7-8 Mayıs tarihinleri arasında düzenlenen “Akdeniz’de Yemek Kültürü’ne Bilişsel Yaklaşımlar” başlıklı sempozyumun ilk gününde Gershon Borovsky ve Derya Agiş bir açılış konuşması yaptı.  Açılış konuşmalarında farklı uygarlıkların yemek kültürüne değinen bilişsel bilimler alanındaki çalışmaların eksikliğine değinildi ve sempozyumda sunulan bildirilerin yeni gelişen bu bilimdalı için birer örnek oluşturmasının amaçlandığı vurgulandı.  Sempozyumda Bilişsel Bilimler dalını oluşturan Antropoloji, Etnoloji, Dilbilimi, Parasemioloji, Sosyoloji ve Sosyal Psikoloji alanlarında ondokuz farklı bildiri sunuldu.
 
İlk anahtar konuşmacı Karen Gerson-Şarhon Sefaradlarca Yahudi bayramlarında yenilen yemeklere değindi, Koşer kavramına açıklık getirdi ve ‘patlıcan’ sebzesinin mecazi anlamda kullanıldığı bir Yahudi İspanyolcası şarkıyı inceledi.  İkinci anahtar konuşmacı Sibel Cuniman-Pinto ise bu konuşmayı Sefarad yemeklerine ve yenildikleri durumlara örnekler vererek tamamladı. 

Üçüncü anahtar konuşmacı Prof. Dr. Tamar Alexander Sefarad atasözlerindeki kimlik, anı ve cinsiyet kavramlarından bahsetti.  Bu konuşmayı takiben sempozyumun ilk oturumu Sefarad ve günümüz İspanyol kültürü ve dilinde önemli bir yere sahip olan yemek adları içeren atasözleri ve deyimlere ayrıldı.  Bu oturumda Derya Agiş Yahudi İspanyolcası deyim ve atasözlerini Bilişsel Göstergebilim Kuramı açısından inceledi ve Maria Jose Cabrera-Puche yemek adları içeren İspanyolca atasözleri ve deyimleri analiz etti. 

İkinci oturumda Erica Giorda kahvenin İtalya’daki tüketimine değindi; Derya Agiş ise Dilbilimsel Gülmece Kuramı çerçevesinde Sefarad Nasrettin Hoca fıkralarında yemek adlarının mecazi anlamdaki kullanımlarını inceledi. 

Üçüncü oturumda Qiyas Şükürov Ortaçağ Endülüs mutfağını tanıtırken, Zeki Akçam “Avro Şillo” bitkisinin iyileştirici özelliklerini Malinowski’nin İşlevsel Halkbilimi Kuramı’na bağlı kalarak tartıştı. 

Dördüncü oturumda Prof. Dr. Neil Bratton İngiliz ve Arap kültüründeki yemeğe misafir davet etme ve beklenmedik misafir gelmesi durumlarını karşılaştırdı.  Anthony Ridgway eski Roma mutfağının Akdeniz’deki bütün ülkelere etkisini inceledi ve bu sunumu Doç. Dr. Taner Korkut ile Bilsen Ercan’ın gerçekleştirdikleri Roma dönemine ait seramik pişirme kapları ile tabak, çatal ve kaşıkların yeniden benzerlerinin yapılıp tekrar içinden yemek yenmesi deneyini anlatan sunumları tamamladı.

Beşinci oturumda Sibel Güler genel olarak Türk Kültürü’ndeki yeme-içme alışkanlıklarını inceledi ve bu sunumu takiben Doç. Dr. Hacer Tor ve Hatice Ağca Simav’da Türkmenler’in farklı törenlerde pişirdikleri yemekleri tanıttı. 

Altıncı oturumda Prof. Dr. Mutlu Parkan Kıbrıs yemek kültürünü Kıbrıs’ta yaşayan medeniyetler bağlamında tartıştı ve sanat ile zanaat alanlarının ikisine deGastronomi bilimdalının katkılarını irdeledi.  Hasan Köksal bu sunumu takiben Kıbrıs’a ait bitkilerin sağaltıcı özelliklerine değindi ve bu sunumun ardından da Usame Akgün, Sait Aymaz, Gökhan Önel, Derya Yıldırımkaya ve Pınar Bodak yoğurt, ayran ve un gıdalarının folklorik özelliklerinden edebi eserlere gönderi yaparak bahsetti. 

Son oturumda Doç. Dr. Dündar Denizer Türk Kültürü’nde yemeklerin çeşitlerin tarihsel ortaya çıkış süreçlerini ortaya koydu; Aslıhan Doğan Topçu ise “Bir Tutam Baharat” filminde Türk ve Rum kültürlerinde yiyeceklere ve baharatlara yüklenen mecazi anlamları açıkladı 

Sempozyumun sonunda ünlü Türk-Sefarad müzik grubu Los Pasharos Sefaradis bir konser verdi ve böylece sempozyum Akdeniz’de Osmanlı topraklarına ait olmuş olan farklı ülkelerde yaşayan Sefaradlar’a ait ezgilerle son buldu.

Sonuç olarak, bu sempozyum Akdeniz’de yaşamış olan ve günümüzde yaşayan farklı toplulukların yemek anlayışları saptanırken farklı kültürlere ait insanların zihinsel süreç analizlerinin incelenmesi gerektiğini vurgulamış ve Bilişsel Bilimler dalına çok büyük bir katkı sağlamıştır.  Sempozyum sonunda gelecek sempozyumun teması “Sihir Kavramına Bilişsel Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir.
Positive SSL