Sınırlar, İmajlar ve Kültürler
(Antropolojik Açıdan Avrupa ve Avrupalılığı Yeniden Düşünme)

Hande Birkalan Gedik (Editör)
Dipnot Yayınları / Antropoloji Dizisi

Bozkurt Güvenç, Akile Gürsoy, Nedret Kuran-Burçoğlu, Belkıs Kümbetoğlu, Ulf Hannerz, Barbro Klein, Michael Herzfeld, Erdoğan Gedik, Ubaldo Martínez Veiga, M. Muhtar Kutlu, Jenny B. White, Sibel Özbudun, Nikolas Kosmatopoulos, Fabio Vicini, Hande Birkalan-Gedik*

Bu derleme, Avrupalılık kavramının antropoloji pratikleri içinde nasıl tanımlandığı ve Avrupalı antropologların "kendilerini" ve daha sonra araştırmalarına konu olan "ötekileri" nasıl algılayıp araştırdıkları sorusundan hareket ederken, Avrupa'nın antropolojik bilgi üretiminde merkezi rolü, bu üretimin yerel bilgilerin oluşumunu, meşrulaştırılmasını ve tüketimini nasıl etkilediği, Türkiye'de antropolojinin Avrupa ve Avrupalılığı nasıl ele aldığı, hangi konulara odaklandığı, Avrupa antropolojisi ile paylaştığı sorunlar olup olmadığı gibi sorulara da Avrupalı antropologlarla birlikte Türkiyeli araştırmacıların aradıkları cevapları paylaşmaktadır. Böylelikle, hem Türkiye'de yapılmakta olan antropolojinin sınırları ve imkanlarının yeniden düşünülmeye başlanması, hem antropolojik metodolojinin gündeme taşınması açısından önemli bir tartışmaya kapı aralamaktadır.

*Hande Birkalan-Gedik, Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesidir.

***


İÇİNDEKİLER
Önsöz ..............................................................................................................................7
F. Belkıs Kümbetoğlu

Sunuş .............................................................................................................................11
Hande Birkalan‐Gedik

Halkbilime Adanmış Bir Ömür: Gürbüz Erginer .........................................................................16
M. Muhtar Kutlu

1-Avrupa ve Avrupalığın Serüveni .........................................................................................23
Nedret Kuran‐Burçoğlu

2-Avrupalı Ol, Farklı Ol .........................................................................................................43
Belkıs Kümbetoğlu

3-Avrupa Birliği: Çokkültürcülüğün Krizi ...................................................................................79
Sibel Özbudun

4-Değişen Avrupa, Değişen Antropoloji .................................................................................104
Ulf Hannerz

5-Antropoloji, Etnoloji ve Başka İlişkiler: Avrupa’danBazı Anıştırmalar ............................................122
Barbro Klein

6-Avrupa ve Değerin Global Hiyerarşisi: Coğrafyalar ve Kültürel Otoritenin Dinamikleri ......................144
Michael Herzfeld

7-Türkiye’nin Kent Antropolojisi .............................................................................................165
Jenny B. White

8-Türkiye’de Antropolojilerin Kesişmesi: Avrupa Etnolojisi ve Amerikan Antropolojisi ........................173
Hande Birkalan‐Gedik

9-“Almancı” Kimliğinin Farklı Algılanışları ....................................................................................236
Erdoğan Gedik

10-Göç ve Irk: Madrid’de Yaşayan Fakir Siyah Afrikalı Göçmenlerin Çalışma Koşulları .........................276
Ubaldo Martínez Veiga

11-‘Vahşi Öte’yi İnşaa Etmek: Antropoloji ve Ötesinde Çatışma Kuramı ve Pratiği ...........................299
Nikolas Kosmatopoulos

12-Orta Doğu Antropolojisi ve Avrupa Fikri Üzerine Bazı Düşünceler .............................................316
Fabio Vicini

13-Avrupalılık: Sınırlar, İmajlar, Kültürler ...................................................................................327
Akile Gürsoy

14-Bir Medeniyet Tarihi .......................................................................................................337
Bozkurt Güvenç

Yazarlar ve Çevirmenler .......................................................................................................350

Positive SSL