Prof. Dr. Nuran Elmacı'nın beklenen kitabı "Sağlık Antropolojisi" Siyasal Kitabevi tarafından yayınlandı.

Sağlık antropolojisi alanında yaptığı araştırmalarla akademik dünyamızda önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Nuran Elmacı kitabında araştırma örneklerini paylaşıyor.

Tanıtım Bülteni

"Ülkemizde sağlık antropolojisi ile ilgili araştırmalar çok yenidir. Bu araştırmalar hızlı bir şekilde artacaktır. Çünkü bir taraftan yeni antropoloji bölümleri açılmakta, sağlığa duyulan ilgi artmakta, diğer yandan değişen koşullara ve sosyal yapımıza uyan sağlık modelleri denenmektedir.

Bu kitapta yer alan makaleler halk sağlığı sorunlarının antropolojik açıdan nasıl inceleneceğini gösteren örneklerdir. Aynı zamanda bu makaleler halk sağlığı sorunlarının köklerinin nerelerde olduğunu araştıran, sağlık sorunlarının toplumdaki hâkim davranış kalıplarından ve toplumsal değişmelerden nasıl etkilendiğini gösteren örneklerdir."

Positive SSL