YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

VE

SAĞLIK İÇİN SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ (SASBİL)

S E M P O Z Y U M   P R O G R A M I

Kadın Sağlığı

 

 

14 Nisan 2012, Cumartesi

Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu

26 Ağustos Yerleşimi / İstanbul

 

DAVET

Dünyanın pek çok ülkesinde kadın – erkek eşitliğini sağlamaya yönelik yasalar yapılmasına ve sosyal politikalar geliştirilmesine karşın, sağlık alanındaki bazı gerçekler henüz değişmemiştir: Kadınlar hala erkeklerden daha fazla hastalanmakta, ancak sağlık hizmetlerinden daha düşük pay almaktadır; tıbbi araştırmaların çoğu hala erkek  deneklerin katılımıyla yapılmakta ve sonuçlar kadınlara da genellenmektedir; fiziksel ve ruhsal olarak ‘normal’ insanı batılı, beyaz, orta sınıf erkeğin ölçüleri üzerinden tanımlayan kimi yaklaşımlar hala varlıklarını ve etkilerini sürdürmektedir; kadın yaşamının doğumdan ölüme kadar birçok aşaması ve unsuru tıbbileştirilmektedir ve kadın sağlığı kavramını üreme sağlığı ile sınırlama eğilimi hala çok güçlüdür. Oysa ki kadın sağlığı kadınlarda görülen tüm fiziksel ve ruhsal süreçleri, tüm sağlık gereksinimlerini ve sorunlarını kapsayan, geniş bir alandır. SASBİL’in bu sempozyumunda kadın sağlığının çeşitli boyutlarına değinmek ve disiplinlerarası bir tartışmaya zemin hazırlamak amacındayız. Kadın sağlığına ve sağlık alanında disiplinlerarası çalışmalara ilgi duyan herkesi aramızda görmeyi diliyoruz.

Saygılarımla,
Doç. Dr. İnci User
SASBİL Yönetim Kurulu Başkanı
           
 
 
Düzenleme Kurulu

       Doç. Dr. İnci User                             Yrd. Doç. Dr. Elçin Akdeniz
Prof. Belkıs Kümbetoğlu                    Öğr. Gör. Nazlı Şencan
      Prof. Dr. Rukiye Pınar Bölüktaş        Arş. Gör. Sanem Kulak-Gökçe
   Prof. Dr. Akile Gürsoy                      Arş. Gör Ayşe Hilal Tuztaş
Yrd. Doç. Dr. Yaprak Civelek            Bahar Taymaz (MA)
 
 

SASBİL
Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği (SASBİL) 1998 yılından beri sürdürdüğü ulusal ve uluslararası toplantı, yayın ve kurslar ile sosyal bilimlerin sağlık alanındaki etkinliklerini tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı, sağlıkta disiplinlerarası çalışmalara katkıda bulunmayı, sosyal bilim metodolojisinin sağlık araştırmalarında kullanımına destek olmayı hedeflemektedir.


İletişim:    Doç. Dr. İnci User Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
                   Yrd. Doç Dr. Yaprak Civelek ycivelek@Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

PROGRAM

 

09:00- 09:30
Kayıt
09:30 -10:15
 Açılış
·         Doç. Dr. İnci User, SASBİL YK Başkanı, Marmara Üni., Sosyoloji Blm.
·         Prof. Dr. Akile Gürsoy, Yeditepe Üni. Antropoloji Blm. Başkanı
·         Prof. Dr. Ahmet Serpil’e Teşekkür (Plaket Takdimi)
10:15 -11:30
Oturum 1: Anneliğin Tıbbileştirilmesi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akile Gürsoy, Yeditepe Üni. Antropoloji Blm. Başkanı
·         Yrd. Doç. Dr. Aybil Göker, Yeditepe Üni., Antropoloji Blm.
Doğal Annelik
·         Op. Dr. Gülnihal Bülbül, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Doğumun Normalize Edilmesindeki Zorluklar
·         Prof. Dr. Hacer Karanisoğlu, İstanbul Üni., Bakırköy Sağlık
Yüksekokulu
Kadın Sağlığında Önemli Bir İnsan Gücü Olarak Ebelik. Geçmişten Günümüze Ebeliğin Değişen Rolleri, İşlevleri ve Yokedilişi
11.30 -11:45
Ara
11:45 -13:00
Oturum 2: Örselenmiş Kadınlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Müzeyyen Sevinç,  Yeditepe Üni., Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
·         Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu, Antropolog & Sosyolog
Kadın Bedeninin Maruz Kaldığı Şiddeti Görünür Kılmak
·         Uzm. Psikolog Feride D. Yıldırım Güneri, Yeditepe Üni.,
Antropoloji Blm. Doktora Öğr.
Kadın Sığınaklarında Psikolog Olmak
·         Arş. Gör. Sanem Kulak Gökçe, Yeditepe Üni., Antropoloji Blm.
Cezaevinden Kadın ve Sağlık Öyküleri
13:00 -14:00
Yemek Arası

 14:00-15:30
Oturum 3: Kadın ve Sağlık: Farklı Boyutlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Belma Akşit, Maltepe Üni., Fen-Edebiyat Fak. Dekan V.
·         Yrd. Doç Dr. Gönül Demez, Akdeniz Üni. Sosyoloji Blm.
Yeni Tıp Teknolojileri ve Kadın Bedeni Üzerinden Yeniden Üretilen İktidar İlişkileri       
·         Prof. Dr. Nurşen Adak, Akdeniz Üni., Sosyoloji Blm.
Çevreyi Etkileyenler ve Çevresel Etkilenenler Olarak Kadınlar
·         Dr. Deniz Sezgin, Ankara Üni., Halkla İlişkiler ve Tanıtım Blm.
Kadın Sağlığının Tıbbileştirilmesi
·         Dr. Leyla Şimşek – Rathke, Marmara Üni., Sosyoloji Blm.
Sağlıkçının Sağlığı. Hemşirelerin Çalışma Koşulları ve Maruz Kaldıkları Meslek Hastalıkları
15:30 -15:45
Ara
15:45 -17:00
Oturum 4: Göç, Kadın ve Sağlık
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bahattin Akşit, Maltepe Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
·         Yrd. Doç. Dr. Elçin Akdeniz, Maltepe Üni., Psikiyatri Hemşireliği Blm.
Dış Göç ve Kadın Sağlığı: Almanya Örneği
·         Arş. Gör. Ayşe Hilal Tuztaş, Yeditepe Üni., Antropoloji Blm.
Göçer Yaşamda Kadın Olmak. Sarıkeçililer
·         Öğr. Gör. Nazlı Şencan, Yeditepe Üni., Eczacılık Blm.
Bulgaristan Türk’ü Kadınların Göç ve Annelik Öyküleri
17:00 -18:00
SASBİL Toplantısı

 

Positive SSL