Azgelişmenin Sosyolojisi
Cavit Orhan Tütengil

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
İnceleme - Araştırma Dizisi


"Cavit Orhan Tütengil'in bu kitabı azgelişmiş ülkelerin genel özelliklerini toplayan, dilimizdeki ilk derli toplu el kitabıdır...
Kitabın en önemli yönü istatistiklere, özellikle mukayeseli olarak geniş ölçüde başvurmasıdır. Yazar, kitabını siyasal bağımsızlığın azgelişmişler için hiçbir anlam ifade etmediğini, Atatürk'ün dediği gibi, 'malî, iktisadî, adlî, askerî, harsî ve ilh.' alanlarda da bağımsızlığın bu ülkeler için şart olduğunu söyleyerek bitiriyor.

Bu çalışma, sistematik tasnif ve tanımları bol istatistikî malûmatı ile her zaman başvurulacak eserdir."
-İlber Otaylı, 1970-
(Tanıtım Bülteninden)

Positive SSL