ANTROPOLOJİ DERNEĞİ
1. ULUSLARARASI ANTROPOLOJİ KONGRESİ
BASIN BÜLTENİ

Kongre Adresi

Halis Kurtça Kültür Merkezi / Kadıköy / İSTANBUL

 

Türkiye’de antropoloji bilimi akademi alanı ile sınırlı kalırken bu alanda akademinin dışından Türkiye’de ilk kez bir sivil toplum örgütü olan Antropoloji derneği tarafından bu yıl “Avrupalılık: Sınırlar, imajlar, kültürler ” konusunu ele alan uluslararası katılımlı bir kongre düzenleniyor. 

Antropoloji Derneği, 1992’de antropolog Prof. Dr. Nephan Saran’ın  öncülüğünde kurulmuş olup şu an Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor. Derneğin  gönüllü antropoloji mezunlarından oluşan üyeleri ile birlikte yıllardır çeşitli konularda  düzenlediği  kongre, seminer ve atölye çalışmalarıyla  antropolojinin Türkiye’de gelişmesine katkı sağlayan bir kuruluş olarak kendini ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.    

Antropoloji Derneğinin 25-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan birinci uluslararası Antropoloji kongresinin konusu “Avrupalılık” olarak tespit edilmiş bulunuyor. 

Konferansın amacı, Avrupalılık kavramının ,  Türkiye ve Avrupa antropolojileri tarafından nasıl algılanıp ele alındığı ve antropoloji literatüründe ne şekilde temsil edildiğini incelemektir. Bu bağlamda Avrupalılık kavramının günümüz koşullarında nasıl yeniden kurgulandığı ve anlamlandırıldığı tartışılacaktır. Konferansın ana temalarından, Avrupalılık içinde tartışılacak konuların başında Avrupalılık kavramının antropolojinin pratik(leri) içinde nasıl tanımlandığı ve ele alındığı yeralmaktadır. Konferansın diğer bir teması ise, Avrupa antropolojisinde Avrupalı antropologların “kendilerini” ve araştırmalarına konu olan “ötekileri” nasıl algıladıkları sorusu  tartışılacaktır. Özellikle antropologların bu disiplinin sömürgeci geçmişinden uzaklaşmak için hangi yollara başvurdukları da tartışılması beklenen sorulardandır. Konferansın özel bölümünde ise, Türkiye’de antropolojinin geçmişteki ve şimdiki Avrupa(lılık) konumu üzerinde düşünmek hedeflenirken , Türkiye antropolojisi ve antropologlarının nasıl yönlenmeleri gerektiği üzerinde tartışılacaktır. Türkiye’de antropologlar ülkenin yüzünü batıya çevirişinden bu yana Avrupalılığı nasıl değerlendirmiş ve incelemişlerdir? Avrupayı nasıl bir kültürel şemsiye olarak algılamakta ve Türkiye’nin bugün de devam eden batılılaşma sürecine nasıl bakmaktadır? Ayrıca bu bölümün amacından biri de,  yerli ve yabancı araştırmacılar arasında zamanının çoktan gelmiş olduğuna inandığımız bir diyalogun başlatmasına yardımcı olmaktır. Antropolojik metinler ve bağlamların üretiminde “dilin” , kabülünde “izleyicilerin” rolünü ele almak isteğindeyiz. Bizim yani “öteki” antropologların yazdıklarımızı kim okumaktadır? İşte bütün bu soruları tartışmaya açmak istiyoruz.  


Açılış konuşmasını Prof. Dr. İlber Ortaylı yapacağı konferansa, aralarında Jenny White, David Shankland, Henry Rutz, gibi Türkiye üzerine çalışmalar yapmış ve halen çalışmalarını sürdüren antropologların yanı sıra Michael Herzfeld ,Avrupa ve Küresel değerler hiyerarşisi, Ulf Hannerz Değişen Avrupa Değişen Antropoloji, Barbro Klein, Antropoloji ve Avrupa’da Disiplinlerin Görüntüsü, Martinez Vega, İspanya’da Yabancı Göçmenler hakkındaki çalışmalarını tartışacaklar Türkiye’den de bu konuda çalışma yapan antropologlardan olmak üzere  toplam 27 konuşmacı davet edilmiştir.  


Sponsorluğunu başta TUBİTAK olmak üzere, Kadiköy Belediyesi , İsveç Konsolosluğu, olmak üzere çeşitli kuruluşların üstlendiği konferans Kadiköy Belediyesine ait olan Halis Kurtça Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Positive SSL