http://www.milliyet.com.tr/2007/03/09/son/sonyas12.asp

Polonyalı arkeologlara göre, taş devrinde, erkekler yuvarlak hatlara özellikle "çıkık" kalçalara sahip kadınları beğeniyordu.

Bulgularını Antiquity dergisine anlatan Polonyalı arkeologlar, erkek avcıların kendilerince ideal kadın hatlarını çakmaktaşı, kemik ve fildişinden biblo ve heykelciklere yonttuklarını belirttiler.

Polonya’da bulunan 15 bin yıl öncesine ait 30 heykelciği incelediklerini ve bunların özellikle çıkıntılı kalçalarla yuvarlak hatlara sahip olduklarını belirten arkeologlar, bazılarının bir yüzünün dümdüz, diğer yüzüneyse kadının arkadan görünüşünün oyulduğunu kaydettiler.

İnceledikleri tüm heykelciklerde kalçaların bilinçli olarak abartıldığını belirten arkeologlar, bunun kadının varlıklı ve iyi beslendiğini düşündürdüğünü, ancak oyulan kadın heykelciklerinin gerçek kadını mı yoksa avcı erkeklerin ideal kadın düşüncesini mi temsil ettiğinin açık olmadığını ifade ettiler.

Positive SSL