Sitemizin bu bölümünde Antropolog Aslı İNAM tarafından, 2009 yılında tamamlanan ve Sinop İli''nin Saraydüzü İlçesi''ne bağlı olan Tepeköy''de gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasını bulacaksınız. Aşağıda, gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasından bazı bölümler yer almaktadır.

Aslı İNAM'ın özgeçmişine ulaşmak için tıklayınız...

 

Bu alan araştırmasına referans vermek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.
Referans verme konusunda gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.

http://www.antropoloji.net/index.php?option=com_content&view=article&id=408:kirsalda-kadinin-yuzu-sinop-sarayduzu-tepekoy-alan-arastirmasi&catid=79&Itemid=481

Antropoloji.Net

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

Tablo Listesi

Özel Amaçlı Tablo Listesi

Grafik Listesi

Yazı İçinde Geçen Haritalar

Fotoğraf Listesi

Görsel Belgeleme Fotoğraf Listesi

İnsanoğlu’nun Serüveni


I. BÖLÜM - ANTROPOLOJİ HAKKINDA

Giriş

II. BÖLÜM - ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI VE METODOLOJİ

Metodoloji

Genel Bilgi

Araştırmada İzlenen Yöntem

Konu Seçimi

Konu Oluşumu ve Olgunlaşması

Ön Araştırma

Saraydüzü Ön Araştırması

Konu-Problemin Sınırlandırılması

Coğrafi Sınırlandırma

Zaman Olarak Sınırlandırma

Konu Olarak Sınırlandırma

Araştırmada Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin Sınıflandırılması

Mülakat Sorularının Hazırlanması

Mülakatların Uygulanması

Saha Metodolojisi

Toplanan Verilerin Gruplandırılması

Sınıflama ve Döküm

Sunum ve Tablo

Raporun Hazırlanması

Çalışmada Kullanılan Teknik Ekipmanlar ve Programlar

 

III. BÖLÜM-ÇALIŞMA YAPILAN BÖLGE HAKKINDA

Sinop Genel Özellikleri

Karadeniz Bölgesi

Coğrafi Alan ve Nüfus

İklim ve Bitki Örtüsü

Akarsu-Göl-Ada…

Ekonomi ve Sanayi

Turizm ve Ulaşım

Sinop

Sinop Adı

Coğrafi Konumu ve Jeolojik Yapısı

İklim ve Bitki Örtüsü

Sinop İlçeleri- Nüfus ve Yerleşim

Sinop Yemekleri

Turizm

Saraydüzü

Tarihi

Coğrafi Yapısı

Köyleri

Ekonomisi

Sanayi ve Ticaret

Tarım ve Hayvancılık

Turizm

Eğitim-Sağlık ve Spor

 

IV. BÖLÜM- ÇALIŞMA YAPILAN KIRSAL ALAN HAKKINDA

Tepeköy Genel Bilgiler

Köy Konumu

Köy Tarihi

Ulaşım

Köyde Var Olan İmkanlar

Köyde Var Olan Kamu Malları

Köyde Var Olan Ticari Üniteler

Köyde Sosyal Yaşam

Giyim-Kuşam

 

V. BÖLÜM- DEMOGRAFİK YAPI VE KONUŞULANIN ÖZELLİKLERİ

Hane Kavramı ve Ana Ayrım

Hane Nüfusu

Konuşulanın Özellikleri

Yaş Yapısı

Doğum Yeri Yapısı

Eğitim Yapısı

Medeni Durum Yapısı

Çalışma Hayatının Özellikleri

Kardeş Yapısı

 

VI. BÖLÜM- EVLİLİK

Evlilik

Evlilik Yaşı, Nikah Şekli ve Eş Seçimi

Evliliğin Geçtiği Aşamalar ve Özellikleri

Evlenen Çiftin İlk Yerleşme Yeri

 

VII. BÖLÜM- GÖÇ

Göç

VIII. BÖLÜM- DOĞUM

Doğum

Gebelik Durumu

Ölen Çocukların Kompozisyonu

Çocuk Bakımı

 

IX. BÖLÜM- SÜNNET

Sünnet

 

X. BÖLÜM- BESLENME

Beslenme

 

XI. BÖLÜM- SAĞLIK VE TEMİZLİK

Sağlık ve Temizlik

 

XII. BÖLÜM- EKONOMİ

Ekonomi

 

XIII. BÖLÜM- HAYVANCILIK

Hayvancılık

 

XIV. BÖLÜM- KANAAT VE TUTUMLAR

Kanaat ve Tutumlar

Konuşulan Kadınların Kafa Yapıları ve Kişilik Özellikleri

Kurulan Hipotezler

 

XV. BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER


Sonuç

Öneriler

 

XVI. BÖLÜM- GÖRSEL BELGELEME ÇALIŞMASI

Görsel Belgeleme Çalışması- Un Helvası


Kaynakça


Ekler

Positive SSL