VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi


21-24 Kasım 2011 / İzmir

Halk kültürü ürünlerinin araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi ve değerlendirmelerde bulunularak Türk ve dünya kamuoyunun dikkatine sunulması amacı ile çalışmalar yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, bu amaçlara yönelik çalışmalardan biri olarak, ilki 1975 yılında başlatılan ve 1981 yılından itibaren beş yılda bir yapılan Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongrelerini gerçekleştirmektedir.
 
VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi 21-24 Kasım 2011 tarihleri arasında İzmir / Özdere - Paloma Pasha Resort Otel’de, Ege Turizm Derneği ve Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

Kongrede yurtdışından 14 farklı ülkeden 52 adet olmak üzere, toplam 224 bildiri sunulacak ve tartışılacaktır.
 
Kongredeki ana başlıklar ise şöyledir;
 
I.   Genel Konular.

II.  Halk Edebiyatı.

III. Müzik Oyun ve Eğlence.

IV. Gelenek Görenek ve İnançlar.

V.   Maddi Kültür.

VI. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalışmaları: Eğitim, Araştırma, Envanter, Arşivleme, Belgeleme, Müzeleme.

VII. Popüler Kültür, Medya, İnternet ve Halk Kültürü İlişkisi.
 
Kongre programına ulaşmak için tıklayınız... (Dosya Adobe Pdf formatındadır.)
 
Positive SSL