KONFERANS
                        Çoğalmanın Bedeli Ölüm: Yaşlanma Teorilerine Kısa Bir Bakış Prof.Dr. Hasan H. Başıbüyük
 
 
2.oturum
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Velittin Kalınkara  
 
14.00-14.10  Geniş Aile Modelinden Çekirdek Aile Modeline Geçişte Kaybolan Dede ve Nine Figürlerinin Çocuğun Sosyal Psikolojik ve  
                        Bilişsel Gelişimine Etkisi
                        A. O. Engin, M. D. Kaya, E. Karaşah  
 
14.10-14.15   TARTIŞMA
 
14.15-14.25  Çocuk Gözüyle Yaşlılık (6 Yaş Çocuklarının Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Çalışma)
                        G. Baydemir, F İşcen Karasu
 
14.25-14.30 TARTIŞMA
 
14.30-14.40  Yaşlılık ve Dil Edinim Becerileri
                        K. Güney
 
14.40-14.45 TARTIŞMA
 
14.45-15.00   ARA
 
 
3.oturum
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Gülay Koçoğlu  
 
15.00-15.10  Yaşlı Bireylerin Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler
                        M. S. Sürücüoğlu, A. Özfer Özçelik  
 
15.10-15.15   TARTIŞMA
 
15.15-15.25 Yaşlılarda Beslenme Durumunun Belirlenmesinde Mna Analizi
                       S. Nouri Saeidlou, Y. Bektaş
 
15.25-15.30 TARTIŞMA
 
15.30-15.40  Yaşlıların Kardiyovasküler Hastalıklara İlişkin Beslenme Bilgileri ve Alışkanlıklarının İncelenmesi
                        F. P. Çakıroğlu, G. Haklı
 
15.40-15.45  TARTIŞMA
 
15.45-15.55  60 Yaş Üzeri Kadınların Güvenli Yiyecek Hazırlama Uygulamaları  
                        H. Yardımcı, A. Özfer Özçelik, M. S. Sürücüoğlu  
 
15.55-16.00   TARTIŞMA
 
16.00-16.10 Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: Mini Nutritional Assessment (Mini Beslenme Değerlendirmesi)
                       S. N. Aktaş , M. A. Cebirbay
 
16.10-16.15 TARTIŞMA
 
16.15-16.30   ARA
 

4.oturum
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Engin Ünay  
 
16.30-16.40 Dünyada Demografik Değişim Dinamikleri: Yaşlı Nüfus Artışının Yaratacağı Sosyal-Kültürel Ve Ekonomik Sorunlar
                       V. Kalınkara  
 
16.40 -16.45 TARTIŞMA
 
16.45-16.55 Ankara Büyükşehir Belediyesi “Yaşlılara Hizmet Merkezi”nde Bir Proje:“Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı”
                       Ş. Hablemitoğlu, E. Özmete, A. S. Bayoğlu, F. Yıldırım
 
16.55-17.00 TARTIŞMA
 
17.00-17.10 Yaşlıya Bakan Kadınların Bakım Yüklerinin İncelenmesi
                       F. Arpacı,  A. F. Ersoy  
 
17.10-17.15 TARTIŞMA
 
17.15-17.25  Yaşlılar Ve Yaşlılığın Değerlendirilmesi; Denizli İli Üzerine Niteliksel Bir Araştırma  
                        G. İçli  
 
17.25-17.30 TARTIŞMA
 
17.30-17.40 Geleneksellik ve Yaşlı Dindarlığı:Taşrada Sosyal Hizmet Alamayan Yaşlıların Dindarlık Durumları Üzerine Uygulamalı Bir İnceleme  
                       M. Arslan  
 
17.40 -17.45 TARTIŞMA
 
17.45-17.55 Yaşlı Sağlığı ve Bir Sosyal Ekoloji Yorumu  
                       Ş. Hablemitoğlu, F. Yıldırım
 
17.55 -18.00 TARTIŞMA
 
18.00-18.30   Poster Tartışması
 
19.00 AKŞAM YEMEĞİ
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Tesisleri
 
 

08 MAYIS 2009 Cuma- Kültür Merkezi
 
09.00-09.30  KONFERANS
Türkiye Gerontoloji Ajandası 2020
Doç.Dr. İsmail Tufan
 

5.oturum
Oturum Başkanı: Dr. Gülgün Gündüz  
 
09.30-09.40  Nüfus Yapımız ve Sağlık
                        N. Tokgöz, S. Kılıç  
 
09.40-09.45   TARTIŞMA
 
09.45-09.55  Dünyada ve Türkiye’de Gerontoloji
                        J. Holdsworth
 
09.55-10.00 TARTIŞMA
 
10.00-10.10  “Emekli Dostu Antalya” Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nün Analizleri
                         F. Arslan, A. Aktuğ
 
10.10-10.15 TARTIŞMA
 
10.15-10.30 ARA
 
 
 
6.oturum
 
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Zafer Cirhinlioğlu  
 
10.30-10.40  Yaşlılık ve Erkeklik
                        Ç. Demren  
 
10.40-10.45   TARTIŞMA
 
10.45-10.55 Farklı Sosyo-Ekonomik Durumdaki Yaşlıların Yaşam Memnuniyeti: Sivas İli Örneği
                      G. Kurt, M. Erol  
 
10.55-11.00 TARTIŞMA
 
11.00-11.10  Yaşlılıkta Teknolojik Yeniliklerin Kabulünü Etkileyen Sosyalizasyon Süreci
                        E. Purutçuoğlu
 
11.10-11.15  TARTIŞMA
 
11.15-11.25  Gecekondu Mahallesinde Yaşlı Dul Kadın Olmak: Güleryüz Mahallesi  
                        Ö.Sever, G. Özgün Başıbüyük  
 
11.25-11.30   TARTIŞMA
 
11.30-11.40   ARA
 
 
 
 7.oturum
 
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ali Yılmaz  
 
11.40-11.50  Yaşlılıkta Kente Katılım   
                        G.Türel  
 
11.50-10.55   TARTIŞMA
 
11.55-12.05 Yaşlılara Sunulan Barınma Seçenekleri: İngiltere, Amerika ve Türkiye Örneği
                       R. Midilli Sarı, N. Candaş Kahya, D. Elmalı Şen, S. Özgen, A. Sağsöz
 
12.05-12.10 TARTIŞMA
 
12.10-12.20  Kentsel Mekanın Yaşlılar Açısından Değerlendirilmesi: Eskişehir Hamamyolu Örneği
                        G. Özkanlar, E.Tatar
 
12.20-12.25  TARTIŞMA
 
12.25-12.35  Yaşlı Bakım Evlerinde Fiziksel Çevre ve Konfor  
                        Ç. B. Dikmen
 
12.35-12.40   TARTIŞMA
 
12.40-13.30   ÖĞLEN ARASI
 
 

8.oturum
 
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Galip Akın
 
13.30-13.40  Yaşlılar Açısından Sağlıklı Şehirler ve Yaş Dostu Şehirler Projesi
                        O.Tutal  
 
13.40-13.45   TARTIŞMA
 
13.45-13.55 Yaşlı Bakım Evlerinde Yatak Odalarının Kullanıcı Gereksinimlerine Uygun Tasarımı
                       Ç. B. Dikmen
 
13.55-14.00 TARTIŞMA
 
14.00-14.10  Yaşlı Kadın Tüketicilerin Hazır Giyim Ürün Tercihlerini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.  
                        N. Gürşahbaz,  S. Özelmas Kahya,  M. Arga Şahinoğlu
 
14.10-14.15  TARTIŞMA
 
14.15-14.25  Geriatrik Sosyal Hizmet
                        B.Önal Dölek   
 
14.25-14.30   TARTIŞMA
 
14.30-14.45   ARA
 
 

9.oturum
 
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mukadder Mollaoğlu
 
14.45-14.55  Yaşlıların Sağlık Bakım Gereksinimleri
                        G. Güler, N. Güler, S. Kocataş,  N. Akgül
 
14.55-15.00   TARTIŞMA
 
15.00-15.10 Sivas İli Huzurevi’nde Bulunan Yaşlıların Yaşam Doyumu ve Mobilitede Yeti Yitimi Düzeylerinin İncelenmesi
                       M. Mollaoğlu, T. Kars Fertelli, F. Özkan Tuncay
 
15.10-15.15 TARTIŞMA
 
15.15-15.25 Yaşlıların Medikal Aparatları Kullanırken Yaşadıkları Problemler ve Beklentileri
                       S. Ağaç, N. Gürşahbaz, S. Özelmas Kahya
 
15.25-15.30  TARTIŞMA
 
15.30-15.40  Yaşlı Refahının Artırılmasında Evcil Hayvanların Rolü
                        Ş. Hablemitoğlu, Y. Özkan, E. Gökçearslan Çifci  
 
15.40-15.45   TARTIŞMA
 
 
POSTERLER
 
P1- Yaş ve Cinsiyete Göre Antropometrik Özelliklerde Meydana Gelen Değişimler: Kesitsel Bir Ankara Örneklemi
 T Gültekin
 
P2- Çalışmak Zorunda Olan Yaşlıların Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar: Ankara Örneklemi  
  E. Yesari Hastürk, Ş. Kılıçtepe
 
P3- Ankara’da, Emeklilik Sonrasi Bireylerin El Sanatlari Kurslarina Katilma Durumlari
  S. Özkan Taği, A. Yanar
 
P4- Balıkesir Devlet Hastanesi Evde Bakım Biriminden Faydalanan Hastaların Sosyo Demografik Özellikleri ve Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi
  S.Türker, F.B. Sunay, H. Gündoğdu
 
P5- Günümüzde Yaşlıların Toplumsal Yaşamda Değişen Konumu: Sivas İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi Örneği
  S. Çiçek/
 
 
GEZİ: Sivas İl Merkezi Kültürel Tanıtımı
 
19.00  AKŞAM YEMEĞİ
 
 
Destekleyen Kuruluşlar
 
C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü
 
Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği
 
Sivas Belediyesi
 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası
 
Yapı Kredi Emeklilik Yaşlılık Merkezi
Positive SSL