http://ankara.hurriyet.com.tr/ankara/5826958.asp?gid=140

Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre ayakkabı ölçülerinin adli olayların aydınlatılmasında önemli bilgiler verdiği açıklandı.

HACETTEPE Üniversitesi Antropoloji Anabilim Dalı’ndan Derya Atamtürk’ün araştırması, adli olayların açıklanmasında ayakkabı ölçülerinin analizinin yararlı bilgiler verebildiğini ortaya koydu.

FARKLI ÖRNEKLER

Atamtürk, çalışmasını şöyle anlattı: "Bu çalışmada, adlî olaylarda kullanılmak üzere ayakkabı ölçülerinden yola çıkarak boy ve ağırlık tahmini için regresyon formülleri oluşturmak amaçlanmıştır. Ayrıca bu formüllerin güvenilir olup olmadığı farklı örneklem üzerinde karşılaştırılarak değerlendirilmiştir" dedi.

HATA PAYI ÇOK AZ

Atamtürk "Çalışma grubunda ayakkabı ölçülerinden hesaplanan boy formülleri kontrol grubuna uygulandığında erkeklerde, kadınlarda ve her iki cinsiyeti birarada alan grupta yaklaşık 1 cm hata vermiştir. Benzer biçimde ağırlık tahmini için oluşturulan formül de, erkekleri, kadınları ve her iki cinsiyetin birarada ele alındığı grubu yaklaşık 1 kg hatalı çıkarmıştır. Bu bulgular ayakkabı ölçülerinden boy ve ağırlık tahmini için hesaplanan regresyon formüllerinin örneklemimize benzer topluluklar için kullanılabilir olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

516 BİREY KULLANILDI:

Araştırma, Ankara’da yaşayan ancak farklı illerde doğmuş, 18-82 yaş grubuna dahil 516 birey (262 kadın, 254 erkek) üzerinde gerçekleştirildi.

Positive SSL