Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı web sitesinde yer alan bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimeler Enstitüsü''ne araştırma görevlisi alınacaktır.

 

Söz konusu kadroya başvuracak olan adaylarda antropoloji bölümü mezunu olup, paleoantropoloji ana bilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak şartı aranmaktadır.Duyurunun detayları şöyle;

Üniversite Adı GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi 28 Aralık 2011  
Fakülte Adı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Son Başvuru Tarihi 11 Ocak 2012  
Bölüm Adı   Ön Değerlendirme Tarihi 13 Ocak 2012  
Anabilim Dalı   Giriş Sınav Tarihi 16 Ocak 2012  
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi 18 Ocak 2012  
Kadro Sayısı 1 Kadro Derecesi 7  
 Antropoloji Bölümü mezunu olup,Paleoantropoloji ana bilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne,  2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde araştırma görevlisi alınacaktır.
 
A- GENEL ŞARTLAR

1- 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ) en az 70 puan almış olmak.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS)’den, en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.         

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 
B- ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

İlan edilen kadroya başvurmak isteyen adaylar;

1- Başvuru dilekçesi

2- Özgeçmiş   

3- Lisans diploması

4- Lisans transkript belgesi

5- ALES belgesi fotokopisi

6- KPDS veya ÜDS belgesinin fotokopisi

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi

8- 1 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş)

9- Askerlik durum belgesi

NOT:
Başvurular;  Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 
D- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

YÖK Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanı görüntülemek için tıklayınız...

Positive SSL