14-15 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi''nde gerçekleştirilecek olan "1. Antropoloji Öğrencileri Kongresi" Programı aşağıda yer almaktadır.

 

1. ANTROPOLOJİ ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

14-15 MAYIS 2010
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
MUZAFFER GÖKER SALONU, ANKARA

PROGRAM

 

14 MAYIS 2010 CUMA

09:15-10:00: KAYIT

10:00-10:50: AÇILIŞ KONUŞMALARI

Güney NALBANT (Antropoloji Topluluğu Başkanı)
Prof. Dr. Erksin GÜLEÇ (Antropoloji Topluluğu Danışmanı)
Prof. Dr. Rahmi ER (A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı)

10:50-11:00 ARA

11:00-13:00: PANEL: “Türkiye’de Antroploji Eğitimi”

Esra Can (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Ö.Gülsüm Çakır (Hacettepe Üniversitesi)
Mustafa Ali Uyar (Cumhuriyet Üniversitesi)
Esen Günay (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Miyase Aslantaş (Ahi Evran Üniversitesi)
Güney Nalbant (Ankara Üniversitesi)

13:00-14:00: ÖĞLE ARASI

I. OTURUM: Pleistosen İnsanları (Oturum Başkanı: Mustafa Ali Uyar)

14:00-14:15: Eski Dünyanın Egemenleri: Neandertal İnsanı (Hakan Mutlu)

14:15-14:30: Üst Paleolitik İnsan Evrimi ve Kültürleri (Sercan Acar)

14:30-14:45: Paleolitik Dönem Yerleşim Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Paleoantropolojik Kazılara Uyarlanması (Nihan Balşık)

14:45-15:00: TARTIŞMA

15:00-15:15: ARA

II. OTURUM: Toplumsal Değişim (Oturum Başkanı: Tolga Ulusoy)

15:15-15:30: Bir Şirkette Sosyal Antropolog Olmak (Volkan Altınok)

15:30-15:45: Kentsel Dönüşüm: Dikmen Örneği (Raimund Weinberger)

15:45-16:00: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinde Türkiye’deki Sosyal/Kültürel Antropoloji’nin Bugününü Anlamak  (Esra Demirkol&Esra Dabağlı&Esra Can)

16:00-16:15: İki Şehir Bir Musiki: Ankara ve Berlin’deki Türk Müziği Koroları Üzerine (Nevin Şahin)

16:15-16:30: 2. Dünya Savaşının Türkiye’ye ve Avrupa’ya Yaşattığı Kültürel Sorunlar (Özkan Özkan)

16:30-16:45: Toplumsal Cinsiyette Kültürel Değişim Boyutunda Kadının Ticarileştirilmesi (Seda Aktepe)

16:45-17:00: TARTIŞMA


15 MAYIS 2010 CUMARTESİ

III. OTURUM: Sosyo-Kültürel Yaşam (Oturum Başkanı: Hakan Mutlu)

10:00-10:15: Sivas’ın Gemerek İlçesi, Sızır Kasabası’nda Cep Telefonu ve İnternet Kullanımının Erken Yaşta Evlenmeye Etkisi (Miyase Aslantaş)

10:15-10:30: Ulupamir''de Sosyo-Kültürel Yaşam ve Toplumsal Değişme (İsmet Tunç)

10:30-10:45: Van İli’nin Antropolojik Potansiyeli: Yapılanlar ve Yapılmayanlar (Esen Günay)

10:45-11:00: El Yordamıyla Girişimcilik: Pınarova’da Defne Yaprağı Üretimi Örneği (Zeynep Sarıaslan)

11:15-11:30: TARTIŞMA

11:30-11:45: ARA

IV. OTURUM: İnsan Biyolojisi, Evrimi ve Ergonomi (Oturum Başkanı: Nihan Balşık)

11:45-12:00: Dişlerden Cinsiyet Tayini (Özlem Akbay)

12:00-12:15: İnsanın Evrimsel Sürecinde Beynin Evrimi (Merve Gümrükçü)

12:15-12:30: Çubuk İlköğretim Okulunda Obezite Prevelansı (Esra Tuncer)

12:30-12:45: Ergonomi (Göknur Karakurt)

12:45-13:00: TARTIŞMA


13:00-14:00: ÖĞLE ARASI

V.OTURUM: Kültür ve Dil (Oturum Başkanı: Neris Ataç)

14:00-14:15:  Bir Kültürleme Aracı: Eğitim (Kemal Timurluoğlu)

14:15-14:30: “Eurocentric” Bir Kavram Olarak Postmodernizm ve Post-Modernist Antropoloji (Tolga Yapan)

14:30-14:45: Batı Uygarlığının Kökleri: Yunan Söylenbilgisi ve Batı Düşüncesi (Mine Çaltı)

14:45-15:00: Levi-Strauss ve Yapısalcılık (Tolga Ulusoy)

15:00-15:15: Dilbilimin Antropolojideki Yeri ve Gerekliliği Üzerine (Güney Nalbant & Berkay Arslan)

15:15-15:30: TARTIŞMA

15:30-15:45: ARA

15:45-17:00: ÇAĞRILI KONUŞMACI

“Bir Mezunun Bakış Açısı ile Antropologların İş Olanakları ve Kariyer” [Murat Babadalı (Antropoloji.Net / Kurucu-Editör)]

17:00: KAPANIŞ OTURUMU VE GENEL DEĞERLENDİRME

Positive SSL