Sınırları Aşmak

Türkiye’de Sosyo-Kültürel Antropoloji Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar

 
Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü tarafından düzenlenen ve 20-21 Ekim 2011 tarihlerinde Mimarlık Fakültesi''nde gerçekleştirilecek olan workshop programı açıklandı.
 

20 Ekim – Perşembe


9.30 – 10.00 Açılış Konuşmaları

Serdar Bedii Omay (Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü)

Ramazan Aras (Antropoloji Bölüm Başkanı)


1. Oturum: 10.00 – 12.00  / Türkiye’nin Değişim Sürecinde Antropoloji

Kolaylaştırıcı: Mark Soileau (Mardin Artuklu Universitesi)

 
Ali Tayfun Atay (Ankara Üniversitesi)  - Antropoloji’nin Gelişim Süreci

Ali Murat Yel (Fatih Üniversitesi) - Antropoloji Çalışmalarının Gelişimi Önündeki Engeller
 
Nükhet Sirman (Boğaziçi Üniversitesi) - Antropolojinin Değişime Bakışı
 
Ceyhan Süvari (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi) - Üniversitelerde Sosyo-Kültürel Antropolojinin Açmazları

 
2. Oturum: 14.00 – 16.00  / Antropoloji ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar - 1

Kolaylaştırıcı: Halil Ibrahim Düzenli (Mardin Artuklu Üniversitesi)

 
Bülent Tanju (Mardin Artuklu Üniversitesi) - Disiplin(lerarası) ve Sınır Kavramlarının Eleştirisi
 
Uğur Tanyeli (Mardin Artuklu Üniversitesi) - Mimarlık Gündelik Yaşamı Nasıl Görmez?
 
Ayşegül Baykan (Mardin Artuklu Üniversitesi) - Antropolojinin Çalışma Nesnesi Olarak Kent
 
Gülçin Tunalı-Koç (Ruhr-University Bochum, Almanya) - Mardin Özelinde Osmanlı Tarihini Antropolojiyle Yazmak

 

21 Ekim Cuma


3. Oturum: 9.30 – 11.30 / Etnografik Çalışmalarda Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar
 
Kolaylaştırıcı: Musa Öztürk (Mardin Artuklu Üniversitesi)

 
Erkan Saka (Bilgi Üniversitesi) - Türkiye’de Yeni Medya Etnografisi Yapmak
 
Ebru Kayaalp (İstanbul Şehir Üniversitesi) - Etnografik Çalışmalarda Yeni Arayışlar, Alanlar ve Failler

Ayşe Parla (Sabancı Üniversitesi) - Kağıtsız Göçmenler, Epistemik ve Pragmatik Ortaklıklar ve “Zamansız” Etnografi

Şeyda Başlı (Mardin Artuklu Üniversitesi) - Kadın Gözüyle Bilgi Üretmek: Türkiye’de Kadın Çalışmaları Deneyimi

 
4. Oturum: 13.30 – 15.30 / Türkiye’nin Toplumsal ve Siyasal Değişim Sürecinde Antropoloji Çalışmaları
 
Kolaylaştırıcı: Zülküf Kara (Mardin Artuklu Üniversitesi)

 
Ayşe Gül Altınay (Sabancı Üniversitesi) - Antropoloji ve Ordu-Askerlik-Militarizm Çalışmaları
 
Ramazan Aras (Mardin Artuklu Üniversitesi) - Antropoloji’nin Yeni Nesnesi ve Öznesi Olarak Kürtler

Mehmet Murat Şahin (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) - Türkiye’de Sekülerizmin Antropolojisi Neye Benzer?
 
Güner Coşkunsu (Mardin Artuklu Üniversitesi) & Ayşe Hilal Tuztaş (Yeditepe Üniversitesi) -  Türkiye''de Göçerleri Çalışmak...

 
5. Oturum: 15.45 – 17.15 / Antropoloji ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar - 2
 
Kolaylaştırıcı: İbrahim Özcoşar (Mardin Artuklu Üniversitesi)
 
 
Aksu Bora (Hacettepe Üniversitesi) - “Onların Kültürü Öyle”: Bir Siyasal Maymuncuk Olarak Kültür Kavramı
 
Arzu Öztürkmen (Boğaziçi Üniversitesi) - Folklor ve Sözlü Tarih Arasında Tarihsel Etnografi: Kültürel Formlar ve Farklı Hatırlama Türleri
 
Elif Kanca (Mustafa Kemal Üniversitesi) - Sözlü Anlatılara Antropolojik Yaklaşım: İnisiyasyon Ritüeli Olarak Masallar
 
Nurdan Atalay-Güneş (Mardin Artuklu Üniversitesi) - Ekonomik Sosyoloji ve Ekonomik Antropoloji: Ne öğrenebiliriz?

 
Kapanış ve Değerlendirme Oturumu: 17.30 – 18.00

 

22 Ekim Cumartesi

Deyrulzafaran Manastırı ve Dara Harabeleri Gezisi


Organizasyon Komitesi: Ramazan Aras, Mark Soileau, Ayşe Solmaz, Semra Özlem Dişli, Asena Pala
 
Positive SSL