Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı web sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı''na  araştırma görevlisi alınacaktır.
Söz konusu kadroya başvuracak olan adaylarda 2547 Sayılı Kanunun 50/D maddesi uyarınca "Antropoloji" alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı aranmaktadır. Duyurunun detayları şöyle;
 
Üniversite Adı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi 30 Nisan 2012  
Fakülte Adı EDEBİYAT FAKÜLTESİ Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs 2012  
Bölüm Adı  ANTROPOLOJİ Ön Değerlendirme Tarihi 22 Mayıs 2012  
Anabilim Dalı  SOSYAL ANTROPOLOJİ Giriş Sınav Tarihi 30 Mayıs 2012  
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi 05 Haziran 2012  
Kadro Sayısı 1 Kadro Derecesi 6  
 2547 Sayılı Kanunun 50/D maddesi uyarınca Antropoloji alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak
 
 

 T.C.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihli, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmelikte 19.09.2009 tarihli, 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

(Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

BAŞVURULAR

Başvurular ilgili Birimlerin Dekanlıklarına/Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılacak olup, internet aracılığı  ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar İlgili Birimlerin Dekanlıklarına/Müdürlüklerine ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Özgeçmiş
 • Dilekçe(Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, Ünvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
 • 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopisi
 • Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
 • Yabancı Dil Belgesi
 • ALES Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
 • Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
 • Tecrübe durumunu gösterir belge  (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
 • Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
 • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

* YÖK Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanı görüntülemek için tıklayınız...

Positive SSL