Sitemizin bu bölümünde Sosyal Antropolog H. Murat BABADALI tarafından 1999 yılı sonbaharında BURDUR İLİ''nin ÇAVDIR İLÇESİ''ne bağlı olan KAYACIK KÖYÜ''nde gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasının bazı bölümlerini bulacaksınız.


 

SOSYAL ANTROPOLOJİK DEĞERLENDİRME AÇISINDAN
KAYACIK KÖYÜ''NDE YAŞAM


I. BÖLÜM


II. BÖLÜM


III. BÖLÜM


IV. BÖLÜM

 • Burdur İli ve Çavdır İlçesi Hakkında Genel Bilgiler
  • Burdur İli Hakkında Bilgiler
   • Adının Kaynağı ve Tarihçesi
   • Coğrafi Konumu ve Sınırları
   • Yer Şekilleri
   • Akarsular ve Göller
   • İklim ve Bitki Örtüsü
   • Nüfus
   • Eğitim
   • Ekonomik Yapı
  • Çavdır İlçesi Hakkında Genel Bilgiler
   • Adının Kaynağı ve Tarihçesi
   • Coğrafi Konumu ve Sınırları
   • Yer Şekilleri
   • Akarsular ve Göller
   • İklim ve Bitki Örtüsü
   • Nüfus
   • Eğitim
   • Ekonomik Yapı


   V. BÖLÜM

 • Kayacık Köyü''nün Sosyal-Kültürel Özellikleri
  • Giyim Alışkanlıkları
  • Beslenme Alışkanlıkları
  • Toplumsal Ödüllendirme ve Cezalandırma
  • Dil ve Yaşam / Hitaplar, Yaklaşımlar
  • Sağlık ve Temizlik Uygulamaları
  • Cinsiyete ve Yaşa Dayalı Olan İş Bölümünün Sosyal Hayata Yansımaları
  • Mevsimlere Uygun Olarak Yapılan Hazırlıklar


VI. BÖLÜM

 • Kayacık''ta Demografik Özellikler
  (BU BÖLÜM İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ İÇERDİĞİNDEN DAHA SONRA YAYIMLANACAKTIR. AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN BAĞLANTI KURUNUZ.)
  • Kayacık''ta Hane Başkanlarının Özellikleri (Örnekleme)
   • Cinsiyet
   • Yaş
   • Doğum Yeri
   • Eğitim Durumu
   • Medeni Durum
   • Çalışma Durumu
  • Kayacık''ta Hane Başkanlarının Özellikleri (Köy Geneli)
   • Cinsiyet
   • Yaş
   • Doğum Yeri
   • Eğitim Durumu
   • Medeni Durum
   • Çalışma Durumu
   • Kayacık Köyü''nde Haneyi Oluşturan Bireylerin Özellikleri
   • Hane Nüfusu
   • Cinsiyet Kompozisyonu
   • Haneyi Oluşturan Bireylerin Statüsü
   • Haneyi Oluşturan Bireylerin Yaş Özellikleri
   • Haneyi Oluşturan Bireylerin Doğum Yeri
   • Haneyi Oluşturan Bireylerin Eğitim Durumu
   • Haneyi Oluşturan Bireylerin Medeni Hali
   • Haneyi Oluşturan Bireylerin Çalışma Durumu
   • Hane Başkanlarının Kardeşi Olup Olmadığı


VII. BÖLÜM

 • Evlilik Özellikleri
  (BU BÖLÜM İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ İÇERDİĞİNDEN DAHA SONRA YAYIMLANACAKTIR. AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN BAĞLANTI KURUNUZ.)
  • Evliliğin Tanımı
  • Hanedeki Evli Çiftlerin Özellikleri
  • Evlenirken Yapılan Nikah ve Özellikleri
  • Evlenirken Düğün Yapılıp Yapılmadığı ve Düğünlerin Özellikleri
  • Son Evlilikten Olan Çocukların Özellikleri


VIII. BÖLÜM

 • Göç
  (BU BÖLÜM İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ İÇERDİĞİNDEN DAHA SONRA YAYIMLANACAKTIR. AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN BAĞLANTI KURUNUZ.)


IX. BÖLÜM

 • Kayacık'ta Mesken ve Özellikleri
  (BU BÖLÜM İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ İÇERDİĞİNDEN DAHA SONRA YAYIMLANACAKTIR. AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN BAĞLANTI KURUNUZ.)
  • Bina Sayısı
  • Yaz-Kış Köyde Oturma Durumu
  • Mülkiyet Özellikleri
  • Oturulan Meskenlerin Yaşı
  • Binaların Yapımında Kullanılan Malzeme Tür ve Sayısı
  • Binalardaki Kat ve Oda Sayısı
  • Binalarda Köyde Mevcut Olan Alt Yapı Özelliklerinin Olup Olmadığı
  • Binalarda Mevcut Olan Üniteler
  • Binalardaki Ek Üniteler
  • Binalarda Kullanılan Eşyalar ve Özellikleri


X. BÖLÜM

 • Ekonomi
  (BU BÖLÜM İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ İÇERDİĞİNDEN DAHA SONRA YAYIMLANACAKTIR. AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN BAĞLANTI KURUNUZ.)
  • Konuşulanın Çalışma Hayatına Girişi
  • Hanenin Gelirinin Temin Edildiği Alanlar
  • Köyde Yetiştirilen Ürün Türleri
  • Köyde Yetiştirilen Hayvan Türleri
  • Hanenin Geçimine Katkıda Bulunan Kişilerin Özellikleri
  • Hanelerin Yıllık Geliri
  • Toprak ve Tarımsal Faaliyetler
  • Hanelerin Yetiştirdiği Ürünler ve Özellikleri
  • Tahıllar
     Buğday Ekimi
  • Sanayi Bitkileri
     Şeker Pancarı Üretimi   Anason Ekimi
  • Sebze ve Meyve Üretimi
  • Diğer Tarımsal Etkinlikler
  • Hayvancılık
  • Diğer Ekonomik Özellikler


XI. BÖLÜM

 • Köyün Problemleri
  (BU BÖLÜM İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ İÇERDİĞİNDEN DAHA SONRA YAYIMLANACAKTIR. AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN BAĞLANTI KURUNUZ.)


XII. BÖLÜM


XIII. BÖLÜM


XIV. BÖLÜM


XV. BÖLÜM

 • Ekler
Positive SSL