III. Ulusal Antropoloji Kongresi


Antropoloji Derneği, Türkiye

1980’den Bugüne

TÜRKİYE''NİN DEĞİŞİM YILLARI

Değişen Değerler, Kültürel Pratikler, Yaşam Tarzları, Siyasalar


7-9 Nisan 2009
 
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, Caddebostan, İstanbul
 

1.Duyuru

Değerli Meslektaşlarımız,

1980’den bugüne Türkiye’de çok hızlı bir değişim yaşanmıştır. Kuşkusuz bu süreç, dünyadaki değişimler ve yeni oluşumlardan bağımsız değildir. Ülke içinde değişen siyasalar, yaşam biçimleri, değerler, kültürel pratikler ve insan ilişkileri dünyadaki değişim süreçleri ile bağlantılı ve etkileşim içindedir. 3. Ulusal Antropoloji Kongresi’nin amacı bu etkileşimin eleştirel bir perspektifle irdeleneceği bir bilimsel tartışma ortamı yaratmaktır.  Türkiye’deki sosyal bilim gündeminin bugün yüzeysel bir biçimde medyada dile getirilen çeşitli konu ve sorunları yeterince ayrıntılı bir biçimde ele almasına ihtiyaç vardır. Antropolog ve sosyologların karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunacakları bir platform böyle bir çalışma için uygun bir ortam olacaktır. Bu nedenle, sosyologları da bu kongremize aktif olarak katılmaya davet ediyoruz. Bu buluşmanın ürünlerinin tüm sosyal bilim camiası ile paylaşılabilmesi için kongrede yer alacak sunumların bir yayına dönüştürülmesini de hedefliyoruz. Kongremizin geniş bir katılımla gerçekleşmesini umuyor ve diliyoruz.
 
Bilimsel Düzenleme: Kongrenin sabah ve öğleden sonra oturumları düzenleme kurulunun hazırlayacağı paneller ve konferanslara ayırılacak ve bu oturumlarda davetli konuşmacılara yer verilecektir. Öğleden sonra oturumlarının ardından serbest bildiri sunumlarının yapılacağı oturumlara yer verilecektir. Panel ve konferanslar için taslak öneriler bilim insanlarına sunulacak ve onların önerileri ile program ayrıntılandırılacaktır. Kongre için bir dizi alt tema öngörülmüştür. Serbest bildiri oturumlarının da bu temalar çerçevesinde oluşması arzu edilmektedir. Ancak, katılımcılar tarafından kongre amacı ve kapsamına uygun daha başka öneriler getirildiği takdirde bu başlıklar altında da  bildiri oturumları düzenlenebilecektir. Serbest bildiri katılımı geniş çapta olursa iki salonda paralel oturumlar düzenlenebilir.
 
Kongre için önerilen başlıca temalar:

-İç ve dış göç. Göç Türkiye’de değişimle hem neden hem sonuç ilişkisi içinde olan ve gündemdeki ağırlığını hiç kaybetmeyen bir süreçtir.
 
-Toplumsal cinsiyet. Toplumsal cinsiyet rol ve ilişkileri kültürel değer ve pratiklerdeki değişimleri olduğu kadar görece istikrarlı boyutları da anlamak için önemli bir anahtardır.
 
-Çalışma ve çalışma yaşamı. Değişim yıllarını ortaya çıkartan en önemli etkenlerden biri, dünyada kurulmaya çalışılan yeni ekonomik düzenin baskısıdır. Bu düzen değişimi, kapitalist sistem içindeki üretim biçimi ve üretim ilişkilerini, bu ilişkiler içindeki yaşam pratiklerini, insan ilişkilerini ve değerleri dönüştüren etkiler yaratmıştır.
 
-Siyaset. Türkiye’nin değişim yılları tüm siyasal aktörleri ve eylem biçimlerini çok yönlü olarak etkilemiş ve dönüştürmüştür.
 
-Kent. Değişim yılları boyunca Türkiye’nin hızlı kentleşmesi sürmüş, kentler dönüşmüş ve dönüştürülmüştür. Bu süreçte, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler arasındaki ilişkiler de önemli değişimler geçirmiştir.
 
-Yoksulluk. Türkiye’nin değişim yıllarında yeni dünya düzeninin odağındaki neoliberal politikaların baskısı ve ülkenin kendi yapısal sorunları  bağlamında yoksulluk sorunu ve bu soruna ilişkin çözüm önerileri de çok farklı boyutlara ulaşmıştır.
 
-Popüler kültür. Türkiye’nin değişim yıllarında gerek iletişim araçlarının çeşitlenmesi ve yaygınlaşması, gerekse kullanıcıların talebinin giderek yükselmesi popüler kültürün niteliğinde ve yaşama nüfuzunda ciddi değişimler oluşturmuştur
 
-Sosyal bilimler. Türkiye’nin değişim yılları sosyal bilimler için önemli bir laboratuardır. Bu laboratuarın ne kadar etkin bir biçimde kullanılabildiği, sosyal bilim bulgularının toplumsal sorunların analizinde yeterince devreye sokulup sokulmadığı, sosyal bilimlerin bilim camiası içindeki değeri yaşadığımız dönem bağlamında tartışılmalıdır.   Ülke içi çeşitli baskılar ve dünyada egemen olmaya çalışan bilim politikaları Türk sosyal bilimcilerini ve ürünlerini ne şekilde etkilemektedir?

Önerilen temalar gündelik yaşam, aile ilişkileri, inançlar, eğitim, sağlık, sanat, sosyal sorunlar, demokrasi, birey-devlet ilişkisi sivil toplum vb alanlarla etkileşimleri çerçevesinde ele alınabilir.
 

Özel Oturum:
Kongrenin ana panellerinden biri “Sosyal Bilimler’in Büyük Kaybı: Değişimin Araştırmacısı Prof. Dr. Mübeccel B. Kıray” başlığını taşıyacaktır. Bu oturum konuşmacılarının Merhum Prof. Kıray’ın öğrencileri ve/veya yakın çalışma arkadaşları arasından seçilmesine özen gösterilecektir.

Sergi:
“Yazılı Medyada Türkiye’nin Değişim Yılları” Kongreye eşlik etmesi düşünülen bu sergi, genç antropologlar tarafından önerilmiştir.

Fotoğraf Gösterisi:
“Yitip Giden İstanbul”: İstanbul’un hızla dönüşen semtlerinden sokaklar, evler ve mimari detayları kapsayan bir fotoğraf gösterisi sunulacaktır.

Müzik Dinletisi:
Antropoloji Derneği üyeleri tarafından düzenlenecektir.

Düzenleme Kurulu:   
Nephan Saran
Belkıs Kümbetoğlu
Hande Birkalan Gedik
İnci User
Mutlu Pekyılmaz
Yusuf Özçiçek
Seçkin Ceran
Nurettin Macur
Göksel Unan
Murat Babadalı
 

Kongreye katılmayı düşünüyorsanız, lütfen bu formu doldurarak aşağıdaki elektronik adreslerimizden birine iletiniz.

İsminiz:

Mezun olduğunuz/öğreniminizi sürdürdüğünüz bilim/meslek dalı:

Görevli olduğunuz kuruluş:

Göreviniz:


Kongreye ne şekilde katılmayı düşünüyorsunuz?
A. Panel önermek istiyorum                  ..........
B. Serbest bildiri önermek istiyorum      ..........
C. Dinleyici olarak katılmak istiyorum     ..........
( Panel ya da bildiri önerileriniz varsa lütfen 250 kelimelik özetinizi 15 Ocak 2009 tarihine kadar aşağıda belirtilen elektronik posta adreslerinden birine iletiniz.)


E-posta adresiniz:
Telefon numaranız:
Fax numaranız:


Bize ulaşabileceğiniz e-posta adresleri:
 
Mine Çarıkçı  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Sinem Atan   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.


(Varsa) Panel ya da Bildiri Önerisi Özeti:
 
 
 
İlginize çok teşekkür ederiz.
Positive SSL