II. Ulusal Antropoloji Kongresi
18-19 Haziran 2004 İstanbul


21. yüzyıl büyük değişmelere tanıklık etmektedir. Gerek ülkemiz ve içinde yer aldığı bölgede gerekse dünya ölçüsünde yaşanılan değişimlerin farklı boyutları, dinamikleri ve bunların insan deneyimlerine yansıyan biçimlerini anlamak ve geleceğe ilişkin düşüncelerimiz içinde antropolojinin yerini, önemini tartışmak üzere bir toplantı düzenlemek amacındayız.

Gelecek ve antropoloji bağlamında yeni sorular sormak ve yanıtlar oluşturmak, antropolojinin geleneği içinde önemli temel kavramları yeniden düşünmek için antropolojinin bu hızlı değişimler karşısında nasıl bir duruşa sahip olması gerektiğini birlikte oluşturmak için toplantıya katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Geleceğe ilişkin olarak;

* Antropolojinin var olan kuram, kavram ve yaklaşımlarını değişim boyutu ile birlikte yeniden düşünmek,

* Kültürel akışlar ve kültürel hegemonyaları tartışmak,

* Antropoloji ve diğer sosyal bilimleri 21. yüzyılda nasıl bir geleceğin beklediğini ele almak ve oluşturulabilecek yeni yaklaşımları belirlemek,

* 21. yüzyılda antropolojinin değişen kültürel gerçekliklere bakışı, duruşu ve aktarımını değerlendirmek,

* Disiplinler arası yaklaşımı, yeniden tartışmaya açmak hedeflenmektedir.


Antropoloji disiplini ile ilgilenenlerin arasında bilimsel etkileşimi yaratabileceğimiz bu platforma,

* Bildiri ile katılım,
* Dinleyici olarak katılım mümkündür.

Kongreye bildiri sunarak katılmak isteyenlerin;
* Katılımcı adı-soyadı
* Bildiri başlığı
* Bağlı oldukları kurumun adres bilgilerini belirten iletilerini 13 Şubat 2004 tarihine kadar aşağıda yer alan elektronik posta adreslerine ulaştırmaları gerekmektedir.

Kongreye katılım başvuruları 13 Şubat 2004 tarihine kadar aşağıdaki elektronik posta adreslerine yapılabilecektir:
Doç. Dr. Belkıs KÜMBETOĞLU
Info / Bilgi Anthropology-Works


Kongre ile ilgili güncellenen bilgilere:
http://www.antropoloji.net
http://www.antropoloji-calismalari.org
http://www.antropoloji.gen.tr adreslerinden ulaşılabilecektir.


Toplantıya İstanbul dışından katılacak olanların konaklama ve ulaşımla ilgili sorunlarını çözebilmemiz için yukarıda belirtilen tarihe kadar katılım başvurularını bizlere ulaştırmalarını bekliyoruz.

Saygılarımızla

Antropoloji Derneği Adına

Doç. Dr. Belkıs KÜMBETOĞLU

Positive SSL