“Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu”, MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nin önderliğinde 04-06.11.2010 tarihleri arasında Burdur’da başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Sempozyuma 66 sözel, 29 poster sunumu ile katılım olmuş ve kendi konusunda Türkiye’nin önde gelen bilim adamı çağrılı konuşmalarla katkıda bulunmuştur.

Sempozyuma 66 sözel, 29 poster sunumu ile katılım olmuş ve kendi konusunda Türkiye’nin önde gelen bilim adamı çağrılı konuşmalarla katkıda bulunmuştur. “Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu” ayrıca yerli ve yabacı 27 farklı üniversite 2 enstitüden konuk olarak katılan 152 bilim insanı, yönetici ve üniversitelerin çeşitli birimlerinden katılan çok sayıda öğretim elemanına ve öğrenciye, yörenin arkeolojik ve doğal zenginliklerini tanıtma fırsatı yaratmıştır.

Sempozyumda, gelecek açısından önemli gelişmelere aday yöremizin, gerek potansiyeli gerekse sorunları ile ilgili yapılmış çalışmalar masaya yatırılmış ve önümüzdeki birkaç on yılda neler yapılması konusunda hedefler belirlenmesine yönelik önemli adımlar atılmıştır.   MAKÜ bu Sempozyum ile Burdur’da ilk defa faklı disiplinlerden çok sayıda uzmanın katıldığı önemli bir toplantıyı başarıyla tamamlamıştır.

Sunulan bildirilerin; ağırlıklı olarak yörenin arkeolojik zenginliklerinin tanıtılıp, bu yörelerin gelecekte ekonomik olarak değerlendirmesine ve çevrelerinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkmış sorunların giderilmesine ilişkin olduğu görülmüştür. Bu sunumların içerikleri; Batı Akdeniz’in doğal zenginlikleri olan jeolojik yapıları, gölleri ve flora (bitki toplulukları ve çeşitlikleri) ile faunasının (hayvansal topluluklar ve çeşitleri) tanıtımına yöneliktir.
Sempozyuma her türlü maddi ve manevi desteği veren;  MAKÜ Rektörü Prof. Gökay Yıldız’a, Burdur Valisi Süleyman Tapsız’a, Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya’ya, Gölhisar Belediye Başkanı Veli Cantilay’a, Burdur İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Şimşek’e, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik’e, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Baki Varol’a, Burdur Batı Akdeniz Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri Oda Başkanı Recep Kalkan’a, Öztaşlar A.Ş.’den Celal Öztaş’a, Mutsan Otomotivden Veysel Mutlu’ya, Tolunaylar Döviz AŞ’den Adem Tolunay’a, İlyas Can’a, Burdur Puma Gıda Ltd. Şirketine, Kuru Kahveci Mehmet Efendi’ye şükranlarımızı sunarız.

Sempozyum kapanış bildirgesinde Burdur’u çağın gereklerine göre geliştirebilme ve üniversitemizi çağdaş üniversiteler arasında önemli bir yere getirebilme amacıyla, yapılacak çalışmalar:

Organik sentez, polimer sentezi ve bunların biyolojik aktivitelerinin incelenmiş olması, farklı disiplinlerin bir arada uyum içerisinde çalışmanın önemini ortaya koymuş; bu amacın gerçekleştirilmesi için multidisipliner projeler hazırlanması;

Burdur ili çevre sorunları tespit edilerek, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri tartışılmış ve bu amaçla ilgili kurumlarla iletişim kurulması;

Burdur’da ve Göller Bölgesinde yer alan akarsu ve göllerin güncel durumları ve sorunları  üzerinde tartışılarak  çözüm yollarına ilişkin etkin çalışmaların gerçekleştirilmesi;

2006 -2009 yılları arasında Elmacık Köyü fosil yataklarında yürütülen Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Arkeoloji Başkanlığınca yürütülen kazılardan elde edilen karasal memeli hayvan fosillerinin sergilenebileceği bir mekan olarak Kavaklı Rum Kilisesi binası “Göller Yöresi Doğa Tarihi Müzesi” olarak Burdur Valiliği İl Özel İdaresi nezdinde restorasyon çalışmasının başlatılmasına 2009 yılında karar verilmiştir. MAKÜ doğa ve doğa tarihi açısından bu müzenin kuruluşunu tümüyle üstlenebilecek potansiyele sahiptir. Bu açıdan Bakanlık-Üniversite işbirliğinin ve gerekli protokollerin sağlanarak ivedilikle yaşama geçirilmesi;

Batı Akdeniz’in doğal / tarihi / kültürel sitlerinin ve zenginliklerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasalarla güvence altına alınmasının önemle vurgulanması;
Doğal kaynaklı alternatif enerji modellerine yönelme için gerekli çalışmaların başlatılması kararlaştırılmıştır.

Burdur’un tanıtımı ve çeşitli kaynaklarını en iyi şekilde kullanması konusunda önemli katkılar sağladığını düşündüğümüz bu sempozyumun, daha sonraki yıllarda daha geniş katılımlarla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 

Sempozyum düzenleme komitesi adına,

Prof. Dr. M. Zeki YILDIRIM (MAKÜ Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL (MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Fahri IŞIK (Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
Prof. Dr. Ali DEMİRSOY (Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü)
Prof. Dr. Berna ALPAGUT (Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü)
Prof. Dr. İ.Hamit HANCI (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Fuat YÖNDEMLİ (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Ahmet Adil TIRPAN (Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
Prof. Dr. Ahmet Adil TIRPAN (Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
Doç. Dr. Belgin BARDAKÇI (MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYAĞİL (MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Deniz İNNAL (MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. İskender GÜLLE (MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Z. Füsun YAŞAR  (MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Şükrü ÖZÜDOĞRU (MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Gülşen DİKBAŞ (MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü)
Arş. Gör. Alper Yener YAVUZ (MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü)
Arş. Gör. Serpil ÖZDEMİR (MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü)

Positive SSL