IV. (Dördüncü) Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu ProgramıIV. ULUSAL BİYOLOJİK ANTROPOLOJİ SEMPOZYUMU PROGRAMI

4-6 KASIM 2010

(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TUĞRUL İNAL SALONU, BEYTEPE) 4 KASIM 2010 PERŞEMBE

09.00 – 10.00: KAYIT VE POSTER SUNUMLARIN ASILMASI

10.00 – 10.45: AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Metin ÖZBEK (Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Rahmi ER (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Cografya Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Selahattin SALMAN (Ahi Evran Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Uğur ERDENER (Hacettepe Üniversitesi Rektörü)

10.45 – 11.00: ARA

11.00 – 12.00: PANEL

Evrim Gerçeği

Prof. Dr. Ali DEMİRSOY

12.00 – 13.30: ÖĞLE ARASI

I. OTURUM: İNSAN EVRİMİ

(Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet SAĞIR)

 

13.30-13.40

 

Modern İnsanın Evriminde Üçağızlı Mağarasının Önemi

Erksin SAVAŞ GÜLEÇ, İsmail BAYKARA, İsmail ÖZER, Mehmet SAĞIR, Ayşen AÇIKKOL, Hakan YILMAZ, A. Cem ERKMAN

13.40-13.45 TARTIŞMA
13.45-13.55

İnsan Evriminde Dik Duruşun ve Beyin Büyümesinin Nasıl Gerçekleştiğine Dair Yeni Bir Hipotez Oktay KAYNAK

13.55-14.00 TARTIŞMA
14.00-14.10

Genetik Bilgi ile Tarihi Anlamak

Timur GÜLTEKİN, Ömer GÖKÇÜMEN

14.10-14.15 TARTIŞMA
14.15-14.25 Türkiye’de İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Biyolojik Antropoloji Eğitimi: A.Ü. Çocuk Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Okulu Örneği

İsmail ÖZER, Timur GÜLTEKİN, Başak KOCA ÖZER, Yener BEKTAŞ, Zehra SATAR, Erksin SAVAŞ GÜLEÇ

14.25-14.30 TARTIŞMA

 

14.30 – 14.45: ARA

II. OTURUM: PALEONTOLOJİ

(Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail ÖZER)

15.45-14.55

 

İnsan Yaşamında Suidlerin Yeri

Ahmet Cem ERKMAN

14.55-15.00 TARTIŞMA
15.00-15.10

Erken Pliyosen Yaşlı Hacıömer (Tekman-Erzurum) Lokalitesine Ait Paleontolojik Bulgular

Fadime Suata ALPASLAN, İsmail DİNÇARSLAN

15.10-15.15 TARTIŞMA
15.15-15.25

The Assessment of Cattle’s Size Ratios from Late Bronze Age Levels at Boyalı Höyük Site

Lubna OMAR, Zehra SATAR

15.25-15.30 TARTIŞMA
15.30-15.40

Paleontolojik Materyallerde 3D Uygulamaları ile Kalıp Alma Teknikleri

Cesur PEHLEVAN

15.40-15.45 TARTIŞMA

 

15.45 – 16.00: ARA III. OTURUM: BESLENME

(Oturum Başkanı: Doç. Dr. Timur GÜLTEKİN)

16.00-16.10

Kırmızı Et Tüketiminin İnsan Beslenme Evrimindeki Yeri

Seda KARAÖZ ARIHAN, Okan ARIHAN

16.10-16.15 TARTIŞMA
16.15-16.25

Farklı Toplumların Farklı Sebeplerle Filiz Kullanımları

Serkan GÜNYEL, Türkan KUTLUAY MERDOL

16.25-16.30 TARTIŞMA
16.30-16.40

Anne Sütü Uygulamalarına Endüstrileşmenin Etkisi

Çiğdem Tuba GÜNEBAKAN ŞAHİN, Türkan KUTLUAY MERDOL

16.40-16.45 TARTIŞMA
16.45-16.55

Küresel Gıda Krizi Kapıda

Esen KARACA, Türkan KUTLUAY MERDOL

16.55-17.00 TARTIŞMA

17.00 – 18.00: POSTER TARTIŞMASI

 
18.00 – 20.00: AÇILIŞ KOKTEYLİ
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ BAHÇESİ)

 

5 KASIM 2010 CUMA

 I. OTURUM: ANTROPOMETRİ

(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Galip AKIN)

09.00-09.10 Çubuk İlköğretim Okulunda Obezite Oranları Esra TUNCER
09.10-09.15 TARTIŞMA
09.15-09.25

Üniversite Öğrencilerinin Antropometrik ve Beslenme Profilleri

Sevda ÖZÜTÜRKER

09.25-09.30 TARTIŞMA
09.30-09.40

Yaş ve Cinsiyet Farklılıklarının Vücut Boyutu ve Kompozisyonuna Etkisi

Yener BEKTAŞ, Başak KOCA ÖZER, Mehmet SAĞIR, Timur GÜLTEKİN, Galip AKIN, Erksin SAVAŞ GÜLEÇ

09.40-09.45 TARTIŞMA
09.45-09.55

Sivas İli Gemerek ve Yıldızeli İlçelerindeki Kadın ve Erkek Bireylerin Antropometrik Açıdan Değerlendirilmesi

Miyase ASLANTAŞ, Çağatay BARUT, Aslı DOĞAN

09.55-10.00 TARTIŞMA

 

10.00-10.15: ARA
II. OTURUM: ANTROPOMETRİ
(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL)
 
 
10.15-10.25

Yaşam Kalitesinin Artırılmasında Antropometrinin Önemi

Galip AKIN

10.25-10.30 TARTIŞMA
10.30-10.40

Türkiye’de Çocuk ve Adölesanlarda Büyüme-Gelişme, Sosyo-Ekonomik Düzey ve Sağlık Eğilimlerinin Değerlendirilmesi

Başak KOCA ÖZER

10.40-10.45 TARTIŞMA
10.45-10.55

Minik-Yıldız Bayan ve Erkek Voleybol Takımlarının Somatotip Değerleri

Ayşegül GÜMÜŞ

10.55-11.00 TARTIŞMA
11.00-11.10

Gerontolojide Antropolojik Yaklaşım

Gülüşan ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK

11.10-11.15 TARTIŞMA

 

11.15-13.00: ÖĞLE ARASI III. OTURUM: İSKELET BİYOLOJİSİ

(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülriz KOZBE)

13.00-13.10 Salattepe Populasyonunun Genel Sağlık Durumu ve Cüzzam

Gülfem UYSAL

13.10-13.15 TARTIŞMA
13.15-13.25 Bizans Dönemi Anadolu Topluluklarında Cribra Orbitalia ve Porotic Hyperostosis: Demir Eksikliğine Bağlı Anemi Hipotezinin Tartışması

Handan ÜSTÜNDAĞ

13.25-13.30 TARTIŞMA
13.30-13.40 Tasmasor ve İkiztepe Arkeolojik Topluluklarında Mine Hipoplazileri

Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA, Yılmaz Selim ERDAL

13.40-13.45 TARTIŞMA
13.45-13.55

Üç Eski Anadolu Topluluğunda Kürek Biçimli Diş Sıklığı

Serpil EROĞLU

13.55-14.00 TARTIŞMA

 

14.00-14.15: ARA

IV. OTURUM: İSKELET BİYOLOJİSİ VE ARKEOLOJİ

(Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlter UZEL)
14.15-14.25

Oluz Höyük’ten Kalsifiye Bir Dokunun Element Analizi ile Teşhisi

Yılmaz Selim ERDAL, Kameray ÖZDEMİR, Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA, Ali Akın AKYOL

14.25-14.30 TARTIŞMA
14.30-14.40

Auditory Exostosis: Körtik Tepe’de Gündelik Yaşama İlişkin Bir Anomali

Yılmaz Selim ERDAL, M. Melis KORUYUCU

14.40-14.45 TARTIŞMA
14.45-14.55

Titriş Höyük’te Kafatası Yaralanmaları: Kaza mı? Savaş mı?

Ö. Dilek ERDAL

14.55-15.00 TARTIŞMA
15.00-15.10

Antandros Nekropolisi Arkaik Dönem Ölü Gömme Gelenekleri

Kahraman YAĞIZ

15.10-15.15 TARTIŞMA
15.15-15.25

Diyarbakır-Kavuşan Höyük’ten Bir Gömünün Etnoarkeolojik Açıdan Analizi

Gülriz KOZBE, Yılmaz Selim ERDAL

15-25-15.30 TARTIŞMA

 

15.30-15.45: ARA V. OTURUM: İSKELET BİYOLOJİSİ VE ADLİ ANTROPOLOJİ

(Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Kameray ÖZDEMİR)

15.45-15.55

Röntgenografik Paleosefalometri

İlter UZEL

15.55-16.00 TARTIŞMA
16.00-16.10

Onüçüncü Yüzyıl Anadolu Toplumunun Yüz İskelet Normalarının Günümüz Toplumu ile Sefalometrik Yöntemle Karşılaştırılması

Erhan UZEL, İlter UZEL

16.10-16.15 TARTIŞMA
16.15-16.25

Geometrik Morfometri: Yeni Analitik Yaklaşım

Aslı DOĞAN, İrfan KANDEMİR, Mustafa SÖZEN

15.25-16.30 TARTIŞMA
16.30-16.40 Fasiyal Rekonstrüksiyon ve Manchester Yöntemi

Özgür BULUT

16.40-16.45 TARTIŞMA
16.45-16.55

Neolitik Dönem Anadolu İnsanı Kafatası Yüzlendirmesi

İ. Türker ÖZTUTAR

16.55-17.00 TARTIŞMA

17.00-17.30: KAPANIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. Erksin SAVAŞ GÜLEÇ (Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
6 KASIM 2010 CUMARTESİ

SOSYAL PROGRAM

Kırşehir İli ve Kaman Kale Höyük Kazı Alanı ve Japon Bahçesi Gezisi
 
Ahi Evran Üniversitesi Hirfanlı Baraj Gölü Tesislerinde Yemek

POSTER BİLDİRİLER

P1 Böceklerdeki İnsektisit Direncine Evrimsel Yaklaşım Aysel KEKİLLİOĞLU
P2 Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişikliği ve Kitlesel Yokoluşlar Aysel KEKİLLİOĞLU
P3 Adli Sorunlarda Entomolojik Çözüm: Adli Entomoloji Aysel KEKİLLİOĞLU
P4

 

Beytepe Kampüsünde Bulunan Bazı Calliphoridae Türlerinin Gece Yumurtlama Davranışları Üzerine Çalışmalar

Osman SERT, Mahmut KABALAK, Merve DİNAR, Melike TOPÇULAR, Ceren SERBEST

P5

 

The Current Understanding of the Impact of Air Pollution on Human Growth and Development

Timur GÜLTEKİN, Başak KOCA ÖZER, Sara Lauretta MARTIN, Sabit ÇAKMAK
P6

 

Yaşlılarda Vücut Yağ Dağılımlarının Biyoelektriksel Empedans Yöntemiyle Araştırılması

Sacide KARAKAŞ, MD BİLGİN, G. DİŞÇİĞİL, N. TEKİN, A. METİN TELLİOĞLU
P7

 

Lineer Ölçümler Kullanılarak Saptanan Yüz Asimetrisinin El Tercihi ve Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi

Çağatay BARUT, Aslı DOĞAN, Özdemir SEVİNÇ
P8

 

Fotoğraflardan Yapılan Kimlik Tespitinde Kullanılan Bazı Antropometrik Ölçülerin Güvenilirliliği

Seçil SAĞIR
P9

 

Körtik Tepe Toplumunda Foramen Olecrani Sıklığı: Olası Nedenleri

Yılmaz Selim ERDAL, Burcu YILDIZ
P10

 

Kültepe/Kaniş İskelet Topluluğunda Maksiller Sinüzit

Handan ÜSTÜNDAĞ, Demet DELİBAŞ
P11

 

Kaburgaların Viseral Yüzeyinde Ortaya Çıkan Periostal Aktivitenin Taramalı Elektron Mikroskobuyla Analizi

Nazlı Elif KESKİNBORA, Kahraman KESKİNBORA, Handan ÜSTÜNDAĞ, Servet TURAN
P12 Tüberkiloz Bakterisinin İskeletlerden İzole Edilmesi Gülce KURTAY

Sempozyum hakkındaki bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

http://www.antropoloji.hacettepe.edu.tr/
 
http://www.4bioant.hacettepe.edu.tr/
 
http://www.4bioant.hacettepe.edu.tr/smpprg.html
Positive SSL