Yükseköğretim Kurulu "Ulusal Tez Merkezi"nde gerçekleştirmiş olduğumuz tarama sonucunda derlediğimiz, antropoloji alanında yazılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerine aşağıdaki tablodan* ulaşabilirsiniz.
 
Listelenen tezler siteden *.pdf formatında yayınlanmakta olup üyelik dahilinde indirilmelerine izin verilmektedir.
http://tez2.yok.gov.tr adresinden söz konusu tez tarama merkezine ulaşabilirsiniz.

 

TEZ NO

TEZ TÜRÜ

YIL

SAYFA SAYISI

DİL

TEZ DANIŞMANI

YAZAR

KONU

208156

DOKTORA

2007

271

TÜRKÇE

DOÇ.DR. AYHAN ERSOY

FATMA ARZU DEMİREL

KARAİN MAĞARASI MİKROFAUNA TAFONOMİSİ

208221

DOKTORA

2007

239

TÜRKÇE

PROF.DR.ZAFER İLBARS

ŞENER ÖZDEMİR

ADİ SUÇLAR İLE TERÖR SUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SOSYO KÜLTÜREL AÇIDAN İNCELENMESİ

186925

DOKTORA

2006

209

TÜRKÇE

PROF.DR. ERKSİN GÜLEÇ

CESUR PEHLEVAN

ÇORAKYERLER (ÇANKIRI) RHİNOCEROTİDAE (MAMMALİA) BULUNTULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

186949

DOKTORA

2006

290

TÜRKÇE

PROF.DR. ERKSİN GÜLEÇ

AÇIKKOL AYŞEN

ÜÇAĞIZLI MAĞARASI FAUNASININ ZOOARKEOLOJİK AÇIDAN ANALİZİ: CAPRA, CAPREOLUS, DAMA VE CERVUSLARIN MORFOMETRİK AÇIDAN ANALİZİ

173303

DOKTORA

2006

315

TÜRKÇE

PROF.DR.METİN ÖZBEK

BAŞAK BOZ

DİŞLERDE MİKRO AŞINMA TEKNİĞİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARINI BELİRLEMEDEKİ YERİ: ESKİ ANADOLU TOPLUMLARINDAN ÖRNEKLER

160233

DOKTORA

2005

228

TÜRKÇE

DOÇ.DR.YILMAZ SELİM ERDAL

SERPİL EROĞLU

ANADOLU''DA BAZI ESKİ İNSAN TOPLULUKLARINDA BİYOLOJİK UZAKLIKLARIN BELİRLENMESİ

160297

DOKTORA

2005

300

TÜRKÇE

PROF.DR.METİN ÖZBEK

GÜLAY ASLAN

ANADOLU''DA NEOLİTİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE KALAN UZUN KEMİKLERİN BOYUTLARI VE İSKELET KÜTLEVİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

144329

DOKTORA

2004

195

TÜRKÇE

DOÇ.DR. SERPİL ALTUNTEK

AKSU BORA

ÜCRETLİ EV HİZMETLERİ BAĞLAMINDA KADIN ÖZNELLİĞİNİN YENİDEN İNŞASI

144249

DOKTORA

2004

513

TÜRKÇE

DOÇ.DR. SUAVİ AYDIN

MUSTAFA ÇAPAR

TÜRK ULUSAL EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖTEKİ VE ÖTEKİLEŞTİRME

141485

DOKTORA

2004

303

TÜRKÇE

PROF.DR.AYLA SEVİM

PINAR GÖZLÜK

VAN-KARAGÜNDÜZ POPULASYONUNUN DİŞLERİNİN VE ÇENELERİNİN PALEOPATOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

143710

DOKTORA

2004

261

TÜRKÇE

PROF.DR.GALİP AKIN

TİMUR GÜLTEKİN

ANKARA`DA YAŞAYAN ERİŞKİN BİREYLERİN VÜCUT BİLEŞİMİ DEĞERLERİ

144090

DOKTORA

2004

277

TÜRKÇE

PROF.DR.METİN ÖZBEK

ÖMÜR DİLEK ERDAL

EKLEM HASTALIKLARININ YAŞAM BİÇİMİYLE İLİŞKİSİ:ANADOLU TOPLULUKLARI ÖRNEĞİ

144120

DOKTORA

2004

277

TÜRKÇE

PROF.DR.METİN ÖZBEK

HANDAN AYDIN

KLOSTERMARİENBERG (AVUSTURYA) İSKELET TOPLULUĞUNDA OMURGADA EKLEM HASTALIKLARI

207518

YÜKSEK LİSANS

2008

210

TÜRKÇE

PROF.DR.AKİLE GÜRSOY

GÖKÇEN ÇATLI

İSTANBUL VE NEVŞEHİR''DE ALEVİ-SÜNNİ EVLİLİKLERİNİN ANTROPOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

208183

YÜKSEK LİSANS

2007

181

TÜRKÇE

DOÇ.DR. AYHAN ERSOY

ÖZGE DEMİRBAŞ

PALEOEKOLOJİ VE TAFONOMİNİN PALEOANTROPOLOJİK ÇALIŞMALARDAKİ ÖNEMİ VE ÇANDIR ÖRNEĞİ

208187

YÜKSEK LİSANS

2007

93

TÜRKÇE

PROF.AYLA SEVİM

ELİF ÖZLEM ÖNDOĞAN

ÇORAKYERLER FAUNASININ TAFONOMİSİ

208186

YÜKSEK LİSANS

2007

258

TÜRKÇE

PROF.DR. ERKSİN GÜLEÇ

SEDA KARAÖZ ARIHAN

KARİA BÖLGESİ ÖLÜ GÖMME ADETLERİ

209039

YÜKSEK LİSANS

2007

154

İNGİLİZCE

PROF.DR.AKİLE GÜRSOY

UMUT LACİVERT KAZANKAYA

A CASE STUDY ON İDENTİTY FORMATİON AMONG RUSSİAN YOUTH: UNİVERSİTY STUDENTS İN MOSCOW

208999

YÜKSEK LİSANS

2007

263

TÜRKÇE

PROF.DR.AKİLE GÜRSOY

SEMA ALPAYTAÇ

OTİZM ÜZERİNE TÜRKİYE''DEN BİR ÖRNEK VAKA İNCELEMESİ

208218

YÜKSEK LİSANS

2007

106

TÜRKÇE

PROF.DR.AYLA SEVİM

MUHAMMED SEVER

ADLİ ANTROPOLOJİ YENİDEN YÜZLENDİRME ÇALIŞMALARINDA MEVCUT YUMUŞAK DOKU KALINLIK CETVELLERİNİN TÜRKİYE''DE UYGULANABİLİRLİĞİ

208110

YÜKSEK LİSANS

2007

96

TÜRKÇE

PROF.DR.AYLA SEVİM

ATA ABADAY

OLİGOSEN''DEN GÜNÜMÜZE ANADOLU''DAKİ FELİDLERİN DEĞİŞİMİ VE GELİŞİMİ

188153

YÜKSEK LİSANS

2006

179

TÜRKÇE

DOÇ.DR. HÜSEYİN TÜRK

ŞÜKRAN SEVİL ŞAHİN

ANTAKYA''DA KÜLTÜREL VE DEMOGRAFK BOYUTUYLA ÖLÜM

187817

YÜKSEK LİSANS

2006

107

TÜRKÇE

DOÇ.DR. HÜSEYİN TÜRK

ALİM KORAY CENGİZ

DİL KÜLTÜR İLİŞKİSİ AÇISINDAN HATAY''DA İKİ DİLLİLİK

174909

YÜKSEK LİSANS

2006

118

TÜRKÇE

DOÇ.DR. SUAVİ AYDIN

NECAT KESKİN

MARDİN VE ÇEVRESİNDE BİR ANLATIM BİÇİMİ OLARAK MITRIPLIK

173696

YÜKSEK LİSANS

2006

92

TÜRKÇE

DOÇ.DR. SUAVİ AYDIN

HARUN CENGİZ KARAYAKUPOĞLU

ETNİK İŞBÖLÜMÜNÜN OLUŞUMUNDA İSLAHİYE ÖRNEĞİ

174922

YÜKSEK LİSANS

2006

176

TÜRKÇE

DOÇ.DR.YILMAZ ERDAL

ÖZGE YILDIZ

M.Ö. I. BİNDE ANTANDROS ANTİK KENTİNDE KREMASYON: ÖLÜ GÖMME GELENEĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

158036

YÜKSEK LİSANS

2006

98

TÜRKÇE

DR.DİLEK ERDAL

AHMET ARSLAN

EĞİTİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADINLAR ÖRNEĞİNDE ÇALIŞAN KADININ TOPLUMSAL KADIN ROLÜ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

174955

YÜKSEK LİSANS

2006

110

TÜRKÇE

DR.SİBEL ÖZBUDUN

METİN MURAT KALYONCUGİL

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM BAĞLAMINDA HALKEVLERİ

175027

YÜKSEK LİSANS

2006

102

TÜRKÇE

DR.SİBEL ÖZBUDUN

HAKAN BURÇOĞLU

TOPLUMSAL CİNSİYET SİSTEMİ BAĞLAMINDA ORTAÖĞRETİME DEVAM ORANLARININ İNCELENMESİ (MUĞLA İLİ KAVAKLIDERE İLÇESİ ÖRNEĞİ)

174944

YÜKSEK LİSANS

2006

141

TÜRKÇE

DR.SİBEL ÖZBUDUN

DİLEK KIZILDAĞ SOİLEAU

ELİF ANA (MARAŞ-PAZARCIK) ÜZERİNE ANTROPOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME

174974

YÜKSEK LİSANS

2006

205

TÜRKÇE

DR.SİBEL ÖZBUDUN

ABDURRAHMAN KARATAŞ

ALMANYA''DAKİ TÜRKİYELİ GÖÇMENLER ÖZELİNDE ASİMİLASYON VE ENTEGRASYON

174990

YÜKSEK LİSANS

2006

130

TÜRKÇE

Y.DOÇ.DR.BALKI ŞAFAK

PERİHAN ÜNLÜ

SINIF BİLİNCİNİN OLUŞUMDA KÜLTÜREL DİNAMİKLERİN ETKİSİ: ANKARA SERPME SOKAK ÖRNEĞİ

173813

YÜKSEK LİSANS

2006

107

TÜRKÇE

Y.DOÇ.DR.ERHAN ERSOY

ELİF BAŞAK ALTINOK

HALAY VE ÇİFTETELLİ: KÜRT GÖÇÜ ALMIŞ TATAR KÖYLERİNDE ETNİK SINIRLAR

160332

YÜKSEK LİSANS

2005

96

TÜRKÇE

DOÇ.DR. SERPİL ALTUNTEK

ZEYNEP HELVACI

KÜLTÜR TARİHİNİN YENİDEN İNŞASINDA MÜZİĞİN ROLÜ: EVRİMCİ VE DİFÜZYONİST OKULLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

160269

YÜKSEK LİSANS

2005

125

TÜRKÇE

DOÇ.DR. SUAVİ AYDIN

İLKER MUSTAFA İŞOĞLU

NUSAYRİLERDE İNANÇ BAĞLAMINDA ETNİSİTE VE TOPLUMSAL CİNSİYET İLİŞKİLERİ

160219

YÜKSEK LİSANS

2005

185

TÜRKÇE

DOÇ.DR. SUAVİ AYDIN

EVRİM YABAN

IRK KAVRAMI VE TÜRKİYE''DE BİYOLOJİK ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARI

160314

YÜKSEK LİSANS

2005

87

TÜRKÇE

DR.BALKI ŞAFAK

MEHMET BOZOK

ERKEKLİĞİN SOSYOKÜLTÜREL İNŞASI: ANKARA TEPECİK MAHALLESİ ÖRNEĞİ

160272

YÜKSEK LİSANS

2005

94

TÜRKÇE

ÖĞR.GÖR.BALKI ŞAFAK

ÇAĞRI ERYILMAZ

KÜLTÜREL EKOFEMİNİZMİN ELEŞTİRİSİ

160325

YÜKSEK LİSANS

2005

108

TÜRKÇE

ÖĞR.GÖR.SİBELÖZBUDUN

İLKER ÇAYLA

MİLLİYETÇİLİK: SİMGELERİ VE TÖRENLERİ. CUMHURİYET''İN İKİ DÖNEMİ ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

159981

YÜKSEK LİSANS

2005

116

TÜRKÇE

ÖĞR.GÖR.SİBELÖZBUDUN

GAZİ CAN

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ÜRETİMDEKİ İŞÇİLER ÜZERİNDE KIR-KENT İLİŞKİSİNİN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ

147683

YÜKSEK LİSANS

2004

118

TÜRKÇE

DOÇ.DR. HÜSEYİN TÜRK

TÜLAY ATAY AVŞAR

YAŞAYAN İLKELLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

143861

YÜKSEK LİSANS

2004

108

TÜRKÇE

DOÇ.DR. SERPİL ALTUNTEK

H. SEMA ÇOLAKOĞLU

ANKARA'' DAKİ BİR GRUP ERGENİN KİMLİK KARMAŞASI SORUNU VE POPÜLER KÜLTÜRÜN BU SORUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

144382

YÜKSEK LİSANS

2004

120

TÜRKÇE

DOÇ.DR. SUAVİ AYDIN

URUNGU AKGÜL

POŞALAR: BUÇUK MİLLETİN KAYIP KÜLTÜRÜ

144215

YÜKSEK LİSANS

2004

117

TÜRKÇE

DOÇ.DR. SUAVİ AYDIN

SEZENER ALPER

POSTMODERNİST ANTROPOLOJİNİN EPİSTEMOLOJİK SORUNLARI

144106

YÜKSEK LİSANS

2004

152

TÜRKÇE

DOÇ.DR.YILMAZ S. ERDAL

ALİ METİN BÜYÜKKARAKAYA

ANADOLU ERKEN NEOPOLİTİK TOPLUMLARINDA MİNE HİPOPLAZİZLERİNİN EPİDEMİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ

144320

YÜKSEK LİSANS

2004

109

TÜRKÇE

DR.SİBEL ÖZBUDUN

TULİN BOZKURT

POŞALAR ÖRNEĞİNDE ETNİSİTE VE TOPLUMSAL CİNSİYET İLİŞKİSİ

144362

YÜKSEK LİSANS

2004

213

TÜRKÇE

ÖĞR.GÖR.SİBELÖZBUDUN

TUĞBA ÖZKAN

TÜRKİYE'' DE EŞCİNSELLİK VE KAOS GL GRUBU

144207

YÜKSEK LİSANS

2004

119

TÜRKÇE

ÖĞR.GÖR.SİBELÖZBUDUN

Jİ HYUN LEE

TÜRKİYE'' DEKİ MİSYONERLİK: GÜNEY KORELİ PROTESTAN MİSYONERLERİN FAALİYETLERİ

141366

YÜKSEK LİSANS

2004

148

TÜRKÇE

PROF.DR. ERKSİN GÜLEÇ

ZEHRA SATAR

EŞKİŞEHİR İLİ ŞARHÖYÜK KAZASINDAN ELE GEÇEN HAYVAN KEMİKLERİNİN ZOOARKEOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

141189

YÜKSEK LİSANS

2004

133

TÜRKÇE

PROF.DR. ERKSİN GÜLEÇ

CEMİLE SARI ÖZDEMİR

DİLKAYA VE KARAGÜNDÜZ (ORTAÇAĞ) İSKELET POPULASYONLARINDA DOĞUŞTAN ANOMALİLERİN İNCELENMESİ

141120

YÜKSEK LİSANS

2004

160

TÜRKÇE

PROF.DR.AYLA SEVİM

ASUMAN ÇIRAK

VAN-KARAGÜNDÜZ VE MERSİN-KELENDERİS TOPLUMLARINDA SEKSÜEL DİMORFİZM

141455

YÜKSEK LİSANS

2004

121

TÜRKÇE

PROF.DR.GALİP AKIN

YENER BEKTAŞ

ANKARA`DA YAŞAYAN, ÜST SOSYOEKONOMİK DÜZEYE MENSUP 10-17 YAŞ GRUBU ÇOCUK VE GENÇLERİN ANTROPOMETRİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

141122

YÜKSEK LİSANS

2004

157

TÜRKÇE

PROF.DR.ZAFER İLBARS

AYKUT TÖNGÜR

ANKARA İLİ ALTINDAĞ İLÇESİ GECEKONDU BÖLGELERİNDEKİ SUÇLULUK VE POLİS-SUÇ İLİŞKİSİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK BİR İNCELEME

143872

YÜKSEK LİSANS

2004

115

TÜRKÇE

Y.DOÇ.DR.ERHAN ERSOY

HALE ARATAN

ETNOBİLİM YAKLAŞIMI VE YEREL ÇEVRE BİLGİSİNİN ANTROPOLOJİ ALANINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

144533

YÜKSEK LİSANS

2004

215

TÜRKÇE

Y.DOÇ.DR.SUAVİ AYDIN

AYŞE YILDIRIM

İKİ AŞİRET ARASINDA KÜLTÜREL REKABET VE ÇATIŞMA

137395

YÜKSEK LİSANS

2003

163

TÜRKÇE

DOÇ.DR. HÜSEYİN TÜRK

AYLİN ÖZKAYA

ANTAKYA VE ÇEVRESİNDE AKRABA EVLİLİĞİ

132869

YÜKSEK LİSANS

2003

141

TÜRKÇE

DR.SİBEL ÖZBUDUN

ELİF KANCA BAŞOKÇU

EKMEK VE SİRK- EKONOMİK-POLİTİK KRİZ VE OYUNLARI

132707

YÜKSEK LİSANS

2003

80

TÜRKÇE

PROF.DR.METİN ÖZBEK

DERYA ATAMTÜRK

AYAK VE AYAKKABI ÖLÇÜLERİNDE BOY UZUNLUĞU VE VÜCUT AĞIRLIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE ADLİ ANTROPOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

137386

YÜKSEK LİSANS

2003

203

TÜRKÇE

Y.DOÇ.DR.HÜSEYİN TÜRK

KADRİYE ŞAHİN

ANTAKYA GELENEKSEL YEMEK KÜLTÜRÜNÜN BESLENME ANTROPOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

137396

YÜKSEK LİSANS

2003

134

TÜRKÇE

Y.DOÇ.DR.HÜSEYİN TÜRK

AŞİRET BORAN

DEĞİŞİM VE ETKİLEŞİM BOYUTUYLA HATAY`DA HIRİSTİYAN BAYRAMLARI

132803

YÜKSEK LİSANS

2003

179

TÜRKÇE

Y.DOÇ.DR.SUAVİ AYDIN

NİMET OKAN

ÜLKÜCÜ KİMLİĞİN MİLLİYETÇİLİK, ETNİSİTE, IRK VE İKTİDAR KAVRAMLARI ARACILIĞIYLA SOSYAL ANTROPOLOJİK BİR DEĞERLENDİRMESİ

113499

YÜKSEK LİSANS

2002

319

TÜRKÇE

Y.DOÇ.DR.BALKI AYDIN ŞAFAK

ŞÜKRAN ÇAKIR

ATAERKİL DAYANIŞMA VE CUMHURİYET DÖNEMİ KADIN HAREKETLERİ

122721

YÜKSEK LİSANS

2002

98

TÜRKÇE

Y.DOÇ.DR.ERCAN NALBANTOĞLU

ERDİNÇ ÖZKAN

ILIPINAR TOPLULUĞU İSKELETLERİNİN DİŞ VE ÇENELERİNİN ANTROPOLOJİK İNCELENMESİ

 

*Tablo "Tez Türü-Yıl-Tez Danışmanı (Alfabetik Sıra)" sıralamasına göre hazırlanmıştır.

Positive SSL