Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008-2009 Güz Yarıyılı kontenjanlarını ve başvuru koşullarını ilan etmiştir. Antropoloji ve Halkbilim bölümlerinin ilan edilen  yüksek lisans ve doktora kontenjan bilgileri aşağıda sunulmuştur.

 

 ANABİLİM ve BİLİM dallarI

tezli YÜKSEK LİSANS

 

DOKTORA

 

başvuru koşulları

 

Türk

Yabancı

Türk

Yabancı

 

antropoloji

Paleoantropoloji

5

1

5

1

- Başvuru için ALES/eşit ağırlıklı puan esas alınacaktır.

- Transkript, ALES Belgesi ve Yabancı Dil Belgesinin fotokopilerinden oluşan bir dosya da mülakattan bir hafta önce ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına Enstitümüzce gönderilmek üzere başvuru sırasında, başvuru dosyasına ek olarak öğrenci işleri personeline teslim edilecektir.

Sosyal Antropoloji

                                                    

                     BÜTÜNLEŞİK DOKTORA

 

5

 

 

1

 

 

1

---

 

 

1

---

 

- Yüksek lisans için Sosyal Antropoloji lisans diplomasına sahip olmak.

- Başvuru için ALES/Eşit ağırlıklı puanı esas alınacaktır.

- Transkript, ALES Belgesi ve Yabancı Dil Belgesinin fotokopilerinden oluşan bir dosya da mülakattan bir hafta önce ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına Enstitümüzce gönderilmek üzere başvuru sırasında, başvuru dosyasına ek olarak öğrenci işleri personeline teslim edilecektir.

 Fizik Antropoloji

6

---

3

---

- Yüksek Lisansa başvuru için lisans not ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

- Doktora için ALES puanının ise en az 60 olması gerekmektedir.

- Başvuru için ALES/eşit ağırlıklı puanı esas alınacaktır.

- Transkript, ALES Belgesi ve Yabancı Dil Belgesinin fotokopilerinden oluşan bir dosya da mülakattan bir hafta önce ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına Enstitümüzce gönderilmek üzere başvuru sırasında, başvuru dosyasına ek olarak öğrenci işleri personeline teslim edilecektir.

Halk Bİlİm

Etnoloji

---

---

----

---

2008-2009 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılında öğrenci alınmayacaktır.

Halkbilimi

---

---

---

---

2008-2009 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılında öğrenci alınmayacaktır.

Önemli Uyarı:

Sitemizde yer alan kontenjanlar bilgilendirme amaçlıdır. Başvuru Koşulları ve öğrenmek istediğiniz diğer güncel bilgiler için Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sitesi''ni ziyaret ediniz.

Positive SSL