-GELENEKTEN GELECEĞE ANTROPOLOJİ-

II. Ulusal Antropoloji Kongresi

18-19 Haziran 2004

Armada Otel - İstanbul

Resmi Web Sitesi: http://www.antropoloji.gen.tr

 

Kongre Oturum Bilgisi
 
I. Gün
18 Haziran 200409.00 - 09.30: Kayıt

09.30 - 10.00: Açılış Konuşması


I. Oturum : 10.00 - 12.30Oturum Başlığı : Küreselleşme ve Antropoloji

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza BALAMAN

10.00 - 10.25 Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ "Küreselleşen Dünya Köyünde Antropolojinin Yeri ve Gelecek"
10.25 - 10.50 Dr. Sibel ÖZBUDUN "Küreselleşme ve Geleneği Yeniden Düşünmek"
10.50 - 11.10 Çay Arası  
11.10 - 11.35 Yrd. Doç. Dr. Hande BİRKALAN "Özgür ve Özgün Bir Antropolojiye Doğru"
11.35 - 12.00 Prof. Dr. Gürbüz ERGİNER "Çağdaş Antropolojide İlginin Yönü ve İdeolojik Klasik Etnografi"
12.00 - 12.30 Tartışma  
12.30 - 14.00 Yemek Arası  

II. Oturum : 14.00 - 16.30Oturum Başlığı : Antropolojinin Farklı Gözlükleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akile GÜRSOY

14.00 - 14.25 Doç. Dr. Neşe ÖZGEN "Sınırın İktisadi Antropolojisi"
14.25 - 14.50 Prof. Dr. Akile GÜRSOY "Türkiye''de Sağlık Antropolojisi"
14.50 - 15.10 Çay Arası  
15.10 - 15.35 Doç. Dr. Tayfun ATAY "Levi Strauss''tan Victor Turner''e Yapı''dan "Yapı" Karşıtlığına:

 

Victor Turner''ın Türkiye''de İhmal Edilen Önemi"
15.35 - 16.00 Prof. Dr. Ali Rıza BALAMAN "Uygulamalı Antropoloji ve Ülkemizdeki Gereksinimi"
16.00 - 16.30 Tartışma  II. Gün
19 Haziran 2004

I. Oturum : 10.00 - 13.00Oturum Başlığı : Açılımlar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuran ELMACI

10.00 - 10.25 Yrd. Doç. Dr. Filiz SUSAR "Etnolojik Belgeleme, Belgesel ve Sözlü Tarih Çalışmalarının Antropolojideki Yeri"
10.25 - 10.50 Yrd. Doç. Dr. İnci USER "Disiplinler arası Çalışmanın Sınırları"
10.50 - 11.10 Çay Arası  
11.10 - 11.35 Doç. Dr. Hürriyet KONYAR "Medya ve Kültürün Yeniden Değerlendirilmesi"
11.35 - 12.00 Prof. Dr. Nuran ELMACI "Akraba Evlilikleri ve Değişme"
12.00 - 12.25 Dr. Semra SOMERSAN "Kürenin En Üstündekiler: Alttan Antropolojik Bir Bakış"
12.25 - 13.30 Tartışma  
13.00 - 14.00 Yemek Arası  

II. Oturum : 14.00 - 17.30Oturum Başlığı : "Kimiz ve Kimlerdeniz ?"

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürbüz ERGİNER

14.00 - 14.25 Prof. Dr. Ömer Naci SOYKAN "Ne ve Kim Soruları Karşısında İnsanın Halleri: Kimlik ve Kişilik Sorununa Felsefi Bir Bakış"
14.25 - 14.50 Doç. Dr. Belkıs KÜMBETOĞLU "Antropolojide Toplumsal Cinsiyet Analizleri; Geleneksel Cins/Cinsiyet Sistemlerinden Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve İlişkilerine"
14.50 - 15.10 Çay Arası  
15.10 - 15.35 Araş. Gör. Çağdaş DEMREN "Hegemonik Erkeklik-Erkeklik Kavramına Antropolojik Bakış"
15.35 - 16.00 Kerem YILMAZER "Kamusal Alana Çıkışta Alevi Örgütlenmesi ve Kültürel Kimliğin Yeniden Tanımlanması: Alevilik- Alevilikler"
16.00 - 17.30 Kapanış Paneli Konuşmacılar
    Prof. Dr. Nephan SARAN
    Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ
    Yusuf ÖZÇİÇEK Antropoloji Derneği Y. K. Üyesi
    Mine TÜRKÜN M.A. Antropoloji Derneği Y. K. Üyesi
    Göksel UNAN Antropoloji Derneği ÜyesiNot: Kongreye katılım herkese açık olup, katılımcılardan sembolik bir katılım ücreti alınacaktır. Katılım ücreti 5 Milyon Türk Lirası''dır.

Saygılarımızla

Antropoloji Derneği Adına

Doç. Dr. Belkıs KÜMBETOĞLU


Bilgi İçin: Info / Bilgi Anthropology-Works

Positive SSL