1. ULUSLARARASI ANTROPOLOJİ KONGRESİ
ANTROPOLOJİ DERNEĞİ, TÜRKİYE
25-27/ 05/ 2007, İstanbul-Türkiye
Bilimsel Program

Kongre Adresi

Halis Kurtça Kültür Merkezi / Kadıköy / İSTANBUL

 

ANTROPOLOJİK AÇILARDAN

 AVRUPALILIĞI YENİDEN DÜŞÜNMEK

SINIRLAR, İMAJLAR, KÜLTÜRLER

1. ULUSLARARASI ANTROPOLOJİ KONGRESİ
ANTROPOLOJİ DERNEĞİ, TÜRKİYE

25-27/ 05/ 2007, İstanbul-Türkiye

Bilimsel Program

25 Mayıs 2007, Cuma

09:00 - 10:00              AÇILIŞ
Açılış Konuşması:    İlber Ortaylı

10:00 - 13:15              I. OTURUM
                                   Oturum Başkanı: Bozkurt Güvenç
 

10:00 - 10:30              Nedret Kuran Burçoğlu
                                    Avrupa ve Avrupalılık

10:30 - 11:00              Ulf Hannerz
                                   Değişen Avrupa – Değişen Antropoloji

11:00 - 11:30              Tartışma

11:30 - 11:45              Ara

11:45 - 12:15              Michael Herzfeld
                                   Avrupa ve Küresel Değerler Hiyerarşisi: Coğrafya ve Kültürel Antropoloji’nin Dinamikleri

12:15 - 12:45              Barbro Klein
                                   Antropoloji, Etnoloji ve Avrupa’da  Disiplinlerin Görüntüsü

12:45 - 13:15              Tartışma

13:15 - 14:00              Öğle Arası

14:00 - 15:30              II. OTURUM
                                   Oturum Başkanı: Ulf Hannerz

14:00 - 14:30               Akile Gürsoy
                                                Türkiye’de Antropoloji ve Antropologlar

14:30 - 15:00              Ubaldo Martinez Veiga
                                   İspanya’da Yabancı Göçmenlere İlişkin Son Düzenlemelerin Etkileri: Emek Piyasası,

                                   Entegrasyon ve Ayrımsal Irkçılık
 

15:00 – 15:30              Tartışma
                                   
                                    26 Mayıs 2007, Cumartesi                   

                                    III. OTURUM

                                    Oturum Başkanı: Akile Gürsoy

10:00 – 10:30              Jenny B. White
                                    Türkiye’nin Kentsel Antropolojisi

10:30 - 11:00              David Shankland
                                   Türkiye’nin Kırsal Antropoloji

11:00 – 11:30              Tartışma

11:30 – 11:45              Ara

11:45 – 12:15              Henry Rutz
                                   Eğitim ve İstanbullu Orta Sınıfın Yeniden Üretimi

12:15 – 12: 45             Levent Soysal
                                   Avrupalılığa İstanbul’dan Bakmak: Kent, Gösteri ve “Uygarlaştırma Süreci”

12: 45 – 13:15             Ayşe Durakbaşa, Meltem Karadağ, Gül Özsan
                                   Taşra Kentlerinde Eşraf Aileleri: Aile Stratejileri ve Anlatılar 
 

13:15 – 13:45              Tartışma

13:45 – 14:45              Öğle Arası

                                   IV. OTURUM
                                   Oturum Başkanı:  Sibel Özbudun

14:45 – 15:15              Sibel Özbudun
                                   Çokkültürcülük

15:15 – 15:45              Belkıs Kümbetoğlu
                                   “Avrupalı Ol, Farklı Ol”

15:45 – 16:15              Tartışma

16:15 – 16:30              Ara

16:30   – 17:00            İnci User
                                   Çokkültürlü Bir Toplumun Yansıması: Çağdaş Almanca Edebiyatta Türk Yazarlar

17:00 – 17:30              Erdoğan Gedik
                                   “Almancı” Kimliğinin Farklı Algılanışları

17:30 – 18:00              Tartışma


                                    27 Mayıs 2007, Pazar      

                                    V. OTURUM


                                   Oturum Başkanı: Michael Herzfeld

09:00 – 09:30              Hürriyet Konyar
                                   Postkolonyal İlişkiler Bağlamında Türk Medyasından Yansıyan Melez     
                                   Kimlikler ve Yeni Kültürel Ortamlar

09:30 - 10:00              Suavi Aydın
                                   Türkiye’de Azınlık Olmak

10:00 – 10:30              Hande Birkalan-Gedik
                                   Antropolojilerin Kesişmesi: Türkiye Antropolojisi ve Avrupa Antropolojisi

10:30 – 11:00              Tartışma

11:00 – 11:45              Ara

11:45 – 12: 45             PANEL
                                   Lisansüstü Öğrencileri
                                   Avrupa’nın Değişik Ülkelerinden Antropolojideki Güncel Gelişimlere İlişkin Düşünceler
                                   Moderatör:      Esma Özge Talaş (ODTÜ)
                                   Konuşmacılar:  Sandra Finger (Sabancı University)
                                                           Merve Çağşırlı (ODTÜ)
                                                           Nikolas Kosmatopoulos (Zurich University)
                                                           Fabio Vicini (University of Milano Bicocca)
                                                           Manuela Pellegrino (UCL, UK)

12:45 – 13:45              Öğle Arası

14: 00 –15:00             PANEL: 
                                   Türkiye Antropolojisinde Güncel Eğilimler ve Konular
                                   Moderatör:     Hande Birkalan-Gedik
                                   Panelistler:      Ayfer Bartu Candan 
                                                         Jenny B. White
                                                         David Shankland

15:00 – 15:30              Kapanış Konuşması:  Bozkurt Güvenç

Katılım: Kongremiz ilgi duyan herkesin katılımına açıktır.  Katılımcı profili için bir sınırlama yoktur.

Kongre Adresi: 75. Yıl Halis Kurtça Kültür Merkezi /Kadıköy/ İSTANBUL

[Merdivenköy Mahallesi, Ressam Salih Erimez Cad., Uzun Çayır Sok. (Minibüs Caddesi, Göztepe BP Benzin İstasyonunun karşısındaki sokak veya E-5 Göztepe çıkışı, Anakent Lisesi''ni geçince ulaşabilirsiniz.)]

Saygılarımızla,

Antropoloji Derneği

Positive SSL