III. ULUSAL BİYOLOJİK ANTROPOLOJİ SEMPOZYUMU

27-28 EKİM 2008 - ANKARA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ

FARABİ SALONU

 

 

PROGRAM
27 EKİM 2008 PAZARTESİ
09.00–10.00: KAYIT VE POSTER SUNUMLARIN ASILMASI (FARABİ SALONU FUAYESİ)

10.00–10.50: AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof.Dr. Erksin GÜLEÇ
Prof.Dr. Cemal TALUĞ (Ankara Üniversitesi Rektörü)
Prof.Dr. Uğur ERDENER (Hacettepe Üniversitesi Rektörü)
Prof.Dr. Selahattin SALMAN (Ahi Evran Üniversitesi Rektörü)

KONFERANSLAR

11.00–11.45

Hikmet ULUĞBAY

11.45–12.30

Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER

12.30–13.30: ÖĞLE ARASI

I. OTURUM:

İNSAN EVRİMİ
(Oturum Başkanı: Prof.Dr. Metin ÖZBEK)

13.30–13.40:

Kuzeybatı Türkiye''de Orta Paleolitik Çağla İlgili Yeni Keşifler
Berkay DİNÇER

13.40–13.45:

TARTIŞMA

13.45–13.55:

Merdivenli Mağarası Orta Paleolitik Dönem İnsan Davranışları
İsmail BAYKARA, Hakan YILMAZ, Erksin GÜLEÇ

13.55–14.00:

TARTIŞMA

14.00–14.10:

Türkiye''deki İlk Modern İnsanlar ve Erken Üst Paleolitik Süslenme Örnekleriyle Üçağızlı Mağarası
Erksin GÜLEÇ, İsmail ÖZER, İsmail BAYKARA

14.10–14.15:

TARTIŞMA

14.15–14.25:

Alet Kullanım İzlerinin Paleoantropolojideki Yeri ve Önemi
Hakan YILMAZ, İsmail BAYKARA

14.25–14.30:

TARTIŞMA

14.30–14.45: ARA

II. OTURUM:

BÜYÜME VE GELİŞME – ANTROPOMETRİ
(Oturum Başkanı: Prof.Dr. Murat YURDAKÖK)

14.45–14.55:

Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları
Galip AKIN, Erksin GÜLEÇ, Mehmet SAĞIR, Timur GÜLTEKİN, Başak Koca ÖZER, Yener BEKTAŞ

14.55–15.00:

TARTIŞMA

15.00–15.10:

Sivas İli 6-17 Yaş Grubu Kız ve Erkek Çocukların Boy, Ağırlık ve Beden Kitle Endisi Değerleri
Gülüşan Özgün BAŞIBÜYÜK, Galip AKIN

15.10–15.15:

TARTIŞMA

15.15–15.25:

Biyoimpedans Tekniği Yardımıyla Vücut Bileşiminin Tespiti: Ankara''da Yaşayan 7-18 Yaş Okul Çocukları
Timur GÜLTEKİN, Başak Koca ÖZER,
Erksin GÜLEÇ

15.25–15.30:

TARTIŞMA

15.30–15.40:

Türk Çocuk ve Adolesanlarında Seküler Değişim: 20. Yüzyılda Boy ve Bacak Uzunluğu
Başak Koca ÖZER

15.40–15.45:

TARTIŞMA

15.45–15.55:

İkiztepe ve Tasmasor Topluluklarının Büyüme Durumları Üzerine Bir İnceleme
Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA, Yılmaz Selim ERDAL

15.55–16.00:

TARTIŞMA

16.00–16.15: ARA

III.OTURUM:

GENETİK
(Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ali DEMİRSOY)

16.15–16.25:

Oylum Höyük Populasyonunda Genetik Cinsiyet Tayini
Serdal ARSLAN, Ayşen AÇIKKOL,
Mahir KORKMAZ, Gülüşan Özgün BAŞIBÜYÜK

16.25–16.30:

TARTIŞMA

16.30–16.40:

Genoantropoloji: Genlerin Ayak İzinde İnsanlığın Geçmişine Yolculuk
Mehmet Akif KILIÇ

16.40–16.45:

TARTIŞMA

16.45–16.55:

GDO (Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizma)''ların Evrimsel Süreç ve Ekolojik İşlevsellik Açısından Rolü ve Önemi
Aysel KEKİLLİOĞLU

16.55–17.00:

TARTIŞMA

17.00–17.30: POSTER SUNUMLARIN TARTIŞMASI (FARABİ FUAYESİ)
18.00–20.00: KOKTEYL (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, MERKEZ KAMPÜSÜ)

 

28 EKİM 2008 SALI

I. OTURUM:

BESLENME
(Oturum Başkanı: Prof.Dr. Türkan K.MERDOL)

09.00–09.10:

İnsan Beslenme Evriminde Değişen Eğilimler
Okan ARIHAN, Seda Karaöz ARIHAN

09.10–09.15:

TARTIŞMA

09.15–09.25:

Geleneksel Çin Beslenme Tedavisi ve Uygulamaları
Gülcan ARUSOĞLU

09.25–09.30:

TARTIŞMA

09.30-09.40:

Güney Afrika Mutfak Kültürü
Funda TAMER, Zühre Alagöz PARRY, Türkan Kutluay MERDOL

09.40-09.45:

TARTIŞMA

09.45-09.55:

Diyarbakır 450 Evler Semtinde Annelerin Malnütrisyonla İlgili Bilgi İnanış ve Uygulamaları
Nuran ELMACI

09.55-10.00:

TARTIŞMA

10.00-10.10:

Tanrıların İçkisi: Çikolata
Tuğba KÜÇÜKKASAP, Türkan Kutluay MERDOL

10.10-10.15:

TARTIŞMA

10.15-10.30: ARA

II. OTURUM:

BESLENME – DENTAL ANTROPOLOJİ
(Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nuran ELMACI)

10.30–10.40:

Van-Karagündüz Ortaçağ Populasyonunda Ağız ve Diş Sağlığı
Pınar Gözlük KIRMIZIOĞLU

10.40–10.45:

TARTIŞMA

10.45–10.55:

Dişlerde Mikro Aşınma İzlerinin İncelenmesinin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesindeki Yeri
Başak BOZ

10.55–11.00:

TARTIŞMA

11.00-11.10:

Element Analizleri Aracılığı İle İkiztepe Erken Tunç Çağı Topluluğunun Beslenme Modelinin Belirlenmesi
Kameray ÖZDEMİR, Yılmaz Selim ERDAL

11.10-11.15:

TARTIŞMA

11.15-11.25:

Antropolojik Çalışmalarda Sabit İzotop Analizinin Kullanımı
Seda Karaöz ARIHAN, Asuman ÇIRAK,
Mustafa Tolga ÇIRAK

11.25-11.30:

TARTIŞMA

11.30-11.45: ARA

III.OTURUM:

İSKELET BİYOLOJİSİ VE ARKEOLOJİ
(Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tuncer KORKMAZ)

11.45-11.55:

Antropoloji ve Arkeoloji
Ayhan ERSOY

11.55-12.00:

TARTIŞMA

12.00-12.10:

Hakemi Use Neolitik Toplumunda Yaşam ve Ölüm
Yılmaz Selim ERDAL

12.10-12.15:

TARTIŞMA

12.15-12.20:

Efes Meryem Kilisesi İskeletlerinde Schmorl Nodülleri, Vertebral Osteofit ve Apofizyal Osteoartrit
Handan ÜSTÜNDAĞ

12.20-12.25:

TARTIŞMA

12.25-12.35:

Aziz Nikolaos Kilisesi İnsan İskelet Kalıntılarının Sağlık Yapısı
Ömür Dilek ERDAL

12.35-12.40:

TARTIŞMA

12.40–13.30: ÖĞLE ARASI

IV. OTURUM:

İSKELET BİYOLOJİSİ VE ADLİ ANTROPOLOJİ- I
(Oturum Başkanı: Prof.Dr. Feza KORKUSUZ)

13.30–13.40:

İnsan İskeletlerinde Gözlenen Konjenital Kaburga Anomalileri
Işın GÜNAY, Yaşar BİLGE, Hacer Y. TEKE

13.40–13.45:

TARTIŞMA

13.45–13.55:

Anadolu’da Hypoglossal Kanalda Köprü Oluşumunun Frekansı
Serpil EROĞLU

13.55–14.00:

TARTIŞMA

14.00–14.10:

Van Ortaçağ Toplumlarında Gözlemlenen Çömelme Faseti Olgusu ve Toplumun Günlük Aktiviteleri
Hakan YILMAZ, İsmail BAYKARA

14.10–14.15:

TARTIŞMA

14.15-14.30: ARA

V. OTURUM:

İSKELET BİYOLOJİSİ VE ADLİ ANTROPOLOJİ- II
(Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yılmaz S. ERDAL)

14.30–14.40:

Geometrik Morfometri: Tıp, Biyoloji ve Antropoloji’de Kullanımı
İrfan KANDEMİR

14.40–14.45:

TARTIŞMA

14.45–14.55:

Türk Toplumunda Parmak İzlerinin Antropolojik İncelenmesi
Semin BARUTÇU

14.55–15.00:

TARTIŞMA

15.00–15.10:

Türkiye’de Adli Antropoloji
A. Sadi ÇAĞDIR, Sevim BAŞER, Hüseyin AFŞİN, Yalçın BÜYÜK

15.10–15.15:

TARTIŞMA

15.15–15.25:

Yeniden Yüzlendirmeyle Gerçekleştirilmiş Bir Kimliklendirme Olgusu
Sevim BAŞER, A. Sadi ÇAĞDIR, Yalçın BÜYÜK

15.25–15.30:

TARTIŞMA

15.30–15.45: ARA

VI. OTURUM:

PALEONTOLOJİ
(Oturum Başkanı: Prof.Dr. Erksin GÜLEÇ)

15.45–15.55:

Orta Miyosen''den Günümüze Anadolu''da Carnivora Biyoçeşitliliğinin Değerlendirilmesi
Şakir Önder ÖZKURT

15.55–16.00:

TARTIŞMA

16.00–16.10:

Üst Miyosen Dönem Suidae’lerinin Anadolu''daki Dağılımı
Ahmet Cem ERKMAN

16.10–16.15:

TARTIŞMA

16.15–16.25:

Anadolu Üst Miyosen Dönem Hipparion’ları
Ayhan YİĞİT

16.25–16.30:

TARTIŞMA

16.30–16.45: ARA

VII.OTURUM:

ZOOARKEOLOJİ - PALEOEKOLOJİ
(Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ertunç GÜNDÜZ)

16.45–16.55:

Amorium-Bizans Şehri Hayvan Kemik Çalışmaları
Derya SİLİBOLATLAZ, Evangelia IOANNIDOU

16.55–17.00:

TARTIŞMA

17.00–17.10:

Tasmasor Kazısından Bulunan Hayvan Kemiklerinin Arkeozoolojik Analizi
Ayşen AÇIKKOL, Zehra SATAR, Kutay Murat BOZCA

17.10–17.15:

TARTIŞMA

17.15–17.25:

Umbelliferae Familyasından Ferulago Cinsine Ait Türlerin Filogenetik Analizi
Meltem MARAŞ, Erol AKSÖZ

17.25–17.30:

TARTIŞMA

17.30–17.40:

Yeni Zelanda Tavşanı (Oryctolagus cuniculus L.)’nda Lumbal Omurların Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi
Tuncer KORKMAZ, Sema ÖZKADİF

17.40–17.45:

TARTIŞMA

KAPANIŞ OTURUMU VE GENEL DEĞERLENDİRME
Prof.Dr. Ali DEMİRSOY
Prof.Dr. Akile GÜRSOY
Prof.Dr. Metin ÖZBEK
Prof.Dr. Erksin GÜLEÇ

 

POSTER BİLDİRİLER (İLK GÜN SABAH ASILACAKTIR)

  • Pelvis Kemiğinin Anatomik ve Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Funda AKSU, Süleyman TETİK

  • Türk Voleybolcuların Vücut Kompozisyonları

Ahmet İhsan AYTEK

  • Türk ve Brezilyalı Paraşütçülerin Somatotip Değerleri ve Antropometrik Ölçülerinin Karşılaştırılması

Semin BARUTÇU

  • Mutfak Tasarımında Kullanılabilecek Bazı Antropometrik Vücut Ölçüleri: Erzincan Örneği

Sevda ERSOY

  • Genetik ve Kamusal Alan

Ömer GÖKÇÜMEN

  • Neolitikten Günümüze Anadolu Toplumlarında Brakisefalizasyon

Erksin GÜLEÇ, Mehmet SAĞIR, İsmail ÖZER, Timur GÜLTEKİN, Başak Koca ÖZER

  • Os Acromiale: Varyasyon mu? Anomali mi?

Işın GÜNAY, Zehra SATAR

  • Talus’un Osteokondritis Dissekans Lezyonu

Işın GÜNAY, Zehra SATAR

  • İnsan Yüzü ve Fotoğrafından Alınan Antropometrik Ölçülerle Kimlik Tespiti ve Cinsiyet Tayini

Seçil GÜNGÖRMÜŞ

  • 7-12 Yaş Arası Türk Çocuklarından Elde edilen Antropometrik Değerlerin Mevcut Çocuk Çalışma Masalarına Uygunluğu Üzerinde Bir Çalışma

Ertan Yesari HASTÜRK

  • Yenidoğanlarda Extremite Uzunlukları ve Kort Kanındaki Leptin, IGF–1 ile İlişkisi

Sacide KARAKAŞ, Aslıhan B. KARUL, Mustafa ALTINIŞIK, Münevver TÜRKMEN, Döndü Kunaz ASLAN

  • Relationship between Body Shape and Self-concept in Hungarian Children

Zsolt KARKUS, Annamária ZSÁKAİ, Éva B. BODZSÁR                 

  • Apidae (Insecta: Hymenoptera Apoidae) Familyasının Filogenetik Özellikleri

Aysel KEKİLLİOĞLU

  • Biyoloji, Eğitim ve Evrim

Aysel KEKİLLİOĞLU

  • Effect of Body Development on Emotional Development

Boglárka KERN, Annamária ZSÁKAI, Dorottya ALI, Éva BODZSÁR

  • Homo sapiens''lerin Evrimsel Akrabaları ve Biyolojik Özellikleri

Mustafa Kemal KODAL

  • Heracleum L. (Umbelliferae) Cinsine Ait Türlerin ITS Dizi Analizine Göre Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi

Meltem MARAŞ, Aysel KEKİLLİOĞLU

  • Toplumların Beslenme Alışkanlıklarını Oluşturan Faktörler

Ayşe Nuriye ÖRER

  • 6–17 Yaş Okul Çocuklarının Yaşa Bağlı Somatotip Değişimleri: Ankara Örneği

Başak Koca ÖZER, Timur GÜLTEKİN, Erksin GÜLEÇ

  • Eski Japon ve Anadolu Toplumlarında Diskriminant Fonksiyon Analiziyle Cinsiyet Tayini

İsmail ÖZER

  • Gümüşlük-Milas İskeletlerinin Paleopatolojik Analizi

Mehmet SAĞIR, İsmail ÖZER, Zehra SATAR, Erksin GÜLEÇ

  • Konya Karahöyük Kazısında Bulunan Hayvan Kemiklerinin Analizi

Zehra SATAR, İsmail Önder ORHAN

  • 19. YY. Kelenderis Populasyonuna Ait Bireylerde Diştaşı Görülme Sıklığı

Nevin ŞİMŞEK

  • Body composition and sexual maturation in Hungarian adolescents

Katalin TÓTH, Annamária ZSÁKAI, László HRICISÁK, Éva B. BODZSÁR

  • Drosophila Melanogaster’in Oregon R Yabanıl ve Vestigial Mutant Soylarında Ekstrem Sıcaklık Şartlarının Ömür Uzunluğu Üzerine Etkileri

Handan UYSAL, Arif AYAR, Deniz ALTUN, Hakan TAŞKIN

  • Nutritional status and blood pressure in Hungarian children

Áron G. VITÁLYOS, Annamária ZSÁKAI, Annamária ÁGOTA, Éva B. BODZSÁR

  • Dilkaya-Karagündüz (Ortaçağ) İskelet Populasyonlarında Enfeksiyon Hastalıklarının Paleopatolojik Açıdan İncelenmesi

Elif YALÇINOZAN   

 • Yaş ve Cinsiyet Tayininde Otopsi Sırasında Alınan Kemiklerin Yumuşak Dokudan Ayrılmasında Kullanılabilecek Yöntemler

Elif YALÇINOZAN, Aysun Balseven ODABAŞI, Alper KETEN, Ali Rıza TÜMER

 

29 EKİM 2008 ÇARŞAMBA SOSYAL PROGRAM:
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ HİRFANLI GÖLÜ TESİSLERİNDE ÖĞLE YEMEĞİ
KAMAN/KALEHÖYÜK KAZI ALANI VE JAPON BAHÇESİ GEZİSİ

Sempozyum hakkında daha ayrıntılı bilgi için http://www.3bioant.hacettepe.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Positive SSL